Voynich Manuscript. Codex Rohonc. Zodiac Killer. Chronik des Konstanzer Konzils.
Codex Gigas. Bestiary. Oráč a smrt.Václav Břežan. Rukopis Zelenohorský.
Rukopis Královédvorský. Somerton Man. Píseň Vyšehradská. Milostné písně Krále
Václava. Tkadleček. Blitz cipher. Kosma kronika.P.I.O.6.

Únor 2015

Rukopis Zelenohorský. Pravda a Světlo. Josef Zlatoděj prof. ( 2 ).

25. února 2015 v 2:29 | Josef Zlatoděj prof. |  Rukopis Zelenohorský.
Rukopis Zelenohorský. Konec záhady.
_________________________________________

V dnešní mé vyučovací hodině vás seznámím s tím, jak jsou světoví
odborníci, historici a různí lidé kteří se motají okolo zelenohorského
rukopisu neschopní porozumět jeho významu.

Proto si každý kolega akademik, historik , lingvista opět bude dělat
do svého notesu poznámky a pořádně si přečte co jim dnes ve své
vyučovací hodině sdělím. Myslím, nebo tedy vlastně Vím, že se jim
jistě nebude můj článek líbit, protože můj zápis jim ukáže, že oni píší
jen věci nepodstatné a jasně a zřetelně jim všem ukáže , že jsou
s výzkumem samotného textu tam, kde končí záda.

Během posledních několika dní jsem přeložil několik stran rukopisu
zelenohorského a tak jsem samozřejmě získal přehled o tom co je v něm
psáno, pod ( POD ) textem, který světoví odborníci a různí filutové čtou
jako nějaké ,,Sněmy,, a nebo dokonce něco co má být fragment z Libuše.

Takže jako vždy, když si přečtu něco takového, co se nezakládá na pravdě,
tak musím opět vedecké kapacity pokárat a velice lehce, abych se jich
například něčím nedotknul jejich důstojnosti, jim velice zlehonka vyčinit.
No tak kolegové to jste vědci ? To snad není ani možné co se všechno na
síti dočtu o tomto velice zajímavém rukopise. To plodíte vy ? No, že se
nestydíte takle balamutit občany této země.

Světoví odborníci všeho druhu, musím vám napsat, že máte moc veliké
štěstí, že jsem se také podíval na to s čím vy zápasíte už několik století.
Takže si můžete voddychnout , červenat se ani nemusíte akorát si dnes
pozorně přečtěte co vám dnes sdělím.

Nebudu sem psát nějaký sáhodlouhý článek , jak by to jistě udělal nějaký
kolega odborník, ale velice stručně a rychle vám objasním co nese za
informaci jedna jeho strana. Ta strana je značena 1r. Tím to vše začíná.
_______________________________________________________________

Strana 1r. Rukopis Zelenohorský. (podle všeho Václav Hájek z Libočan).

Dnes vám očísluji řádky, takže poznáte, že zápis se čte z obou stran. Číslo
tedy ukazuje jak je veden zápis.

1. Náš Háje zotce fotec žíl.
2. Wašíc fí vaine ližko živé.
3. Ac zláva salvoi réb ei šifo ( F=P) ( zde je obec Po mu cae) ( Nepomuk).
4. mu cae, ví pis e sir vréči Jasu
5. Góra, Lůč boj sluje Porge ( Borge) ( Jasu Gora = Lucemburg).
6. Blůdo vina sůde Cáj
7. je ovcce lide Léva Ceššija ( Lev - král)
8. je zcaz zle ě, ššif víš, Vašuje z Káj
9. a díluj clíččo, Carla , jo ě vina .s.
10. šida su, nesej ico sem sná moj Cáj
11. ě taě Jůž jew náž cůň, sme Lízej
12. živae cůre, vládo boj Lůči dal
13. je půt (pouta) je šenu sime cobců
14. Alísi sem ana de lesa wíš zvere (t)
15. žia Porgů dá vine sů čápe sůd
16. to Veno hade česi Hus co času.
--------------------------------------------------------------------------------

1. Ližce to fěcto znaje syn
2. e Važok zase Háju apla šiu ( Je Václav zase Hájek zprávu píši).
3. pisae réb, jo placá ví soka ( placá = pláče) ( réb = rébus )
4. u Caji se Burage šifa vní sůd ( šifa = šifra)
5. e grop ( e gróf ) ě jušš jó klůča Bog ( klíč Boha = žid. substituce)
6. Jase tu syna už muš. B -
7. ája Ččesi věce dílec svo Há -
8. ja konušiu siu pišše en co žil zná
9. syna wě Zajčka co s Lyšší, vláda
10. jásá, z taě sme co Cáje šenuša díl
11.je žákem Hus žie, v nás vina de
12. si mágo Ližko miluje růše váz
13. uš Roše máš v něsů a důfej
14. děre už šiu a lésem anime lasica ( zde je odkaz na obraz Elišky).
15. duše pisů šeny, vádu gropa jo ( grop = hrob.)
16. v časo slůha češe tae, z něů ód.
_____________________________________________________________

Nebudu vám to překládat do současného jazyka, poněvadž se dá v textu
velice dobře orientovat.

Takže neumětelové a světoví odborníci si pořádně prostudují co jsem jim
dnes o rukopisu Zelenohorském sdělil a budou se snažit z mého zápisu vytěžit
co nejvíce. Pro ty co mají pomalejší myšlení, tak ať si zápis přečtou třeba
vícekrát.

