Voynich Manuscript. Codex Rohonc. Zodiac Killer. Chronik des Konstanzer Konzils.
Codex Gigas. Bestiary. Oráč a smrt.Václav Břežan. Rukopis Zelenohorský.
Rukopis Královédvorský. Somerton Man. Píseň Vyšehradská. Milostné písně Krále
Václava. Tkadleček. Blitz cipher. Kosma kronika.P.I.O.6.

Zodiac Killer.

Zodiac Killer. Malá zpráva.

29. října 2013 v 16:48 | Josef Zlatoděj prof.
Zodiac Killer, americký sériový vrah.
____________________________________________

Dnešní mé psaní bude o tom jak je celá NSA neschopná v překladu
tak jednoduché zprávy, kterou poslal americký vrah do místních
novin Examiner, 23 října 1969.

Zpráva je na překlad velice jednoduchá, protože se skládá jen ze
44 znaků. Znaky jsou umístěny do čtyř řádků pod sebe po jedenácti
znacích. Zadiac se zde opět snaží testovat chytrost americké
policie.

_________________________________________________________

Každý kdo se podívá na znaky v té zprávě, tak by si měl všimnout toho,
že jako všechny jeho zprávy obsahuje i tato, několik astrologických
značek. Jednou z těch značek je velice jednoduché značení královské
židovské planety a to Saturnu. ( to je kolečko z čárkou).
Dalším astrologickým znakem je znak pro hvězdu ,,Slunce,,. Tento
znak používá Zodiak dost často, protože se čte, jako číslo jedna. To
znamená v gematrii písmena , A,I,J,Q,Y. ( velice důležité znaky pro
napsání nějaké zpravy). Takže ten znak se čte jako písmeno A,I,Y,J.
A také protože se čte jako jako znak pro Zlato, ( Aurum).
Zadruhé se ten znak může také číst ( Zodiak byl pěkně mazanej) jako
písmeno ,,S,, - Slunce. ( Takže se může použít znak gematrie čísla
tři, to znamená znaky písmen - C,G,S,L.)
Ostatní znaky jsou je obrácené a nebo otočené. Znaménko + je znak
vyjadřující písmeno ,,A,,. ( A,I,J,Y).
Čtvereček s tečkou se čte jako kolečko s tečkou. ( Slunce. Aurum).
Čtvereček s čárkou se čte jako písmeno ,,P,, ( 8- P,F).
Čtrereček plný - ( Slunce, Aurum).
Trojůhelník se čte jako ( Aurum - A,I,J,Q,Y).
Nedokončený trojůhelník ( vypadá jako obrácené V, se čte ( Aurum).
__________________________________________________________

Nejednoduší z celé té jeho zprávy je třetí řádek. Zde vám trochu
pomohu a na tomto řádku ukáži , jak Zodiac šifroval .

Napíši orig. znaky ze zprávy.
Z,,P,,O,,( planeta Saturn),, ( obrácené T),, znaménko +,, Slunce,,
T,, ( nedokončený trojůhelník),, E,, X,,.

Dosadím znaky :
Z,,P,,O,,S,,T,,+,,S,,T,,A,,E,,X,,. ( po dosazení).

Teď vyměním znaky podle řádu Gematrie :

Z,,P,,O,,S,,T,,Y,,S,,M,,Y,,E,,X. ( Tak to vám vzkazuje Zodiac).

Každý kdo vidí a jen přidá háček , tak bude číst tuto větu :

Z pošty smye X. ( Tím vám Zodiac vzkazuje, že máte z té jeho
zprávy odstranit znaky písmene ,,X,,.)

Z pošty smyje písmeno X. Když dodržíte co vám radí tak budete
číst co vzkazuje policii . Není to nic převratného, jen vzkaz.

___________________________________________________________

Nějakej americkej D. Oranchak, který se taky motá okolo všech možných
a nemožných kryptoramů to přeložil pěkně blbě.
Jeho výsledek je : Sodiac, Call Libra Four Three Three one oh seven seven.
Prý nějaký telefoní číslo. Podle mě je číslo sám David, kterej toho jak se
zdá taky moc nezná.

Dokáže někdo dokončit překlad těch pár znaků ? Návod jsem vám dal.
Doufám,že budete chytřejší než různí filutové a celá NSA.

ZODIAC KILLER. - Americký Jack Rozparovač.

