Voynich Manuscript. Codex Rohonc. Zodiac Killer. Chronik des Konstanzer Konzils.
Codex Gigas. Bestiary. Oráč a smrt.Václav Břežan. Rukopis Zelenohorský.
Rukopis Královédvorský. Somerton Man. Píseň Vyšehradská. Milostné písně Krále
Václava. Tkadleček. Blitz cipher. Kosma kronika.P.I.O.6.

Oráč a Smrt.

Oráč a Smrt. Der Ackermann aus Böhmen. ( Josef Zlatoděj prof. )

29. ledna 2015 v 18:31 | Josef Zlatoděj prof.
Oráč a Smrt. Strana 15v. Překlad.
______________________________________________

V dnešním mém článku se opět zaměřím na středověký rukopis o kterém
se píše, že je jedním ze základních děl německé literatury.

Takže každý evropský odborník, historik němec nebo čech, lingvista
a také samozřejmě světoví odborníci na Karlově univerzitě si pořádně
vyčistí brýle, seženou si nějaký poznámkový blok a nebo sešit a velice
pozorně si přečtou co jim dnes, protože toho velice málo znají, sdělím
o tomto rukopisu o kterém léta , jak už jsem je také informoval, píší jen
a jen samé ptákoviny a bludy. Že se nestydíte balamutit čtenáře a psát
o tak závažném a důležitém díle blbosti. To jste intelektuálové ? Musím
tedy opět a to dost pozvednout své obočí a velice lehce, jelikož jste
moc namyšlení a sebestřední, abych náhodou neurazil vaší důstojnost,
kterou se obklopujete, vám zase ač nerad vyčinit a vynadat, ač se to mé
povaze jistě velice příčí. Ale nemohu si pomoc, jinak to prostě nejde.

Něco málo co je o Oráči všeobecně publikováno :

Der Ackermann und der Tod. Oráč a Smrt. Je jedním ze základních děl
německé středověké literatury. Teze, že Jan ze Žatce je autorem stávající
verze Oráče, není všemi vědci příjmána. Uvažuje se o jakémsi archeotypu
vzniklém někdy po smrti Karla IV.
Jan ze Žatce poslal své dílo kamarádu ,, Židu,, Rothirchovi. A až kolem
roku 1440 přepracoval neznámý autor Janovo dílo do nynější podoby.
Vybroušené podoby ( vybroušená podoba, tak to napsal jistě nějakej
hodně velkej snaživec, cha cha cha ). Tato podoba došla velkého rozšíření.

Vědecká obec chytrých hlav je rozděla na dva tábory. Jedni jsou pro
tezi a druhá půlka ji odmítá. Ti co tezi popírají se opírají o několik
faktů:
1.) Mezi vznikem Janova rukopisu a prvních opisů je mezera 50 let.
2.) Exploze výskytu rukopisů a tisků Oráče po roce 1449.
3.) Nízká úrověň básně v Jeronýmově Officiu, jejímž autorm je rovněž
Jan.
___________________________________________________________________

Jedna chuťovka, která je psána jako ,,Rozbor díla,, . Dílo Oráč z Čech
představuje rozmluvu intelektuála se smrtí o smyslu lidského života.
___________________________________________________________________

Chi cha chi cha. Světoví odborníci píší, že se jedná o ,,Intelektuála,,.
Takže aby bylo velký jasno, víte vůbec jak vypadá takový itelektuál ?
Musím opět pozvednout své obočí a historikům vyčinit. No tak páni
co to píšete za blbosti. To je hrůza a děs, jak můžete usuzovat na
nějakého intelektuála, když je na všech obrázcích jasně a zřetelně
v symbolu kresleno něco jiného.
Zaprvé je tam kreslen mladý občan středověku, který má vždy v rukou
nějaký pracovní nástroj nebo nějaké pracovní nářadí. Když by se mělo
jednat o nějakého intelektuála, tak by měl nejspíš v ruce nějaký lejstra
a nebo nějakou psací potřebu.

I podle oblečení, tedy oděvu se dá velice snadno určit, že kreslený občan
je ,,Husita,, jako vyšitej, kterej má vždy po ruce něco čím mlátil po
hlavě němce a jiné nepřátele té doby.
Za další, každý kdo se podívá na obrázky, tak tam uvidí nakreslenou
smrtku, která drží v ruce vždy ,,Žezlo,,. Už podle toho by měl každý
identifikovat, že se v symbolu jedná o nějakého panovníka, který jak
vám autor svou kresbou naznačil už nežije.

