Voynich Manuscript. Codex Rohonc. Zodiac Killer. Chronik des Konstanzer Konzils.
Codex Gigas. Bestiary. Oráč a smrt.Václav Břežan. Rukopis Zelenohorský.
Rukopis Královédvorský. Somerton Man. Píseň Vyšehradská. Milostné písně Krále
Václava. Tkadleček. Blitz cipher. Kosma kronika.P.I.O.6.

Oráč a Smrt. Der Ackermann aus Böhmen. ( Josef Zlatoděj prof. )

29. ledna 2015 v 18:31 | Josef Zlatoděj prof. |  Oráč a Smrt.
Oráč a Smrt. Strana 15v. Překlad.
______________________________________________

V dnešním mém článku se opět zaměřím na středověký rukopis o kterém
se píše, že je jedním ze základních děl německé literatury.

Takže každý evropský odborník, historik němec nebo čech, lingvista
a také samozřejmě světoví odborníci na Karlově univerzitě si pořádně
vyčistí brýle, seženou si nějaký poznámkový blok a nebo sešit a velice
pozorně si přečtou co jim dnes, protože toho velice málo znají, sdělím
o tomto rukopisu o kterém léta , jak už jsem je také informoval, píší jen
a jen samé ptákoviny a bludy. Že se nestydíte balamutit čtenáře a psát
o tak závažném a důležitém díle blbosti. To jste intelektuálové ? Musím
tedy opět a to dost pozvednout své obočí a velice lehce, jelikož jste
moc namyšlení a sebestřední, abych náhodou neurazil vaší důstojnost,
kterou se obklopujete, vám zase ač nerad vyčinit a vynadat, ač se to mé
povaze jistě velice příčí. Ale nemohu si pomoc, jinak to prostě nejde.

Něco málo co je o Oráči všeobecně publikováno :

Der Ackermann und der Tod. Oráč a Smrt. Je jedním ze základních děl
německé středověké literatury. Teze, že Jan ze Žatce je autorem stávající
verze Oráče, není všemi vědci příjmána. Uvažuje se o jakémsi archeotypu
vzniklém někdy po smrti Karla IV.
Jan ze Žatce poslal své dílo kamarádu ,, Židu,, Rothirchovi. A až kolem
roku 1440 přepracoval neznámý autor Janovo dílo do nynější podoby.
Vybroušené podoby ( vybroušená podoba, tak to napsal jistě nějakej
hodně velkej snaživec, cha cha cha ). Tato podoba došla velkého rozšíření.

Vědecká obec chytrých hlav je rozděla na dva tábory. Jedni jsou pro
tezi a druhá půlka ji odmítá. Ti co tezi popírají se opírají o několik
faktů:
1.) Mezi vznikem Janova rukopisu a prvních opisů je mezera 50 let.
2.) Exploze výskytu rukopisů a tisků Oráče po roce 1449.
3.) Nízká úrověň básně v Jeronýmově Officiu, jejímž autorm je rovněž
Jan.
___________________________________________________________________

Jedna chuťovka, která je psána jako ,,Rozbor díla,, . Dílo Oráč z Čech
představuje rozmluvu intelektuála se smrtí o smyslu lidského života.
___________________________________________________________________

Chi cha chi cha. Světoví odborníci píší, že se jedná o ,,Intelektuála,,.
Takže aby bylo velký jasno, víte vůbec jak vypadá takový itelektuál ?
Musím opět pozvednout své obočí a historikům vyčinit. No tak páni
co to píšete za blbosti. To je hrůza a děs, jak můžete usuzovat na
nějakého intelektuála, když je na všech obrázcích jasně a zřetelně
v symbolu kresleno něco jiného.
Zaprvé je tam kreslen mladý občan středověku, který má vždy v rukou
nějaký pracovní nástroj nebo nějaké pracovní nářadí. Když by se mělo
jednat o nějakého intelektuála, tak by měl nejspíš v ruce nějaký lejstra
a nebo nějakou psací potřebu.

I podle oblečení, tedy oděvu se dá velice snadno určit, že kreslený občan
je ,,Husita,, jako vyšitej, kterej má vždy po ruce něco čím mlátil po
hlavě němce a jiné nepřátele té doby.
Za další, každý kdo se podívá na obrázky, tak tam uvidí nakreslenou
smrtku, která drží v ruce vždy ,,Žezlo,,. Už podle toho by měl každý
identifikovat, že se v symbolu jedná o nějakého panovníka, který jak
vám autor svou kresbou naznačil už nežije.

Je to prostě děs co píšete za blbosti. Ale nezoufejte, protože jsem tu
Já a proto mohu vaše teorie a bludy opravit . A vyvést vás všechny na
světlo a ukázat vám co je v tomto důležitém rukopisu psáno. Takže, jak
už jsem nahoře napsal, vemte si nějaký sešit vostrou tušku a důkladně
si zapište co vám dnes o Oráči sdělím.

