Voynich Manuscript. Codex Rohonc. Zodiac Killer. Chronik des Konstanzer Konzils.
Codex Gigas. Bestiary. Oráč a smrt.Václav Břežan. Rukopis Zelenohorský.
Rukopis Královédvorský. Somerton Man. Píseň Vyšehradská. Milostné písně Krále
Václava. Tkadleček. Blitz cipher. Kosma kronika.P.I.O.6.

Leden 2015

Oráč a Smrt. Der Ackermann aus Böhmen. ( Josef Zlatoděj prof. )

29. ledna 2015 v 18:31 | Josef Zlatoděj prof. |  Oráč a Smrt.
Oráč a Smrt. Strana 15v. Překlad.
______________________________________________

V dnešním mém článku se opět zaměřím na středověký rukopis o kterém
se píše, že je jedním ze základních děl německé literatury.

Takže každý evropský odborník, historik němec nebo čech, lingvista
a také samozřejmě světoví odborníci na Karlově univerzitě si pořádně
vyčistí brýle, seženou si nějaký poznámkový blok a nebo sešit a velice
pozorně si přečtou co jim dnes, protože toho velice málo znají, sdělím
o tomto rukopisu o kterém léta , jak už jsem je také informoval, píší jen
a jen samé ptákoviny a bludy. Že se nestydíte balamutit čtenáře a psát
o tak závažném a důležitém díle blbosti. To jste intelektuálové ? Musím
tedy opět a to dost pozvednout své obočí a velice lehce, jelikož jste
moc namyšlení a sebestřední, abych náhodou neurazil vaší důstojnost,
kterou se obklopujete, vám zase ač nerad vyčinit a vynadat, ač se to mé
povaze jistě velice příčí. Ale nemohu si pomoc, jinak to prostě nejde.

Něco málo co je o Oráči všeobecně publikováno :

Der Ackermann und der Tod. Oráč a Smrt. Je jedním ze základních děl
německé středověké literatury. Teze, že Jan ze Žatce je autorem stávající
verze Oráče, není všemi vědci příjmána. Uvažuje se o jakémsi archeotypu
vzniklém někdy po smrti Karla IV.
Jan ze Žatce poslal své dílo kamarádu ,, Židu,, Rothirchovi. A až kolem
roku 1440 přepracoval neznámý autor Janovo dílo do nynější podoby.
Vybroušené podoby ( vybroušená podoba, tak to napsal jistě nějakej
hodně velkej snaživec, cha cha cha ). Tato podoba došla velkého rozšíření.

Vědecká obec chytrých hlav je rozděla na dva tábory. Jedni jsou pro
tezi a druhá půlka ji odmítá. Ti co tezi popírají se opírají o několik
faktů:
1.) Mezi vznikem Janova rukopisu a prvních opisů je mezera 50 let.
2.) Exploze výskytu rukopisů a tisků Oráče po roce 1449.
3.) Nízká úrověň básně v Jeronýmově Officiu, jejímž autorm je rovněž
Jan.
___________________________________________________________________

Jedna chuťovka, která je psána jako ,,Rozbor díla,, . Dílo Oráč z Čech
představuje rozmluvu intelektuála se smrtí o smyslu lidského života.
___________________________________________________________________

Chi cha chi cha. Světoví odborníci píší, že se jedná o ,,Intelektuála,,.
Takže aby bylo velký jasno, víte vůbec jak vypadá takový itelektuál ?
Musím opět pozvednout své obočí a historikům vyčinit. No tak páni
co to píšete za blbosti. To je hrůza a děs, jak můžete usuzovat na
nějakého intelektuála, když je na všech obrázcích jasně a zřetelně
v symbolu kresleno něco jiného.
Zaprvé je tam kreslen mladý občan středověku, který má vždy v rukou
nějaký pracovní nástroj nebo nějaké pracovní nářadí. Když by se mělo
jednat o nějakého intelektuála, tak by měl nejspíš v ruce nějaký lejstra
a nebo nějakou psací potřebu.

I podle oblečení, tedy oděvu se dá velice snadno určit, že kreslený občan
je ,,Husita,, jako vyšitej, kterej má vždy po ruce něco čím mlátil po
hlavě němce a jiné nepřátele té doby.
Za další, každý kdo se podívá na obrázky, tak tam uvidí nakreslenou
smrtku, která drží v ruce vždy ,,Žezlo,,. Už podle toho by měl každý
identifikovat, že se v symbolu jedná o nějakého panovníka, který jak
vám autor svou kresbou naznačil už nežije.