Je to prostě děs co píšete za blbosti. Ale nezoufejte, protože jsem tu
Já a proto mohu vaše teorie a bludy opravit . A vyvést vás všechny na
světlo a ukázat vám co je v tomto důležitém rukopisu psáno. Takže, jak
už jsem nahoře napsal, vemte si nějaký sešit vostrou tušku a důkladně
si zapište co vám dnes o Oráči sdělím.

Dnes vám ukáži co je psáno na straně 15v. Jak už jsem vám minule sdělil
tak na poslední straně je zápis ve kterém je psán návod na dešifrování.
Tedy ,, Klíč ,, který vám tam sám autor zanechal. Pomocí toho klíče
odemknete Oráče a zjistíte , jaký je jeho správný význam.

Orientace v zápisu je složitá, jelikož autor si s případným čtenářem
hraje, jako kočka s myší. A vždy se snaží schovat za někoho jiného.
V samotném textu je několik ,,Jmen,, která se celým textem proplétají,
ale když se vám podaří autora najít, tak se opět ukryje a nechá vás opět
hledat a přemýšlet. Slovo ,,Přemýšlet,, je pro pochopení zápisu velice
důležité. Protože už jen svým významem vás všechny vede ke slovu,
Oráč, tedy Přemysl. ( Přemysl Oráč - (pro nechápavé )).

V samotném textu strany 15v. se nejvíce vyskytují tyto jména. Jan. Hus.
Václav. Hájek. Karel IV. Eliška. Zajíc.

Nejpodstatnějí je, jak tam píše sám autor povídání o Janu Husu.
Jak sám autor v zápisu píše, tak povídání o Karlu, Janu a Elišce je jen
,,Kouř,,. ( slovo kouř, je v textu psáno slovem ,, Kure,, tedy kůre ).

V zápisu není žádná interpunkce a tak aby se mohl každý lépe v mém
překladu orientovat, tak jsem je do textu dosadil. To se týká háčků,
čárek a teček na konci vět, či slov.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Strana 15v. Oráč a Smrt. Originální mluva a zápis autora :

Co Saic boc . Goso dětia. Ére vo Vény uččé ě. Man. Dija Hájem Hus vinu.
Spaje Sunce ě ( Slunce je ). Háj Mesie wůně e . E sem. ( zem ). Klůč sire e
Deu. Ten wí děje. Maž. Vesel. Wiu zvona víže Cáus s syn spis. A naššel
Eden Levo. Velicé Lísie ( elísie ) syne težcé. Wež simae ( zimae) vež (věž)
synue. Pízej on zcáse e. ( píše o zkáze ). Dol sup žid cuk děe. ( zápis čti
z druhé strany). To Leo sa Leve sync zlov eů pelešše. ( Eliška nevěra ).
Fnů sio Buzc synu ( soulož s Buzikem ). Lásk ššie dvó ššie. ( dvě lásky).
Žín wine e lése. ( Eliška se provinila a je v lese). Ceri e věž. ( je ve věži).
Líse e wino, ( vina Elišky). Cobů ( kobka ). Nevede dome ( nechce jí doma).
Děz Alfó ( Jan z Lucemburku je pěkně naštvanej ). Zo zla zucae báec.
( ze zla hledej bajku). Zlo Cáj Lev 4. ( zlokaj Lev 4.) ( Byl počat se sluhou,
s lokajem , kterým byl Vilém Zajíc z rodu Buziků ). A Líso v cost. ( Eliška
zemřela, je kost ). E zvonka zlé e. ( udavač je zle). Men Káj kde že jebó.
( jméno Karel , kde jebou). Fízl Jen. Naše píseň česká. Svě Goz zcáze.
(poznáš zkáze,zkáže Hus ). Cosa ez syno .( Kosa - smrt )( Gos je syn).
Ju vůle ě . ( má vůle je). Náž siu ódu ac Káje. ( náší píši ódu o Karlu ).
Zul já a Leo mae. ( zul jsem se a Karla chytil ). Exese Cája. ( Ex eso Karel).
Ré e má on cód sex . ( Král je a máš kód rodiny). Synu e sčase.( synu z času),
I Ré úd Jewe ( A král ruka Žid ). Ušš slée wěc. ( znáš zlý příběh ).
Na veži Rá dífcae. ( ve věži Královna dívkaje ). Weiššca ( vížka ).
Já děl vin líččija. ( já vám vinu líčím, říkám).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

