Voynich Manuscript. Codex Rohonc. Zodiac Killer. Chronik des Konstanzer Konzils.
Codex Gigas. Bestiary. Oráč a smrt.Václav Břežan. Rukopis Zelenohorský.
Rukopis Královédvorský. Somerton Man. Píseň Vyšehradská. Milostné písně Krále
Václava. Tkadleček. Blitz cipher. Kosma kronika.P.I.O.6.

Krumlovský Sborník . Václav Břežan.

7. února 2015 v 18:33 | Josef Zlatoděj prof.
Václav Břežan. Písař a archivář Petra Voka. ( III B 10 ). J. Zlatoděj Prof.
___________________________________________________________

V dnešní mé vyučovací hodině vám ukáži, kdo je autorm velice pěkného
rukopisu, který má signaturu III B 10. A je znám vědecké obci pod
oznčením ,,Krumlovský sborník ,,.

Takže tak jako v mé každé vyučovací hodině si světoví odborníci, vědci,
historici a lingvisti pořádně vyčistí brýle, seženou si nějaký poznámkový
blok a psací potřebu a pořádně si prostudují co jim dnes sdělím.
Takže aby bylo jasno a světlo, které je velice důležité, tak vám v prvé
řadě opět musím napsat, že o středověkém rukopisu, jako vždy, píšete
ptákoviny a blbosti. Protože je jasně vidět, že historici píší o rukopisu
blbosti vycucané z prstu, tak musím opět zasáhnout a pokusit se tyto
světové odborníky, kteří bloudí ve tmě vyvést na světlo a pořádně jim
otevřít oči.

Podíval jsem se opět svým velice zkušeným okem na zmíněný rukopis
a velice rychle odhalil, kdo je jeho autorem a také to, jakým způsobem
je veden samotný jeho zápis. Rukopis je poměrně velký a studium celého
obsahu by mě zabralo spoustu času a tak jsem to vzal, jak se říká hopem
a jako velice zkušený odborník na středověké rukopisy jsem se v prvé
řadě podíval na jeho konec. To znamená na úplně poslední zápis jeho
dvou posledních stran. Strany značené 487.

Protože znám jakým způsobem psal a šifroval Václav Hájek, tak jsem se
v zápisu samozřejmě velice dobře orientoval a velice rychle poznal, že
text je šifrován. Způsob zápisu a samotná šifra ukazovala na Hájka, ale
jak jsem po přeložení poslední strany zjistil, tak tajemným pisatelem
rukopisu je Václav Břežan, který pracoval ve službách Petra Voka, jako
písař a správce jeho velice obsáhlé knihovny, která ve své době byla
největší a nejlepší ve středovověké Evropě. Knihovna Petra Voka byla na
svou dobu velký unikát, a byla také po právu jeho velkou chloubou.


Nejdůležitější z celého textu rukopisu je podle všeho Břežanovo poslední
zápis, který je dnes už dost špatně vidět. Takže na poslední straně je
psán návod na překlad. To znamená kód, kterým je celý rukopis psán.

Zajímavajé je jak šifrant žid Břežan velice šikovně schoval pod sugerovaný
staro český text, svůj vlastní zápis, ve kterém by vás měl informovat
o věcech o kterých se v té době mluvit nesmělo a byla to vlastně tabu.


Něco málo historie :
Václav Břežan . Narodil se v Březně u Postoloprt kousek od ,,Žatce ,,.
Jako mladý chodil do školy v obci Mladá Boleslav.

Poté studoval v Haidelbergu a ve Štrasburku. Velice dobře ovládal jazyky.
Latinu, němčinu, francouzštinu, řečtinua samozřejmě češtinu, kterou je
psán jeho rukopis , který historikové znají pod označením ,,Krumlovský
sborník ,,. ( III B 10 ).