Ze zápisu je vidět, že rukopis Zelenohorský je dílem velkého světoběžníka
a specialisty na staré dokumenty Václava Hájka z Libočan u Žatce. Já sám
mu vzdávám hold a na jeho počest pozvedávám pohár vína. Hájek byl klasa
a znal. Smekám a hluboce se klaním.
________________________________________________________________
*************************************************************************************

Vašku byl jsi opravdu dobrej , všechna čest tvé památce.
_________________________________________________________________
**************************************************************************************
_________________________________________________________________

Zde je rukopis Zelenohorský.
zdroj : Knihovna národního muzea v Praze.

_________________________________________________________________


__________________________________________________________________

Václav Hollar. Kočka. Konec záhady. Zlatoděj prof.

23. února 2015 v 19:32 | Josef Zlatoděj prof.
Václav Hollar, barokní mistr rytec, malíř a jeho rytina Kočky.
_______________________________________________________

V dnešní mé vyučovací hodině, se opět ponořím do historie a svým
článkem vyvedu na světlo spoustu historiků, kteří jak je opět jasně a
zřetelně v jejich publikovaných článcích a různých blábolech vidět,
píší jako vždy jen bludy a různé své doměnky, ničím nepodložené.

Nebudu sem psát o tom kdo byl rytec Václav Hollar, protože si myslím
že každý kdo se zajímá o historii... zná o koho se jedná a tak přejdu
hned k mému dnešnímu tématu, kterým je již zmíněná rytina kočky.

Něco málo z historie :
Václav Hollar.( 1607 - 1677 ).
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Reference : Urzidil Johanes . Hollar : A Czech Emigre to England s.17
( s. 49 - 50 ). London 1942.

Píše : Rytina z doby 1646. Tu si zřejmě Hollar udělal pro své potěšení,
o němž svědčí český popis, kterému těžko mohl někdo v Antverpách
rozumět.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Takže aby bylo jasno a pravda konečně vyšla na světlo, tak musím opět
pozvednout své obočí a udělat symbolicky , ty ty ty. Co to znalec Urzidil
píše za blábolík a nesmysl. Urzidil má štěstí, že už nežije a nemůže si
tedy přečíst co dnes o jeho recenzi píši.

Pravda a význam rytiny Kočka. Takže jako v každé mé vyučovací hodině
si každý historik, světoví odborníci a lingvisté domácí i zahraniční budou
dělat poznámky a pozorně si přečtou co jim dnes o této rytině sdělím.

Rytina Kočka.
------------------------

Každému se může zdát tato rytina jen jednou z mnoha rytin, které mistr
rydla Hollar na své dlouhé pouti životem vytvořil. Jak jsem ale zjistil, tak
tato rytina má daleko větší či hlubší význam, než se vám snaží nějaký
znalec a historik nabulíkovat. Vše je opět jinak. Každý a nemusí to být
zrovna zkušený znalec rytin musí už při velice zběžném pohledu na obrázek
kočky poznat, že tam něco nehraje a je zde tedy určitá disproporce. Ta má
samozřejmě svůj účel. Mistr Hollar vám předvedl že znal určitou informaci
a tu úspěšně do kompozice kočky zašifroval. Na to ukazuje i samotná věta
psaná v českém jazyku.
Ta věta je : Dobrá kočka která nemlsá.

Protože je tato věta určena pro roury a různé duté hlavy ať už vědeckých
kapacit z řad historiků a vědeckých znalců, tak se jim samozřejmě nesměji,
protože vím, že jejich znalosti končí u toho co se každý z nich někdy ve svém
životě naučil.Smějící se

Jak už jsem vědecky vysvětlil, tak psaná věta je ,,Kouř,,. Pod tímto označením
je míněno něco co je běžnému oku ukryto a správný význam zápisu je psán
pod tímto ,,sugerovaným ,, zápisem.

Provedu tedy vědecký rozbor psané věty.

Dobrá kočka která nemlsá. ( samozřejmě je použita židovská substituce,
kterou Hollar, jak jsem zjistil dokonale ovládal). Každý kdo se podívá na
znak,,L,, tak by měl uvažovat o způsobu vedení samotného zápisu. Zápis
se tedy bude číst zprava doleva.

Když budete číst zápis zprava doleva, tak budete číst :
Ac smeěi Re Drak Zloba k Rod.

Hollar vám zde píše, že máte ze zápisu odstranit znaky písmen ,,R,,E,,.
Takže je ze zápisu odstaníte, pak budete číst :
AC SMI DAK ZLOBA KOD.

Teď obrátíte a budete číst znaky písmen zprava doleva.

Pak čtete : ( opět použijete substituci ).

To Karolo Raditcca.

Význam současnot : To Karlovo rodiče.
_______________________________________________________________

Když se tedy podíváte pořádně na xicht kočky, tak tam uvidíte dvě zvířata.
Každý kdo zná co píši o rodičích Václava, Karla IV. Císaře Svaté říše římské
a Českého krále, tak jistě ví a zná od kud fouká vítr.

Na obrázku o kterém vám historici píší, že se jedná o hlavu kočky, tak to
je chybně. Na obrázku jsou dvě zvířátka a to Liška a Zajíc.

Liška je Eliška Přemyslovna a zajíc je Vilém Zajíc její rádce s nímž Eliška
zplodila potomka, kterým byl kralevic Vašík, budoucí král Karel IV.

_______________________________________________________________

Holar znal a proto to budoucím generacím do této své rytiny a i jiných rytin
svým umem zašifroval. Ta informace je schovaná v mnoha jiných rukopisech
té doby.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zde je obrázek . Zdroj: Wikipedia.cz
________________________________________________________________

Takže žádná kočka a nějaké mlsání, ale informace, kdo jsou rodiče Karla IV,
tohoto velkého Lucemburka. Jak pak byla královna potrestána, za tento svůj
úlet, když nasadila parohy Janu Lucemburskému, je také samozřejmě psáno
v mnoha tehdejších rukopisech. Jen si to přečíst.
________________________________________________________________

Rukopis Zelenohorský. Konec velké záhady. Josef Zlatoděj prof.