A jas syne ad Lévaj jas synu náš fáda káže vin. Lew nesl slůe veidue Káe
ac Lev našůe stóle. Žide hrál s lew lev. Hádo es já su, znaj slav doví co Jene.
Lůw vina co ei Gos. Hlasó z Lev. Sir Lešne Gose. Syne náš žifó Ré je.
Zem Káj. Ré e mena. Co ac novoe mágo. Lůn (měsíc) Lísa tu esa a Goso
sná Key. Kůži co zlof ac zem e dome. Děve nov Rosoe. Jůl Elíso Ewe i
Régen. (.......) e. Ju náz. Zná slovu nášš . Klíč (....) slow.
Boj Lův feššel. Ě funuz Gos. Naléu ě (....) on.
Synu e ( ....) cód. E ,,cůře,, ( kouře ) Káje.
Josca ( - Josefe - ). Nešíle a němců smaž. Půs ho. Nešíl. Znó je žifé. Vejco e.
Vňa díl. Znů es zeme ei. Sní Líse cíle. Zme Lente Legiei. Šíp key.
Sls vaše za vinu. Zpí v ( ..... ). Ží ten dáwném. Věděů razlůsk. De sen e
nůwej . Sem i sen es hůl. Háj flůniů cvětna hája mei (..) .Heslů jew.
Zvéroc jade to. Gos sok, Cáj sok.
________________________________________________________________

Zde jsem vám názorně ukázal, jak je psaný zápis v rukopisu Oráč. Tak
můžete začít přepisovat to, co o Oráči píšete.

Celý zápis je šifrován. A i na této straně 15v, vám sám autor ukazuje, jak
je veden jeho zápis. Slova Gos sok a Cáj sok, znamenají, že obě uvedené
postavy našich dějin, se vám budou v textu vyskytovat. Protože celý
zápis je psán jako zpráva pro budoucí generace. Což dokládá jasně psaná
věta a vní obsažená slova, která jsou : Josca nešil a německý zápis zmaž.
Pusť ho. Nešil. Sny mám živé. Jsou jako vejce. Uvnitř schované. Sny
jsou země moje. Sní Eliška ......

Velice zajímavé, že zde opět uvádí mé jméno a píše abych ze zápisu
nešílel. Což je velice zajímavé, jelikož když jsem překládal tu část,
kde je zo psáno, tak i když znám klíč, tak jsem asi půl hodiny stál a
nedokázal se na překlad soustředit. Je vidět že autor znal dost a jako
mág se dokázal dostat přes časovou bariéru až do naší doby. Což dokládá
jeho zápis ve kterém uvádí, že sní. A má živé sny, ve kterých dokáže
vidět budoucnost. Kdy dokonce přirovnává čas k vejci, do kterého
nevidíte, ale když se dokážete dostatečně koncentrovat, tak poznáte
i to co je skryté a máte tak možnost se dostat přes zavřenou bránu času.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Takže aby bylo velký jasno. Text o císaři a králi Václau ,Karlu IV se týká
toho, že vám zde autor popisuje jednu velice zajímavou věc, kterou je,
že Karel IV nebyl dítě Jana Lucemburského, ale jak je tam psáno, tak
byl dítětem Zajce z rodu Buziků, který jak jistě každý ví a zná, byl
rádcem české královny Elišky Přemyslovny. ( proto se v dějinách dozvíte
informaci, že Buzik dostal do opatrování mladého kralevice , když
Eliška bojovala s Janem , který jí nechal i s dětmi uvěznit. Zajíc Buzik
měl u sebe mladého kralevice a to v době , kdy měl malinkej Venouš
teprve 3 měsíce. Tato informace je také zaznamenána v jiném rukopise,
který mám zde v rubrice pod názvem : Bestiář. ( bestia - lovec- dravec ).