Je to prostě děs co píšete za blbosti. Ale nezoufejte, protože jsem tu
Já a proto mohu vaše teorie a bludy opravit . A vyvést vás všechny na
světlo a ukázat vám co je v tomto důležitém rukopisu psáno. Takže, jak
už jsem nahoře napsal, vemte si nějaký sešit vostrou tušku a důkladně
si zapište co vám dnes o Oráči sdělím.

Dnes vám ukáži co je psáno na straně 15v. Jak už jsem vám minule sdělil
tak na poslední straně je zápis ve kterém je psán návod na dešifrování.
Tedy ,, Klíč ,, který vám tam sám autor zanechal. Pomocí toho klíče
odemknete Oráče a zjistíte , jaký je jeho správný význam.

Orientace v zápisu je složitá, jelikož autor si s případným čtenářem
hraje, jako kočka s myší. A vždy se snaží schovat za někoho jiného.
V samotném textu je několik ,,Jmen,, která se celým textem proplétají,
ale když se vám podaří autora najít, tak se opět ukryje a nechá vás opět
hledat a přemýšlet. Slovo ,,Přemýšlet,, je pro pochopení zápisu velice
důležité. Protože už jen svým významem vás všechny vede ke slovu,
Oráč, tedy Přemysl. ( Přemysl Oráč - (pro nechápavé )).

V samotném textu strany 15v. se nejvíce vyskytují tyto jména. Jan. Hus.
Václav. Hájek. Karel IV. Eliška. Zajíc.

Nejpodstatnějí je, jak tam píše sám autor povídání o Janu Husu.
Jak sám autor v zápisu píše, tak povídání o Karlu, Janu a Elišce je jen
,,Kouř,,. ( slovo kouř, je v textu psáno slovem ,, Kure,, tedy kůre ).

V zápisu není žádná interpunkce a tak aby se mohl každý lépe v mém
překladu orientovat, tak jsem je do textu dosadil. To se týká háčků,
čárek a teček na konci vět, či slov.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Strana 15v. Oráč a Smrt. Originální mluva a zápis autora :

Co Saic boc . Goso dětia. Ére vo Vény uččé ě. Man. Dija Hájem Hus vinu.
Spaje Sunce ě ( Slunce je ). Háj Mesie wůně e . E sem. ( zem ). Klůč sire e
Deu. Ten wí děje. Maž. Vesel. Wiu zvona víže Cáus s syn spis. A naššel
Eden Levo. Velicé Lísie ( elísie ) syne težcé. Wež simae ( zimae) vež (věž)
synue. Pízej on zcáse e. ( píše o zkáze ). Dol sup žid cuk děe. ( zápis čti
z druhé strany). To Leo sa Leve sync zlov eů pelešše. ( Eliška nevěra ).
Fnů sio Buzc synu ( soulož s Buzikem ). Lásk ššie dvó ššie. ( dvě lásky).
Žín wine e lése. ( Eliška se provinila a je v lese). Ceri e věž. ( je ve věži).
Líse e wino, ( vina Elišky). Cobů ( kobka ). Nevede dome ( nechce jí doma).
Děz Alfó ( Jan z Lucemburku je pěkně naštvanej ). Zo zla zucae báec.
( ze zla hledej bajku). Zlo Cáj Lev 4. ( zlokaj Lev 4.) ( Byl počat se sluhou,
s lokajem , kterým byl Vilém Zajíc z rodu Buziků ). A Líso v cost. ( Eliška
zemřela, je kost ). E zvonka zlé e. ( udavač je zle). Men Káj kde že jebó.
( jméno Karel , kde jebou). Fízl Jen. Naše píseň česká. Svě Goz zcáze.
(poznáš zkáze,zkáže Hus ). Cosa ez syno .( Kosa - smrt )( Gos je syn).
Ju vůle ě . ( má vůle je). Náž siu ódu ac Káje. ( náší píši ódu o Karlu ).
Zul já a Leo mae. ( zul jsem se a Karla chytil ). Exese Cája. ( Ex eso Karel).
Ré e má on cód sex . ( Král je a máš kód rodiny). Synu e sčase.( synu z času),
I Ré úd Jewe ( A král ruka Žid ). Ušš slée wěc. ( znáš zlý příběh ).
Na veži Rá dífcae. ( ve věži Královna dívkaje ). Weiššca ( vížka ).
Já děl vin líččija. ( já vám vinu líčím, říkám).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