14. září 2013 v 2:35 | Josef Zlatoděj prof.
Zodiac Killer. Konec záhady amerického vraha.
_________________________________________________
Protože honba za tím kdo se skrývá pod označením ,,Zodiac Killer,, trvá
FBI a různým světovým odborníkům už celá desetiletí, rozhodl jsem se
ukončit tuto americkou záhadu a to tím ,že vám všem ukáži, jak pan ,,X,,
šifroval své tajemné zprávy, které odeslal na sklonku 60 let do místních
novin San Francisko Kronika. ( už se na neschopnost FBI nemohu dívat).
_________________________________________________________________
Nemá cenu se tady ze široka rozepisovat o tom kdo Zodiak byl a čím se
proslavil. Každý jistě zná ten příběh o kterém bylo natočeno několik filmů
a vydáno nesčetně knih.
Pro neznalého to vemu stručně. Zodiac byl muž, který na sklonku 60 let
vraždil a terorizoval San Francisko. Vešel do dějin tím, jak se vysmíval
policii, které posílal své šifrované dopisy. Nikdo ty šifrované zprávy do
dnešních dnů nedokázal rozluštit. Na tom přípau pracoval celá léta, nějaký
americký detektiv Tom Voigt. Dnes už je pan detektiv Voigt ve výslužbě a
z případu ,,Zodiac,, si udělal docela dobrou živnost. ( že si na případu
jistě dobře vydělává vám mohu potrvdit. Já jsem mu psal a pan detektiv
mě odepsal tohle : Pošlete mě 10 dolarů a já vás zaregirtruji). Jak je vidět
tak je detektiv pěkně mazanej a vyčůranej. Vůbec ho nezajímalo to co
jsem zjistil, ale chtěl jen doláče. ( chudej americkej penzista).
__________________________________________________________________
Takže teď už znáte vo co gó a tak mohu přejít k věci.
ZPRÁVA 64 CIPHER.
__________________________
Zpráva která se skládá ze 64 znaků je první, kterou Zodiac poslal do
těch místních novin. Protože tu zprávu nikdo nedokázal dešifrovat
a někdo si všim, že jsou použity astrologické symboly, tak tajemný
odesílatel dostal jméno ,, ZODIAC,,. ( to je všechno co dokázalo mnoho
lidí z té zprávy vyčíst).
Abych mohl psát to co teď píši, tak jsem se musel seznámit s tím, kdo
vůbec Zodiac je, jak uvažuje, jaká je jeho minulost, co bylo pravou
příčinou jeho hrůzných činů a v neposlední řadě odhalit jeho identitu.
V první řadě bylo nutné rozšifrovat všechny jeho zprávy a tím pádem
zjistit co je v nich psáno za tajemné vzkazy. Podle významu samotných
zpráv vytvořit jeho identifikační a psychologický portrét. To jsem dal
dohromady po několika měsících intenzívního výzkumu. Takže vše co
vám teď píši mám potvrzeno.
Zpráva 64 cifer je důležitá tím, že se vám v ní autor představuje. Píše
kdo je, z jakého státu pochází, v jakém městě vyrůstal a kde momentálně
žije. Podle mě je nejdůležitějším zjištěním to co píše hned v prvním
řádku.
V prvním horním řádku je psáno :
Sory. Čezky píšu. ( Promiňte Česky píšu).
V tomto prvním řádku se Zodiac omlouvá za to, že píše svou zprávu
českým jazykem. Zodiac si totiž moc dobře uvědomoval, že když bude
své zprávy psát v čekském jazyce, tak celá FBI nemá žádnou šanci
přeložit a rozklíčovat jeho zprávy.
____________________________________________________________
Pro Máldra a Sculiovou to rozepíši a vysvětlím :
Takže aagenti čtěte pozorně !!!!
První (horní) řádek. 64 cipher. Orig. přepis :
C,,Z,,K,,Q,,P,,I,,Saturn,, W,,. ( Znak planety Saturn = znak = S).
______________________________________________________
Podle číselné hodnoty znaků se vymění písmena a výsledek je :
