Voynich Manuscript. Codex Rohonc. Zodiac Killer. Chronik des Konstanzer Konzils.
Codex Gigas. Bestiary. Oráč a smrt.Václav Břežan. Rukopis Zelenohorský.
Rukopis Královédvorský. Somerton Man. Píseň Vyšehradská. Milostné písně Krále
Václava. Tkadleček. Blitz cipher. Kosma kronika.P.I.O.6.

Únor 2018

Voynichův rukopis. Voynich manuscript. Pseudovědci a pseudosvětoví odborníci.

19. února 2018 v 23:52 | Josef Zlatoděj prof. |  Voynichův rukopis.(Voynich Manuscript)- deciphered
Voynichův rukopis a světové roury.
___________________________________________

Dnes bych vám všem co bádáte nad rukopisem Voynich,chtěl otevřít oči a
tím vám všem pomoci ve vaší práci, která je pro vás stěžejní . A tak si
každý světovej odbornik, vědec a mravenec bude dělat poznámky, aby
pak po přečtení tohoto mého velice důležitého článku, mohl pak jen
suše konstatovat, že práce a snaha kterou vynakládá na výzkum rukopisu
je velice slabá. Já bych jen pro upřesnění a snažší pochopení tu vědeckou
snahu světových odborníků a vědců i mravenců označil spíše, jako hodně
mizernou, tedy velice špatnou. Což mě samozřejmě potvrzuje ta skutečnost,
že práce a výzkum rukopisu a to i přes snahu různých vědců historiků,
mravenců a jazykovědců, je velice špatná. A tedy bloudí jak "Bludnej
holanďan ", který je vede špatným směrem.

A tak se dnes zase pořádně usadí, přestane se dloubat v nose, otevře
poznámkový blok a pečlivě si poznamená to, co vám světovým vědcům
dnes napíši. Takže čtěte.

Jak se mohl každý světovej odborník a vědec v mém minulém článku
dočíst,tak důležité pro zdárný překlad rukopisu 408 je několik věcí.
A které to jsou, vám pro snažší pochopení zde zopakuji.
_______________________________________________________________

Ty důležité věci jsou : Mozek, Ego, Inteligence, Oči.
_______________________________________________________________

V dnešním mém članku se zaměřím na to , jak je důležité vidět. A jak jsou
" Oči ", pro každého kdo se snaží pochopit rukopis důležité.
_______________________________________________________________

Na rukopisu by měl tedy pracovat vědec mravenec, který má oči v pořádku.
Tedy má velice dobrý zrak, není postižen například slepotou a nebo
nějakou jinou nemocí, která mu brání vidět to, co je v rukopisu nakreslené.


Oči jsou tedy, jak jistě každý vědec ví a zná důležité a když ke zraku
ještě přidá napříkad inteligenci a tedy zapojí svůj mozek, pak sám
zjistí například to, že od začátku svého výzkumu píše veliké blbosti
a pitomosti.
______________________________________________________________

Přečetl jsem všechny práce všech důležitých vědců mravenců, kteří za
posledních sto roků pracovali na rukopisu MS - 408. A tak vám dnes mohu
napsat, že veškerá jejich práce je velice povrchní a špatná. Vy podle
všeho nevidíte. A to je špatný. Ale nezoufejte jsem tu "Já ", a tak vás
vyvedu na světlo. A vy mravenci kteří jste ve tmě prozřete. Tak čtěte
a učte se.

V dnešním mém článku se vrátím k minulému obrázku, který je
kreslen na straně 1v. A na tomto vám ukáži, jak se na obrázky správně
dívat. A také to jak byla Eliška z Rožmberka šikovná.
______________________________________________________________

Ukáži vám teda jak vypadá " kořen ", symbolické rostliny a jeho
správný význam. Každý vědec si napíše do notýsku : Kořen.