Dnes vám ukáži co je psáno na straně 15v. Jak už jsem vám minule sdělil
tak na poslední straně je zápis ve kterém je psán návod na dešifrování.
Tedy ,, Klíč ,, který vám tam sám autor zanechal. Pomocí toho klíče
odemknete Oráče a zjistíte , jaký je jeho správný význam.

Orientace v zápisu je složitá, jelikož autor si s případným čtenářem
hraje, jako kočka s myší. A vždy se snaží schovat za někoho jiného.
V samotném textu je několik ,,Jmen,, která se celým textem proplétají,
ale když se vám podaří autora najít, tak se opět ukryje a nechá vás opět
hledat a přemýšlet. Slovo ,,Přemýšlet,, je pro pochopení zápisu velice
důležité. Protože už jen svým významem vás všechny vede ke slovu,
Oráč, tedy Přemysl. ( Přemysl Oráč - (pro nechápavé )).

V samotném textu strany 15v. se nejvíce vyskytují tyto jména. Jan. Hus.
Václav. Hájek. Karel IV. Eliška. Zajíc.

Nejpodstatnějí je, jak tam píše sám autor povídání o Janu Husu.
Jak sám autor v zápisu píše, tak povídání o Karlu, Janu a Elišce je jen
,,Kouř,,. ( slovo kouř, je v textu psáno slovem ,, Kure,, tedy kůre ).

V zápisu není žádná interpunkce a tak aby se mohl každý lépe v mém
překladu orientovat, tak jsem je do textu dosadil. To se týká háčků,
čárek a teček na konci vět, či slov.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Strana 15v. Oráč a Smrt. Originální mluva a zápis autora :

Co Saic boc . Goso dětia. Ére vo Vény uččé ě. Man. Dija Hájem Hus vinu.
Spaje Sunce ě ( Slunce je ). Háj Mesie wůně e . E sem. ( zem ). Klůč sire e
Deu. Ten wí děje. Maž. Vesel. Wiu zvona víže Cáus s syn spis. A naššel
Eden Levo. Velicé Lísie ( elísie ) syne težcé. Wež simae ( zimae) vež (věž)
synue. Pízej on zcáse e. ( píše o zkáze ). Dol sup žid cuk děe. ( zápis čti
z druhé strany). To Leo sa Leve sync zlov eů pelešše. ( Eliška nevěra ).
Fnů sio Buzc synu ( soulož s Buzikem ). Lásk ššie dvó ššie. ( dvě lásky).
Žín wine e lése. ( Eliška se provinila a je v lese). Ceri e věž. ( je ve věži).
Líse e wino, ( vina Elišky). Cobů ( kobka ). Nevede dome ( nechce jí doma).
Děz Alfó ( Jan z Lucemburku je pěkně naštvanej ). Zo zla zucae báec.
( ze zla hledej bajku). Zlo Cáj Lev 4. ( zlokaj Lev 4.) ( Byl počat se sluhou,
s lokajem , kterým byl Vilém Zajíc z rodu Buziků ). A Líso v cost. ( Eliška
zemřela, je kost ). E zvonka zlé e. ( udavač je zle). Men Káj kde že jebó.
( jméno Karel , kde jebou). Fízl Jen. Naše píseň česká. Svě Goz zcáze.
(poznáš zkáze,zkáže Hus ). Cosa ez syno .( Kosa - smrt )( Gos je syn).
Ju vůle ě . ( má vůle je). Náž siu ódu ac Káje. ( náší píši ódu o Karlu ).
Zul já a Leo mae. ( zul jsem se a Karla chytil ). Exese Cája. ( Ex eso Karel).
Ré e má on cód sex . ( Král je a máš kód rodiny). Synu e sčase.( synu z času),
I Ré úd Jewe ( A král ruka Žid ). Ušš slée wěc. ( znáš zlý příběh ).
Na veži Rá dífcae. ( ve věži Královna dívkaje ). Weiššca ( vížka ).
Já děl vin líččija. ( já vám vinu líčím, říkám).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

A jas syne ad Lévaj jas synu náš fáda káže vin. Lew nesl slůe veidue Káe
ac Lev našůe stóle. Žide hrál s lew lev. Hádo es já su, znaj slav doví co Jene.
Lůw vina co ei Gos. Hlasó z Lev. Sir Lešne Gose. Syne náš žifó Ré je.
Zem Káj. Ré e mena. Co ac novoe mágo. Lůn (měsíc) Lísa tu esa a Goso
sná Key. Kůži co zlof ac zem e dome. Děve nov Rosoe. Jůl Elíso Ewe i
Régen. (.......) e. Ju náz. Zná slovu nášš . Klíč (....) slow.
Boj Lův feššel. Ě funuz Gos. Naléu ě (....) on.
Synu e ( ....) cód. E ,,cůře,, ( kouře ) Káje.
Josca ( - Josefe - ). Nešíle a němců smaž. Půs ho. Nešíl. Znó je žifé. Vejco e.
Vňa díl. Znů es zeme ei. Sní Líse cíle. Zme Lente Legiei. Šíp key.
Sls vaše za vinu. Zpí v ( ..... ). Ží ten dáwném. Věděů razlůsk. De sen e
nůwej . Sem i sen es hůl. Háj flůniů cvětna hája mei (..) .Heslů jew.
Zvéroc jade to. Gos sok, Cáj sok.
________________________________________________________________