23. února 2015 v 0:44 | Josef Zlatoděj prof. |  Rukopis Zelenohorský.
Rukopis Zelenohorský. Pravda a Světlo.
___________________________________________

V dnešní mé vyučovací hodině vám objasním, co vůbec je a co znamená
rukopis o kterém spousty vědců vedou nekonečné spory, ohledně jeho
pravosti. Jedni tvrdí že se jedná o falzifikát z doby národního obrození
a druzí říkají, že se jedná o staré dílo z doby středověku. Ti druzí co
uvažují o jeho pravosti si tedy mohou oddychnout, protože dnes jim
potvrdím, že mají co se týká pravosti rukopisu pravdu.
_____________________________________________________________

Takže jako v každé mé vyučovací hodině, si světoví odborníci, historici
a vědci lingvisti, dají do pořádku bloky ,psací potřeby a budou se snažit
zachovat klid a pořádně se senámit s tím co jim dnes o tajemném rukopisu
sdělím.
______________________________________________________________

Nebudu sem opisovat to co je všeobecně o rukopisu vědecky publikováno,
protože toho je za posledních sto let napsáno dost a dost a tak rovnou
přejdu k dnešnímu tématu, kterým je již zmíněný Zelenohorský rukopis.

Pro neznalého problému jen ve zkratce napíši co je o rukopisu publikováno.
Takže něco málo o rukopisu :
Rukopis Zelenohorský byl objeven roku 1817 na zámku Zelená Hora u
Nepomuka. Rukopis byl zaslán anonymem nejvyššímu půrkrabímu hraběti
Kolovratovi v roce 1818 pro nově zřízené Museum království Českého.
V roce 1858 byl identifikován onen anonym a zjistilo se, že se jednalo o
panského úředníka Josefa Kováře, který byl zaměstnán na zámku Zelená
Hora jako písař.
RZ obsahuje závěr Sněmy a fragment Libušina soudu.
Národní obrození . Pochybnosti o pravosti rukopisu vyvstali ihned po jeho
objevení. Důvodem byl Václav Hanka, Josef Linda a jejich úderná skupina.
Rukopis tvoří dvě pergamenové dvojlisty, tedy 8 stran textu. Pergamen je
hrubě opracován a je značně poškozen. Rozměr 22,5 krát 16 cm. Text je
psán bez mezer ( in cuntinuo ).
O pravost a autora se vedou sto let furt jen spory.
_______________________________________________________________

Já se ptám proč ? to nikdo z vás nedokáže číst ? Máte veliké štěstí, že jsem
tu Já a proto vám mohu rozšířit obzory a ukončit vaše stoleté trápení.
Vyvedu vás tedy na světlo a vy tím pádem poznáte pravdu.

________________________________________________________________

Zelenohorskému rukopisu jsem zatím věnoval je pár dnů, ale i těch několik
dnů mě stačilo na to , abych poznal kdo je autorem a jaký je jeho skutečný
význam.

Já vám teď přepíši to co je psáno pod textem . ( POD textem).
orig. přepis slov - homofonní substituce. Václav Hájek z Libočan.

Budu to psát s háčkama a čárkama, která v originálu psány nejsou. Také
podle skladby slov začnu a ukončím větu.

Uvaš po rozumu. Ušmá vítej. Má nový nález. Rabi sme. Rac kóžuj de ej.
Brat rac syne. Husa se dívca du po menu. Tího zo hoří. Daž ovo.
Bádaei note Růšok. Vinu asi má ví povědí. Je sexu ( rodiny). Sná Lůdo bok
s dob Rož Jan. Snae sem šije léta. Co zlovo zo Voka Líza vejce e sňo cotná.
Zlaťác točív. Powia muž de. Bok má meno. Dle kožcy čápo má. Rodu svému
i cérka. Čte z časy děve sůde ěs Ré. Raste jewo židae. Znáte. A dál seješ
ěnom. Puz lidu. Stírá (.) zví not sa ména moš taje se. Hle jít códa. Nemaš (.)
Znáu Oty kat. Sůdil. Zup to nese ( je použita substituce). Je zlatý.
Ě mano (....). Jóžu Niemca ? Řek sněmů. Ce věty časo ? Ět car Béla. Úde
v lůdo. Báe zpisa. Goz resto nemá. Tro béto umiju. Zfůj cód šida co je.
Mošo ělen cáě Važíc. Aco vož zvolož samec. Hájc de snáeš. Hájož bröt
s kobo důlej su. Věc Háj děů. Zpíváme si u Háu, kocůre mona na díro
vozí ma, Boha žona. Tu en dopu dal. Víte časue. Ěník sir mák rýhe dá
vzor. Caret sa Rac. Hos jě Jů zná. Taě má Vítcův mužo kopciův.
_______________________________________________________________

Takže zde máte jasně a zřetelně napsáno co nese za poselství rukopis
Zelenohorský. Každý si všimne jak se autor snaží případného čtenáře
zmáct a použije ve svém zápisu i třeba Bélu. Jak tam Hájek píše tak
ve svém zápisu používá ,,Zup,, tak to je pro případného mága iformace,
že je v zápisu použita substituce. ( s tímto označením se setkáte v mnoha
šifrovaných středověkých rukopisech). Dále tam píše jaké písmeno se má
ze zápisu odstranit , to je například slovo , Stírá (.). Jak je také ze zápisu
vidět, tak ke konci zápisu píše , že jí bröt ( chleba) je v kobce a v dole,
kde pracuje. To znamená že byl někde zavřen. Dále tam píše že informaci
o Husovi a Elišce má od Jana z Rož. ( Rožmberka). Což si jistě přečetl,
když sbíral informace pro svoje vrcholné dílo, kterým je jeho slavná
kronika Česká. Že jistě znal Petra z Rožmberka, nemusím snad ani
psát.
________________________________________________________________

zde je ukázka textu Zelenohorského rukopisu.
zdroj : manuscriprorium .Knihovna Národního muzea Praha._________________________________________________________________


__________________________________________________________________


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krumlovský Sborník . Václav Břežan.

7. února 2015 v 18:33 | Josef Zlatoděj prof.
Václav Břežan. Písař a archivář Petra Voka. ( III B 10 ). J. Zlatoděj Prof.
___________________________________________________________

V dnešní mé vyučovací hodině vám ukáži, kdo je autorm velice pěkného
rukopisu, který má signaturu III B 10. A je znám vědecké obci pod
oznčením ,,Krumlovský sborník ,,.

Takže tak jako v mé každé vyučovací hodině si světoví odborníci, vědci,
historici a lingvisti pořádně vyčistí brýle, seženou si nějaký poznámkový
blok a psací potřebu a pořádně si prostudují co jim dnes sdělím.
Takže aby bylo jasno a světlo, které je velice důležité, tak vám v prvé
řadě opět musím napsat, že o středověkém rukopisu, jako vždy, píšete
ptákoviny a blbosti. Protože je jasně vidět, že historici píší o rukopisu
blbosti vycucané z prstu, tak musím opět zasáhnout a pokusit se tyto
světové odborníky, kteří bloudí ve tmě vyvést na světlo a pořádně jim
otevřít oči.

Podíval jsem se opět svým velice zkušeným okem na zmíněný rukopis
a velice rychle odhalil, kdo je jeho autorem a také to, jakým způsobem
je veden samotný jeho zápis. Rukopis je poměrně velký a studium celého
obsahu by mě zabralo spoustu času a tak jsem to vzal, jak se říká hopem
a jako velice zkušený odborník na středověké rukopisy jsem se v prvé
řadě podíval na jeho konec. To znamená na úplně poslední zápis jeho
dvou posledních stran. Strany značené 487.

Protože znám jakým způsobem psal a šifroval Václav Hájek, tak jsem se
v zápisu samozřejmě velice dobře orientoval a velice rychle poznal, že
text je šifrován. Způsob zápisu a samotná šifra ukazovala na Hájka, ale
jak jsem po přeložení poslední strany zjistil, tak tajemným pisatelem
rukopisu je Václav Břežan, který pracoval ve službách Petra Voka, jako
písař a správce jeho velice obsáhlé knihovny, která ve své době byla
největší a nejlepší ve středovověké Evropě. Knihovna Petra Voka byla na
svou dobu velký unikát, a byla také po právu jeho velkou chloubou.


Nejdůležitější z celého textu rukopisu je podle všeho Břežanovo poslední
zápis, který je dnes už dost špatně vidět. Takže na poslední straně je
psán návod na překlad. To znamená kód, kterým je celý rukopis psán.

Zajímavajé je jak šifrant žid Břežan velice šikovně schoval pod sugerovaný
staro český text, svůj vlastní zápis, ve kterém by vás měl informovat
o věcech o kterých se v té době mluvit nesmělo a byla to vlastně tabu.


Něco málo historie :
Václav Břežan . Narodil se v Březně u Postoloprt kousek od ,,Žatce ,,.
Jako mladý chodil do školy v obci Mladá Boleslav.

Poté studoval v Haidelbergu a ve Štrasburku. Velice dobře ovládal jazyky.
Latinu, němčinu, francouzštinu, řečtinua samozřejmě češtinu, kterou je
psán jeho rukopis , který historikové znají pod označením ,,Krumlovský
sborník ,,. ( III B 10 ).

V roce 1593 vstoupil do služeb Petra Voka z Rožmberka. Nejprve na
Krumlovský dvůr a o rok později nastoupil, jako písař v soudní kaceláři.
Roku 1596 byl pověřen správou rozsáhlého rožmberského archívu. Stal
se tedy i správcem proslulé rožmberské knihovny. Jak už jsem uvedl, tak
tato knihovna byla největší a nejlepší šlechtická knihovna ve střední
Evropě. Obsahovala 11 000 svazků. Všech nejlepších vědců a literátů
té doby. Alchymie, Historie, Filozofie atd.
Břežan měl možnost prostudovat všechny dokumenty rodu a proto také
vydal proslulou Rožmberskou kroniku.
Po smrti Petra Voka, posledního vladaře Rožmberského dominia roku
1611 přešel Václav Břežan do služeb Jana Jiřího ze Švamberka, který
se podle smlouvy stal dědicem Rožmberského panství. Rod Rožmberků
tak vymřel.
Poslední zmínka o něm je 11. října 1618. ( velice důležité datum ).

( co je velice zajímavé, tak je samo vymření tohoto velkého a mocného
rodu. A to jak po meči tak i po přeslici. Ani Vilem ani Petr nedokázal
zplodit potomka, který by převzal vládu nad rožmberským panstvím.
A co je nesmírně zajímavé, tak ani jejich tři sestry. Ani jedna z nich
nedokázala otěhotnět a dát tak pokračovatele rodu, který by zajistil
další chod dominia.) Já samozřejmě vím , kde je chyba, ale o tom
možná někdy příště.
_______________________________________________________________

Něco málo co je o rukopisu psáno :

Rukopis : Knihovna Národního muzea v Praze.
Signatura : III B 10.
Titul : Krumlovský sborník.
Datace : 1420. ( pergamen , 21,5 / 31 cm ). 488 pp. 244 ff.)
Jazyk : starý český jazyk.

Rukopis : jde o mimořádně bohatě zdobený rukopis, kde rozhodující
úlohu hraje figurální složka.
Bohatá obrazová výzdoba díla předvádí scény ze Starého a Nového zákona.
V záhlaví většiny stran, jsou čtvercové vyobrazení s biblickými výjevy.
________________________________________________________________

Signatura :
Václav Břežan.
_________________________________________________________________________
Na deskéch rukopisu a to konkrétně první zápis, který je prezentován,
jako ,,Signatura,, je velká nápověda toho, kdo rukopis psal. Ten kdo to
tam dal, znal autora. Každý kdo se pořádně podívá na signaturu, tak tam
jistě velice snadno pozná a uvidí písmena ,, V B,,. ( Václav Břežan ).

III. - znamená měsíc a 3 měsíc je Březen. ( Břežan ).
10 - 1Q = Dvě čísla .Každý kdo se pořádně podívá, tak zjistí, že
nula , se také čte Q, ale že je to vlastně písmeno velké Q. To ukazuje ta
malá čárka v horní části po pravé straně znaku. Znak Q má hodnotu čísla ,, 1,,.

Máte tedy dvě čísla. Jednou čtete 10 a podruhé číslo 11.

Takže signatura je vlastně datumem, který vám říká, kdy Václav Břežan
zemřel. 10 znamená měsíc ,,Říjen ,, .( když čtete znak 0 ).
11 - tedy 1Q = znamená den. ( když čtete znak Q = 1 ).

Takže správně se signatura čte :
Březen ( Břežan ) VB ( Václav Břežan ) 11. říjen.

Na této signatuře je vidět, že ten kdo tam ten štítek nalepil, tak znal
správného autora.
_______________________________________________________________

Jak už jsem nahoře uvedl, tak podle mě je nejdůležitější zápis na jeho
posledních listech. A tak jsem se na tyto stránky podíval svým velice
zkušeným okem a samozřejmě si potvrdil, že to co vám píši je opět zase
správně.

Já vám teď přepíši to co je psáno na konci rukopisu .
Orig. mluva Václava Břežana. Který pro psaní používal kód Václava Hájka.
Což sám píše na této poslední straně.

Samozřejmě jsem doplnil čárky a háčky, které v rukopisu psány nejsou.

Jozšša réčuje syného. Šife es žaluje. Fí povie slowem Výra Gos žil Jano.
Usnáž ( už znáš ) wět cód szialo ( šílený kod) máž. A ví Jósoj wí. Véna
swem . ( jsem Václav ). Já Česue sa Růšši co zcas frzae píšše kóžci.
Wocám su Husa. Wiliez. Ččiesce pozt ššéje už mož. Vences. Jošte ho.
Tajné náswe man lev. Sléje a žínce lesza choval. Požt códa Gos Jen časa
dílo wnasou. Zažiel že lož Hosa i méno šivé. Milé nášem Růššae. Já Róžo
rábei. Mágu ac (....) mágowé . A syn. Nemaži zpomena syn. Zema sweta
(...). Mág meno napsáno. Nehal za menei. Se mož říše a na dílo wino ni
Růššie. Nož wie (...). Mozgae swého códa žie. Nesóe key. Nesa dle jej réb
ukážu. Ví léku vivai slowa ví. Báe. žucá snáš not. Most magiei seji.
Kona ména. Léze dumá Hoz. Si Voc Róžke mága si. Rosež z not zaněho
Jane náž i mága ris je syna. Meno máž znáej už manic. Lest honé Róžae.
Služeb rabí. iba Březul ( Břežan ) cnížok nesem češšia. A tmou je ano žid.
Žen mae a sná sir. Ě sám a žie nejí. Žen nážto. Nó že sok. Aco síme
Róž co. Vílo znám úde že siem a Noré siej cat. Cód. zho jes i kůžei baví
Woc. Šijuj hlav žáku réb jes díle e. Je Bezšen . ei žid Oc ženu sná Goz tae.
Celej wo žen ei ššukae. Zná Woca mana e sir. Zom es jene mazca ene.
Znál pán z němci. Mon lesa děwc . A těže sie. E Dófoi žádeě. Ei syn s Voca
man česca vlád. Je karo zo ráje a slůb de synec. A děva cone má. A con
zo lež. Snáž i zvolae Woca díla. Sněj Gos. A most zopsá vo Eližce. Lesej
žie je slůe s ním. Husae e háj to němec a (....) w zémoue. Slto zpě.
Cleičč znala Wigů hůl malowalo. Zreš šif, nížk pzal zosmá. Slu bílé
v lesij děwca . Ěsu zna Aližco sa ráu. De Woc sníu zpí. Fnů Ližce e pisoe.
E hale jů lekášš oží.
Taj dá libro zméuě .Báj z česia šija slé spis Ok moža líče co řek báec.
Lež Hus. Šivá a léva Hus jů Jen Vůnke. Pis Gus e šiu. Boka Gos . V risue
Hus von zoěz. Půlu co no zmaž fí mášš ej. ex (.) Doj sem ( identita Husa ).
Spůl zvíe víme jej. Lev sync Jan. To snae ac ží pan pér. Jano vines. Dif
céree reč fnes ví. novia recep žole máte . Půl a sů. Sire z péra ,,Subtión ,,.
V časue vše Jůsži. Feliké e česc muš. Je šif. Sire a Cozme Jana. Víš coiez.
Ztůj vsilae her. Vino zla co zeme. Ččtu zo fěda tulácůf. A libe dáme lož.
Věce rá. Jaw zná vše e. Šeré ě. Reči mléna.
To Hájke. Hájoc an je Cód. Snij gníšues. A háje diveju Oc. Uččej ššíl i Gus.
E caztu e. Je slída žido. Z Gusu zňo zu. S Vénu siru výuko su laboruj.
Celů ššif er nu Fény. Ulohe věcia víšš. Ukončče ak ,, Rébos ,,.
Elísa zom roc 1353. ČČeššia celó má. A réve mož král.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Zde jsem vám jasně napsal co je psáno na posledních listech rukopisu.

