Voynich Manuscript. Codex Rohonc. Zodiac Killer. Chronik des Konstanzer Konzils.
Codex Gigas. Bestiary. Oráč a smrt.Václav Břežan. Rukopis Zelenohorský.
Rukopis Královédvorský. Somerton Man. Píseň Vyšehradská. Milostné písně Krále
Václava. Tkadleček. Blitz cipher. Kosma kronika.P.I.O.6.

Albrecht Dürer

Albrecht Dürer . Melancholie .

29. září 2012 v 18:13 | Zlatoděj J.T.Prof.
Albrecht Dürer ,tento vynikající středověký malíř a rytec, nám zanechal
na jedné své rytině, velice zajímavou zprávu.
_____________________________________________________________

Význam symbolů ,, Melancholie,,.

Každý jistě zná obrazy na kterých je malován příchod Ježíše
Nazareta,, Zvěstování ,,. Na těch plátnech je malována Ježíšova
matka Marie, za kterou přišel Anděl, který jí říká, že je v jiném
stavu. Marii se pak za devět měsíců narodí malej klučina ,, Ježíš,,.
____________________________________________________________
Albrecht Dürer touto svojí rytinou, říká všem , kdo se na obrázek
dívá tuto informaci :

Čekám, čekám, čekám už hodně dlouhou dobu a on nepřichází.
____________________________________________________________

Na rytině jsou tyto symboly. Hoblík a tesařské nářadí. To ukazuje
na Ježíšova otce , Josefa . Ježíš se u svého otce učil ( učedník),
stolařskému řemeslu. Po pravé straně jsou kresleny ,, hřebíky,,které
mají symbolizovat Ježíšův odchod z tohoto světa.( budoucnost).
Znamenají také výměnu jeho života za hříchy všeho lidstva,
( vykoupení). Nad hoblíkem je koule, která ve svém významu, vyjadřuje
v symbolu naší planetu. ( náš svět). Nad touto koulí je ležící, vyhladovělí
pes. Ten pes v symbolu znamená, že lidé jsou na sebe jako psi a
až přijde Mesiáš, budou na sebe lidé opět hodní, jako beránci boží.
To ukazuje symbol na levé straně toho psa. Tam je kreslena ,,beránčí
noha , která vyrůstá právě z toho psa. ( přeměna vlka v beránka).
Vedle psa je kreslen v symbol mlýnského kola. Ten vyjadřuje ,, Boží
mlýn,,. ( každý platí svůj účet). Na tom mlýnském kameni, je ve hře
stínů a světel znázorněna ,, šelma,, ( Satan). ( ozubení na tomto
kameni schovává číslo ,,666,,.)
Na kameni má Amorek nohy. V symbolu to znamená , že láska je
důležitá a silnější než šelma. Vedle po levé straně je kreslena krychle.
Která nám svým tvarem říká , že ,, Geometrie,, je prvořadá a je
nadřazená všem pozemským vědám. A to od atomu až po celý vesmír.
Zároveň krychle symbolizuje ,, Řád,, a řád je ,, Bůh,,. V té krychli je
nakreslen obrázek toho na koho anděl čeká. Je to sám ,, Mesiáš,,.
( Boží syn). / podle všeho to vypadá že Albrecht Dürer, znal Turínské
plátno. Podoba Ježíše je malována podle otisku toho plátna./
( já sám jsem několikrát maloval portrét Ježíše právě podle otisku
toho plátna a tak vím o čem je řeč). Vedle krychle ( mnohostěn) Boha
je Jákobův žebřík, který symbolizuje příchod ,, Andělů,,./ část
z Jákoba : Terribilis est locus iste, his domus Dei est, et porta
caeli, et vocabitur aula Dei. ( strašlivé je toto místo, zde je dům
Boží a brána nebes, a bude nazývána nádvoří Boží.
Žebřík je tam důležitý ještě z jednoho důvodu. ( je spojnicí).
Když se podíváte na ten žebřík, tak mezi první a druhou příčkou,
je kreslena poloviční příčka. Ta příčka se dotýká ,, Paprsku,,.
Né duhy jak píší různí badatelé. ( duha by měla více odstínů, zde
je kreslen jen jediný odstín a Albrecht byl velice dobrý rytec). Jedná
se tedy o paprsek, který by měl správně směřovat do vstupního
otvoru ( poloviční příčka symbolizuje vstup paprsku, k zednímu
kvadrantu) a to právě přes zeď budovy do zatemnělé místnosti, kde
je na zdi ,, Zední kvadrant,,. Místo dopadu světelného paprsku nám
ukazuje ta ,, Deska s čísly,,. Až tam dopadne, tak se dá znamení,právě
tím zvonem, který je nad deskou./ ve středověku se takto ohlašovalo
poledne, tedy ,, ČAS,,./ Paprsek nám tedy oznámí příchod andělů, kteří
zvěstují příchod ,, Spasitele,,. Že se jedná o čas nám ukazují i ty
přesípací hodiny. Pak nastane soudný den, na což poukazuje ,, Váha,,
( spravedlnost). Ta hvězda která nad tím vším září, symbolizuje
Betlémskou hvězdu.( zvěstování).
_____________________________________________________________


