Voynich Manuscript. Codex Rohonc. Zodiac Killer. Chronik des Konstanzer Konzils.
Codex Gigas. Bestiary. Oráč a smrt.Václav Břežan. Rukopis Zelenohorský.
Rukopis Královédvorský. Somerton Man. Píseň Vyšehradská. Milostné písně Krále
Václava. Tkadleček. Blitz cipher. Kosma kronika.P.I.O.6.

Rukopis Zelenohorský.

Rukopis Zelenohorský. Pravda a Světlo. Josef Zlatoděj prof. ( 2 ).

25. února 2015 v 2:29 | Josef Zlatoděj prof.
Rukopis Zelenohorský. Konec záhady.
_________________________________________

V dnešní mé vyučovací hodině vás seznámím s tím, jak jsou světoví
odborníci, historici a různí lidé kteří se motají okolo zelenohorského
rukopisu neschopní porozumět jeho významu.

Proto si každý kolega akademik, historik , lingvista opět bude dělat
do svého notesu poznámky a pořádně si přečte co jim dnes ve své
vyučovací hodině sdělím. Myslím, nebo tedy vlastně Vím, že se jim
jistě nebude můj článek líbit, protože můj zápis jim ukáže, že oni píší
jen věci nepodstatné a jasně a zřetelně jim všem ukáže , že jsou
s výzkumem samotného textu tam, kde končí záda.

Během posledních několika dní jsem přeložil několik stran rukopisu
zelenohorského a tak jsem samozřejmě získal přehled o tom co je v něm
psáno, pod ( POD ) textem, který světoví odborníci a různí filutové čtou
jako nějaké ,,Sněmy,, a nebo dokonce něco co má být fragment z Libuše.

Takže jako vždy, když si přečtu něco takového, co se nezakládá na pravdě,
tak musím opět vedecké kapacity pokárat a velice lehce, abych se jich
například něčím nedotknul jejich důstojnosti, jim velice zlehonka vyčinit.
No tak kolegové to jste vědci ? To snad není ani možné co se všechno na
síti dočtu o tomto velice zajímavém rukopise. To plodíte vy ? No, že se
nestydíte takle balamutit občany této země.

Světoví odborníci všeho druhu, musím vám napsat, že máte moc veliké
štěstí, že jsem se také podíval na to s čím vy zápasíte už několik století.
Takže si můžete voddychnout , červenat se ani nemusíte akorát si dnes
pozorně přečtěte co vám dnes sdělím.

Nebudu sem psát nějaký sáhodlouhý článek , jak by to jistě udělal nějaký
kolega odborník, ale velice stručně a rychle vám objasním co nese za
informaci jedna jeho strana. Ta strana je značena 1r. Tím to vše začíná.
_______________________________________________________________

Strana 1r. Rukopis Zelenohorský. (podle všeho Václav Hájek z Libočan).

Dnes vám očísluji řádky, takže poznáte, že zápis se čte z obou stran. Číslo
tedy ukazuje jak je veden zápis.

1. Náš Háje zotce fotec žíl.
2. Wašíc fí vaine ližko živé.
3. Ac zláva salvoi réb ei šifo ( F=P) ( zde je obec Po mu cae) ( Nepomuk).
4. mu cae, ví pis e sir vréči Jasu
5. Góra, Lůč boj sluje Porge ( Borge) ( Jasu Gora = Lucemburg).
6. Blůdo vina sůde Cáj
7. je ovcce lide Léva Ceššija ( Lev - král)
8. je zcaz zle ě, ššif víš, Vašuje z Káj
9. a díluj clíččo, Carla , jo ě vina .s.
10. šida su, nesej ico sem sná moj Cáj
11. ě taě Jůž jew náž cůň, sme Lízej
12. živae cůre, vládo boj Lůči dal
13. je půt (pouta) je šenu sime cobců
14. Alísi sem ana de lesa wíš zvere (t)
15. žia Porgů dá vine sů čápe sůd
16. to Veno hade česi Hus co času.
--------------------------------------------------------------------------------