Každý si všimne jedné věci, kterou tam Břežan píše. A to je ta informace,
že při svém zápisu používá šifrování ( cód ) , který používal Václav Hájek
z Libočan u Žatce.
Dále tam píše že je v zápisu použita ,,Substituce,, ( Subtión ).
Dále tam píše že zná kronikáře Kosmu ( Cozme Jana ).

Co mě zaujalo, jak se Březan rozepsal o Elišce z Rožmberka a o obrazu
na kterém je namalována. Píše že Eliška má v ruce hůl Wiga. (magická
hůl k evokaci ) kterou píše níže ( pod své nohy) vzkaz, který je potřeba
dešifrovat a pak se dostane Elišce klidu a spočine v hrobě. Zatím ale
je odsouzena k bloudění a strašení lidí. Obraz podle všeho chránil Petra
Voka.
Že se jedná o Elišku z Rožmberka je také velice snadno poznat, že o ní
píše jako o ,,osmé,, . Jak jistě každý ví a zná, tak Eliška byla Osmé dítě
Jana z Rožmberka a Anny Hlohovské.( narodila se jako osmé dítě).

Dále tam zapsal kde je pohřbenej Jan Hus. ( to je zatím tajné , takže
jsem to nepřepsal ).

Zdroj : Knihovna Národního muzea v Praze. III B 10. Krumlovský sborník.
____________________________________________________________

____________________________________________________________
Zámek Krumlov : je také kreslen v manuscriptu Voynich. Jedno ze sídel
Rožmberků.

__________________________________________________________________

Študujte a učte se - váš učitel.

Officium - sv. Jeronýma. Pravda a světlo.

3. února 2015 v 19:29 | Josef Zlatoděj prof.
Officium . Středověký rukopis. ( Josef Zlatoděj prof. )
__________________________________________________

V dnešní mé vyučovací hodině vám napíši , jak se správně dívat na
středověký manuscript, který je znám pod názvem ,, Officium ,,.

Takže opět si světoví odborníci, historici a lingvisti vyčistí brýle a uši,
naostří tužku , nebo seženou nějaké péro a velice pozorně si prostudují
co jim dnes, protože toho velice málo znají, sdělím o tomto rukopisu
o kterém léta píší jen ptákoviny vycucané z prstu a velké blbosti.
______________________________________________________________

Něco málo co je o rukopisu psáno :

Officium sv. Jeronýma. A jako donátor je na kresbě zobrazen Jan ze Žatce.
V roce 1404 nechal Jan pro oltář v městském kostele v Chebu pořídit
iluminovaný rukopis Officium sv. Jeronýma jehož text snad sám i složil.
Na přední fólii je vyobrazení světce a donátora, v němž je spatřován
portrét Jana ze Žatce.
______________________________________________________________

Takže aby bylo jasno a velké světlo. Zatím jsem se podíval jen na tuto
stránku o které budu psát a tak vám přesně nenapíši, kdo je na kresbě
správně zobrazen. Přeložil jsem jen text a to podle návodu, tedy klíče,
který je psán na zadní straně manuscriptu. Na straně značené 19v je
vedle textu na levé straně zápisu psán návod a Kód. Klíč který je důležitý
pro čtení skrytého textu, který je psán ukryt pod sugerovaným latinským
jazykem. Když už potom znáte co klíč obsahuje a znáte tím pádem návod
na překlad, tak velice snadno zjistíte, že klíč je psán i na první straně
formou několika čísel.

Takže vás dnes seznámím co obsahuje text, který je psán, jako na přední
straně, která má také velice pěkný iluminovaný obrázek plný pro vás
záhadných symbolů. Řeč symbolů byla v té době důležitá a jejich správný
význam znal jen ten, kdo něco o symbolech věděl a znal. V dnešní době
už spousta lidí co se zajímají o historii správný význam symbolů neznají
a tak podle všeho nedokáží pochopit co chtěl autor svou kresbou sdělit.

Každý kdo zná rukopis Václava IV. tak si jistě všimne velké, že tato
velice pěkná iluminace je, jako by měla patřit spíše do bible Václava IV.

Pro pochopení celé kompozice je také důležité číst co je napsáno na malém
obrázku knížky, která je nad figurama a lvem. Tam je napsáno několik
slov, které vám také něco důležitého sdělí. Zápis té věty je také psán
v kódu a končí slovy : dopr flor. ( dobrá květina ).
_______________________________________________________________

Zde je přeložen text o kterém historici píší, že se jedná o velice špatnou
píseň. Takže aby bylo jasno ,text je o něčom jiným a podle všeho se jedná
jen o zápis, který popisuje určité okamžiky z dějin rodu Lucemburků.