A jas syne ad Lévaj jas synu náš fáda káže vin. Lew nesl slůe veidue Káe
ac Lev našůe stóle. Žide hrál s lew lev. Hádo es já su, znaj slav doví co Jene.
Lůw vina co ei Gos. Hlasó z Lev. Sir Lešne Gose. Syne náš žifó Ré je.
Zem Káj. Ré e mena. Co ac novoe mágo. Lůn (měsíc) Lísa tu esa a Goso
sná Key. Kůži co zlof ac zem e dome. Děve nov Rosoe. Jůl Elíso Ewe i
Régen. (.......) e. Ju náz. Zná slovu nášš . Klíč (....) slow.
Boj Lův feššel. Ě funuz Gos. Naléu ě (....) on.
Synu e ( ....) cód. E ,,cůře,, ( kouře ) Káje.
Josca ( - Josefe - ). Nešíle a němců smaž. Půs ho. Nešíl. Znó je žifé. Vejco e.
Vňa díl. Znů es zeme ei. Sní Líse cíle. Zme Lente Legiei. Šíp key.
Sls vaše za vinu. Zpí v ( ..... ). Ží ten dáwném. Věděů razlůsk. De sen e
nůwej . Sem i sen es hůl. Háj flůniů cvětna hája mei (..) .Heslů jew.
Zvéroc jade to. Gos sok, Cáj sok.
________________________________________________________________

Zde jsem vám názorně ukázal, jak je psaný zápis v rukopisu Oráč. Tak
můžete začít přepisovat to, co o Oráči píšete.

Celý zápis je šifrován. A i na této straně 15v, vám sám autor ukazuje, jak
je veden jeho zápis. Slova Gos sok a Cáj sok, znamenají, že obě uvedené
postavy našich dějin, se vám budou v textu vyskytovat. Protože celý
zápis je psán jako zpráva pro budoucí generace. Což dokládá jasně psaná
věta a vní obsažená slova, která jsou : Josca nešil a německý zápis zmaž.
Pusť ho. Nešil. Sny mám živé. Jsou jako vejce. Uvnitř schované. Sny
jsou země moje. Sní Eliška ......

Velice zajímavé, že zde opět uvádí mé jméno a píše abych ze zápisu
nešílel. Což je velice zajímavé, jelikož když jsem překládal tu část,
kde je zo psáno, tak i když znám klíč, tak jsem asi půl hodiny stál a
nedokázal se na překlad soustředit. Je vidět že autor znal dost a jako
mág se dokázal dostat přes časovou bariéru až do naší doby. Což dokládá
jeho zápis ve kterém uvádí, že sní. A má živé sny, ve kterých dokáže
vidět budoucnost. Kdy dokonce přirovnává čas k vejci, do kterého
nevidíte, ale když se dokážete dostatečně koncentrovat, tak poznáte
i to co je skryté a máte tak možnost se dostat přes zavřenou bránu času.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Takže aby bylo velký jasno. Text o císaři a králi Václau ,Karlu IV se týká
toho, že vám zde autor popisuje jednu velice zajímavou věc, kterou je,
že Karel IV nebyl dítě Jana Lucemburského, ale jak je tam psáno, tak
byl dítětem Zajce z rodu Buziků, který jak jistě každý ví a zná, byl
rádcem české královny Elišky Přemyslovny. ( proto se v dějinách dozvíte
informaci, že Buzik dostal do opatrování mladého kralevice , když
Eliška bojovala s Janem , který jí nechal i s dětmi uvěznit. Zajíc Buzik
měl u sebe mladého kralevice a to v době , kdy měl malinkej Venouš
teprve 3 měsíce. Tato informace je také zaznamenána v jiném rukopise,
který mám zde v rubrice pod názvem : Bestiář. ( bestia - lovec- dravec ).

Také se píše o Janu Husu, píše se kde žil, v jakém městě byl schován a
pod jakým jménem žil svůj druhý život, když prchnul z Kostnice.( Což
jistě mnoho historiků nezkousne . Ale pozor, to samé je psáno v dalším
důležitém pro historiky dobrém rukopise, kterým je samotná Kostnická
kronika, která je v depozitáři Národní knihovny ČR.
Dále, ta samá informace je zaznamenána v dalším manuscriptu, který je
uschován v sejfu Beinecke Library na Yale, jako Voynichův manuscript.

Takže intelektuálové ....ten kdo napsal že se jedná o nějaký dialog smrti
a intelektuála, tak s tou smrtí se docela strefil. Ale ten kdo napsal a uvedl,
že se jedná o intelektuála.....tak byl Velká Roura.

Zde je ( intelektuál) obrázek a vy opravte co píšete.
( občan má přes rameno přehozenou motyku )

zdroj : Univerzitní knihovna Heidelberg - digital.


______________________________________________________________________________________________________________________________________

Co vyjadřuje obrázek si vždy musíte v psaném textu přečíst.

Váš učitel.

___________________________________________________________________

Rukopis - Oráč a smrt. Kronika .

27. ledna 2015 v 17:00 | Josef Zlatoděj prof. |  Oráč a Smrt.
Der Ackermann aus Böhmen. Oráč z Čech. Karel IV.
__________________________________________________

V dnešním mém článku se opět zaměřím na velice starý rukopis o kterém
vám píší historici ptákoviny a bludy. Takže každý akademik, historik a
jazykovědec si opět přichystá poznámkový blog, vyčistí brýle a naostří
tužku poněvaž vám ukáži několik velice zajímavých obrázků, které jsou
samozřejmě velice důležité. Pro toho kdo by si chtěl sám v rukopisu Oráče
také něco přečíst. A nebyl tak odkázán na různé pochybné překlady co se
manuscriptu týká.

V minulém článku o tomto rukopisu jsem vám sdělil, že sám autor ve svém
zápisu uvádí a píše, že zápis má svůj vlastní kód, kterým je pod sugerovanou
němčinu, psáno ve starém českém jazyku jeho dílo. Které jak při překladu
jiných stránek zjišťuji se dotýkají starých českých dějin a to konkrétně
doby vlády Jana Lucembueského, Elišky Přemyslovny a jejich syna Karla IV.

Prolínání dvou Královských rodů je ze zapisu jasně a zřetelně vidět.

Už jen samotný název ,,Oráč ,, by vás měl všechny nasměrovat na Český
královský rod Přemyslovců. A to konkrétně na zakladatele tohoto rodu,
kterým byl podle všeho bájný ,,Přemysl oráč,, Pro kterého si do Stadic
poslala sama paní kněžna Libuše.

Takže aby bylo jasno a světlo. To že rukopis je dílem Jana ze Žatce bude
podle všeho jen a jen spekulace. Podle všeho co jsem zatím přeložil se
dá usuzovat na jiného pisatele a který to je, tak přesně zjistím až
přeložím tak deset důležitých stránek.

Vždy a to v každém rukopisu na kterém bádáte, tak je vždy důležitý
začátek a samozřejmě i jeho konec, kde vám sám autor něco o sobě
napíše a něco důležitého sdělí. Proto vám dnes ukáži jak vypadá zápis
na jeho začátku a také na jeho konci. Po velice důkladném zkoumání
jsem zjistil, že na konci rukopisu, kterým je poslední psaný zápis,
je psán návod na překlad. Autor vám tam napsal několik důležitých rad
jak postupovat a co je důležité udělat, aby každý mohl číst to co vám
svým zápisem sděluje.

Takže celý zápis na poslední straně je šifrován. A autor vám tam píše
návod. Protože znám několik důležitých kódů , které jsou dílem
Lucemburků a Přemyslovců tak jsem se v zápisu úspěšně orientoval a
samozřejmě zjistil co je na poslední a první straně psáno.

Vše co je psáno v ,, německém ,, jazyku je podle všeho jen Kouř, který
jako mlha kryje správný význam zápisu, který je psán ve starém
českém jazyku.

Na první staně je psána například tato věta : Žeje sir Plzsen ez Réa
v lůna řek.

Když provedu rozbor té myšlenky, kterou vám zde autor servíruje,
tak když se vrátím o několik století zpět do doby střdověku, kdy se
spousta lidí té doby hlásila ke ,, Chiliasmu,, ( Miléniu tisíciletí ), podle
scénáře Bible - Janovo zjevení ( Zj 20,1 - 10 ). Což je Apokalypsa.
A víra v návrat Mesiáše. A na našem území bylo v té době 5 měst,
která měla být ušetřena zkázy a kterým se říkalo ,, Města Světla ,,.

