Voynich Manuscript. Codex Rohonc. Zodiac Killer. Chronik des Konstanzer Konzils.
Codex Gigas. Bestiary. Oráč a smrt.Václav Břežan. Rukopis Zelenohorský.
Rukopis Královédvorský. Somerton Man. Píseň Vyšehradská. Milostné písně Krále
Václava. Tkadleček. Blitz cipher. Kosma kronika.P.I.O.6.

Září 2015

Tkadleček. Konec záhady. ( Šít réba tae).

13. září 2015 v 15:16 | Josef Zlatoděj prof. |  Tkadleček. ( Písař ).
Tkadleček. Autor rukopisu. Středověk.
__________________________________________

Protože se zajímám o staré rukopisy, tak samozřejmě nemohl uniknout
mé pozornosti velice starý rukopis, který má název ,,Tkadleček ". Několik
dní jsem se tedy věnoval četbě zmíněného rukopisu a snažil se najít jeho
správnou podstatu a táké samozřejmě jeho autora. Dnes vám tedy mohu
napsat, že vše co se toho manuscriptu týká a co je o něm všeobecně
publikováno, je opět jen marginální a tedy není to vše, co nám všem
autor chtěl svým zápisem sdělit.

Pro neznalého textu samotného " Tkadlečka ", vám ve zkratce naznačím
o co se jedná. A co je všeobecně o rukopisu publikováno.

Takže, jako v každé mé vyučovací hodině, si světoví odborníci, historici a
lingvisti vytáhnou poznámkové bloky, pohodleně se usadí a velice
pozorně si prostudují co jim v dnešním článku sdělím. Nebudu dlouho chodit
okolo horké kaše a rovnou vám umělci napíši, že to co vy publikujete o
zmíněném rukopisu je špatně. Správný význam textu vám uniká a to ,že
nedokážete určit autora, ač se vám sám v rukopisu ukazuje, tak mám za to,
že samotný zápis znáte jen povrchně a nedostatečně. Ale nezoufejte.

Jsem tu opět " Já " a proto mohu osvětlit to na co vy ,jak je zřetelně jasně
vidět nestačíte. A co je důležité, tak vás všechny opět vyvedu na světlo
a vy po mnoha a mnoha letech nevědomosti procitnete. Jistě mě , jako
vždy dáte za pravdu a po přečtení toho co vám píši zjistíte, že píšete bludy,
a kecy vycucané z prstu.

_______________________________________________________________

Tkadleček . ( DG IV 68 )
Datace : druhá polovina 15 století.
Papír. Vazba 21 / 16 cm. Stránky 20,3 / 14,6 cm.
Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Praha.
______________________________________________________________

Co je o rukopisu všeobecně publikováno : wikipedia.cz.

Doba vzniku kolem roku 1400. Tkadleček je vrcholná skladba české
umělecké prózy, která se řadí k významným dominantám středověké
literatury. Rovněž stylově je Tkadleček na vysoké úrovni a vyrovná se
stylistické vytříbenosti tehdejší náročné latinské prózy. Je zde využit
spor, který má však povahu spíše filosofické disputace o problémech
filosofických a teologických.

Autorem je neznámý člověk, který musel být vzdělaný, znal antické
klasiky a církevní autority středověku, velmi dobře se orientoval
v Bibli.

Tkadleček je možná ovlivněn starší německy psanou skladbou ,
Jana ze Žatce, Oráč z Čech ( Der Ackerman aus Böhmen).

Tkalcem je zde míněn člověk živící se písmem. ( stejně jako v Oráči z
Čech - textor znamená latinsky ,, Oráč ,, i ,,Písař,, ).

Děj : Tkadleček, mladý milenec, obviňuje Neštěstí, že zavinilo nevěru
jeho milé Adličky. Tato hádka nabývá stále obecnějšího charakteru, až
se dostává k takovým problémům, jako je například úloha zla ve světě,
odkud se zlo na světě bere, či do jaké míry může člověk ovlivnit svůj
osud.
______________________________________________________________

To je tak ve zkratce vše co je potřeba znát a vědět, aby se občan dovedl
orientovat v tom, co rukopis Tkadleček je a co obsahuje podle lidí,
kteří ho študujou a snaží se tím pádem, nám ostatním vysvětlit vo co go.

