Voynich Manuscript. Codex Rohonc. Zodiac Killer. Chronik des Konstanzer Konzils.
Codex Gigas. Bestiary. Oráč a smrt.Václav Břežan. Rukopis Zelenohorský.
Rukopis Královédvorský. Somerton Man. Píseň Vyšehradská. Milostné písně Krále
Václava. Tkadleček. Blitz cipher. Kosma kronika.P.I.O.6.

Tkadleček. ( Písař ).

Tkadleček. Konec záhady. ( Šít réba tae).

13. září 2015 v 15:16 | Josef Zlatoděj prof.
Tkadleček. Autor rukopisu. Středověk.
__________________________________________

Protože se zajímám o staré rukopisy, tak samozřejmě nemohl uniknout
mé pozornosti velice starý rukopis, který má název ,,Tkadleček ". Několik
dní jsem se tedy věnoval četbě zmíněného rukopisu a snažil se najít jeho
správnou podstatu a táké samozřejmě jeho autora. Dnes vám tedy mohu
napsat, že vše co se toho manuscriptu týká a co je o něm všeobecně
publikováno, je opět jen marginální a tedy není to vše, co nám všem
autor chtěl svým zápisem sdělit.

Pro neznalého textu samotného " Tkadlečka ", vám ve zkratce naznačím
o co se jedná. A co je všeobecně o rukopisu publikováno.

Takže, jako v každé mé vyučovací hodině, si světoví odborníci, historici a
lingvisti vytáhnou poznámkové bloky, pohodleně se usadí a velice
pozorně si prostudují co jim v dnešním článku sdělím. Nebudu dlouho chodit
okolo horké kaše a rovnou vám umělci napíši, že to co vy publikujete o
zmíněném rukopisu je špatně. Správný význam textu vám uniká a to ,že
nedokážete určit autora, ač se vám sám v rukopisu ukazuje, tak mám za to,
že samotný zápis znáte jen povrchně a nedostatečně. Ale nezoufejte.

Jsem tu opět " Já " a proto mohu osvětlit to na co vy ,jak je zřetelně jasně
vidět nestačíte. A co je důležité, tak vás všechny opět vyvedu na světlo
a vy po mnoha a mnoha letech nevědomosti procitnete. Jistě mě , jako
vždy dáte za pravdu a po přečtení toho co vám píši zjistíte, že píšete bludy,
a kecy vycucané z prstu.

_______________________________________________________________

Tkadleček . ( DG IV 68 )
Datace : druhá polovina 15 století.
Papír. Vazba 21 / 16 cm. Stránky 20,3 / 14,6 cm.
Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Praha.
______________________________________________________________

Co je o rukopisu všeobecně publikováno : wikipedia.cz.

Doba vzniku kolem roku 1400. Tkadleček je vrcholná skladba české
umělecké prózy, která se řadí k významným dominantám středověké
literatury. Rovněž stylově je Tkadleček na vysoké úrovni a vyrovná se
stylistické vytříbenosti tehdejší náročné latinské prózy. Je zde využit
spor, který má však povahu spíše filosofické disputace o problémech
filosofických a teologických.

Autorem je neznámý člověk, který musel být vzdělaný, znal antické
klasiky a církevní autority středověku, velmi dobře se orientoval
v Bibli.

Tkadleček je možná ovlivněn starší německy psanou skladbou ,
Jana ze Žatce, Oráč z Čech ( Der Ackerman aus Böhmen).

Tkalcem je zde míněn člověk živící se písmem. ( stejně jako v Oráči z
Čech - textor znamená latinsky ,, Oráč ,, i ,,Písař,, ).

Děj : Tkadleček, mladý milenec, obviňuje Neštěstí, že zavinilo nevěru
jeho milé Adličky. Tato hádka nabývá stále obecnějšího charakteru, až
se dostává k takovým problémům, jako je například úloha zla ve světě,
odkud se zlo na světě bere, či do jaké míry může člověk ovlivnit svůj
osud.
______________________________________________________________

To je tak ve zkratce vše co je potřeba znát a vědět, aby se občan dovedl
orientovat v tom, co rukopis Tkadleček je a co obsahuje podle lidí,
kteří ho študujou a snaží se tím pádem, nám ostatním vysvětlit vo co go.