Orig. přepis slov mluva autora :

Syn cti an Roe i masca Rá fze coda.
Atcu atcue pozta es slefi
as fůz Haiej ien hesla ju Venue
i hlasu zemu lap casi ččesi Lavu iev ě
sle bája posola si svonac
Ja Haj du Lůc Važka ac. ( Ja Naj du Lůc Važka ac )
______________________________________________________________

Překlad současnost :

Syn čti je Roe ( Král ) a mazku má Rá ( král) vše je v kódu.
Otci otci je pošta je Lvů ( králů )
je vous Hájek jen hesla vám věnuje ( Vénu e, Václav)
i hlasu žemu lapil čas český Lev Jew ( Žid) je
zlé bajky posel jsi zvonek ( prozradíš to )
Já Hájek tady Lucemburk Václav. ( já najdu Lůcemburka Vaška ).
______________________________________________________________

Na brázku je nakreslen Jeroným , který kryje správný význam zápisu a
vede vás k dojmu že se zde bude psát o něm jak světci . Jeroným je zde
také z toho důvodu, že je vždy malován se lvem. ( obrazová sugesce ).
Důležité jsou tedy dvě firury. První je Lev, na kterém si každý všimne ,
jak je dělaná jeho hříva. To je vodítko, které by vás mělo nasměrovat
na číslici 4. To znamená že zápis se bude týkat Karla IV a jeho syna
Václava IV. Na což také ukazuje litera ,,L,, která je na tlapě Lva. Krále
Karla IV. ( L- znamená Lucemburk ). Postava za lvem bude podle všeho
jeho syn Václav IV. Na což by ukazovala věta : Najdu Luc Vaška.

Na velice pěkném obrázku ja kresleno několik velice pěkných draků
v různých barvách. To ukazuje na Lucemburky. Dále je tam zobrazena
opice, straka, výr, sýček, sokol ,medvěd, sýkora, ledňáček,

Každý z těch symbolů vám něco sděluje . ( židovská substituce ).
Opice - znamená , spis , oficiélní zápis a Opak. To znamená že text
se čte také z opačné strany, tedy z prava do leva.

Straka - vedle opice je straka, která je zlodějka. A dívá se na opici,
která jako spis by si měla dát pozor, aby nedošlo k vyzrazení textu.

Výr a Sýček - slovo výr, musíte číst jako německy 4, tedy Fír (IV). To
číslo ukazuje na Lucemburka Karla IV a taká na Václava IV. Samotný
sýček vedle IV zobrazený vám říká, že dotyčný zemřel.

Sokol a Medvěd - sokol znamená dobré oči a bystrost. Medvěd je podle
všeho pomalej a těžkopádnej. Tím vám autor naznačuje, že skrytý
text může číst jen ten, kdo něco zná a dokáže se bystře v psaném
textu orientovat. ( něco jako Já ).

Sýkora - slovo sýkora se musí pomocí substituce převést a budete
číst - Caro Rá . To znamená Císař a Král. ( Karel IV ).

Ledňáček - syn Karla IV, český král - Václav IV.
___________________________________________________________

Zde je několik obrázků z Officia. Zdroj : Wikipedia.cz
___________________________________________________________

topr
flor

___________________________________________________________

Návod : Klíč.

____________________________________________________________

Vladislav Pohrobek - Orationale Regis - Svatý Jeronimus.

2. února 2015 v 13:44 | Josef Zlatoděj prof.
Český král Vladislav Pohrobek ( Holce ) . Bludy a pravda
__________________________________________________

V dnešním mém članku se budu věnovat jednomu velice zajímavému
rukopisu, který je všeobecně prezentován, jako Modlitební knížka
mladého Habsbursko Lucemburského krále, který zemřel velice mlád,
když měl začít svou dráhu panovníka z Pražského hradu.

A tak si opět světoví odborníci, historici a znalci rukopisů příchystají
poznámkový blog a pozorně si zaznamenají co jim dnes sdělím o tomto
rukopisu a kterém jak jsem opět zjistil píší jen samé bludy a ptákoviny.

Jak tak jdu ve stopách kronikáře Jana ze Žatce ( Jana z Teplé , nebo jak
vám ho historici servírují ) tak zjištuji, že vše je opět jinak, než nám
odborníci na středověk a českou historii píší.

Proto musím opět pozvednout své obočí a velice jemně jim vyčinit. No
tak páni historici co to píšete za ptákoviny a balamutíte české čtenáře,
když vše je opět jinak, než o této modlitební knížce mladého českého
krále Ladislava Pohrobka píšete. Je vidět , že máte dost velké mezery
a ve vašem vzdělání je dost velká skulina, kterou jsem opět připraven
vyplnit a tak vám dost rozšířit vaše obzory, které jsou dost nízké, jelikož
vám uniká pravá podstata různých středověkých rukopisů.

Předpokládám že historii krále Vladislava zná mnoho lidí a tak se zde
nebudu obšírně rozepisovat o jeho životě a příjezdu do Čech, kde velice
brzo během několika dní zemřel na záhadnou nemoc.

Takže přejdu k věci a seznámím vás co je psáno v rukopisu,který je
prezentován, jako jeho modlitební knížka.
Ve zkratce co je o rukopisu psáno : rozměr , 11,5 / 8 cm.
Vznik : Rakousko, Čechy, druhá třetina ( 1453 - 1457 ) a druhá polovina
15. století. Rukopis byl pořízen pro krále Vladislava Pohrobka, nejspíše
pravděpodobně v letech 1450 - 1457. Základní část vznikla v klášteře
Melk v Rakousích před Ladislavovým odchodem do Čech roku 1453, druhá
a třetí část ( psaná rukou C,I )v Čechách. V Čechách vznikly ( do konce
15. století ) i drobné dodatky psané dalšíma rukkama.