______________________________________________________________

Co znamená a co obsahuje již zmíněný " Oráč z Čech ", jsem vám už před
nějakým časem napsal. Tam jsem vám ukázal , že text není psán německy,
jak se nám snaží světoví odborníci nabulíkovat, ale že text " Oráče "je
daleko závažnější a také, že obsahuje informace o českém královském
rodu Přemyslovců a také Lucemburgů.
______________________________________________________________

Tkadleček.
Takže, jak už jsem se zmínil, několik dní jsem věnoval právě tomuto
rukopisu a snažil se nalézt samotného autora, tohoto vrcholného
středověkého díla. Jak jsem ve svém výzkumu po překladu několika
stran zjistil, tak jelikož je v textu psáno o kůži a tedy pergamenu, tak
bych si dovolil tvrdit, že kniha psaná na papíru, je jen opisem
rukopisu, který byl podle všech indícií psán právě na pergamenu.

V samotném textu, který každý odborník, historik a lingvista získá
tím že při čtení zápisu použije substituci, která je ,,skoro,, stejná,
jako v Codexu Gigas, se vám všem ukáže několik velice důležitých
jmen. Autor zápisu byl velice šikovný a snaží se vás vodit, jak se
lidově říká za nos. Hraje si s váma jako kočka s myší. Zajímavé také
je, že mě autor nazval Rabínem. To samo o sobě už ukazuje na to, co
je potřeba znát k tomu, aby případný čtenář Tkadlečka uspěl a správně
pochopil to, co je v něm ve skutečnosti psáno a co je zkryto očím,
kterým jeho zápis není určen.
Co je zde , tedy v zápisu také velice důležité je upozornění, velice
šikovně schované, že autor používá Key, tedy klíč Mistra Jana Husa.
A protože samozřejmě znám, jak šifroval mistr Jan Hus, tak to mohu
potvrdit.
__________________________________________________________

Zde vám teď ukáži, co je psáno na jedné straně Tkadlečka.
( homofonní substituce. Překlad a zápis Já). Do zápisu jsem doplnil
háčky a čárky a ukončil větu podle významu slov.

Tkadleček.

Fražděj cešši Ré kaste ( Ré = Královské ). Ato Jaz zde Jef ( Jew- žid).
Ho slyš boe. Jane maníce hezcij menuje se. Jed ho ze Tepele. Psá
miesto. Čeká an i tebe. Já zo Rá. Odkáše Cáj. Códa réje. Já zo kasta
Jas ( Lůce). Zaice stopy ztratí. Šen rép Líza ( rép- réb- rébus).
Hanie Carel. ( Pomlouvají Karla). Léve Véno ( Král Václav). Rodo
máti nehledá. Spróz toe. ( je prostý ). Rastei žít park mýsta ( Vyrůstá
a žíje zde v parku). Bylo jakož Crál děto ( Když byl král dítě).
Jaz táto lef úst, já rodinu lůz. ( Jaz - Jas, Lůce otec říká, mám
rodinu lůzy ). A můj díl kůžko. ( kůžko - pergamen). Nu zem tae
( země - čechy. taj). Tohoe hra ( Toho je hra). Zkas bil ( Vzkaz byl ).
Já Böhémo co je réči ( píši česky). Klidu pomni tódo cére smrti.
Žena césare je Ane Česká. Léne rodae. ( rodové léno).
Díla co tai čti ( tai - tajnosti). Brzo ktoe ( Brzo kdo je).
Šít réba tae ( Píši tajný rébus ). E mužom sů hor. ( Jsem muž jsem
hora ,, Berg ,,). Co bil nepodobný cráli ( Co byl nepodobný králi).
Ja rozkoli zfóje ( mé problémy). Jest náš brat ( je můj bratr ).
Še zase bude šít. ( vše zase bude psát).
Seje ččas jeho. Léta šifot šel. Král ma piže ( král mě píše).
Cti e tére ( čest je ze mě ). Nemine Lož ( nechce lež ).
Diekuy Bohu ( díky Bohu ). Ze rte fražde pro náž króla. Nikdyj
náš Premysl. Již mene bo crál je to ámen nese. Utikál Doič.
Byl pronicz. Doboy smrt. Kto byl já, čti. Byl Care zpochyby.
Dílka Cáj. Raduj se že Káje má key. Crál šeno její radí jed dá Cáj.
Syna Buzio kas byl ( syn Buzio = Václav, budoucí císař a král Karel IV).
A tae z její cti se biet skáse. A sámka žie Jan. Nošš dej slnek Jana.
Srána ac tíhe ceru milosti. Srubáž ei. Mášš i dobro, das kas ( kaz)
piza Jan. Reo jest to báe. Dáti crál jedišš. Já král slíbil a dal ti
kůž to. Her Liška s Réo. A židu Orda cžítá již to stati budócé.
A Jase ( Lůce) tai dary od Boha. Učies tae podle Pysko ženy.
Od dobrych lidí zvím. Lůčče nášš. Prost Káe věř to. Král ě róž.
Pér říše smysla róž. Ho name kožke jo Rabíne. Ré sbadá muž
zemi čezc. Báj se bytce tebe dá. Oc již má not. To Ela je slot.
Já fon. Fon ( von- On ) byl díle skas. Jen uš. Key Mistra.
A báu mysme. Ví zná šifro ženy. Snij flád ho není.
Namo Alis Ryčku.