______________________________________________________________

Co znamená a co obsahuje již zmíněný " Oráč z Čech ", jsem vám už před
nějakým časem napsal. Tam jsem vám ukázal , že text není psán německy,
jak se nám snaží světoví odborníci nabulíkovat, ale že text " Oráče "je
daleko závažnější a také, že obsahuje informace o českém královském
rodu Přemyslovců a také Lucemburgů.
______________________________________________________________

Tkadleček.
Takže, jak už jsem se zmínil, několik dní jsem věnoval právě tomuto
rukopisu a snažil se nalézt samotného autora, tohoto vrcholného
středověkého díla. Jak jsem ve svém výzkumu po překladu několika
stran zjistil, tak jelikož je v textu psáno o kůži a tedy pergamenu, tak
bych si dovolil tvrdit, že kniha psaná na papíru, je jen opisem
rukopisu, který byl podle všech indícií psán právě na pergamenu.

V samotném textu, který každý odborník, historik a lingvista získá
tím že při čtení zápisu použije substituci, která je ,,skoro,, stejná,
jako v Codexu Gigas, se vám všem ukáže několik velice důležitých
jmen. Autor zápisu byl velice šikovný a snaží se vás vodit, jak se
lidově říká za nos. Hraje si s váma jako kočka s myší. Zajímavé také
je, že mě autor nazval Rabínem. To samo o sobě už ukazuje na to, co
je potřeba znát k tomu, aby případný čtenář Tkadlečka uspěl a správně
pochopil to, co je v něm ve skutečnosti psáno a co je zkryto očím,
kterým jeho zápis není určen.
Co je zde , tedy v zápisu také velice důležité je upozornění, velice
šikovně schované, že autor používá Key, tedy klíč Mistra Jana Husa.
A protože samozřejmě znám, jak šifroval mistr Jan Hus, tak to mohu
potvrdit.
__________________________________________________________

Zde vám teď ukáži, co je psáno na jedné straně Tkadlečka.
( homofonní substituce. Překlad a zápis Já). Do zápisu jsem doplnil
háčky a čárky a ukončil větu podle významu slov.

Tkadleček.

Fražděj cešši Ré kaste ( Ré = Královské ). Ato Jaz zde Jef ( Jew- žid).
Ho slyš boe. Jane maníce hezcij menuje se. Jed ho ze Tepele. Psá
miesto. Čeká an i tebe. Já zo Rá. Odkáše Cáj. Códa réje. Já zo kasta
Jas ( Lůce). Zaice stopy ztratí. Šen rép Líza ( rép- réb- rébus).
Hanie Carel. ( Pomlouvají Karla). Léve Véno ( Král Václav). Rodo
máti nehledá. Spróz toe. ( je prostý ). Rastei žít park mýsta ( Vyrůstá
a žíje zde v parku). Bylo jakož Crál děto ( Když byl král dítě).
Jaz táto lef úst, já rodinu lůz. ( Jaz - Jas, Lůce otec říká, mám
rodinu lůzy ). A můj díl kůžko. ( kůžko - pergamen). Nu zem tae
( země - čechy. taj). Tohoe hra ( Toho je hra). Zkas bil ( Vzkaz byl ).
Já Böhémo co je réči ( píši česky). Klidu pomni tódo cére smrti.
Žena césare je Ane Česká. Léne rodae. ( rodové léno).
Díla co tai čti ( tai - tajnosti). Brzo ktoe ( Brzo kdo je).
Šít réba tae ( Píši tajný rébus ). E mužom sů hor. ( Jsem muž jsem
hora ,, Berg ,,). Co bil nepodobný cráli ( Co byl nepodobný králi).
Ja rozkoli zfóje ( mé problémy). Jest náš brat ( je můj bratr ).
Še zase bude šít. ( vše zase bude psát).
Seje ččas jeho. Léta šifot šel. Král ma piže ( král mě píše).
Cti e tére ( čest je ze mě ). Nemine Lož ( nechce lež ).
Diekuy Bohu ( díky Bohu ). Ze rte fražde pro náž króla. Nikdyj
náš Premysl. Již mene bo crál je to ámen nese. Utikál Doič.
Byl pronicz. Doboy smrt. Kto byl já, čti. Byl Care zpochyby.
Dílka Cáj. Raduj se že Káje má key. Crál šeno její radí jed dá Cáj.
Syna Buzio kas byl ( syn Buzio = Václav, budoucí císař a král Karel IV).
A tae z její cti se biet skáse. A sámka žie Jan. Nošš dej slnek Jana.
Srána ac tíhe ceru milosti. Srubáž ei. Mášš i dobro, das kas ( kaz)
piza Jan. Reo jest to báe. Dáti crál jedišš. Já král slíbil a dal ti
kůž to. Her Liška s Réo. A židu Orda cžítá již to stati budócé.
A Jase ( Lůce) tai dary od Boha. Učies tae podle Pysko ženy.
Od dobrych lidí zvím. Lůčče nášš. Prost Káe věř to. Král ě róž.
Pér říše smysla róž. Ho name kožke jo Rabíne. Ré sbadá muž
zemi čezc. Báj se bytce tebe dá. Oc již má not. To Ela je slot.
Já fon. Fon ( von- On ) byl díle skas. Jen uš. Key Mistra.
A báu mysme. Ví zná šifro ženy. Snij flád ho není.
Namo Alis Ryčku.