V roce 1593 vstoupil do služeb Petra Voka z Rožmberka. Nejprve na
Krumlovský dvůr a o rok později nastoupil, jako písař v soudní kaceláři.
Roku 1596 byl pověřen správou rozsáhlého rožmberského archívu. Stal
se tedy i správcem proslulé rožmberské knihovny. Jak už jsem uvedl, tak
tato knihovna byla největší a nejlepší šlechtická knihovna ve střední
Evropě. Obsahovala 11 000 svazků. Všech nejlepších vědců a literátů
té doby. Alchymie, Historie, Filozofie atd.
Břežan měl možnost prostudovat všechny dokumenty rodu a proto také
vydal proslulou Rožmberskou kroniku.
Po smrti Petra Voka, posledního vladaře Rožmberského dominia roku
1611 přešel Václav Břežan do služeb Jana Jiřího ze Švamberka, který
se podle smlouvy stal dědicem Rožmberského panství. Rod Rožmberků
tak vymřel.
Poslední zmínka o něm je 11. října 1618. ( velice důležité datum ).

( co je velice zajímavé, tak je samo vymření tohoto velkého a mocného
rodu. A to jak po meči tak i po přeslici. Ani Vilem ani Petr nedokázal
zplodit potomka, který by převzal vládu nad rožmberským panstvím.
A co je nesmírně zajímavé, tak ani jejich tři sestry. Ani jedna z nich
nedokázala otěhotnět a dát tak pokračovatele rodu, který by zajistil
další chod dominia.) Já samozřejmě vím , kde je chyba, ale o tom
možná někdy příště.
_______________________________________________________________

Něco málo co je o rukopisu psáno :

Rukopis : Knihovna Národního muzea v Praze.
Signatura : III B 10.
Titul : Krumlovský sborník.
Datace : 1420. ( pergamen , 21,5 / 31 cm ). 488 pp. 244 ff.)
Jazyk : starý český jazyk.

Rukopis : jde o mimořádně bohatě zdobený rukopis, kde rozhodující
úlohu hraje figurální složka.
Bohatá obrazová výzdoba díla předvádí scény ze Starého a Nového zákona.
V záhlaví většiny stran, jsou čtvercové vyobrazení s biblickými výjevy.
________________________________________________________________

Signatura :
Václav Břežan.
_________________________________________________________________________
Na deskéch rukopisu a to konkrétně první zápis, který je prezentován,
jako ,,Signatura,, je velká nápověda toho, kdo rukopis psal. Ten kdo to
tam dal, znal autora. Každý kdo se pořádně podívá na signaturu, tak tam
jistě velice snadno pozná a uvidí písmena ,, V B,,. ( Václav Břežan ).

III. - znamená měsíc a 3 měsíc je Březen. ( Břežan ).
10 - 1Q = Dvě čísla .Každý kdo se pořádně podívá, tak zjistí, že
nula , se také čte Q, ale že je to vlastně písmeno velké Q. To ukazuje ta
malá čárka v horní části po pravé straně znaku. Znak Q má hodnotu čísla ,, 1,,.

Máte tedy dvě čísla. Jednou čtete 10 a podruhé číslo 11.

Takže signatura je vlastně datumem, který vám říká, kdy Václav Břežan
zemřel. 10 znamená měsíc ,,Říjen ,, .( když čtete znak 0 ).
11 - tedy 1Q = znamená den. ( když čtete znak Q = 1 ).

Takže správně se signatura čte :
Březen ( Břežan ) VB ( Václav Břežan ) 11. říjen.

Na této signatuře je vidět, že ten kdo tam ten štítek nalepil, tak znal
správného autora.
_______________________________________________________________

Jak už jsem nahoře uvedl, tak podle mě je nejdůležitější zápis na jeho
posledních listech. A tak jsem se na tyto stránky podíval svým velice
zkušeným okem a samozřejmě si potvrdil, že to co vám píši je opět zase
správně.

Já vám teď přepíši to co je psáno na konci rukopisu .
Orig. mluva Václava Břežana. Který pro psaní používal kód Václava Hájka.
Což sám píše na této poslední straně.

Samozřejmě jsem doplnil čárky a háčky, které v rukopisu psány nejsou.