C,,Z,,K,,Y,,,P,,I,,S,,U,,. ( teď se možná ptáte , na to neůplné slovo, které
by mělo správně být ,,ČEZKY,,. Tak to je jen takovej malej Zodiakův
fígl. Když se třeba někoho zeptáte jaký je to znak a ukážete na pismeno
,,C,, tak vám každý řekne, Tak to je znak ,, Cé,,.
Takže první důležitý řádek se čte v jednom svém významu takto :
Čezky píšu. ( !!! a tím je podle mě řečeno vše !!! ).
První 4 znaky z levé strany : C,,Z,,K,,Q,, se také po výměně znaků
čtou : SORY.
Význam celé věty : Sory Česky píšu.
_____________________________________________________________
Druhý řádek orig.přepis :
8B,,P,,D,,R,,+,,T,,A,,A,, ( kroužek s tečkou ,,Aurum ,,= znak,,A,,)
První znak napsal Zodiak jako číslici,,8,, to znamená že se čtou písmena
P,,F,,. Ale také se dá číst znak písmene ,, B,,. Proč (B)tak to vyvětlím.
Vyměním správné znaky :
1. možnost = FB. P.D. RADIA . ( znak ,,+,, = ,,A,,)( Rada i).
2. možnost = F.B.P. Dr. ádia. ( zde Zodiac pozdravuje ,,Adia = Ahoj).
3. možnost = F.B.P.D. Rád já. ( říká že miluje F.B.I ).
_____________________________________________________________
Třetí řádek orig. přepis :
Z,,C,,P,,O,,V,,W,,I,,O,,.
Doplním správné znaky :
Z,,L,,F,,O,, U,,V,,A,,Ž,, . ( zlfo = slovo. Zodiac zde píše = Zvaž slovo. To
znamená že se musíte nad tím slovem zamyslet. Když se tedy zamyslíte
co tím chtěl naznačit, tak zjidtíte, že když budete číst slovo z prava do
leva, tak dostanete tento význam :
Ž,,I,,U,,,V,,,O,,P,,C,,O,,. ( Žiů v opco, znamená ,,Žiji v obci. Tím vám pan
Zodiak píše, že vám ukáže v jakém městě ( obci) žije. A nebo, kde žil.)
O jakém to píše městě se dozvíte na 4 řádku.
_______________________________________________________________
Čtvrtý řádek orig. přepis :
I,,A,,D,,R,,O,,T,,Y,,R,, ( tento řádek je důležitý, protože zde pan Zodiak
uvádí svů původ a zároveň město ve kterém žil).
Převedu znaky :
J,,Á,,D,,R,,O,,T,,Á,,R,,. ( Každý jistě zná hanlivé označení občana Slovenska.
které je ,, Drátenik,,. Takže pan Zodiak zde píše že je původem ze Slovenska.
Když budete číst znaky z prava do leva, tak budete číst tyto slova :
R,,A,,D,,O,,K,,D,,A,,J,, ( převedu znaky : = ŘÁDOK,,TAJ.) Zodiak zde
upozorňuje že v tom řádku je nějaký skrytý taj. Takže se podívejte na
celou tabulku . Když se pořádně podíváte tak zjistíte to slovenské město
z kterého Zodiak pochází. ( Řádok maj = Řádek můj).
To město je skryto zde :
A,,A,,D,,K,,O,,M,,A,,R,, ( písmena se doplní , buď nahoru a nebo dolů, pak
budete číst celé město s maďarským přízvukem .)
A od Komároi. To znamená = Jsem z Komárna . Komárno je město na jižním
slovensku, na hranicích s maďarskem. V městě žije více maďarů než slováků.
________________________________________________________________
Pátý řádek orig. přepis :
P,,O,,M,,A,,R,,U,,T,,O,,.
Převedu znaky :
F,,O,,T,,A,,B,,U,,D,,O,,. ( zde vám říká že budou nějaké fotky. O jaké fotky
se bude jednat se dozvíte při čtení znaků z prava do leva.
Z prava se čte :
Z,,L,,U,,K,,A,,T,,O,,F,,. ( zde použil znak ,, T,, Jako znak ,,L,, . To je vidět na
originálním zápisu. Takže se čte : Zlu Katof. Fotky se tedy týkají Zlého kata.
Při čtení z prava do leva se také čte :
Z,,C,,U,,B,,Y,,D,,O,,P. Význam = Z Cuby dop. ( Když se podíváte na celou
tabulku , tak nad písmenem ,,P,, na levé straně , zápis pokračuje. Pak