_____________________________________________________________

Přepis z originálního rukopisu, který je digitalizován .
Enrich, manuscriptorium.


Každý historik, odborník a lingvista si všimne, kolik je v zápisu, tedy mém
překladu důležitých jmen z České historie.

1. Jan z Tepele ( Jan z Teplé ).
2. Pyskatá - Markéta manželka Jana Lucemburga.
3. Ane Česká ( Anna Česká, Přemyslovna ).
4. Buzio ( Vilém Zajíc z rodu Buziců, královský rádce )
+. Zaice ( Zajíc Vilém z rodu Buziků )
5. Přemysl ( dynasty rodu Elišky Přemyslovny, české královny a manželky
Jana Lucemburského, jemuž Eliška nasadila velké parohy ).
6. Cáj ( Karel IV. Václav).
7. Elis Ryčku ( Eliška Rejčka ).
8. Jen Hus ( mistr Jan Hus ).
9. Ela je slot ( Eliška zlatá ).
10. Jan crál ( Jan Lucemburg ). ( crál- Král ) Ré. Slunce. Luce.

Dále by si měl každý historik dát dohromady dvě jména. A to jméno
Adlička ( neštěstí zavinilo nevěru jeho milé Adličky ) a také jméno
Ališka , Alis ,atd. ( Eliška nasadila Janu také pěkně velké parohy).

Samozřejmě se také podívá na jméno Adléta. Tím myslím Adlétu
Brunšvickou, manželku českého krále Jindřicha Korutana. Jejich dvě
děti, Adlétu debila a Markétu Pyskatou. Kdy by se také dalo uvažovat
o spojení dvou jmen v jedno a to jména Adlička + M arkéta =
M + adlička = Madlička . Madla.
Markéta - provdána za Jana Lucemburga , kterého roku 1341 vyhnala ze
země a zapudila pro neplodnost.

Podle mě je ale správná spíš první varianta a to že jméno Adlička v sobě
zkrývá jméno Ališka. Už jen podle toho, že je použit" Klamač Lucemburgů".
Když tedy vypustím ze jména klamač a použiji substituci, tak ze jména
Adlička .....dostanu jméno = Ališka.

_________________________________________________________________

Zde je ukázka textu Tkadlečka .Zdroj.Enrich manuscriptorium.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Takže aby bylo mezi náma jasno, umělci, světoví odborníci, historici a
různí snaživci, tak přece musíte znát co obnáší středověká forma zápisu.

Pro středověké myšlení a literární tvorbu je velmi podstatné
a také charakteristické, hledání skrytého smyslu a významu
za literaturou, či vůbec vnější formou.

Váš učitel.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Reklama