Jozšša réčuje syného. Šife es žaluje. Fí povie slowem Výra Gos žil Jano.
Usnáž ( už znáš ) wět cód szialo ( šílený kod) máž. A ví Jósoj wí. Véna
swem . ( jsem Václav ). Já Česue sa Růšši co zcas frzae píšše kóžci.
Wocám su Husa. Wiliez. Ččiesce pozt ššéje už mož. Vences. Jošte ho.
Tajné náswe man lev. Sléje a žínce lesza choval. Požt códa Gos Jen časa
dílo wnasou. Zažiel že lož Hosa i méno šivé. Milé nášem Růššae. Já Róžo
rábei. Mágu ac (....) mágowé . A syn. Nemaži zpomena syn. Zema sweta
(...). Mág meno napsáno. Nehal za menei. Se mož říše a na dílo wino ni
Růššie. Nož wie (...). Mozgae swého códa žie. Nesóe key. Nesa dle jej réb
ukážu. Ví léku vivai slowa ví. Báe. žucá snáš not. Most magiei seji.
Kona ména. Léze dumá Hoz. Si Voc Róžke mága si. Rosež z not zaněho
Jane náž i mága ris je syna. Meno máž znáej už manic. Lest honé Róžae.
Služeb rabí. iba Březul ( Břežan ) cnížok nesem češšia. A tmou je ano žid.
Žen mae a sná sir. Ě sám a žie nejí. Žen nážto. Nó že sok. Aco síme
Róž co. Vílo znám úde že siem a Noré siej cat. Cód. zho jes i kůžei baví
Woc. Šijuj hlav žáku réb jes díle e. Je Bezšen . ei žid Oc ženu sná Goz tae.
Celej wo žen ei ššukae. Zná Woca mana e sir. Zom es jene mazca ene.
Znál pán z němci. Mon lesa děwc . A těže sie. E Dófoi žádeě. Ei syn s Voca
man česca vlád. Je karo zo ráje a slůb de synec. A děva cone má. A con
zo lež. Snáž i zvolae Woca díla. Sněj Gos. A most zopsá vo Eližce. Lesej
žie je slůe s ním. Husae e háj to němec a (....) w zémoue. Slto zpě.
Cleičč znala Wigů hůl malowalo. Zreš šif, nížk pzal zosmá. Slu bílé
v lesij děwca . Ěsu zna Aližco sa ráu. De Woc sníu zpí. Fnů Ližce e pisoe.
E hale jů lekášš oží.
Taj dá libro zméuě .Báj z česia šija slé spis Ok moža líče co řek báec.
Lež Hus. Šivá a léva Hus jů Jen Vůnke. Pis Gus e šiu. Boka Gos . V risue
Hus von zoěz. Půlu co no zmaž fí mášš ej. ex (.) Doj sem ( identita Husa ).
Spůl zvíe víme jej. Lev sync Jan. To snae ac ží pan pér. Jano vines. Dif
céree reč fnes ví. novia recep žole máte . Půl a sů. Sire z péra ,,Subtión ,,.
V časue vše Jůsži. Feliké e česc muš. Je šif. Sire a Cozme Jana. Víš coiez.
Ztůj vsilae her. Vino zla co zeme. Ččtu zo fěda tulácůf. A libe dáme lož.
Věce rá. Jaw zná vše e. Šeré ě. Reči mléna.
To Hájke. Hájoc an je Cód. Snij gníšues. A háje diveju Oc. Uččej ššíl i Gus.
E caztu e. Je slída žido. Z Gusu zňo zu. S Vénu siru výuko su laboruj.
Celů ššif er nu Fény. Ulohe věcia víšš. Ukončče ak ,, Rébos ,,.
Elísa zom roc 1353. ČČeššia celó má. A réve mož král.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Zde jsem vám jasně napsal co je psáno na posledních listech rukopisu.

Každý si všimne jedné věci, kterou tam Břežan píše. A to je ta informace,
že při svém zápisu používá šifrování ( cód ) , který používal Václav Hájek
z Libočan u Žatce.
Dále tam píše že je v zápisu použita ,,Substituce,, ( Subtión ).
Dále tam píše že zná kronikáře Kosmu ( Cozme Jana ).