Tak právě jedním z těch měst je právě ta zmíněná Plzeň. Která jak
jistě každý ví a zná leží na soutoku pěti řek. Což vysvětluje proč
autor píše ,, v lůna řek ,,.

Celý ten poslední zápis je tedy zašifrován a podle toho co je tam psáno
tak obsahuje : Návod na překlad. A něco jako obsah. To znamená, že
vám tam autor píše o čem budete v rukopisu číst. Což se týká velkých
věcí okolo Přemyslovců a Lucemburků a jejich členů, zejména Vaška
budoucího císaře a čekého krále Karla IV.

Zde je několik důležitých obrázků z rukopisu.
Zdroj : universitätsbibliothhek, Heidelberg - digital.

Návod na dešifrování a obsah .

____________________________________________________________________


____________________________________________________________________


Kryptogram. 7.6.____________________________________________________________________

Oráč a Smrt. Der Ackermann aus Böhmen. Jan z Žatce.

25. ledna 2015 v 19:14 | Josef Zlatoděj prof. |  Oráč a Smrt.
Oráč a Smrt. Konec jedné středověké hádanky. Jan z Žatce.
_________________________________________________________

Dnešní můj článek se bude týkat jednoho velice zajímavého rukopisu
o kterém vám opět historici a lingvisti lžou. Proto musím opět pozvednout
obočí a velice jemně jim vyčinit. No tak páni historici co to píšete za
ptákoviny o tomto velice důležitém rukopisu. Píšete a píšete a jak je na
vašem psaní jasně a zřetelně vidět, tak jste ve velké tmě ze které se
nemůžete dostat. Ale nezoufejte, protože jsem tu opět Já , který má
za úkol vás vyvést na světlo pravdy a pořádně vám otevřít oči, když
bloudíte a píšete bludy.

Takže světoví odborníci, akademici , lingvisti a historici si vezmou ostrou
tužku, nějaký poznámkový blok a nebo sešit a pořádně si zapíší co jim
všem v dnešní mé vyučovací hodině sdělím. To že jsem vám napsal, že
píšete o Oráči a smrti blbosti jsem vám už napsal a tak přejdu rovnou
k tématu, kterým bude již zmíněný rukopis ,,Oráč a Smrt,,.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Něco málo co je všeobecně o Oráči a smrti publikováno :

Der Ackermann aus Böhmen . Oráč z Čech. Známý take pod názvem Oráč
a smrt. Je jedním ze základních děl středověké německé literatury. Byl
napsán okolo roku 1400 Janem z Žatce a v roce 1460 se objevil v tištěné
podobě.
Dílo Oráč z Čech představuje rozmluvu intelektuála se smrtí o smyslu
lidského života. Hlavní hrdina ve skutečnosti vůbec není oráč. Je písařem
ale autor si s jeho povoláním hraje a ukrývá jej do hádanky.

Oráč sám říká : Z ptačích křídel je můj pluh.

Definitivní jistotu, že autorem díla je žatecký notář Jan, přinesl objev
historika Konráda Helliga. Ten nalezl v univerzitní knihovně ve Freiburgu
im Breisgau, pod signaturou 163 rukopis, který se ukázal být formulářem
vyšlým ze středověké žatecké kanceláře. Zde je obsažen průvodní dopis,
kterým Jan z Teplé věnuje své dílo příteli ještě z Teplé pražskému
židovskému kupci Petru Rothirschovi.

Jan ze Žatce na začátku roku 1413 onemocněl a v dubnu 1415 již nežil.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Takže zde jsem vám nastínil o jaký rukopis se jedná a co je o rukopisu
publikováno. Takže přejdu k věci.

Protože se zajímám o různé historické manuscripty, tak samozřejmě
nemohl uniknout mé pozornosti, také rukopis, který je znám jako
Heidelberský iluminovaný rukopis Oráče z Čech.
Konkrétně se jedná o výňatek z kapitoly 2, Stuttgart, kolem 1470.

Podíval jsem se svým jasným okem na text a už zběžný pohled mě
prozradil, že se nejedná o německý zápis slov. To by měl také poznat
každý odborník, historik či lingvista.
Takže, písař nebo autor rukopisu si se čtenářem nehraje jen tím, že
se snaží schovat, on si také hraje se samotným zápisem, který jak jsem
zjistil je psán ve starém českém jazyku. Ta ,,němčina,, je jen kouř, který
má za úkol vás všechny navnadit na to, aby každý případný čtenář, který
se bude snažit rukopis číst hledal původ zápisu v německém jazyku.