_____________________________________________________________

Přepis z originálního rukopisu, který je digitalizován .
Enrich, manuscriptorium.


Každý historik, odborník a lingvista si všimne, kolik je v zápisu, tedy mém
překladu důležitých jmen z České historie.

1. Jan z Tepele ( Jan z Teplé ).
2. Pyskatá - Markéta manželka Jana Lucemburga.
3. Ane Česká ( Anna Česká, Přemyslovna ).
4. Buzio ( Vilém Zajíc z rodu Buziců, královský rádce )
+. Zaice ( Zajíc Vilém z rodu Buziků )
5. Přemysl ( dynasty rodu Elišky Přemyslovny, české královny a manželky
Jana Lucemburského, jemuž Eliška nasadila velké parohy ).
6. Cáj ( Karel IV. Václav).
7. Elis Ryčku ( Eliška Rejčka ).
8. Jen Hus ( mistr Jan Hus ).
9. Ela je slot ( Eliška zlatá ).
10. Jan crál ( Jan Lucemburg ). ( crál- Král ) Ré. Slunce. Luce.

Dále by si měl každý historik dát dohromady dvě jména. A to jméno
Adlička ( neštěstí zavinilo nevěru jeho milé Adličky ) a také jméno
Ališka , Alis ,atd. ( Eliška nasadila Janu také pěkně velké parohy).

Samozřejmě se také podívá na jméno Adléta. Tím myslím Adlétu
Brunšvickou, manželku českého krále Jindřicha Korutana. Jejich dvě
děti, Adlétu debila a Markétu Pyskatou. Kdy by se také dalo uvažovat
o spojení dvou jmen v jedno a to jména Adlička + M arkéta =
M + adlička = Madlička . Madla.
Markéta - provdána za Jana Lucemburga , kterého roku 1341 vyhnala ze
země a zapudila pro neplodnost.

Podle mě je ale správná spíš první varianta a to že jméno Adlička v sobě
zkrývá jméno Ališka. Už jen podle toho, že je použit" Klamač Lucemburgů".
Když tedy vypustím ze jména klamač a použiji substituci, tak ze jména
Adlička .....dostanu jméno = Ališka.

_________________________________________________________________

Zde je ukázka textu Tkadlečka .Zdroj.Enrich manuscriptorium.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Takže aby bylo mezi náma jasno, umělci, světoví odborníci, historici a
různí snaživci, tak přece musíte znát co obnáší středověká forma zápisu.

Pro středověké myšlení a literární tvorbu je velmi podstatné
a také charakteristické, hledání skrytého smyslu a významu
za literaturou, či vůbec vnější formou.

Váš učitel.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Píseň Vyšehradská. Konec Záhady.

11. září 2015 v 14:31 | Josef Zlatoděj prof. |  Píseň Vyšehradská.
Píseň Vyšehradská. Národní obrození a spor o rukopisy.
_____________________________________________________

Dnešní můj článek bude o velice starém pergamenu, na kterém je
napsán tajemný text o kterém už bylo , jak jistě každý ví a zná
napsáno mnoho a mnoho různých článků a knih.