Co mě zaujalo, jak se Březan rozepsal o Elišce z Rožmberka a o obrazu
na kterém je namalována. Píše že Eliška má v ruce hůl Wiga. (magická
hůl k evokaci ) kterou píše níže ( pod své nohy) vzkaz, který je potřeba
dešifrovat a pak se dostane Elišce klidu a spočine v hrobě. Zatím ale
je odsouzena k bloudění a strašení lidí. Obraz podle všeho chránil Petra
Voka.
Že se jedná o Elišku z Rožmberka je také velice snadno poznat, že o ní
píše jako o ,,osmé,, . Jak jistě každý ví a zná, tak Eliška byla Osmé dítě
Jana z Rožmberka a Anny Hlohovské.( narodila se jako osmé dítě).

Dále tam zapsal kde je pohřbenej Jan Hus. ( to je zatím tajné , takže
jsem to nepřepsal ).

Zdroj : Knihovna Národního muzea v Praze. III B 10. Krumlovský sborník.
____________________________________________________________

____________________________________________________________
Zámek Krumlov : je také kreslen v manuscriptu Voynich. Jedno ze sídel
Rožmberků.

__________________________________________________________________

Študujte a učte se - váš učitel.
 

7 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Jaroslav Berka Jaroslav Berka | E-mail | 8. února 2015 v 8:21 | Reagovat

Můžete mě kontaktovat, prosím? Rádi bychom s Vámi natočili povídání do seriálu Kouzelné bylinky - díl o Jakubu Hořčickém. Díky Berka

2 HV HV | 9. února 2015 v 9:13 | Reagovat

Kvůli Husovi toho víme velmi málo o Zikmundovi, lišce ryšavé, byl to opravdu takový hajzlík, jak se říká? Byl přece synem významného krále, vzdělaný, mluvil mnoha jazyky..... nevíte o něm něco víc? :-P

3 Josef Zlatoděj Prof. Josef Zlatoděj Prof. | Web | 9. února 2015 v 13:28 | Reagovat

No mistr Jan Hus je v těch časech dost hžavé téma. Co se týká Zikmunda, tak o něm je toho napsáno všude dost. Že byl velice vzdělaný člověk je taky jasný. V rukopise voynich se taky o něm samozřejmě píše. Píše o něm dokonce Marci v dopise pro Kirchera, kdy ho žádá o pomoc s překladem a určení jazyka a šifrování.Dopis je v Beinecke Library.
A nevyplazujte na mě jazyk. ;-)

4 Josef Zlatoděj Prof. Josef Zlatoděj Prof. | Web | 9. února 2015 v 13:38 | Reagovat

jo a ještě něco, co mě píše Břežan.

V časue vše Jůsži, Feliké e česc muš.
( V budoucnosti Josefe, Veliký jsi český muž.)

tak to se Břežan velice správně strefil. :-D

5 HV HV | 9. února 2015 v 13:48 | Reagovat

No a to je právě ono, Vy si to všechno pěkně přeložíte a přečtete a dozvíte, ale pouštíte to do světa jen v malilinkatých kapičkách a my ostatní nechápaví smrtelníci, neschopni si to přečíst, pak umíráme zvědavostí, jak to tenkrát vlastně všechno bylo O_O

6 HV HV | 9. února 2015 v 13:50 | Reagovat

Protože oficiální historii píšou vždycky vítězové, tak, jak se jim to hodí a ne podle pravdy!

7 Josef Zlatoděj Prof. Josef Zlatoděj Prof. | Web | 9. února 2015 v 14:07 | Reagovat

Břežan píše : Úlohe věcia víš. Ukončče ak Rébos. Elísa zom roc 1353.

to znamená : jaký je tvůj úkol znáš. Ukonči Rébus. Eliška zemřela v roce 1353.

Já jsem ten rébus vyřešil. A tak ho zkuste vyřešit také.Zde v tomto případě se samozřejmě jedná samozřejmě o Elišku Přemyslovnu. ;-)

8 Dita Dita | 10. února 2015 v 9:11 | Reagovat

Zlatoději,
ty umíš napínat!jedno je jistě, všechno je jinak.... :-(

9 HV HV | 10. února 2015 v 11:16 | Reagovat

Evidentně nejsem dobrý žák. Fakt nevidím souvislost mezi Husem narozeným 1371 a Eliškou, která zemřela 1353. Navíc mám dojem, že Eliška se jmenovala každá 1,5 panovnice :-)

10 HV HV | 10. února 2015 v 11:24 | Reagovat

a navíc jsem zapomněla připomenout,že Eliška Přemyslovna měla zemřít 28. 9. 1330 :-!

11 Josef Zlatoděj Prof. Josef Zlatoděj Prof. | Web | 10. února 2015 v 19:40 | Reagovat

H.V. no paní Hano Elišek je v naší historii opravdu hodně, ale zde v tomto případu se opravdu jedná o Českou královnu manželku Jana Lucemburského, kterému dotyčná nasadila dost velké parohy. Vemte si například jak by to dopadlo v dnešní době u občana, který nemá tu moc, jako měl král Jan. Skoro každý den se píše o nějaké podobné situaci, kdy manželka se zachová jako kukačka. Podle statistiky je takových kukaček v naší populaci tak baj voko něco okolo 40 procent. Každou chvíli je psáno nějaké obyčejné vraždě z vilnosti, kdy nějakému občanu rupne v hlavě a nevěru neunese. Teď si vemte jakou měl moc král v té době. Co řekl to bylo svaté. Manželek mohl mít kolik chtěl. Eliška mu tedy nasadila parohy a otěhotněla se Zajícem, který byl její rádce. Eliška byla mladá a Jan Lucemburský byl furt někde v luftu. To co teď píši je zaznamenáno v mnoha rukopisech té doby, jen si to přečíst. Já čtu a proto to vím. Tu událost zaznamenalo dost kronikářů. ;-)

12 HV HV | 14. února 2015 v 11:27 | Reagovat

Dobrá,pochopila jsem,že otcem Karla IV. nebyl Jan Lucemburský, ale Vilém Zajíc, kterého následně Jan vyslal do bitvy a možná ho i nechal ve vojenském táboře umlčet.Elišku zbavil všech práv,odebral ji děti a časem,aby se mohl podruhé oženit ji nechal prohlásit za mrtvou. Nevím jestli už tehdy bylo 28.září svátkem Václava... ale pěkně to zapadá. Eliška pak v ústraní dožila, možná přímo  ve Zbraslavském klášteře. 8-O
ALE CO TEN HUS?

13 Josef Zlatoděj Prof. Josef Zlatoděj Prof. | Web | 15. února 2015 v 12:18 | Reagovat

Hus, Hus, vás furt zajímá jen Hus. Mě spíše v tomto Břežanovo zápisu zaujalo, jak píše o Elišce z Rožmberka. Já jsem před časem psal o obrazu o kterém se mylně píše, jako o obraze paní Perchty.Tehdy jsem napsal že na obraze není paní Perchta, ale že je tam namalována Eliška z Rožmberka. To co píše pod své nohy je také šifrováno tajným rožmberským kódem. Píše se tam o pokladu atd. Břežan mě tedy potvrdil, že jsem to tehdy napsal správně. Když je pod Eliškou psáno : Vyřeš co je na soklu kde Elis stojí. ;-)
Takže si může každý znalec historie zapsat, že obraz je : Portrét Elišky z Rožmberka. Tečka a konec záhady. ;-)

14 HV HV | 16. února 2015 v 13:27 | Reagovat

😂 a co ten HUS?😜

15 Josef Zlatoděj Prof. Josef Zlatoděj Prof. | Web | 16. února 2015 v 17:54 | Reagovat

Trpělivost přináší růže. ;-)

16 Josef Zlatoděj Prof. Josef Zlatoděj Prof. | Web | 19. února 2015 v 6:42 | Reagovat

HV. chcete jednoduchou hádanku, něco jako rébus...podle toho poznám jak na tom jste. :-)

17 HV HV | 19. února 2015 v 12:12 | Reagovat

To Vám mohu říci i bez rébusu.... :-D v tomhle ohledu jsem naprostý mimoň :-) Ale zase zkusit se má všechno.