Provenience .
V roce 1663 rukopis zakoupil pro premonstránský klášter v Teplé jeho
profes Adalbert Gench. Další signatury a vlastnické záznamy tepelského
kláštera na štítku na přední desce rukopisu a na nekolika místech je
v rukopisu tepelské razítko.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

To je tak ve stručnosti vše co by tak mohlo někoho zajímat. Takže jak
už jsem psal . Jak jdu po stopách Jana ze Žatce, tak samozřejmě nemohl
uniknout mé pozornosti jeho ,,Officium,,. Velice pěkný rukopis, krásně
psaný, který má na svých listech velice pěkné iluminace, které si vůbec
v ničem nezadají s dalším rukopisem, kterým je Bible krále Václava IV.

O ,,Officiu,, bude můj další článek, protože jsem zjistil, že historici opět
s tím co o něm píší tápou a pořád jim nejde pod vousy ten velice zajímavý
zápis, který nedokáží správně pochopit a interpretovat.

Ale zpět k modlitební knížce Vladislava Pohrobka. Podíval jsem se svým
velice dobrým okem na text, který je psaný na jeho straně, která je
prezentována jako povídání, nebo modlkitba svatého Jeronýma.
Ten kdo psal ten zápis byl velice zkušený šifrař, který vám velice šikovně
napsal svůj vlastní text a nádherně ho schoval pod text, který vy čtete
jako nějaké povídání, nebo motlidba ke sv. Jeronýmu. Tak to je vážení
jen další kousek, který vám podle všech indicií předvedl sám velký český
vzdělanec a kronikář Václav Hájek z Libočan u Žatce. ( Jan z Teplé, Žatce
a bůh ví od kud ještě ). Jak zjištuji tak Hájek znal dost a velice pěkně
zamotal hlavu spoustě historiků.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Já vám teď napíši co je psáno pod ( POD ) textem, který se vám všem
zdá, že je psaný latinsky i když při jeho čtení budete číst česká slova.

Samotný text je psán pomocí substituce a ta je stejná jako v ,,Oráči ,,.

Jeronymus . přepis orig. mluva autora :
Sná uš kona muš. Je roc to dob že ví ér ( dobu).
Maš foliu ( znak ) . Psal ě ráum 3. ( tři roky po smrti ).
Ráje se Lůč to mana. To šukaj slůfek.
Spej sync úd. Pozpé réo. Zab Ré viju děcko. Spsá céra udá
ví je bolce gulo co. Clajů žíne. Drake ě vecie je fír. (4).
Taja rája sněj. Víla róza kuššnuj vinau. Freju sů syn.
E Háu rečču cód. Má věce ě. Drako češšeie.
A tu gul táj bólum qin malij. A tue k lůča ei. Mágu fia no. (..).
Con syn ( concie ) hre i ššidue.
E udal syn Ré na čezcoe. Já fůla mana Lůc Réu má. Já šid Háj.
Tu sok já dlug udánie ččesz kar de zle vád. To gůl cér viné
na gůloi. Ak fůjei ví věc šuká. Zo Kašiu a néšia rája mra.
Fejei léve e kar de. Nížuja sloco gule slo rej a vád ví.
Régis fsórce mují verbáo. On repóž. Fdůle a sync s repů.
Slaj bulo man i tód Lůce. S Hájk slok moj rešil ( pt) vilof šid.
Réa věž kód. Ód sok ei sůd a horejcuješ.
___________________________________________________________

Tak vážení lingvisti a historici zde jsem vám napsal co je psáno a co
je důležité na té straně o které píšete ptákoviny. Nebudu to překládat
do současné mluvy, protože se dá v zápisu velice lehce orientovat a
také to pochopit v dnešním jazyku českém.

( jenom taková malá ukázka : Fdůle a sync s repů.)

Takže to když budete číst v dnešním jazyku, tak to znamená :
Dole je syn s řepou. Když se podíváte dolů, tak tam je nakreslen
synek a řepa. Co to znamená jistě každý ví a zná, tak se o tématu
nebudu více rozepisovat .

Každý si také všimne jména Hájek. V tomto případě se jedná o
Václava Hájka z Libočan u Žatce, kterého vy historici znáte jako
Jana z Teplé.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zde vám představím několik stránek rukopisu a ukáži co znamenají
obrázky. Každý by si měl v tom případě také v zápisu, který je psán
v modlitební knížce nalézt tyto slova.
( On répož. F důle a syn s repů ). V dnešní mluvě by to mělo znamenat.
On je rypák ( kanec ). Dole je syn s řepou.
On prase . ( substituce ) On Prage. Je v Praze.

Co je zajímavé tak tyto slova jsou psány na straně 90r. rukopisu. A obrázek
o kanci a synu s řepou je nakreslen na straně 33v. O které vám historici píší,
že se jedná o obřezání páně. Že se ale jedná o mladého krále Vladislava
poznáte podle toho, že drží tu řepu ze které čouhá písmeno , L..
Ladislav. ( takže proč je informace o smrti Vladislava psaná na straně 90r
a obrázek který by měl něco vypovídat, je na straně 33v. Jediné co mě
momentálně napadá, tak je to tím, že slovo ,,Obřezán,, mě samotného
směruje na jednoho velice zručného písaře , který pracoval pro Petra
Voka. Tím myslím Václava Břežana, který toho znal taky dost na to, aby
mohl psát tímto kódem. Jak jsem zjistil, tak substituci velice dobře
ovládal.)
Zatím je ale mojím favoritem Václav Hájek z Libočan u Žatce. Který je
také znám jako Jan z Teplé.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zde je několik obrázků : zdroj. Národní knihovna České republiky.
Enrich - manuscriptorium.

______________________________________________________________


Symbol :

Kanec - Konec

Vladislav drží
Ré Slunce

L- Lucemburk

Lev - Král.

Slunce vyhaslo
je tmavé.


_________________________________________________________________


Zde je strana 33v obřezání Páně._________________________________________________________________