Takže před nějakým časem jsem se samozřejmě také podíval na to,
co tajemný pergamen, který byl nalezen v době našeho národního
obrození, obsahuje za text a snažil se pochopit, kdo je jeho autorem.
A jaký je jeho správný význam.

Nebudu sem psát co je každému, kdo se zajímá o problematiku tohoto
pergamenu jistě známo a tak přejdu opět rovnou k věci.

____________________________________________________________

Píseň Vyšehradská. ( Text - homofonní substituce ).
Do textu jsem doplnil čárky a háčky, ukončil větu podle významu slov.

Háj Haico je slůncze.
Čezka dé cožk ( kožk - pergamen) 4. Listae syna.
Hrdýe napíži, kázae še. ( Hrdý je napíši, ukáži vše ).
Jan Sona Skálae. ( Jan Slunce Skála je = Jan Luce(m) Burg ).
Co cžesiu synco jů žie .( Co v čechách syn můj žije).
Pol Káe fodce Buržie. ( půl Karla otec Buzic ).
Bystrý Vašiec je. ( Bystrý Vašík je ).
Wí Saec je boie. ( Ví o Zajíci je boje ) (boj).
Ráu ě sláva. ( V Ráji je sláva ).
Ja Rá Porka Jaw. ( Já Král Borga žid ).
Boie Káůe. ( Boj Karla ).
Sla víš žíl ico Jen synca .hurá. ( Slavíš žil i co jen syn .hurá).
Cáj fon lide čzek milců sláv. ( Karla lid český má rád slavný je. )
Jelen. Kda Cája vě celo finae. ( Jelen. Kdo Karel znáš celou vinnu).
Fina ei muš ho já bolk. ( Vinna je muže já smutný ).
Dělo boka toco žialae hoco i vie. ( Příběh z boku to co žaluji,
vše co i vím).
Réžo já žalm. ( Řežu já žalm) ( řežu - píši).
Slávye son. Buzéc ne. Lůzae. ( Slavný je syn. Buzic ne. Lůza je).
Kůšoj e báe, lido čeczi ac. ( Na kůži je báje , lide český ).
Kdyů Praha ho taě věcze . ( Pražské tajné věci ).
Ré požteo. Akta Žovcae. ( Králova pošta .Akta Žofka je).
Má coš rudáe .( Má kůže rudá je ).
Uš je Lísi. Žiu ok vě.
Šid snak žen čuje .
Jeho je syn. Jazné bol. ( Jeho je syn. Jasné bylo ) .
Žena e klůčo . Jů poěz. ( Žena je klíč. Její poezie).
Báe. Sin Páfo mal vinů. ( Báje. Syn Páv měl vinnu ).
__________________________________________________________

Zde jsem vám , to znamená těm co tápou, napsal co je pravou
podstatou toho pergamenu.
Každý historik, akademik a lingvista si tedy pořádně přečte co jsem
zde právě napsal a bude se snažit, z mého zápisu co nejvíce poučit.

To co je vždy psáno v závorce je význam v současném jazyku.
Tak študujte umělci.
___________________________________________________________

zde je obrázek : Zdroj- wikipedia.cz

_____________________________________________________________________

Milostné písně krále Václava. Konec Záhady.

10. září 2015 v 21:17 | Josef Zlatoděj prof. |  Milostné písně krále Václava.
Milostná píseň krále Václava. Vinna a zpověď.
__________________________________________________

V dnešním svém článku vám ukáži, jak se správně čte fragment
o kterém už bylo napsáno mnoho a mnoho článků různých vědců,
historků a lingvistů, kteří se snaží objasnit pravost .

Takže jako v každé mé hodině si světoví odborníci a akademici
udělají pořádek na stole, v klidu dosvačí a budou se věnovat tomu,
co jim dnes o Milostné písni sdělím.
------------------------------------------------------------------------------------------

Nebudu se zde sáhodlouze rozepisovat o tom co jistě každý, kdo
se zajímá o problematiku věci jistě velice dobře zná a ví . A tak
přejdu rovnou k věci.

Nebudu sem psát text, který je dostupný na síti a rovnou vám
napíši co je zkryto pod ( POD ) textem o kterém vy píšete, že se
jedná o Milostnou píseň krále Václava.

________________________________________________________

Text - substituční šifra. Do textu jsem doplnil interpunkci a ukončil
větu podle významu slov.