To je psáno i v samotném textu této stránky pomocí které vás vyvedu
na světlo a vy konečně prozřete a poznáte, že pravda i když skrytá je,
je jiná než vám historie říká.

Nebudu sem přepisovat text, který je vidět pod obrázkem, ale přeložím
ho do české staré mluvy .

Text orig. přepis substuce, český jazyk. Oráč a smrt.

Zom hozt čížže et man vůn (der) s zůfám. un vešel hozt. Teď dance.
České ten vně je. Voněm man Bömen. Doič tu ne. Zu mysle f zemi.
Toče fět. Tmó živené. Slůžc Jen s zem děz. Gest seč jasnée de wie děs.
Véa ččezůe craj tue Lef (4) wír (Fír). An Jene ten. Větzs jev woššene
ššen. Daimo lesůe huzér du bist mestě. Laž Huse sůd báj. Wíš divcaj
děl. Von ve switeu. Píže syn mažu (.) čtu. Vešpó v noi Lisc Jen s Jan
de lest. Malwa Růžo dílo vět. Jew on syn. Sls Jane wí Roše. Anai synco
es. Slyž Jene. Ten scáže nemecci mágen. Vedcie ččtio ,,Jen Lůd,,
ten se zubeo. Men sync. Syn (......) sfěta von. Veniiccee.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

V zápisu je věta ,,Toče fět,,. ( to znamená, že zápis se má otočit a číst
také z opačného konce. To znamená z prava do leva ).
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis z prava do leva :
Nesja ššen. Nežíl sen mé, háj slyšš. Hose ac Jan je soka wénia. Sls
Hos nowé jde. Volá to zůbio lid. Lese hájce ej slyšío huž pleů v lůzi
naše žifoe. Jůle v nov se 4 já su a šif já Růše su ho. A lese sabů,
réžue. Huse co Jan. Ne ššene slow. Vní son zně děe. Hyna ráu tfé
lev. Tai crev žesla. Huse děju e mene. Šajse zem děz. Sněj lov ššene
vížo děfe coda těž. Felký mužee ůd šio. Ne mor nám men zve Jan.
Ven de klece. Sná tme. Tmó on lese. Vnů difó zlé. Vůna tme ho žíl
mož Hoz. Nemeic nesl .Jan ě vene. Dávno vím. Tepló žile Alme. Jásej
sněmoe Růže. Lent můse ej žíts snál děv.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Nebudu ten zápis překládat do současného jazyka, protože se dá velice
lehce v zápisu orientovat.

Všimněte si například věty : České ten vně je. Voněm man Bömen.
Doič tu ne.

Současná mluva : Český jazyk je uvnitř. O něm muži Böhmen ( českém).
Německý jazyk to není.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

A o kom se v zápisu nejvíce píše, tak to je samozřejmě Jan Hus. Dále
je psáno o husitech a bojích. Dále co je také zajímavé se v zápisu píše,
jako i v Kostnické kronice a nebo v Manuscriptu Voynich, že mistr Jan
Hus odešel a žil nějaký čas v jiné zemi. A to konkrétně v Benátkách.

Také se tam píše o králi, kterým je podle všeho Václav IV, syn Karla IV.

Dále je v zápisu psáno pod jakým jménem se Hus z Benátek vrátil a na
českém území žil.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Takže světoví odborníci a historici si udělají poznámky a pozorně si
prostudují co jsem jim dnes napsal. Až bude více času, tak vám
samozřejmě napíši co je psáno na jiných stránách rukopisu Oráče.

Zde je obrázek : zdroj wikipedia.cz - Oráč a Smrt.


Smrt a husita.

Král a Smrt.

Václav IV.

____________________________________________________________

Kody. Šifry. Hádanky. Klaus Schmeh.

18. ledna 2015 v 1:29 | Josef Zlatoděj prof.
Dnešní můj článek bude o jednom německém expertu, který má na síti
velice pěkný blog na kterém svým čtenářům ukazuje řadu velice pěkných
šifer, které jistě toho , kdo se zajímá o šifry zaujmou a seznámí ho s tím
jak se šifrovalo v minulosti , jak byla nějaká šifra rozluštěna a nebo
vám představí šifru, která teprve čeká na svého prvního úspěšného
řešitele.