Také se píše o Janu Husu, píše se kde žil, v jakém městě byl schován a
pod jakým jménem žil svůj druhý život, když prchnul z Kostnice.( Což
jistě mnoho historiků nezkousne . Ale pozor, to samé je psáno v dalším
důležitém pro historiky dobrém rukopise, kterým je samotná Kostnická
kronika, která je v depozitáři Národní knihovny ČR.
Dále, ta samá informace je zaznamenána v dalším manuscriptu, který je
uschován v sejfu Beinecke Library na Yale, jako Voynichův manuscript.

Takže intelektuálové ....ten kdo napsal že se jedná o nějaký dialog smrti
a intelektuála, tak s tou smrtí se docela strefil. Ale ten kdo napsal a uvedl,
že se jedná o intelektuála.....tak byl Velká Roura.

Zde je ( intelektuál) obrázek a vy opravte co píšete.
( občan má přes rameno přehozenou motyku )

zdroj : Univerzitní knihovna Heidelberg - digital.


______________________________________________________________________________________________________________________________________

Co vyjadřuje obrázek si vždy musíte v psaném textu přečíst.

Váš učitel.

___________________________________________________________________

Rukopis - Oráč a smrt. Kronika .

27. ledna 2015 v 17:00 | Josef Zlatoděj prof.
Der Ackermann aus Böhmen. Oráč z Čech. Karel IV.
__________________________________________________

V dnešním mém článku se opět zaměřím na velice starý rukopis o kterém
vám píší historici ptákoviny a bludy. Takže každý akademik, historik a
jazykovědec si opět přichystá poznámkový blog, vyčistí brýle a naostří
tužku poněvaž vám ukáži několik velice zajímavých obrázků, které jsou
samozřejmě velice důležité. Pro toho kdo by si chtěl sám v rukopisu Oráče
také něco přečíst. A nebyl tak odkázán na různé pochybné překlady co se
manuscriptu týká.

V minulém článku o tomto rukopisu jsem vám sdělil, že sám autor ve svém
zápisu uvádí a píše, že zápis má svůj vlastní kód, kterým je pod sugerovanou
němčinu, psáno ve starém českém jazyku jeho dílo. Které jak při překladu
jiných stránek zjišťuji se dotýkají starých českých dějin a to konkrétně
doby vlády Jana Lucembueského, Elišky Přemyslovny a jejich syna Karla IV.

Prolínání dvou Královských rodů je ze zapisu jasně a zřetelně vidět.

Už jen samotný název ,,Oráč ,, by vás měl všechny nasměrovat na Český
královský rod Přemyslovců. A to konkrétně na zakladatele tohoto rodu,
kterým byl podle všeho bájný ,,Přemysl oráč,, Pro kterého si do Stadic
poslala sama paní kněžna Libuše.

Takže aby bylo jasno a světlo. To že rukopis je dílem Jana ze Žatce bude
podle všeho jen a jen spekulace. Podle všeho co jsem zatím přeložil se
dá usuzovat na jiného pisatele a který to je, tak přesně zjistím až
přeložím tak deset důležitých stránek.

Vždy a to v každém rukopisu na kterém bádáte, tak je vždy důležitý
začátek a samozřejmě i jeho konec, kde vám sám autor něco o sobě
napíše a něco důležitého sdělí. Proto vám dnes ukáži jak vypadá zápis
na jeho začátku a také na jeho konci. Po velice důkladném zkoumání
jsem zjistil, že na konci rukopisu, kterým je poslední psaný zápis,
je psán návod na překlad. Autor vám tam napsal několik důležitých rad
jak postupovat a co je důležité udělat, aby každý mohl číst to co vám
svým zápisem sděluje.

Takže celý zápis na poslední straně je šifrován. A autor vám tam píše
návod. Protože znám několik důležitých kódů , které jsou dílem
Lucemburků a Přemyslovců tak jsem se v zápisu úspěšně orientoval a
samozřejmě zjistil co je na poslední a první straně psáno.

Vše co je psáno v ,, německém ,, jazyku je podle všeho jen Kouř, který
jako mlha kryje správný význam zápisu, který je psán ve starém
českém jazyku.

Na první staně je psána například tato věta : Žeje sir Plzsen ez Réa
v lůna řek.