Své hrích dobro dá už cráu má sok. Dáma ei Lísi adni budócé žie
zloba. Cóžeu ( Kožeu) sir české Jen Páv ven dá. Finy (Viny) vnícoe
Karel, Eliška věc cáže ( káže). Lef ( lev - král ) hany Caroje. Věz
Caro ( Car, císař) lef udá báu. ( báji). Chlubí sinem. Znůžka róbě
ženo ei ví. Elišku dá žel rubů. Péra ie. Čtie nosí židu báu ( báji).
Nep cero horůe. Půt má. ( pouta má). Pánu slůba lázk cazie ( kazí).
Klíc má háiu. Sin ( syn) židošš moje spáse. Hinoei taiu. Sino Jew.
Caz jen slůfe shoje . ( Vzkaz jen slova co jsou ). Píšiu dězsi taju.
( píši velký ( děsný) taj). Liška vě sir mene to je. ( Eliška víš pane
jméno to je). Košc ( kůže) je slé. ( pergamen je špatný).
Rép cošků věce uča sina čiesky. Věca ( věci) ššen Lev flír toe.
( lev, král flirtuje). Hušš žie ( už žije). Jej ží díle zná vin. ( zná vinu
v jejím díle). Prv tau čiech. ( první tajnost Česka). Lísei pocae.
( Eliška se kaje, pokání). Sinoe věce. Semoe ráco( Můj rádce).
Smoi žínc sir Bózie zfů Fild. ( S mojí ženou pan Buzic jména Vild).
( Fild - Vild = Vilém = Vilém Zajíc z rodu Buziců).
Pisae po roce clád ( psaní je po roce v kládě). Leo žíncae co naše
tue dna ( Králova žena je naše první ). Uč cazk. Lízae náž je dílo.
Cájus. Vénue. jásu spise lov. Frsže e zvucáu čžescái kůža.
Bůziov ( Buzic) ě scása Lišky. ( Buzic je zkázou Elišky). Scůži (z kůže)
dílo. S Jene sůde vine. Živáe. Još mae nemo žíno ( už máš jméno ženy).
Ok Véna coe. ( oko Václav co je). Vénu Saéca ( Václav Zajce). Men
clád. ( muž v kládě). Recu ( reku) žen kóžco díle sin ( syn) liežžžo
( lež, velká lež = ležžž). A bocáě ( je z boku = není Jana Lucemburka).

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Takže študujte umělci.


_____________________________________________________________

Somerton Man. ( Tamam shud )

9. září 2015 v 13:27 | Josef Zlatoděj prof. |  Somerton Man.
Somerton Man. Ukončen.
__________________________________

Jedním z největších záhad kriminálních případů Austrálie je,jak jistě každý
ví a zná nález mrtvého muže, jehož identita nebyla do dnešních dnů objasněna.
Jelikož byla mrtvola nalezena na pláži která se jmenuje Somerton, tak případ
je znám pod tímto označením.

1.prosince 1948 byla u města Adelaide ( jižní Austálie ) nalezena mrtvola muže,
která měla v kapse kalhot kousek papíru na kterém byla napsána jen dvě slova.
Ty slova jsou : tamam shud.
Papír na kterém byla tato slova, byl vytržen z perské knihy , Rubaiyat, Omara
Khayyam. V perštině slova znamenají ", skončil ", nebo ," dokončen ",.
Tedy by se dalo také napsat : Konec. Ende. ( smrt ).

Kniha : tématem knihy Rubaiyat , Omara Khayyam je, že člověk by měl žít
svůj život naplno, a nemít žádné výčitky, když život skončí.

( Omar Khayyam byl perský básník, matematik a astronom ( 1048 - 1131).)
Ruba´l - znamená dvouřadá sloka.
Rubaiyát - znamená , odvozeno z arabského jazyka, kořen, pro čtyři,( čtyřverší).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
UKONČEN
ENDE
KONEC
__________________________________________________________________

Mrtvola muže.

