Voynich Manuscript. Codex Rohonc. Zodiac Killer. Chronik des Konstanzer Konzils.
Codex Gigas. Bestiary. Oráč a smrt.Václav Břežan. Rukopis Zelenohorský.
Rukopis Královédvorský. Somerton Man. Píseň Vyšehradská. Milostné písně Krále
Václava. Tkadleček. Blitz cipher. Kosma kronika.P.I.O.6.

Bible Václava IV.

Bible Václava IV. Tajemství a symbol.

4. září 2013 v 1:57 | Josef Zlatoděj prof.
Tajemná Bible Českého krále Václava IV. Lucemburskéko
_______________________________________________

Dnešní mé psaní bude o jedné knize, která se v originálu nalézá v jednom
rakouském muzeu. Na síti jsem při hledání stop v rodu Lucemburků narazil
na několik článků, ve kterých se jejich pisatelé zaobírají již zmíněnou
Biblí ,která je přisuzována českému králi Václavu IV.

Ve všech článcích které jsem četl, mě zaujal jeden velice zajímavý poznatek.
Všichni autoři píší, že rukopis bible je plný velice záhadných a nevysvětlitelných
symbolů. Symbolů ptáků Ledňáčků, lazebnic, točenic a opic či divých mužů.
__________________________________________________________________
REX BOHEMIA.

Trocha historie nikoho nezabije: Václav IV. se narodil 26.února roku 1361
v Norimberku. Zemřel 16. září roku 1419 Nový hrad Kunratice.
Otcem Václava IV. byl Český král Karel Václav IV.
Matka : Anna Svidnická.
Václav IV byl Římský a Český král. Lucemburský vévoda a braniborský
markrabě. Vládnul od roku 1378 až do roku 1419.
__________________________________________________________________

SYMBOL a BIBLE VÁCLAVA IV.

Protože jak jsem zjistil žádný historik nedokáže správně interpretovat
význam a smysl symbolů, které se bible dotýkají a tím pádem vysvětlit
co kreslený symbol znamená, rozhodl jsem se tyto mezery vyplnit
svým článkem, který uvede věci na pravou míru.

Začnu tím nejjednduším a tím je ta zmiňovaná ,,Točenice,,. Pod slovem
točenice si historici představují symbol,který je v bibli hojně používán
a vypadá někdy jako kus látky stočené za určitým účelem do znázorněného
tvaru. ( točenice = je vidět že symbol popletl mnoho historiků).

Takže popletové k věci. Král Václav IV. se správně jmenoval :
VENCESLAUS, což se dá také interpretovat jako VENCESLAV.

Každý kdo se podívá na ten symbol, tak by měl v prvé řadě vidět : VĚNEC
a dva konce látky většinou kreslené do tvaru písmene ,, S ,,.

Slovo Jména Venceslav si rozdělíme na Vence slav. Což znamená : Věnce
slav. ( proto má symbol tvar věnce). Jak jsem ale zjistil, tak Václav IV. byl
znalý a uměl do jednoho symbolu schovat více informací. Takže symbol se
čte, jako Věnce slav ( slavnostní věnec) a nebo také ,, Vence slav,, což znamená
Václava slav.
Když budete číst slovo Venceslav z prava do leva, získáte slovo :valsecneV.
Pomocí výměny znaků Gematrie, kterou jak jsem zjistil Václav IV ovládal.
ze slova Valsecnev, získáte slova ,, Vasce sneu,,. Ta slova mají opět dva
významy. Jeden je Vašek sní, a druhý je Vašek z něj.
Podle mě je důležitý ten druhý význam : Vašek z něj. To znamená, že z
toho Slavnostního věnce je zároveň i Vašek ( Vasce s neu, Vašek z něj).
_____________________________________________________________

Další věcí která je v kresbě věnce důležitá je samotný tvar a použité
znaky písmen ,,C,, které se v několika věncích neustále opakují. V několika
případech jsou do tvaru věnců zakonponována i písmena ,, U,, a nebo,
když znak ,,U,, otočíte tak získáte písmeno ,, n ,,. Vše v té kresbě věnce
má řád a smysl. Těma písmenama Vašek IV, říká že patří k Lucemburkům.
( Gematrie číslo 3 = C,G,S,L). ( 5 = E,H,N)
V kresbě věnce se tedy nalézají písmena ze kterých dáte dohromady slovo
LUCE. ( slovo Luce znamená Světlo) . 2 ptáci kreslení v obrázku znamenají
číslo 2. ( 2 = B,R,K).
Ze všech těch písmen utvoříte slovo : Lucemburg. ( ochránce světla)
_______________________________________________________________
A tím jsem se dostal k ptáčkům v bibli kreslených. Ptáčků Ledňáčků.
Proč si Václav IV vybral právě tohoto ptáka, by mělo být každému jasné.
A né psát že nevíme.

