Voynich Manuscript. Codex Rohonc. Zodiac Killer. Chronik des Konstanzer Konzils.
Codex Gigas. Bestiary. Oráč a smrt.Václav Břežan. Rukopis Zelenohorský.
Rukopis Královédvorský. Somerton Man. Píseň Vyšehradská. Milostné písně Krále
Václava. Tkadleček. Blitz cipher. Kosma kronika.P.I.O.6.

Píseň Vyšehradská.

Píseň Vyšehradská. Konec Záhady.

11. září 2015 v 14:31 | Josef Zlatoděj prof.
Píseň Vyšehradská. Národní obrození a spor o rukopisy.
_____________________________________________________

Dnešní můj článek bude o velice starém pergamenu, na kterém je
napsán tajemný text o kterém už bylo , jak jistě každý ví a zná
napsáno mnoho a mnoho různých článků a knih.

Takže před nějakým časem jsem se samozřejmě také podíval na to,
co tajemný pergamen, který byl nalezen v době našeho národního
obrození, obsahuje za text a snažil se pochopit, kdo je jeho autorem.
A jaký je jeho správný význam.

Nebudu sem psát co je každému, kdo se zajímá o problematiku tohoto
pergamenu jistě známo a tak přejdu opět rovnou k věci.

____________________________________________________________

Píseň Vyšehradská. ( Text - homofonní substituce ).
Do textu jsem doplnil čárky a háčky, ukončil větu podle významu slov.

Háj Haico je slůncze.
Čezka dé cožk ( kožk - pergamen) 4. Listae syna.
Hrdýe napíži, kázae še. ( Hrdý je napíši, ukáži vše ).
Jan Sona Skálae. ( Jan Slunce Skála je = Jan Luce(m) Burg ).
Co cžesiu synco jů žie .( Co v čechách syn můj žije).
Pol Káe fodce Buržie. ( půl Karla otec Buzic ).
Bystrý Vašiec je. ( Bystrý Vašík je ).
Wí Saec je boie. ( Ví o Zajíci je boje ) (boj).
Ráu ě sláva. ( V Ráji je sláva ).
Ja Rá Porka Jaw. ( Já Král Borga žid ).
Boie Káůe. ( Boj Karla ).
Sla víš žíl ico Jen synca .hurá. ( Slavíš žil i co jen syn .hurá).
Cáj fon lide čzek milců sláv. ( Karla lid český má rád slavný je. )
Jelen. Kda Cája vě celo finae. ( Jelen. Kdo Karel znáš celou vinnu).
Fina ei muš ho já bolk. ( Vinna je muže já smutný ).
Dělo boka toco žialae hoco i vie. ( Příběh z boku to co žaluji,
vše co i vím).
Réžo já žalm. ( Řežu já žalm) ( řežu - píši).
Slávye son. Buzéc ne. Lůzae. ( Slavný je syn. Buzic ne. Lůza je).
Kůšoj e báe, lido čeczi ac. ( Na kůži je báje , lide český ).
Kdyů Praha ho taě věcze . ( Pražské tajné věci ).
Ré požteo. Akta Žovcae. ( Králova pošta .Akta Žofka je).
Má coš rudáe .( Má kůže rudá je ).
Uš je Lísi. Žiu ok vě.
Šid snak žen čuje .
Jeho je syn. Jazné bol. ( Jeho je syn. Jasné bylo ) .
Žena e klůčo . Jů poěz. ( Žena je klíč. Její poezie).
Báe. Sin Páfo mal vinů. ( Báje. Syn Páv měl vinnu ).
__________________________________________________________

Zde jsem vám , to znamená těm co tápou, napsal co je pravou
podstatou toho pergamenu.
Každý historik, akademik a lingvista si tedy pořádně přečte co jsem
zde právě napsal a bude se snažit, z mého zápisu co nejvíce poučit.

To co je vždy psáno v závorce je význam v současném jazyku.
Tak študujte umělci.
___________________________________________________________

zde je obrázek : Zdroj- wikipedia.cz

_____________________________________________________________________
 
 

Reklama