Když provedu rozbor té myšlenky, kterou vám zde autor servíruje,
tak když se vrátím o několik století zpět do doby střdověku, kdy se
spousta lidí té doby hlásila ke ,, Chiliasmu,, ( Miléniu tisíciletí ), podle
scénáře Bible - Janovo zjevení ( Zj 20,1 - 10 ). Což je Apokalypsa.
A víra v návrat Mesiáše. A na našem území bylo v té době 5 měst,
která měla být ušetřena zkázy a kterým se říkalo ,, Města Světla ,,.

Tak právě jedním z těch měst je právě ta zmíněná Plzeň. Která jak
jistě každý ví a zná leží na soutoku pěti řek. Což vysvětluje proč
autor píše ,, v lůna řek ,,.

Celý ten poslední zápis je tedy zašifrován a podle toho co je tam psáno
tak obsahuje : Návod na překlad. A něco jako obsah. To znamená, že
vám tam autor píše o čem budete v rukopisu číst. Což se týká velkých
věcí okolo Přemyslovců a Lucemburků a jejich členů, zejména Vaška
budoucího císaře a čekého krále Karla IV.

Zde je několik důležitých obrázků z rukopisu.
Zdroj : universitätsbibliothhek, Heidelberg - digital.

Návod na dešifrování a obsah .

____________________________________________________________________


____________________________________________________________________


Kryptogram. 7.6.____________________________________________________________________

Oráč a Smrt. Der Ackermann aus Böhmen. Jan z Žatce.

25. ledna 2015 v 19:14 | Josef Zlatoděj prof.
Oráč a Smrt. Konec jedné středověké hádanky. Jan z Žatce.
_________________________________________________________

Dnešní můj článek se bude týkat jednoho velice zajímavého rukopisu
o kterém vám opět historici a lingvisti lžou. Proto musím opět pozvednout
obočí a velice jemně jim vyčinit. No tak páni historici co to píšete za
ptákoviny o tomto velice důležitém rukopisu. Píšete a píšete a jak je na
vašem psaní jasně a zřetelně vidět, tak jste ve velké tmě ze které se
nemůžete dostat. Ale nezoufejte, protože jsem tu opět Já , který má
za úkol vás vyvést na světlo pravdy a pořádně vám otevřít oči, když
bloudíte a píšete bludy.

Takže světoví odborníci, akademici , lingvisti a historici si vezmou ostrou
tužku, nějaký poznámkový blok a nebo sešit a pořádně si zapíší co jim
všem v dnešní mé vyučovací hodině sdělím. To že jsem vám napsal, že
píšete o Oráči a smrti blbosti jsem vám už napsal a tak přejdu rovnou
k tématu, kterým bude již zmíněný rukopis ,,Oráč a Smrt,,.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Něco málo co je všeobecně o Oráči a smrti publikováno :

Der Ackermann aus Böhmen . Oráč z Čech. Známý take pod názvem Oráč
a smrt. Je jedním ze základních děl středověké německé literatury. Byl
napsán okolo roku 1400 Janem z Žatce a v roce 1460 se objevil v tištěné
podobě.
Dílo Oráč z Čech představuje rozmluvu intelektuála se smrtí o smyslu
lidského života. Hlavní hrdina ve skutečnosti vůbec není oráč. Je písařem
ale autor si s jeho povoláním hraje a ukrývá jej do hádanky.

Oráč sám říká : Z ptačích křídel je můj pluh.

Definitivní jistotu, že autorem díla je žatecký notář Jan, přinesl objev
historika Konráda Helliga. Ten nalezl v univerzitní knihovně ve Freiburgu
im Breisgau, pod signaturou 163 rukopis, který se ukázal být formulářem
vyšlým ze středověké žatecké kanceláře. Zde je obsažen průvodní dopis,
kterým Jan z Teplé věnuje své dílo příteli ještě z Teplé pražskému
židovskému kupci Petru Rothirschovi.

Jan ze Žatce na začátku roku 1413 onemocněl a v dubnu 1415 již nežil.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Takže zde jsem vám nastínil o jaký rukopis se jedná a co je o rukopisu
publikováno. Takže přejdu k věci.

Protože se zajímám o různé historické manuscripty, tak samozřejmě
nemohl uniknout mé pozornosti, také rukopis, který je znám jako
Heidelberský iluminovaný rukopis Oráče z Čech.
Konkrétně se jedná o výňatek z kapitoly 2, Stuttgart, kolem 1470.