Takže jedná se o velice chytrého a úspěšného experta, který pracuje jako
specialista v oblasti zabezpečení IT.

Jak jistě každý, kdo se zajímá o šifrování ví že můj dnešní článek bude
o německém expertu, kterým nemůže být nikdo jiný než sám velký :
___________________

Pan Klaus Schmeh.
___________________

Pan Klaus je ještě velice mladý, ale dost talentovaný vědec. Narodil se
2. října 1970. Postupem času se z něj stal velice úspěšný spisovatel, který
má na svém kontě řadu knih, z nichž se v některých věnuje právě
šifrování. Je také členem německé organizace ,,Skeptik,, kde je jistě
se svým rozhledem a znalostí velice platným členem.

Na síti má velice úspěšný blog na kterém se čtenář dozví řadu velice
důležitých věcí.Proto ho všem kdo se zajímá o různé nevyřešené šifry,
doporučuji, jelikož se jedná o unikát, který nemá v současné Evropě
obdoby. Blog je samozřejmě psán v německém jazyce, ale když použijete
překladač, tak se dá velice dobře v jeho zápisu orientovat. Já sám jsem
na blog pana Schmeha, narazil ,když jsem se snažil zjistit, jak je to
s rukopisem Voynich západně od našich hranic. A nejvíce na mě právě
zapůsobil blog pana Schmeha. Jak se tak pohybuji po síti, tak jsem uviděl
fotku na které je výše zmíněný specialista a co bylo nesmírně zajímavé,
tak držel v ruce ten tajuplný rukopis , který se nesprávně jmenuje
Voynichův. Jak jsem potom zjistil, tak se nejedná o originál, ale o
velice zdařilou kopii, kterou si pan Schmeh sám vlastnoručně pomocí

skenů a své techniky vyrobil.


Každý kdo má zájem se může seznámit s jeho blogem :Mistr Schmeh.
s rukopisem
Voynich ( Acta )
_________________________________________________________________
A zde je malá ukázka z blogu pana Schmeha :

Jedná se o jednu z jeho hádánek, které zveřejnil nedávno na svém blogu.


Podle toho co je psáno na jeho blogu, tak se jedná o šifru, která byla nalezena
na zadní straně obrazu, který je v muzeu v Kodani . Na obraze je namalován
nějaký dánský generál ( rok 1835 ).

Každý čtenář se může pokusit rozšifrovat tuto zprávu, která nebyla do dnešních
dnů přeložena a proto je zažazena do složky nevyřešeno.

Malinko vám pomůžu . Nejdříve musíte najít klíč. A ten klíč vám pak odemkne
to co zpráva nese za poselství. Není to nic složitého.
_________________________________________________________________

Obrázky zdroj : blog Klaus Schmeh.

Codex Gigas. Karel IV. Lži. A světoví odborníci.

16. ledna 2015 v 12:21 | Josef Zlatoděj prof. |  Codex GIGAS
Codex Gigas . Lži a neznalost akademiků, historiků a lingvistů.
_______________________________________________________
Karel IV. Český král a císař Svaté říše římské.
zdroj : Wikipedia.czV dnešním svém článku se zaměřím na jeden velice zajímavý český rukopis,
o kterém vám všem vědci a historici píší jen a jen samé ptákoviny. A proto
odbočím od výuky světových odborníků vědců linvistů a akademiků, kteří
musí nejdříve důkladně vstřebat látku kterou jsem jim zadal jako domácí
ůkol.
Proto se dnes zaměřím na jiný rukopis o kterém jsem vám už také něco
málo před časem napsal. Na můj článek o tom, že rukopis Gigas je šifrován
homofonní substitucí se mě na blog ozval jeden snaživec z Karlovy Univerzity
a snažil se mě poučovat o zápisu , který je v kodexu psán. Napsal jsem mu tedy
několik důležitých otázek ohledně samotného zápisu a snaživec zmizel jak
pára a zanechal po sobě jen čmoud jako Faust a už se od té doby neobjevil.

Podle všeho to jeho zmizení je zapříčiněno jeho velkou neznalostí samotného
Codexu Gigas. Podle všech indícii se tady dá usuzovat o tom, že dotýčný
snaživec má velice slabé znalosti a jen papouškuje to, co si na univerzitě
osvojil a co mu profesorský sbor nalil do hlavy.

