Voynich Manuscript. Codex Rohonc. Zodiac Killer. Chronik des Konstanzer Konzils.
Codex Gigas. Bestiary. Oráč a smrt.Václav Břežan. Rukopis Zelenohorský.
Rukopis Královédvorský. Somerton Man. Píseň Vyšehradská. Milostné písně Krále
Václava. Tkadleček. Blitz cipher. Kosma kronika.P.I.O.6.

Březen 2015

Rukopis Královédvorský. Konec Záhady.

9. března 2015 v 9:48 | Josef Zlatoděj prof. |  Rukopis Královédvorský.
Rukopis královédvorský. Strana značená 17v. Národní obrození.
___________________________________________________________

V dnešní mé vyučovací hodině dějin, vám ukáži jak se správně dívat
na rukopis o kterém už bylo napsáno mnoho a mnoho knih, různých
filištínů z řad akademiků, historiků a také různých odborníků na české
dějiny.

Takže jako v každé mé vyučovací hodině si vědci a světoví odborníci
udělají pořádek na stole, vořežou tužku a pořádně, zdůrazňuji pořádně
se seznámí s tím co jim dnes o tomto rukopisu na kterém oni bádají
stovky let napíši.

Úvodem vám musím ač nerad opět zase krapánek vyčinit. No to snad není
možné, že taková spousta různých chytrých hlav si nedokáže za ta léta
co bádají nad rukopisem, udělat pořádný rozbor psaného textu , který by
jim jistě ukázal, že to co oni léta píší, jsou jen ničím nepodložené kecy,
které se vůbec, ale vůbec neslučují s tím co je v rukopisu psáno. To jste
akademici ? Hergot kdo vás proboha učil. Jak to tak podle všeho vypadá,
tak máte dost velké mezery ve vzdělání a tak máte jen z malé časti
spuštěné gebíry, které jsou pro správné vyhodnocení textu velice důležité
a nezbytné.

No ale kvěci. Takže několik dní jsem pročítal královéhradecký rukopis.
Podle všeho co jsem ve svém výzkumu zjistil, tak všechno co je do dněšních
dnů o textu psáno, jsou jen kecy a blbosti. Abych našel autora, tak jsem
musel přeložit několik stran. Kdo je autorem vám zatím nenapíši, ale
můžu vám napsat, že ho jistě každý, kdo se zajímá o historii velice dobře
zná.

Dnes vám ukáži co je psáno v textu, který vy čtete, jako nějaké povídání
o Jelenu. Už samotný název jelen by měl všechny co něco znají o české
historii nasměrovat na někoho kdo dostal do vínku dost velké,,Parohy,,.
Jedním z největších paroháčů středověku byl jak jistě každý historik zná
čeký král Jan Lucemburský. A nebo to neznáte ? Pakliže to neznáte, tak
potom o historii víte velice málo. Mnoho kronikářů té doby a i jiní v
následujících letech tu historku, která byla v té době jistě velice popu-
lární zaznamenalo ve svých knihách a různých manuscriptech. A co je
zajímavé tak tu událost zaznamenalo i spousta jiných kronikářů v cizích
zemích. Což vám ke konci mého článku dokáži.
______________________________________________________________

Teď vás co bloudíte ve tmě vyvedu na světlo a vy konečně po mnoha letech
nevědomosti prozřete.

Zde vám ukáži správný text královéhradeckého rukopisu. Do zápisu jsem
doplnil čárky a háčky a ukončil větu podle významu slov.

Jelen . Paroháč. ( homofonní substituce).

