Voynich Manuscript. Codex Rohonc. Zodiac Killer. Chronik des Konstanzer Konzils.
Codex Gigas. Bestiary. Oráč a smrt.Václav Břežan. Rukopis Zelenohorský.
Rukopis Královédvorský. Somerton Man. Píseň Vyšehradská. Milostné písně Krále
Václava. Tkadleček. Blitz cipher. Kosma kronika.P.I.O.6.

Srpen 2019

Lebky, Křtiny a konec záhady.

13. srpna 2019 v 20:08 | Josef Zlatoděj prof.
Lebky českých pánů popravených po Bílé hoře.
__________________________________________

Pod poutním kostelem ve Křtinách na Blanensku byly nalezeny ( docela nedávno ) lebky
a kosti spousty lidí se stopami po boji. ( sečné a bodné, zlomeniny, vykloubení ).

Mezi těmito, bylo nalezeno 12 lebek, které mají na sobě kresbu vavřínu ( bob. listu )
a na čele, tedy vepředu kresleno velké písmeno T.

Historikové, patologové a vědci bádají čí to asi tak jsou, tyto pokreslené, záhadné
a tajemné lebky. Pátrají co asi tak může znamenat ten znak písmene T. Znak je to
velice pěkný a i dobře čitelný. Bobkovej list je jistě jasnej . Ten je symbolem slávy.
A tak vědci spekulují co by asi tak mohlo znamenat to velké téčko.

Tak sem se taky na to celé podíval. Lze to dohledat na síti. ( Křtiny, pokreslené lebky).
A samozřejmě jsem ihned, tedy ne hned , ale tak za sedum minut zjistil, že kreslené
znaky písmen T, na lebkách znamenají ....Čas .

Tedy ten kdo to celé budoucím generacím zanechal, předpokládal, že lid jistě bude
znát také kromě německého a českého jazyka, také latinsky.

Latinsky se čas řekne = Tempora. ( T - tempora ).

Takže teď už víme, že písmeno T, znamená čas. To samo o sobě ale nestačí a proto
je nutné do rovnice dosadit další důležité aspekty.

Ty získáme z toho co víme, jak to bylo po bitvě na Bílé hoře.
1).... 27 českých pánů bylo popraveno. ( popravčí mistr kat Mydlář , ten byl dobrej, tomu
šla práce pěkně vod ruky ).
2).... 12 hlav českých pánů bylo umístěno v koši na Mostecké věži.
3)....z historické literatury vyplývá, že 12 z nich bylo sťato 4 meči.

Máme tedy několik čísel. Ty jsou 27....12....4.
A počítame :
1 krát 4 = 4 ( čas )
2 krát 4 = 8 ( osmého )
3 krát 4 = 12. ( 12 + 12 = 24 ), ( 24 +x = 27 ), ( x = 3 ), ( 3 krát 4 = 12 pánů ).
4 krát 4 = 16 ( století ).
5 krát 4 = 20 ( roky ).
----------------------------------------------------------------------------------------------------
měsíc = 27 - 16 = 11. ( listopad )

T = 8. listopadu 1620.
_______________________________________________________________

Zde bych ještě poznamenal , že znak písmene T má v židovské substituční
šifře hodnotu čísla 4.

A tak podle toho by se dalo celkem logicky uvažovat o tom, že těch 12 tajemných
lebek ( nebo část z nich ) patří skutečně někomu z těch popravených pánů.
__________________________________________________________________

Křtiny - Lebky.


_________________________________________________________________