čtete celou větu. A ta věta zní : Z Cuby dopiz. ( nad P, jsou znaky ,,I,,Z,,).
Tím vám pan Zodiak říká, že dopis poslal z Cuby.
________________________________________________________________
Šestý řádek orig.přepis :
R,,I,,I,,J,,K,,O,,A,,A,,.
Převedu znaky :
R,,A,,J,,A,,B,,O,,J,,A,,. ( RÁJA BOJA) Význam = Bojí se Ráje. ( Bojí se smrti).
Kdo se bojí smrti ? Možná sám Zodiac . Možná jeho oběť.
Při čtení znaků z prava do leva se čte :
A Job i J.A.R. ( tato informace nám říká že jeho akční rádius zasahoval až
do Jihoafrické republiky.)
Rá jako Já. ( jeho znak se také čte jako znak slunce . Slunce = S,C,G,L.
Nebo Aurum = A,I,J,Q,Y.
_________________________________________________________________
Sedmý řádek orig .přepis znaků :
Jeho znak,, U,,P,,K,,A,,A,,O,,B,,. ( Jeho znak se čte v tomto řádku podle
potřeby. Já jsem v tomto řádku použil znak písmene ,, S,,.)
Převedu znaky :
S,,U,,P,,R,,A,,J,,O,,B,,. ( význam - Supra Job. To znamená že nám říká, že
jeho práce je super. A zároveň tím říká, že ho jeho práce baví.) Jaké měl
pan Zodiak občanské zaměstnání vám zatím neprozradím.
Když budete číst znaky z prava do leva, tak budete číst :
B,,O,,J,,A,,R,,F,,U,,S,,. ( zde si všimněte prvního znaku. Ten znak je
písmeno ,,B,,. Pan Zodiac byl docela chytrý člověk a zde pro svůj zápis
použil písmeno ruské azbuky. Písmeno ,,B,, se tedy v tomto případě
čte jako písmeno ,,V,,.
Pak čtete tohle : V,,O,,J,,A,,K,,f,, U,,S,,. ( Voják v U.S.) Tím nám pan
Zodiak říká, že sloužil v armádě Spojených Států Amerických. A protože
jsem přeložil všechny jeho psaníčka, tak vám to mohu potvrdit. Zodiac
sloužil mimo jiné také ve válce ve Vietnamu u 101. Tam dosáhl hodnosti
seržanta.
_____________________________________________________________
Osmý řádek orig. přepis znaků:
A,,A,,S,,R,,L,,F,,U,,E,,.
Převedu znaky :
J,,A,,C,,K,,S,,F,,U,,E. ( Význam = Jack S.F. u E.) Tak to je falešný podpis
pana Zodiaka, který zde využil toho jak ho pojmenoval tisk. Tisk mu dal
jméno Jack Killer ( Jack Rozparovač). Tak se podepsal jménem Jack. Za
jménem je zkratka města S.F. ( San Francisko) v Eureka. Město Eureka
leží na severu Kalifornie.
_______________________________________________________________
Další důležitou věcí v tomto jeho psaníčku je zápis, který se čte od
horního levého rohu směrem dolů, pak spodní řádek a zase řádek směrem
vzhůru. A zase doleva. ( Jako rámeček).
Přepis znaků :
C,,B,,Z,,I,,P,,R,,jeho znak,, A,,A,,S,,R,,L,,F,,U,,E,,B,,A,,O,,R,,O,,A,,W,,
S ( saturn),,I,,P,,Q,,K,,Z,,.
Doplním znaky :
S,,B,,O,,J,,F,,B,,I,,J,,A,,C,,K,,S,,F,,u,,E,,V(B),,A,,Z,,B,,O,,J,,U,,S,,A,,
P,,A,,K,,O.
Sboj FBI. Jack S.F.u E. Váž boj. USA pako.
Druhá varianta se čte od znaku ,,B,, :
Boj F.B.I. Jack S.F.u E . Važ boj USAF i bol.
_____________________________________________________________
To co jsem zde přeložil a napsal je nejdůležitější z celé té zprávy.
Tak to je tak vše co jsem vám všem chtěl ukázat z tajemného případu
nejslavnější americké kriminalistické záhady , kterou je jistý pán Zodiak.
A já se ptám ! Dokáže někdo rozkodovat jeho další zprávy ? Pan Zodiac
vám ve zprávě, která je všeobecně známa, jako ,,Dopis 340 cipher,,
dokonce napsal své pravé jméno.
Pro mě záhady neexistují. A proto KONČÍM záhadu Zodiac.
( já mu dám deset dolarů).
 
 

Reklama