Jak jistě každý vedec ví a zná, tak kořen je ta část rostliny ze které
pak rostou další části , tedy stvol, lupeny ( listy) a květy. Bez kořenu
by tedy rostlina nemohla existovat a tedy i růst.
_____________________________________________________________

" Kořen je tedy základ ". ( každý světoví odborník si to uloží do paměti).
_____________________________________________________________

Kořen který je kreslen na straně 1v. má v sobě psány písmena. Každý
vědec, který má oči, by měl vidět písmena : C,G,L, + I.
Kořen je také rozdělen do 3 částí. ( v jedné části převažují písmena
C). V jeho pravé části znaky pismene = I. ( a v horni části, která
je oddělena jsou psány písmena = C ).
_____________________________________________________________

Význam horní části kořenu : zde jsou znaky písmene = C. Písmeno" C".
má hodnotu čísla - 3. ( na levé části jsou kresleny 3 čáry, to znamená
číslo 3). ( čte se tedy = C,G,S,L ).

Pravá část kořenu : zde jsou znaky písmene = I. Písmeno " I ", má
hodnotu čísla - 1. ( čte se tedy = A,I,J,Q,Y ).

Levá část kořenu : zde jsou psány znaky čísla 3. ( písmena C.
a ten kdo má oči a pozorně se na spodní znaky podívá, tak tam také
uvidí, znaky a to všechny znaky čísla 3. Které v této židovské
substituci jsou : C,G,S,L.
V této části si také jistě každý všimne čísla 3. leží dole. toto
číslo se 3 se také čte jako písmeno " E ". ( proto leží ).
____________________________________________________________

Na pravé straně kořenu je kresleno " 8 ", drápků. Celý kořen je dělán,
jako " kůže ". ( v židovské substituci je znak písmene " K ", pod číslem
" 2 " ). ( číslo 2 = B,R,K ). Vyměna a místo slova kůže, budete číst
slovo " Růže ".
Zde nám Eliška naznačuje že je " Růže ". A že se jedná o Elišku, tak
to naznačuje těch " 8 ", drápků. Protože Eliška z Rožmberka ( z Růže )
se narodila , jako osmá ( 8 ) v pořadí ze všech dětí Jana II. z Rožmberka,
a tak i v rukopise o sobě píše že je " Osmá ".
Kůže je samozřejmě " Liška ", která má také drápky. Zároveň ze znaků
a je jich tam dost, velice snadno získáte slovo " liška ". I když zápsáno
Eliškou by to bylo " cicccq ". ( substituce = lissca = liška ). Zde přidáte
znak písmene " E ", a bude mit slovo " Eliška ".
__________________________________________________________

kořen 1v. MS - 408.___________________________________________________________
A zde je pro roury ukázka kořenu, který všem kdo vidí a také tomu kdo
používá mozek , nakreslen obrázek, kde každý vidí znaky písmen,
židovské substituce . Znaky v kořenu : C,G,S,L. Jak už jsem psal, tak
kořen je základ ze kterého pak roste rostlina. Zde v tomto případě je
bráno za základ " Písmeno ", které je samozřejmě " Základem " každého
slova.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Strana 2r. rukopisu MS - 408. Tuto stranu kde Eliška ukazuje způsob
židovské substituce je určena rourám a i různým trubkám, kteří
znají velice bolestivě málo.
____________________________________________________________

Voynichův rukopis. Voynich manuscript. Umělá Inteligence.

1. února 2018 v 19:38 | Josef Zlatoděj prof. |  Voynichův rukopis.(Voynich Manuscript)- deciphered
Voynich manuscript. Strana 1v . Mozek a inteligence.
___________________________________________________

Dnes jsem se rozhodl všem mravencům a vědcům, kteří spoustu roků
pracují na tomto rukopisu osvětlit, co je nutné, pro každého vědce
mravenece a samozřejmě i světoveho odbornika, a co je nezbytné
pro správné pochopeni textu rukopisu na kterém vědecky bádá mnoho
roků bez nějakého viditelného úspěchu.
____________________________________________________________

Takže v první řadě je důležitý mozek. Tak ten je velice důležitý, pak
má možnost se pohnout z místa a tak by měl každý mravenec začít
přemýšlet proč " Mozek nemá ". A tedy tím pádem nemůže nic zjistit.
____________________________________________________________

Samozřejmě co je také důležité. Je se nebát a tedy pracovat na svém
Egu. Ego je pro zdárný překlad rukopisu nesmírně důležité. Jak nemá
například vědec a nebo i mravenec dost velké ego, tak ať raději dělá
nějakou jinou činnost, při které není velké ego důležité. Léta výzkumu
tohoto pro vědce a mravence záhadného rukopisu, nám jasně a velice
zřetelně ukazují, že jejich ego je jistě velice mrňavé a tím pádem je
jejich výzkum od samého počátku odsouzen k neůspěchu.
____________________________________________________________

Takže jaké si vezmou vědci a světoví odborníci ponaučení z této mé
velice důležité rady. Mozek a Ego - jsou velice důležité pro správné
pochopení textu a algoritmu rukopisu 408. Každý výzkumník by měl
teda mít mozek a ego jako "Já ". pak to dobrý a pude to samo.
____________________________________________________________

Za další. Inteligence. Tak zde bych chtěl jen připomenout, že případný
vědec a badatel, by měl samozřejmě být inteligentní. A nebejt například
dutá roura a nebo nedej bože trubka. Inteligence je tedy důležitá a
pro zdárný překlad rukopisu nezbytná. Každý výzkumník, by měl mít
inteligenci alespoň jak " Já ". Pak to bude dobrý.
____________________________________________________________

Umělá inteligence. Tak stou se vůbec netrapte. Umělá inteligence
nikdy nemůže pochopit text rukopisu. Umělá inteligence nikdy nebude
schopná zjistit " Klíč ", který je samozřejmě nutný k samotnému čtení
a překladu tohoto rukopisu. Algoritmus je tak složitý, že umělá inteligence
je nám v tomto našem případu na nic. Zde musí nastoupit lidský faktor,
tedy " Mozek ", který dokáže pochopit záludnost a složitost textu.
______________________________________________________________
Tak co si bude každý vědec pamatovat. Mozek.Ego.Inteligence.
Ale né inteligence umělá, ta je nám v tomto případu na prd.
______________________________________________________________

Když tedy vědec v sobě absourbuje vše co jsem zde popsal, tak se teprve
může pustit do rukopisu, který mu pak sám ukáže, že se jedná o Českou
knihu, jak je psáno snad na všech jeho stránkách. Aby tomu každý vědec
rozuměl, tak to napíši ještě jednou . V rukopisu je psáno na každém jeho
listu : Píši česky. ( což vám všem rourám píše i Michal Wilfrid Vojnič
v dopisu krerý je na Yale, Beinecke Library ).
______________________________________________________________

Zde je strana značená 1v rukopisu.
Na této straně , která je na začátku rukopisu, nám Eliška z Rožmberka
píše určitou důležitou informaci. Píše o sobě, píše kdo je a z jakého je
je rodu. Také zde píše kdy se narodila. To znamená letopočet jejího
narození.
______________________________________________________________
______________________________________________________________


Tento obrázek nám tedy ukazuje několik věci.
1. kdy se Eliška z Rožmberka narodila. Letopočet.
2. kůže ( kořen) je odkazem na " Lišku ".
3. způsob židovské substituce. To jsou písmena na listu.

______________________________________________________________

Tak to by tak bylo pro dnešek vše. Tak se mravenci učte. A kdo vyřeší to
co vám vědcům mravencům Eliška sděluje, tak toho mohu pak po zásluze
pochválit.
______________________________________________________________

Zde jsou ty písmena :


______________________________________________________________