Se slovem Ledňáček se musí opět pracovat a to tím způsobem, že zjistíte
proč zrovna pták tohoto jména.

LEDNACEC. ( upozorňuji že je použita gematrie a znaky se mění).
SED na Češ. ( znamená sedím na češích)
SEM IV ( zde jsem rozdělil znak ,,N,, na IV.)
SEM I VACEC ( po výměně znaků se čte : Sem i Vašek)
Takže celý význam ledňáčka je = Václav IV. jsem.

Když budete číst slovo Lednacec, z prava ,tak budete číst : cecandeL.
A tím jsem se dostal k symbolu, který vypadá jako ,,Opice a nebo
lesní muž.

CECANDEL. ( se slovem se opět pracuje a pak budete číst).
CECAE DEL. ( vyměníte znaky podle gematrie).
ČEŠIE DĚL ( znamená České dilo).
A kde je ta opice a lesní muž ? No přece tady : Lesie Děs. (lesní děs).

A opice ? Proč je v bibli kreslená opice ? ( opět se musí použít gematrie a
pracovat se slovem ).

OPICE( gematrie 7 = O,Z)
ZPISE ( to znamená zpis a nebo zápis). A proč má opice ten kyblík ?
Kyblík je vědro. A tenkrát se říkalo Vědroj.
VĚD ROJ = znamená Věda Krále.

Opice + vědro.
Zpise věd Roj. ( znamená zpis vědy krále). Když ale ještě budete pracovat
se slovem opice a to tak, že ho budete číst z prava do leva, tak získáte
slovo : E cipo. ( teď jen vyměníte znaky . Číslo 8 = F,P) . A bude číst
slovo : E sifo , znamená : Je šifo ( Je žifo ). To slovo vám říká čeho se zápis
a text v bibli týká. Života.

Lasebnice ( Lazebnice). Se slovem se opět pracuje.
LASEBNICE ( gematrie a vymění se znaky). = CASER NASE.

Caser nase = znamená = Lasek naše = Lásek naše. ( Naše lásky). V druhém
případě můžou ty slova znamenat = Lišek naše. ( Naše lišky).
A nebo ,, NAŠE LIŠKA.
( LAISEBNIC = znamená = CAISER NÁŠ. ( Císař náš).
______________________________________________________________

Další věcí se kterou si historikové neví rady je tajemná věta, která je
všeobecně přeložena jako : TOHO BODE TOHO.

Zde je ta věta v plném znění :

Jak si jistě každý všiml, tak tajemná věta je delší a je rozdělena tečkou,
křížem a tečkou. Důležité je všímat všech zapsaných znaků .
První část věty až k tomu kříži : Toho bode toho, se po výměně znaků
čte : TOHO RODE TOHO . + . ( což v současném jazyce zní : TOHOTO
RODU JSEM). V druhém případě se také znaky čtou jako : TOEZ KODE
MOEZ. ( to znamená = Tohle je můj Kód).

Tak to je jen část tajemné věty. Když si dáte větu dohromady s tím,jak
pokračuje, tak zjistíte správný význam . Vě větě se píše o ženě, touze po
dětech, vodě a životě.
______________________________________________________________

Bible jako taková je výborná a mě samotného dost zaujala a to svým
sdělením, že obsahuje svůj kód a tak až bude více času podívám se na
psaný text.

_Na tomto obrázku je král Václav IV.
znázozněn, jak se prolíná se svým
symbolem čísla IV. To v symbolu
znamená ,,Já Václav IV.,,

Lazebnice je znázorněna v levé
části.

Celý te v symbolu vajadřuje tuto
myšlenku. ( Brýle = dívej se na krále
a císaře z rodu Lucemburků).
____________________________________________________________
 
 

Reklama