18 Josef Zlatoděj Prof. Josef Zlatoděj Prof. | Web | 19. února 2015 v 16:57 | Reagovat

Tak jo dobře. Náš starý barokní mistr rytec Václav Hollar. Podívejte se na jeho slavnou rytinu ,,Kočky,,. Obrázek a věta je rébus. :-)

19 Dita Dita | 20. února 2015 v 18:23 | Reagovat

Dobrá kočka,která nemlsá, je poslušná, hloupá,líná...jako co,jako kdo? 8-O

20 Josef Zlatoděj Prof. Josef Zlatoděj Prof. | Web | 20. února 2015 v 19:33 | Reagovat

jaký co a jaký kdo...to je rébus pro toho ,kdo vidí a taky používá mozek. :-)

21 HV HV | 22. února 2015 v 10:18 | Reagovat

Myslím,že jsem se utvrdila v tom, že na tento druh bádání opravdu buňky nemám, i když by mě to ohromně bavilo. Hlava kočky je nepřirozeně nerovnoměrná, celá levá tvář včetně oka mi připomíná ptáka - velkého, třeba páva,husu ...uvažovala jsem o symbolice náboženské, protože kvůli tomu Hollar z Čech odešel.Tady jsem ale skončila. Vím, že se taky setkal i s Komenským. Ale ani tato stopa nikam nevedla. Takže se jako vždy nechám překvapit. Pro mě ten slogan znamená, že my Češi jsme takové poslušné stádo, které sice občas zabečí, ale jinak jsme v podstatě rádi,že jsme neustále pod nadvládou mocnějších - tu zleva, tu zprava... :-(

22 Josef Zlatoděj Prof. Josef Zlatoděj Prof. | Web | 22. února 2015 v 15:33 | Reagovat

Ptáci ? Pták má srst ? No tak HV. To co tam ve skutečnosti napsal Hollar a velice šikovně schoval ,, pod,, česky psanou větu si přečtete, když uděláte se zápisem to, co tam v té větě píše. On tam píše : smazat z věty znaky písmen ,,E,R,,. Taky se podívejte na znak písmene ,,L,,. Ten znak vám ukazuje z jaké strany se bude zápis číst. Mágové a různí šifranti té doby tomu zápisu, který je veden zprava doleva říkali ,, RAK,,. Podle živočicha raka, který také couvá a pohybuje se pozpátku. Já teď dělám dělám několik rukopisů najednou. Rukopis Zelenohorský ( ukončím záhadu autora a textu ), taky pročítám Trojánskou kroniku ( ukončím záhadu autora ) a Hájkovu Kronyku Czeskou což je v originálu, který je v rakousku velká lahůdka.
Takže až napíšu, kdo je autor Rukopisu Zelenohorskéo, tak vám taky objasním co tam ve skutečnosti Hollar píše. :-)

23 Josef Zlatoděj Prof. Josef Zlatoděj Prof. | 22. února 2015 v 15:44 | Reagovat

jo a ještě něco, taky se podívejte na jeho rytinu ,,Rukávník a brokát,,. Hollar znal. Znalci píší ,brokát,. Podívejte se na písmena, která se čtou zprava doleva, jako znaky RE.( Re je král a je uprostřed dvou kůží, tedy srstí zvířátek). :-)

24 Anna Anna | 7. března 2015 v 16:15 | Reagovat

"V paměti krále Čechů měj... Než rozžehnal se s životem učinil syna markýzem, vévodou, hrabětem i králem, a to jak zbraní, tak i právem. Tím zajistil mu celou říši. Více už o něm nenapíši, leda že dosáh, čeho chtěl."
— Guillaume de Machaut

Není to zváštní? Měl další vlastní děti....

25 Josef Zlatoděj Prof. Josef Zlatoděj Prof. | 8. března 2015 v 4:44 | Reagovat

Johann von Böhmen. Jan z Čech. Byl velká postava své doby. A důležitou informaci zaznamenalo mnoho kronikářů a rytců té doby. Například : Soud českého krále.

zde je tato scéna zaznamenána v jednom Bestiáři.
http://zlatodej.blog.cz/1407/bestiary-bestiar-aberdeen-velky-soud

26 Jakub Jakub | 6. července 2015 v 13:49 | Reagovat

Rukavnik a brokat, precizni prace a ponekud zvlastni namet na zatisi.  ruka vnika do kozisku...  me to teda dost pripomina vaginu v luxusnich kalhotkach :-) .  Je to mlsani? Kdyz silhajici kocka strka prsty do luna za zrcadlem?

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama