Voynich Manuscript. Codex Rohonc. Zodiac Killer. Chronik des Konstanzer Konzils.
Codex Gigas. Bestiary. Oráč a smrt.Václav Břežan. Rukopis Zelenohorský.
Rukopis Královédvorský. Somerton Man. Píseň Vyšehradská. Milostné písně Krále
Václava. Tkadleček. Blitz cipher. Kosma kronika.P.I.O.6.

Říjen 2017

Kosmova kronika. Konec záhady. ( Cronica Boemow ).

14. října 2017 v 21:09 | Josef Zlatoděj prof. |  Kosmas kronika
Budyšínský rukopis Kosmovy kroniky. Pos t LibIIv i Cronica boemow.
_____________________________________________________________

Základni informace :
Titul : Chronica Boemorum.
Signatura : VIII. F. 69.
Datace : 1. třetina 13. století.
Místo uložení : Praha.
Knihovna : Knihovna Národního muzea v Praze.

Psáno na pergamenu velikosti : 24 / 16 cm.
Iluminace : 1r - Pražský hrad s postavami Cecha a Lecha. ( vlepená později,
pochází asi z doby kolem roku 1390 ).
17r - kresba Psa.
_______________________________________________________________

O této vzácné kronice je psáno :
Budyšínský rukopis je dnes nejstarším dochovaným rukopisem Kosmovy
kroniky. Vznikl v první polovině 13 století. Na první straně vlepená
iluminace, znázorňující Čecha, Lecha a Pražský hrad je mladší, pochází
z konce 14. století. Kodex byl v roce 1953 věnován do Českoslovenka
z tehdejší NDR.
_______________________________________________________________

Takže akademici a historici dosvačí a pořádně to znamená bedlivě si
přečtou co jim dnes o této důežité knize napíši.

Dnes vám napíši jaký význam má iluminace a hlavně kdo je na obrázku
nakreslen. Také vám ukáži co je psáno na začátku kroniky velice špatným
písmem. A také vám ukáži jak je kronika ukončena.

Jak jsem ve svém výzkumu zjistil, tak jediné co je psáno o iluminaci
správné je to, že byla do rukopisu vlepena později. Tak to je správně.
Provedl jsem velice důklanou a pečlivou analýzu textu a vlepeného
obrázku a zjistil, že na obrázku jsou kresleni dva " Čeští Králové ".
První ten co je malován nalevé straně je sám velký císař svaté říše
římské a český král " Karel IV ". Druhá postava je jeho syn " Václav IV ".
Samozřejmě také " Český král a panovník ".

Takže : Na obrázku není kreslen Čech a Lech, ale jsou tam Lucemburkové.
Karel IV a jeho syn Václav IV.
______________________________________________________________

Strana značená v manuscriptoriu : hlavní obraz - FS ( 2/151).
Zde vám ukáži co je na psáno a hlavně kdo to psal.

Jako specialista , který toho o manuscriptech hodně zná jsem postupoval
podle svého známého scénaře a tak jsem začal číst text od konce. To
z jednoho velice prostého důvodu a tím je to, že autor se vám většinou ke
konci svého zápisu také samozřejmě představí.
( že je rukopis šifrován a je psán v codu by vám měl napvědět už rychlý
pohled na nadpis. Ve kterém je vynecháno písmeno " R ", a je tedy nahrazeno
písmeny " II ". Což ve středověkém kodu znamená číslo 2 ).

Jak jistě každý po přečtení a prostudování textu zjistí, tak Václav IV, byl
velice mazaný a šikovný koder, který toho jistě znal dost. ( asi jako Já ).

Co nám tedy Václav IV na konci svého listu píše :

Sfó Ja Zvíto 2 syn 4 sma jaf co pan Ra, Carla co i Úd, ac mi AB ( otec )
co Jude můj jo Lfe ju codem pis jů Cájco daem lud i Cesi sval a slov
Páv dám Jawo dar co máe víra ětu twoj Káj žil Jana ho. A fí i cod co
znál crca ju stínu vy co psaje ( copcaje, kopca je ) esto jes Prág.
Víte ac psál s matce ej, žif psál folio 4 de žifé již ho žíto. Dá copie rod
i coe má rod hrd, juž byl já 4. Pis víte ví cod žid. Posla est ho wí Fašek
Ledňácec, 4 lef z Páva. Ho spise žif i dífec von i má Marc co fon
z Pávok mož v cóži líst moj má. Má lva. zpis nás. f(v).

Synca pzá vlády. máž 4. 4 sil jož kůž otco ví fono pósl, rada máez v lef
ima,fíž hlaf coe, aví pofěst " Lesaeděs ". Lesa Páwoe, dle i slov máž to
sa vědy psá ptaj sir zví mre. Doba těžká tobě i fo lido tížoe žije.
Pížem 4 žalo psál Waž jen s matc. Cas psae div car 8. Sná otce nás
foláu v nimcu. Já Crc, synož stol. Ja piz hany Alízi i kazů dumej Rá,
Vě i to srado ví i dám. Ví Fůzc cas. ( kas ). Jů lásec i muš dna toc.
Jasů i lap děto, svů jef co. I jude tu Joška atca můjo sa crála.
Ré i pósfá já 4.Sme ac rod jů žij ovc.
_____________________________________________________________

Zde si každý lingvista a historik zajisté všimne slov :
Ledńáček. Jak jistě každý ví a zná, tak to je symbol Václava IV.
Když budete číst jako spravnej žid slovo ledňáček z druhé strany, tak
budete číst slovo : Lesní děs.
Lednacec = lesnides. = Český král Václav IV.
_____________________________________________________________

Vašek IV byl velice dobrý šifrant . Teď vám ukáži co napsal na konci kroniky.

V manuscriptoriu je tato stránka označena :BS a na horním okraji jsou psány
dva důležité znaky. Znak velké " M ", a pod ním je psán znak " R ".
M znamená v subctituci číslo - 4.
R znamená v substituci číslo - 2.

Na této důležité stránce manuscriptu je psáno :

Osobo čti báj ,ví ráj pis můj,
ůduj 4 sví jósž ví piz Půs (T) ví
on piz Půs (P) Půs (W). Zláfu z pósl co
fo taty ac loví Fažc Cáe Sfíto e
v castl IV. Lívo mal tu on syny
ví ju i taj mal žido. Maja i žalo
z lůvoj psaná, jáez jafo Půz s Wítk,
Lísko páv králus Lůco sfitu ( spítu)
fíma Víta co ja Roj : čtů jes M
Muš to ac meno já ěz. ( Psá cifry sů hor 2
jaf syno Carl ).

Víž nosí Jas jo zup i svonc ží Vašic
Carlů ěz. Pár jac ráě. Koho mysl
pisa " Rac ", kfís sů, nádiž jo pán z Pávo.
-----------------------------------------------------------------

Zde si každý lingvista a historik jistě všimne slova " Rac ".
Tak dnes vám napíši jaký je správný význam toho slova o kterém vy
nevíte vůbec nic. Jak vám nějaký starý autor v rukopisu napíše slovo
rak, tak vám tím píše, že máte číst zápis zprava doleva. tedy couvat.

Zápis tedy pokračuje a jeho význam je :

Zfí fon i pzá oc žid jew ššifr Cara,
Capl lido hoře arci i kápo nů Crál,
slyš i Wážc ho psá fůz žílaj acoes IV.
(craloej spi ak konů Car pisa sfon),
Já z němca otců 4 M sná ůd,
S:azk ( skazk) již lida vítá difu dif co Lůc,
Lůca krva Pórg ac 2 má uš Zůpo Fí. A
znají nás pis vůlo zcáži já. Já to myzl a
taj dává ju i nás, ho ůd lid
zval Waš(t)ca sů. Věž dif snál,
co i Páv zls já dát. Zfoc slof zupa
low sůp(P). Sup ží věž IV.4. sup žif.
Jůžco jaw sma ůd. Ví ůd cípaj ráu
já rad co bolo.
_______________________________________

Jméno je tedy psáno ve slovech : Luca krva Porg. Což se čte jako,
Lucemburg. Dále zde král píše jak ho nazýval lid , a ten mu zde v čechách
říkal : Wašek T. Vašek 4.
Slova " Sup " znamenají : substituce. Někde je také psáno " Zup", ale význam
je stejný, zas se tím míní substituce, výměna písmena za jiné písmeno, což
je v té době velice populární židovský cod.(kod ).

Slova " Luca ", které zde v kronice Václav IV používal, znamenají : Svit a
proto je zde v textu po vícero psáno : že je světlo a nebo že je s vítka.
Dále to znamená, že jeho matka která byla 3 manželkou Karla IV, která
se jmenovala Anna, byla Svitnic. ( Svidnická).
________________________________________________________________

Zde je obrázek začátku kroniky, kde jsou zobrazeni čeští králové :
Karel IV a jeho syn Václav IV. Každý kdo se pozorně podívá na obrázek,
tak by měl bedlivě prozkoumat " Skálu " , Burg na které je kreslen hrad.
Čísla 13 snad uvidí každý, a když se bude snažit, tak tam také uvidí
datum narození Karla IV, to znamená rok 1316 a zaroveň rok jeho skonu,
rok 1378. Václav IV tam zapsal jen datum svého narození a tím je rok
1361.
________________________________________________________________

Obrázek zdroj : manuscriptorium Knihovna Praha.

Příště vám vysvětlím a také napíši proč je na straně 17 kreslen " Pes ". A hlavně
co je tam o psech psáno.

Tak študujte a pilně se učte.