1. Ližce to fěcto znaje syn
2. e Važok zase Háju apla šiu ( Je Václav zase Hájek zprávu píši).
3. pisae réb, jo placá ví soka ( placá = pláče) ( réb = rébus )
4. u Caji se Burage šifa vní sůd ( šifa = šifra)
5. e grop ( e gróf ) ě jušš jó klůča Bog ( klíč Boha = žid. substituce)
6. Jase tu syna už muš. B -
7. ája Ččesi věce dílec svo Há -
8. ja konušiu siu pišše en co žil zná
9. syna wě Zajčka co s Lyšší, vláda
10. jásá, z taě sme co Cáje šenuša díl
11.je žákem Hus žie, v nás vina de
12. si mágo Ližko miluje růše váz
13. uš Roše máš v něsů a důfej
14. děre už šiu a lésem anime lasica ( zde je odkaz na obraz Elišky).
15. duše pisů šeny, vádu gropa jo ( grop = hrob.)
16. v časo slůha češe tae, z něů ód.
_____________________________________________________________

Nebudu vám to překládat do současného jazyka, poněvadž se dá v textu
velice dobře orientovat.

Takže neumětelové a světoví odborníci si pořádně prostudují co jsem jim
dnes o rukopisu Zelenohorském sdělil a budou se snažit z mého zápisu vytěžit
co nejvíce. Pro ty co mají pomalejší myšlení, tak ať si zápis přečtou třeba
vícekrát.

Ze zápisu je vidět, že rukopis Zelenohorský je dílem velkého světoběžníka
a specialisty na staré dokumenty Václava Hájka z Libočan u Žatce. Já sám
mu vzdávám hold a na jeho počest pozvedávám pohár vína. Hájek byl klasa
a znal. Smekám a hluboce se klaním.
________________________________________________________________
*************************************************************************************

Vašku byl jsi opravdu dobrej , všechna čest tvé památce.
_________________________________________________________________
**************************************************************************************
_________________________________________________________________

Zde je rukopis Zelenohorský.
zdroj : Knihovna národního muzea v Praze.

_________________________________________________________________


__________________________________________________________________

Rukopis Zelenohorský. Konec velké záhady. Josef Zlatoděj prof.

23. února 2015 v 0:44 | Josef Zlatoděj prof.
Rukopis Zelenohorský. Pravda a Světlo.
___________________________________________

V dnešní mé vyučovací hodině vám objasním, co vůbec je a co znamená
rukopis o kterém spousty vědců vedou nekonečné spory, ohledně jeho
pravosti. Jedni tvrdí že se jedná o falzifikát z doby národního obrození
a druzí říkají, že se jedná o staré dílo z doby středověku. Ti druzí co
uvažují o jeho pravosti si tedy mohou oddychnout, protože dnes jim
potvrdím, že mají co se týká pravosti rukopisu pravdu.
_____________________________________________________________

Takže jako v každé mé vyučovací hodině, si světoví odborníci, historici
a vědci lingvisti, dají do pořádku bloky ,psací potřeby a budou se snažit
zachovat klid a pořádně se senámit s tím co jim dnes o tajemném rukopisu
sdělím.
______________________________________________________________

Nebudu sem opisovat to co je všeobecně o rukopisu vědecky publikováno,
protože toho je za posledních sto let napsáno dost a dost a tak rovnou
přejdu k dnešnímu tématu, kterým je již zmíněný Zelenohorský rukopis.

Pro neznalého problému jen ve zkratce napíši co je o rukopisu publikováno.
Takže něco málo o rukopisu :
Rukopis Zelenohorský byl objeven roku 1817 na zámku Zelená Hora u
Nepomuka. Rukopis byl zaslán anonymem nejvyššímu půrkrabímu hraběti
Kolovratovi v roce 1818 pro nově zřízené Museum království Českého.
V roce 1858 byl identifikován onen anonym a zjistilo se, že se jednalo o
panského úředníka Josefa Kováře, který byl zaměstnán na zámku Zelená
Hora jako písař.
RZ obsahuje závěr Sněmy a fragment Libušina soudu.
Národní obrození . Pochybnosti o pravosti rukopisu vyvstali ihned po jeho
objevení. Důvodem byl Václav Hanka, Josef Linda a jejich úderná skupina.
Rukopis tvoří dvě pergamenové dvojlisty, tedy 8 stran textu. Pergamen je
hrubě opracován a je značně poškozen. Rozměr 22,5 krát 16 cm. Text je
psán bez mezer ( in cuntinuo ).
O pravost a autora se vedou sto let furt jen spory.
_______________________________________________________________

