Voynich Manuscript. Codex Rohonc. Zodiac Killer. Chronik des Konstanzer Konzils.
Codex Gigas. Bestiary. Oráč a smrt.Václav Břežan. Rukopis Zelenohorský.
Rukopis Královédvorský. Somerton Man. Píseň Vyšehradská. Milostné písně Krále
Václava. Tkadleček. Blitz cipher. Kosma kronika.P.I.O.6.

Říjen 2015

Rukopis Královédvorský. Konec záhady.

6. října 2015 v 14:19 | Josef Zlatoděj prof. |  Rukopis Královédvorský.
Rukopis královédvorský. Překlad. Jos.Zlatoděj prof.
________________________________________________

Protože tu máme nějaké to výročí nalezení tajemných rukopisů, tak
jsem se také zapojil. A podíval jsem se svým zkušeným okem na rukopis
o kterém se vede co se týká jeho pravosti nekonečná diskuze. Takže jako
v každé mé vyučovací hodině si světoví odborníci, akademici dají do
pořádku zápisníky, dosvačí a budou se snažit pochopit to, co jim dnes
o tajemném rukopisu sdělím.

Nebudu sem opět psát co znamená zmíněný rukopis a jaký je jeho význam
pro české dějiny, protože toho bylo o něm napsáno během posledních dvě
stě let velká spousta různých vědeckých i nevědeckých článků, kdy jedni
jsou přesvědčeni, že se jedná o podvrh Hanky a spol. A druzí jsou pro jeho
autentičnost a tvrdí že rukopis je pravý.
_______________________________________________________________

Několik dnů jsem pročítal originál zápis královédvorského rukopisu a
zjistil, že zápis není tak jednoduchý, jak by se někomu na první pohled
zdálo.

Jak jsem zjistil, tak při jeho zápisu je opět použita židovská substituce.
To znamená, že pod tím co vy čtete je ukryt souběžný text, který je
velice pěkně schován právě pod tím sugerovaným zápisem. Na každé
straně se setkáte s upozorněním autora, že je použit kód a také vám
píše, jaké písmeno ze zápisu odstrnit. Aby se jeho zápis dal číst.
Také vám tam píše že použil při svém zápisu ,,Sub,,. ( substituce)

A samozřejmě také píše slovo ,,Rak,,.
,,Rak,, to znamená že zápis se také čte z druhé strany.

Když tedy uděláte to co vám tam autor radí a odstraníte ze zápisu jeden
znak, tak teprve čtete správný text. ( samozřejmě když znáte substituci).
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Já vám teď přepíši část textu. str.12.
-----------------------------------------------------------------

Juž kraj jew udá. A kážu dí. Vyhubí wšie králeu. Zvieř Burgi psů .Cáše
vojsky Burgie. Još kóši siu .lůz . IV.lévo věz tae siru času. Vojska co
rád. Zlůně (Slůně) Lůče já Burgae. ( Lucemburg ).Jase Rá ví. ( Rá = král).
Cero žíny. Jano válec vě. ( Jan válku zná ).Dar síla moi wěce. Tu synka
Cáě mojůž podršie veži. Jich boce. Syn pisuoi plačej. Zwěk syn těžco vine.
Žio syn ato Burgeu, Fon klana určej. Tajó krm bohou. Zví juž koho spisa.
Diwu ho su. Jezbi Hája i děla. Cáj ví líče slow wino kůž ief.O Káji léveo.
V kůši nasie. Kapitule osm těžcáe. Dar sinae čekej nofíe key ese.
Hle je sná. Fon je Ré. Sná nás. Bádej szem mlón. Sví fírei syna cofu ( kovu).
Konu es já rof náž. V bohau wočč. Hlasa ví a cáše taja. Jej kona. Conu
i má. Caplo ho row. Jaw zvonok drzíj. Tiešků řeič Re. Z punc kůřo má (kouř).
Našoi zněj. Vocoe mei krew. Žínca spisu. Šif našel ok. ( našel, zná šifru).
E Cája, že veisk. ( jsem Karel ). Dopoví. Zná sir nás ůde Lew. Jo. Ališka.
Děů Česiu. ( Děj Český). Z Hája e. Jožke si wír. Réči je ac rubá je Lůče.
Huš staró sir cážu. U cážu rase ( rasu, rod). A monu . Ví zup. (substituce)
Ví Lišok. ( zná lišku). Co jej grů raka. ( co moje hra raka. Rak = čte se
zprava doleva). Z věcaů spis Burke. ( z minulosti spis Lucemburka).
Juž vě sir key. ( už zná pán klíč). Cuj runy ví muž i báj tu. ( kuj runy
znamená že se musí pořádně se znaky písmen pracovat).
Hájik bo víre e. ( Hájek je vír ) ( Vír = znamená že má znalosti a zná ).

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis pak pokračuje na další straně, kde se autor velice obšírně věnuje
jedné dámě, která je upírem.

____________________________________________________________

Zde by si měl každý historik, akademik a světovej odborník, všimnout
jedné velice zajímavé věci a tou je. Že autor rukopisu zde opět uvedl
mé jméno Jožke. ( Josef). Jožke si wír. Že jsem moudrý jako sova,
tak to by měl každý akademik, historik a odborník jasně a zřetelně
pochopit. A proto by se měl učit a učit, aby dosáhl takových znalostí
jako Já.


____________________________________________________________

Tiěšku řeič Ré. Z punc kůřo má.

Tak tyto slova v dnešním jazyku znamenají : Těžká řeč Krále.
Ze znaků ( z písmen) kouř je psán. Kouř znamená, že správný význam
zápisu je schován pod první vrstvou znaků. ( kouř = šifrováno ).

____________________________________________________________

Tak študujte akademici, světoví odborníci a lingvisti všeho druhu.
Když budete študovat, tak se brzo dostanete na světlo a poznáte,
že pravda vypadá jinak, než roky vy čtenářské obci a študentům
prezentujete. Pak prozřete a s povděkem mě jistě napíšete, že
jsem velice dobrý učitel, který vás naučil věcem o kterých nemáte
ani páru a proto píšete jen bludy a kecy vycucané z prstu.