Zde jsem vám názorně ukázal, jak je psaný zápis v rukopisu Oráč. Tak
můžete začít přepisovat to, co o Oráči píšete.

Celý zápis je šifrován. A i na této straně 15v, vám sám autor ukazuje, jak
je veden jeho zápis. Slova Gos sok a Cáj sok, znamenají, že obě uvedené
postavy našich dějin, se vám budou v textu vyskytovat. Protože celý
zápis je psán jako zpráva pro budoucí generace. Což dokládá jasně psaná
věta a vní obsažená slova, která jsou : Josca nešil a německý zápis zmaž.
Pusť ho. Nešil. Sny mám živé. Jsou jako vejce. Uvnitř schované. Sny
jsou země moje. Sní Eliška ......

Velice zajímavé, že zde opět uvádí mé jméno a píše abych ze zápisu
nešílel. Což je velice zajímavé, jelikož když jsem překládal tu část,
kde je zo psáno, tak i když znám klíč, tak jsem asi půl hodiny stál a
nedokázal se na překlad soustředit. Je vidět že autor znal dost a jako
mág se dokázal dostat přes časovou bariéru až do naší doby. Což dokládá
jeho zápis ve kterém uvádí, že sní. A má živé sny, ve kterých dokáže
vidět budoucnost. Kdy dokonce přirovnává čas k vejci, do kterého
nevidíte, ale když se dokážete dostatečně koncentrovat, tak poznáte
i to co je skryté a máte tak možnost se dostat přes zavřenou bránu času.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Takže aby bylo velký jasno. Text o císaři a králi Václau ,Karlu IV se týká
toho, že vám zde autor popisuje jednu velice zajímavou věc, kterou je,
že Karel IV nebyl dítě Jana Lucemburského, ale jak je tam psáno, tak
byl dítětem Zajce z rodu Buziků, který jak jistě každý ví a zná, byl
rádcem české královny Elišky Přemyslovny. ( proto se v dějinách dozvíte
informaci, že Buzik dostal do opatrování mladého kralevice , když
Eliška bojovala s Janem , který jí nechal i s dětmi uvěznit. Zajíc Buzik
měl u sebe mladého kralevice a to v době , kdy měl malinkej Venouš
teprve 3 měsíce. Tato informace je také zaznamenána v jiném rukopise,
který mám zde v rubrice pod názvem : Bestiář. ( bestia - lovec- dravec ).

Také se píše o Janu Husu, píše se kde žil, v jakém městě byl schován a
pod jakým jménem žil svůj druhý život, když prchnul z Kostnice.( Což
jistě mnoho historiků nezkousne . Ale pozor, to samé je psáno v dalším
důležitém pro historiky dobrém rukopise, kterým je samotná Kostnická
kronika, která je v depozitáři Národní knihovny ČR.
Dále, ta samá informace je zaznamenána v dalším manuscriptu, který je
uschován v sejfu Beinecke Library na Yale, jako Voynichův manuscript.

Takže intelektuálové ....ten kdo napsal že se jedná o nějaký dialog smrti
a intelektuála, tak s tou smrtí se docela strefil. Ale ten kdo napsal a uvedl,
že se jedná o intelektuála.....tak byl Velká Roura.

Zde je ( intelektuál) obrázek a vy opravte co píšete.
( občan má přes rameno přehozenou motyku )

zdroj : Univerzitní knihovna Heidelberg - digital.


______________________________________________________________________________________________________________________________________

Co vyjadřuje obrázek si vždy musíte v psaném textu přečíst.

Váš učitel.

___________________________________________________________________
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 kolemjdoucí kolemjdoucí | 30. ledna 2015 v 17:32 | Reagovat

Možná je to hloupost, ale napadlo mě, že Josef je velice rošířené židovské jméno, anebo jste to psal sám sobě v budoucnu. Samozřejmě nevím, kdo je autor, ale prožila jsem jistou zkušenost, kde se minulost s přítomností prolínala v reálném čase.

2 Josef Zlatoděj Prof. Josef Zlatoděj Prof. | Web | 31. ledna 2015 v 3:32 | Reagovat

Jaká hloupost, to je docela zajímavá myšlenka o které jsem zatím neuvažoval, jako že bych si to psal sám sobě. Musím se na to víc podívat. ;-)

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama