Voynich Manuscript. Codex Rohonc. Zodiac Killer. Chronik des Konstanzer Konzils.
Codex Gigas. Bestiary. Oráč a smrt.Václav Břežan. Rukopis Zelenohorský.
Rukopis Královédvorský. Somerton Man. Píseň Vyšehradská. Milostné písně Krále
Václava. Tkadleček. Blitz cipher. Kosma kronika.P.I.O.6.

Prosinec 2018

Voynichův rukopis. Voynich manuscript. Rozeta Central.

30. prosince 2018 v 18:03 | Josef Zlatoděj prof. |  Voynichův rukopis.(Voynich Manuscript)- deciphered
Voynich manuscript . Rozety. Růžice. Velký pergamen.
_______________________________________________

V dnešním mém článku vám napíšu jaký význam má středová rozeta, která je
kreslena na velkém pergamenu. A tak si vědci a docenti mravenci pořádně
přečtou co " Já " jim dnes sdělím. Tak čtěte a učte se. Moji žáci.

Nejdříve vám ovšem musím napsat, že váš výzkum tohoto pěkného rukopisu
je velice katastrofální. Výzkum všech těch co pracují pilně jako mravenci je
špatný. A to vás všech. Jak Reneho tak i Nicka a dalších vědců mravenců, kteří
se hodně roků snaží zjistit , kdo je autorem rukopisu. Jak je rukopis starý.
Jaké bylo použité při jeho sepisování šifry. A také o čem je v něm psáno.
Takže jak už jsem psal, je to tedy velká bída a číst co vy píšete je velké
utrpení. Ale nezoufejte jsem tu " Já " a tak vás všechny vyvedu na světlo.

Jak už jsem tobě Nicku napsal. Tak středová rozeta není město Benátky.
Jak se snažíš už asi tak 20 roků lidem neznalým problému vsugerovat.
Vím že je to pro tebe rána a že to i velice těžko zkousneš. Ale s Itálií nemá
manuscript nic společného. Šok to pro tebe jistě je. Ale vše se dá překonat
a tak se s tím jistě také jako vědec vyrovnáš. To samé platí i pro Reného.
________________________________________________________________

Význam centrální růžice.
Každý kdo má dobré oči a podívá se na obrázek, tak tak uvidí několik věží.
Těch věží je tam kresleno 6. Na jedné věži, která je kreslena vlevo si
každý výzkumník všimne dvou znaků. Ty znaky jsou : 2 písmena - C.
( zároveň jsou tyto dva znaky kresleny jako " oči ". ( 2 oči vedle sebe ).

Na mnoha stranách rukopisu se dočtete, jak správně text číst. Mimo jiné
je tam i psáno velice důležité upozornění a tedy i nápověda, kdy autor
píše : Všechny znaky písmen jsou čísla .

Na věži jsou tedy psány znaky písmen a to C, C. Ale zároveň jsou to čísla
a to : 3, 3. Každý kdo má mozek a né v hlavě vákum jistě rychle spočítá.
Že když sečte ,3 + 3, tak výsledek této velice složité rovnice, kterou
nám vědci řeší 500 roků, je = 6.
Zde pro slabší jedince z řad vědců mravenců to hodím do jedný lajny :
C,C = 3,3 = 3 + 3 = 6 . ( autor nám zde píše že věží je 6 ).

Teď ale musíte zjistit proč nám tam autor nakreslil ten počet, tedy 6 věží.
Pro mě jako vědce, který toho samozřejmě hodně zná, to není nějaký ten
problém, protože znám dost. Pro kolegy vědce kteří pracují pilně jako
mravenci dvacet roků na pochopení toho co MS 408 znamená, to ale problem
samozřejmě je. A tak jim také mohu ukázat, jak se s problémem vypořádat.

Co tedy mravenci víme . Vime že 3 + 3 = 6.
Teď vám vy moji světoví odborníci ukážu, jak Eliška uvažovala, a jak napsala
slovo " Věž." Slovo Eliška z Rožberka píše tímto způsobem = Fez. V rukopise
nejsou psány háčky a čárky nad určitým znakem a tak je dodáme.
Pak budeme číst slovo : Fěž. Když to spojíme s počtem věží, tak budeme
všichni číst : Fěž 6.

Slovo Fěž 6, má dva významy. První nám říká že věží je šest. Ale druhý význam
nám říká : F...ěz...6. Autor nám tím ukazuje že znak písmene F = 6.
( velice nerad se opakuji, ale zde vám opět musím napsat, co už jsem " Já "
také několikrát na tomto blogu , kde popisuji voynicha, napsal. A to je ta
informace : V rukopisu nejsou použity znaky čísla 6. ( U,V,W,X ). Znaky
U,V,W,X nám nahrazují a nebo zastupují písmena čísla 8. ( P,F ).

Jaké je tedy kouzlo středové rozety.
Kouzlo je : F = V. ( Fěž 6 )= (F ěz 6) = ( 8 ěz 6) = ( F = V ).

Eliška samozřejmě znala německy, česky, polsky atd. A tak jak už jsem
vám také několikrát napsal, zde je také důležitá fonetika.
Příklad : Von = Fon. ( Vok = Fok ). atd.

Že se jedná o správný význam této prokleté záhady. Vám všem ukazuje
horní rozeta, ze které nám prýští a nebo i tečou znaky písmen čísla 6.
A je jich tam podle mě sakra a sakra dost a dost. Ty znaky jsou V, W.
________________________________________________________________

Co se tedy vědec a odborník z tohoto mého dnešního článku dozvěděl.
1. dozvěděl se že světoví odborníci znají velký hovno.
2. rozeta není mapa benátek , tedy Venice.
3. jistě radostně poznal, že jedinej kdo ví a zná co rukopis znamená
jsem " Já ". :-)))))
4. Konečně po mnoha rocích výzkumu rukopisu zjistil část codu : 8 = 6.
_______________________________________________________________

Central rozeta . ( obrázek - Beinecke Library Yale edu ).


_______________________________________________________________