Podíval jsem se svým jasným okem na text a už zběžný pohled mě
prozradil, že se nejedná o německý zápis slov. To by měl také poznat
každý odborník, historik či lingvista.
Takže, písař nebo autor rukopisu si se čtenářem nehraje jen tím, že
se snaží schovat, on si také hraje se samotným zápisem, který jak jsem
zjistil je psán ve starém českém jazyku. Ta ,,němčina,, je jen kouř, který
má za úkol vás všechny navnadit na to, aby každý případný čtenář, který
se bude snažit rukopis číst hledal původ zápisu v německém jazyku.

To je psáno i v samotném textu této stránky pomocí které vás vyvedu
na světlo a vy konečně prozřete a poznáte, že pravda i když skrytá je,
je jiná než vám historie říká.

Nebudu sem přepisovat text, který je vidět pod obrázkem, ale přeložím
ho do české staré mluvy .

Text orig. přepis substuce, český jazyk. Oráč a smrt.

Zom hozt čížže et man vůn (der) s zůfám. un vešel hozt. Teď dance.
České ten vně je. Voněm man Bömen. Doič tu ne. Zu mysle f zemi.
Toče fět. Tmó živené. Slůžc Jen s zem děz. Gest seč jasnée de wie děs.
Véa ččezůe craj tue Lef (4) wír (Fír). An Jene ten. Větzs jev woššene
ššen. Daimo lesůe huzér du bist mestě. Laž Huse sůd báj. Wíš divcaj
děl. Von ve switeu. Píže syn mažu (.) čtu. Vešpó v noi Lisc Jen s Jan
de lest. Malwa Růžo dílo vět. Jew on syn. Sls Jane wí Roše. Anai synco
es. Slyž Jene. Ten scáže nemecci mágen. Vedcie ččtio ,,Jen Lůd,,
ten se zubeo. Men sync. Syn (......) sfěta von. Veniiccee.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

V zápisu je věta ,,Toče fět,,. ( to znamená, že zápis se má otočit a číst
také z opačného konce. To znamená z prava do leva ).
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis z prava do leva :
Nesja ššen. Nežíl sen mé, háj slyšš. Hose ac Jan je soka wénia. Sls
Hos nowé jde. Volá to zůbio lid. Lese hájce ej slyšío huž pleů v lůzi
naše žifoe. Jůle v nov se 4 já su a šif já Růše su ho. A lese sabů,
réžue. Huse co Jan. Ne ššene slow. Vní son zně děe. Hyna ráu tfé
lev. Tai crev žesla. Huse děju e mene. Šajse zem děz. Sněj lov ššene
vížo děfe coda těž. Felký mužee ůd šio. Ne mor nám men zve Jan.
Ven de klece. Sná tme. Tmó on lese. Vnů difó zlé. Vůna tme ho žíl
mož Hoz. Nemeic nesl .Jan ě vene. Dávno vím. Tepló žile Alme. Jásej
sněmoe Růže. Lent můse ej žíts snál děv.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Nebudu ten zápis překládat do současného jazyka, protože se dá velice
lehce v zápisu orientovat.

Všimněte si například věty : České ten vně je. Voněm man Bömen.
Doič tu ne.

Současná mluva : Český jazyk je uvnitř. O něm muži Böhmen ( českém).
Německý jazyk to není.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

A o kom se v zápisu nejvíce píše, tak to je samozřejmě Jan Hus. Dále
je psáno o husitech a bojích. Dále co je také zajímavé se v zápisu píše,
jako i v Kostnické kronice a nebo v Manuscriptu Voynich, že mistr Jan
Hus odešel a žil nějaký čas v jiné zemi. A to konkrétně v Benátkách.

Také se tam píše o králi, kterým je podle všeho Václav IV, syn Karla IV.

Dále je v zápisu psáno pod jakým jménem se Hus z Benátek vrátil a na
českém území žil.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Takže světoví odborníci a historici si udělají poznámky a pozorně si
prostudují co jsem jim dnes napsal. Až bude více času, tak vám
samozřejmě napíši co je psáno na jiných stránách rukopisu Oráče.

Zde je obrázek : zdroj wikipedia.cz - Oráč a Smrt.


Smrt a husita.

Král a Smrt.

Václav IV.

____________________________________________________________
 
 

Reklama