Já se ptám proč ? to nikdo z vás nedokáže číst ? Máte veliké štěstí, že jsem
tu Já a proto vám mohu rozšířit obzory a ukončit vaše stoleté trápení.
Vyvedu vás tedy na světlo a vy tím pádem poznáte pravdu.

________________________________________________________________

Zelenohorskému rukopisu jsem zatím věnoval je pár dnů, ale i těch několik
dnů mě stačilo na to , abych poznal kdo je autorem a jaký je jeho skutečný
význam.

Já vám teď přepíši to co je psáno pod textem . ( POD textem).
orig. přepis slov - homofonní substituce. Václav Hájek z Libočan.

Budu to psát s háčkama a čárkama, která v originálu psány nejsou. Také
podle skladby slov začnu a ukončím větu.

Uvaš po rozumu. Ušmá vítej. Má nový nález. Rabi sme. Rac kóžuj de ej.
Brat rac syne. Husa se dívca du po menu. Tího zo hoří. Daž ovo.
Bádaei note Růšok. Vinu asi má ví povědí. Je sexu ( rodiny). Sná Lůdo bok
s dob Rož Jan. Snae sem šije léta. Co zlovo zo Voka Líza vejce e sňo cotná.
Zlaťác točív. Powia muž de. Bok má meno. Dle kožcy čápo má. Rodu svému
i cérka. Čte z časy děve sůde ěs Ré. Raste jewo židae. Znáte. A dál seješ
ěnom. Puz lidu. Stírá (.) zví not sa ména moš taje se. Hle jít códa. Nemaš (.)
Znáu Oty kat. Sůdil. Zup to nese ( je použita substituce). Je zlatý.
Ě mano (....). Jóžu Niemca ? Řek sněmů. Ce věty časo ? Ět car Béla. Úde
v lůdo. Báe zpisa. Goz resto nemá. Tro béto umiju. Zfůj cód šida co je.
Mošo ělen cáě Važíc. Aco vož zvolož samec. Hájc de snáeš. Hájož bröt
s kobo důlej su. Věc Háj děů. Zpíváme si u Háu, kocůre mona na díro
vozí ma, Boha žona. Tu en dopu dal. Víte časue. Ěník sir mák rýhe dá
vzor. Caret sa Rac. Hos jě Jů zná. Taě má Vítcův mužo kopciův.
_______________________________________________________________

Takže zde máte jasně a zřetelně napsáno co nese za poselství rukopis
Zelenohorský. Každý si všimne jak se autor snaží případného čtenáře
zmáct a použije ve svém zápisu i třeba Bélu. Jak tam Hájek píše tak
ve svém zápisu používá ,,Zup,, tak to je pro případného mága iformace,
že je v zápisu použita substituce. ( s tímto označením se setkáte v mnoha
šifrovaných středověkých rukopisech). Dále tam píše jaké písmeno se má
ze zápisu odstranit , to je například slovo , Stírá (.). Jak je také ze zápisu
vidět, tak ke konci zápisu píše , že jí bröt ( chleba) je v kobce a v dole,
kde pracuje. To znamená že byl někde zavřen. Dále tam píše že informaci
o Husovi a Elišce má od Jana z Rož. ( Rožmberka). Což si jistě přečetl,
když sbíral informace pro svoje vrcholné dílo, kterým je jeho slavná
kronika Česká. Že jistě znal Petra z Rožmberka, nemusím snad ani
psát.
________________________________________________________________

zde je ukázka textu Zelenohorského rukopisu.
zdroj : manuscriprorium .Knihovna Národního muzea Praha._________________________________________________________________


__________________________________________________________________


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Reklama