Bie našei Elen. Fě honí lefoboka. Lůfo s Rá kona píše. ( Rá= královna).
Je rase. ( je kat). Podola ei cérei sei ( seje do podola, lůna). Parohy
nosí Král. Dif trónoe. Ví huš má Leo Prazef. Otěšec ( outěšek). Car i Čech
biesniů ( běsní). Véna ví já Káj. Huž léfoe z Vince. Čez má ví to. Leháj
vilno. Diva v lůn. Elen rtů kraj našo. Bie noců za trc. ( trc = trk = styk).
Žiniů. (ženy). Bul cůň Jožco. ( jsem jeho kůň). Náž honos Elišky. Neniej
vniů ,,Saice,, ( Zajíc). Jůho rácef ( její rádce Zajíc). Odsko su já. Zo je
ac Lívo sůdí. ( Lev - Král, soudí). Wož zemi Eližka Rá. ( Eliška královna).
Zlobu zapí šeny. Uderí biezniu ( Běsní, je naštvanej) je caté. (je kat).
Úprca žejů zrůce Cáiů Buz ( Buzic Zajíc). Žalo céry. Celý boi znal.
Žína Jasa du sůdu. ( žena jasa, Jas - Luce, žena Lucemburga).
Lísu syn vilnoie. Fieš ( víš) vin tae Lísi. Hrdle ze rádca ( hrdlo za rádce).
Vní sviž.(t) Jan domai. Anu Réžce. Děfca fraw (mluví) zadůšu mučie.
Žale lési Elísu je. Diwa Bok sinčku. Krew píše a báju. Piz mei tae .
(psaní mého taje). Učef žalé juj. Srdé (srdce). Češe že vinós hrích.
Ré děe co ženů ei pis. Posílo sřetu (zře tu) restůk ( rest, trest).
Razkládaj Ré v cůři ( v kouři ). Sinca Carl sná.(zná). Žiena je lén (léno)
crálai ( léno krále). Už Réa foina (vojna)s sinaie Jano. Ží Čiech boje
s Réi Cáju. Rá ě bo Liškae f semi. Má Elén. Rod co Lev i Jan Car.
Syn fí byl krále. Pise Lůče bo zná Cája Elisie. Víž i čas. Jen muka
požta Kvínui ( pošta královny). Tu Cáje z boka. Še fí. ( vše ví).
_____________________________________________________________

Tady jsem vám ukázal to co je psáno v textu o Jelenu. Jak je tedy
jasně a zřetelně vidět, tak světoví odborníci píší 200 let jen blbosti
a kecy vycucané z prstu.
_____________________________________________________________

V textu je psáno o české královně Elišce Přemyslovně , jejím synu
Karlu IV., jejím rádci Zajíci z Valdeka z rodu Buziků a českém králi
Janu Lucemburském. Kterému dotyčná nasadila parohy, tak velké,
že nemohl projít hlavní bránou do pražského hradu. Tato událost, jak
už jsem tady psal, tak je zaznamenána v mnoho rukopisech i knihách
té doby.

Zde je odkaz na rukopis s kterým si britští vědci neví rady a tudíž píši
jako vždy také jen blbosti a kecy.V tom článku , který jsem vám před
časem napsal, si každý historik, akademik všeho druhu, všimne toho
co tam vám odborníkům sděluji. A hlavně si to pořádně přečtou takzvaní
,,Kvalifikovaní odborníci,,( to je pro Dianu, která se furt ohání svým
titulem a neustále píše, že určitý dokument může pochopit a pořádně
popsat, jen kvalifikovaný odborník, který je hodně študovaný a tedy
má dost velké předpoklady normálním smrtelníkům objasnit různé věci.)

_______________________________________________________________

Parohy a zrození kralevice Václava, budoucího císaře a krále Krále IV.


_______________________________________________________________

Rukopis králevodvorský . zdroj Enrich manuscriptorium.

Záhada ?
200 let trápení ?
No tak čtěte.


_______________________________________________________________

Bestiary Aberdeen . Velký soud.

Vilém Zajíc. Eliška Přemyslovna.
Jako veverka ( měla předkus) sedí
na stromě života. Sedí na Lísce, tím
ukazuje svůj původ. Přemyslovců.
Zakladatel Přemysl oráč zabodnul do
země prut lísky a z toho vyrostl strom.
Plod je vidět pod Eliškou.)

Za Eliškou je malována tmavá lvice.
Eliška byla tmavé pleti po svém dědu
Přemyslu Otakaru II.

Jan Lucemburský to soudí.

________________________________________________________________


Karel IV by se tedy měl spíš jmenovat . Karel IV z Valdeka z rodu Buziců.


Česká královna Eliška Přemyslovna. Byla mladá
a spustila se se svým rádcem Buzíkem Zajcem.
Jan byl furt někde v luftu a nebo na bojišti.

Nuž co, měla taky nějakou tu potřebu a dny a noci
jsou dlouhé._________________________________________________________________