Tělo bylo nalezeno 1.11.1948 v 6 :30 ráno, na Somerton pláži v blízkosti
Gleneig asi 11 km jihozápadně od Adelaide. Muž byl nalezen ležící na
písku u moře, naproti budově dětského domova. Mrtvola ležela na zádech
s hlavou opřenou o vlnolam a nohy měla zkřížené. Za uchem měl zasunutou
cigeretu. A jednu na půl vykouřenou spadlou na na pravé straně límce
kabátu ( saka). V kapse měl nepoužitou jízdenku druhé třídy do města
Henley Beach, lístek autobusu z města, hliníkový American hřeben,
poloprázdnou paketu Juicy Fruit žvýkaček a nějaké cigerety Club.
Na sobě měl : bílou košili, červeno modrou kravatu, hnědé kalhoty,
ponožky a boty, hnědý pletený svetr, módní šedo hnědé sako.

Všechny štítky na jeho oblečení byly ODSTRANĚNY.

Neměl čepici což je neobvyklé v roce 1948, a také neměl pěněženku. Byl
hladce oholen. Zuby neodpovídaly žádnému zubnímu záznamu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bývalý Vrchní superintendant , Len Brown, který na případu pracoval
v roce 1948, říkal, že věří tomu, že ten člověk je ze země , Varšavské
smlouvy.
_______________________________________________________________

A teď to důležité.
Nedaleko pláže se našla v jednom autě kniha Rubaiyat.
V její zadní části, tedy něco jako , závěrem, bylo napsáno několik řádků
písmen, které se nepodařilo do dnešních dnů, nikomu identifikovat.

Že se jedná o zašifrovanou zprávu je jasné na první pohled.

Takže co asi ta zpráva obsahuje ? Co nám chtěl autor zprávy sdělit ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Tajemné znaky Jsou :

W.R.G.O.A.B.A.B.D.
M.L.I.A.O.I.
M.T.B.I.M.P.A.N.E.T.P.
-----------X---------------
M.L.I.A.B.O.A.I.A.Q.C.
I.T.T.M.T.S.A.M.S.T.C.A.P.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Každý kdo by chtěl v dešifrování tajemné zprávy uspět, by se měl pořádně
podívat na orig. zápis. Také by si měl uvědomit, že kniha " Rubaiyat ",
je čtyřverší. Takže tam je potřeba nalézt ,, Key,, ( Klíč ).

Zde v této zprávě je řádků textu 5. !!!!

Ve druhém řádku je tedy schovaný ,Klíč,. Každý kdo se podívá na druhý
řádek, tak zjistí, že znaky jsou " Přeškrtnuty ", a zároveň, " Podtrženy ".

Tím nám autor zápisu říká něco v tomto významu : Tyto znaky jsou
důležité.

Aby tedy řešitel byl schopen udělat ze vzkazu ", čtyřverší ", tak musí
tyto znaky, to znamená , znaky z druhého řádku dosadit do všech
dalších řádků a tím by měl dostat smyslplný text tajemné zprávy.

Znaky druhého řádku : M.L.I.A.O.I. Tyto znaky se dosadí, vždy jen
po jednom znaku, do každého dalšího řádku znaků.
Řádků : 1,3,4,5.
___________________________________________________________

Ukázka příklad. Zpráva je samozřejmě v Anglickém jazyku .

1. řádek :
W.R.G.O.A.B.A.B.D.
( dosadím znaky z druhého řádku , M.L.I.A.O.I.).

1.řádek po dosazení :
W.A.R.G.O.A.L.I.B.A.B.I.D.O.

Slova tedy jsou :

War. Go. Alibabi. Do.

War = válka. Go = jít, jde. Ali Babi = arábie, persie. Do = sloveso = dělat.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Příklad spodní řádek :

I.T.T.M.T.S.A.M.S.T.C.A.P.

Dosadím znaky : M.L.I.A.O.I.

I.T.O.T.M.A.T.S.A.M.S.I.T.C.A.P.

Slova tedy jsou :
I . Tot. Mat. Sam. Sit. Cap.

I Tot = mrtev . Mat = šach mat, konec, tamam shud, ende.
Sam = jméno ?? . Sit = sedět. Cap = místo u moře.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Mrtvola byla nalezena na pláži u moře, v poloze sedě opřená o vlnolam.
Byla mrtvá , tedy shamam shud, ukončena.
Mat , slovo značí konec šachové partie, ( checkmate). Šachy = Persie.

______________________________________________________________

Zde je několik obrázků . zdroj . en.wikipedia,the free encyclopedia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------