Samotná deska s čísly, kam má dopadnout světelný paprsek, tohle
vše co jsem teď napsal potvrzuje.

Každý, ( kdo vidí) kdo se pořádně podívá na desku, tak musí vidět
v druhé řadě od shora, místo čísel ,,Písmena ,,!!!
A ty jsou : S,I,O,N, 8. Znak čísla 8, když položíme na bok, tak
dostaneme znak pro ,, Nekonečno,,. ( Věčnost).
Tím nám autor říká, že Ježíš je věčný.

Všichni jsou vykuleni z toho, že součty čísel v tabulce, nám vždy
dají čílo ,, 34,,. Proč ?
Zde je odpověď : Než se někdo narodí, tak je skoro celý rok
v matčině lůnu. A to je právě rok, který přidal autor k věku
Ježíše Nazareta. / 33 + 1 = 34 /.

Za druhé je to číslo pro planetu Saturn . (3/4) .A Saturn je židovská
královská planeta.

Anděl páně, tedy čeká na pokyn od ,, Stvořitele,, ( Boha). Čeká
na signál, aby mohl všem zvěstovat nový příchod Mesiáše. Jak si
může každý všimnout, tak anděl má na hlavě ,, Věnec,, který má
v symbolu znázorňovat ,, Kristovu trnovou korunu,,. Ale proto,
že čeká hodně dlouho, dlouho a předlouho, tak ta trnová koruna
pustila mladé výhonky a lupeny ( listy). Proto má anděl i Amorek
tak znuděný výraz. ( něco jako když čekáte na autobus a on nejede,
a nejede a nejede a už vás to čekání pěkně séře).

Další zajímavou věcí je tvar mnohostěnu, na kterým je kreslen
obrázek Ježíše. Když jsem si imaginárně rozložil objekt do
prostoru, tak jsem získal znak písmene ,, M,,. M by mělo
znamenat Mesiáš. ( a Mesiáš je život). Ten znak má podle všeho
vyslat sám architekt celého vesmíru. Znak by se měl objevit, jak
ukazuje zářící hvězda, na noční obloze. Na noční obloze můžeme
spatřit souhvězdí Kasiopea. V tom souhězdí je několik hvězd, které
nám také ukazují znak Písmene ,, M ,,. Kousek vedle je souhvězdí
,, Labutě,,. ( v souhvězdí Casiopea se nachází nejsilnější rádiový
zdroj na celé obloze,, Casopea A,,. Výbuch supernovy v této
oblasti vesmíru zaznamenal dánský astronom Tycho Brahe a zároveň
i jeho český kolega Hájek z Hájku, v roce 1572.)

Samozřejmě nevím jak viděl Brahe ten výbuch, ale zato vám mohu
popsat to , co jsem viděl jedné letní noci na obloze Já.
To co vám teď popíši se událo v minulém století, někdy okolo roku
1966. Byla nádherná letní noc a já čučel na nebe plné krásně
zářících hvězd. A v tom jsem spatřil něco co ovlivnilo, můj pohled
na život ,pohled na vesmír a celý svět. To divadlo které jsem spatřil
jsem si pro sebe pojmenoval ,, Hra hvězd,,.
Celé to vesmírné divadlo trvalo, podle mého odhadu, tak půl
minuty.
Krok jedna :
Takže koukám na noční oblohu. V jedné chvíli se rozzáří několik
hvězd. Něco jako dyž otočíte vypínačem. V jednom okamžiku.
Jasnost těch hvězd, byla daleko větší a přehlušovala svým jasem
svit okolních hvězd.
Tvar obrazce ,který se na noční obloze objevil, kopíroval znak
písmene velké ,, M,,.
Krok druhý :
V jednom okamžiku se lehce zmenšil jas celého obrazce M. A teď
to přišlo. Od spodních krajních hvězd se odpoutala další hvězda,
která stoupala po přímce k vrcholu znaku ,, M,, . Obě dvě ve stejný
čas a stejnou rychlostí. Když tyto zářící body dosáhly, vrcholu znaku
tak bez nějakého zpomalení, nebo zastavení, obě dvě stejnou
rychlostí zamířily synchronizovaně dolů, ale pod jiným úhlem. Obě
směřovaly dolů , k dolní hvězdě, která byla uprostřed.
Když hvězdy dosáhly svého cíle, a to obě dvě ve stejném čase, tak
obrazec celý lehonce poteměl. V dalším okamžiku se rozzářily obě
dvě krajní hvězdy. Ty pak stejnou rychlostí zamířily ke středu,
k prostřední dolní hvězdě. V okamžiku kdy došlo k jejich setkání
s prostřední hvězdou, došlo k mohutnému výbuchu. Svítivost
tohoto výbuchu byla obrovská. Na vteřinu jas výbuchu vymazal svit
všech hvěd na nebi. Pak vše zmizelo. Jen na místě výbuchu jsem
viděl nepatrnou zář. Velice slabou zář hvězdy.

Podle všeho co jsem později zjstil, se podle amerických astronomů
jednalo o výbuch suprnovy v souhvězdí Labutě.
To je podle mě velice slabá odpověď. Už jenom cílený pohyb hvězd
bez nějakého brždění nebo zastavení.
Samozřejmě, že jsem se snažil zjistit o co ve skutečnosti šlo a co
mělo tohle vesmírné divadlo znamenat. A jednoho dne se mě dostala
do rukou kniha jednoho francouzkého badatele a cestovatele.
A v ní jsem našel uspokojující vysvětlení jevu, kterého jsem byl
svědkem.
Ten francouzký cetovatel ve své knize popisuje svoje zážitky a
poznatky z Velikonočního ostrova.Kniha je plná různých náčrtů
a kreseb. Jedna kresba mě velice zaujala. Na kresbě je znak
který vypadá úplně stejně, jako ten znak, který jsem viděl já,
jedné letní noci. Ten znak je velké písmeno ,, M,,. Kdy střed znaku
je označen kroužkem. ( spodní střední část znaku). Domorodci
prý ten znak dešifrují jako : Znak Života.

Ten kroužek podle mě znázorňuje výbuch supernovy ( jak asi
předat určitou informaci dalším pokolením, než tímto velice
jednoduchým symbolem).

Ten znak mají sochy vytesány na zadní straně a co je také zajímavé,
že se jedné o sochy z prvního času , jedná se tedy o sochy, které
jsou daleko starší.
_____________________________________________________________
__________________________________________________________-------------------- Your comment is awaiting moderation -----------------------


_____________________________________________________________________________________________________________________
 
 

Reklama