Takže pane Berchmans nebo jak se vlastně jmenujete. Já vám dám otázku
a vy neodpovíte a přitom se zde na mém blogu na mě snažíte dělat nějakýho
chytráka, který něco málo zná a ví co se latinského jazyka týká. Takže to
tedy ne. To je velice špatná komunikace. To že vás na univerzitě učí nějaké
jiné věci je samozřejmě dobře, ale také by jste se měl naučit to co vás učím
já, jelikož to co přednáším já, vás na univerzitě nikdo nenaučí, jelikož tam
není nikdo kdo by toho tolik věděl, jako já. Takže doufám, že si to vemete
za své a pozorně si i s celou třídou a akademickým , popřípadně profesorským
sborem přečtete co vám vy umělci píši.

Musím tedy pozvednout obočí a velice lehce vám Berchmans vyčinit. Někam
napsat a pak zmizet , tak to je špatně. Vždy když někam napíšete, tak by
jste měl být schopen ty vaše kecy obhájit. Já je mohu samozřejmě obhájit
a proto píši to co píši. Já vám položil velice jednoduchou otázku, která se
týkala toho, abyjste mě teda vysvětlil proč sedí Veverka ( Eliška ) nahoře
na tom znaku, který v sobě nese symbol znaku Lucemburků. Velice přímá a
jednoduchá otázka a vy zmizíte a děláte mrtvého brouka. Jak už jsem psal
tak takové jednání je špatné a nevrhá to dobré světlo na vaši osobu. Tak
se chlape polepšete a jednejte jako každý slušný člověk v civilizované
společnosti, kde diskuze je vždy pro někoho velký přínosem, protože se
taky ten, kdo málo zná se také dozví něco nového co by ho mělo v dalším
jeho životě dost obohatit. Takže děte do sebe a polepšete se.

Já vám dám akademici Latinu. Vše co píšete o Codexu Gigas je špatně.
Na začátku rukopisu o kterém je mimo jiné psáno, že ten zápis nedokáže
nikdo z vás vědců a historiků a lingvistů přeložit, tak je psáno, že rukopis
má svů vlastní kod, kterým je pod sugerovanou latinu psán uplně jiný
příběh, než ten co vám je nabídnut v té pofidérní latině.

Proto vás musím vyvést na světlo a pořádně vám všem otevřít oči, protože
je světová ostuda to, že píšete a papouškujete jen to co vám nějaký chytrý
vědec naservíruje. LUX ET VERITAS. Pravda a světlo je jiná, než vy
publikujete. Mám toho přeloženo dost na to, abych vám mohl napsat to co
momentálně píši.

Kde je skrytá pravda, vám všem ukáže tento můj článek ve kterém vás
vyvedu z vašich bludů a po přečtení jistě prozřete, což bude jistě z vaší
strany s povděkem kvitováno.

A ukáži vám to na obrázku o kterém už tady byla řeč. A to o obrázku
na kterém sedí Veverka na znaku, který v sobě nese symboliku Lucemburků
a Přemyslovců, jak mimo jiné píše i sám český král a římský císař Karel IV.
na konci toho odstavce.

Nejdříve vám zápis přepíši v původní řeči a pak ho převedu do současného
jazyka.

VEVERKA na ZNAKU .
__________________________

Borgo ššinu sfiru eto verccas. psessil fujne. jakusla race uco. Sdee
der dnu sial zcesuej. sina gru ccudinej si. jac sin caj polen cie.
fun nul co tempo Ré. len sluv delise Luxu. dank. Lva . ecca plebens.
Dies conu wi urcau conec. Slav Janu en cest. Su Lis. jawio uca.
adie IV. et Lef ce mier. Ju ssac conu viu. pfarari je vesti. Bulo hora.
Ne skas ad regio Lucc su. an ucae pisu. hral. Fende baec ex omni .
Fír lesen co ria je baj coloris. Car kasti. Jas ssini su. Smenca gula (Luca)
Suni ( Slunce) R : kral sani síla. Purpur eis jue Borgi eis. Car gula
sfero hra es. calunis ako Ré is. pulcae kancur. Eliška ja. Ju Re .
jak ze ucej. Luf pavi Jen co. Smarogdino dracco. sapite difo liccie
baec. Oda Rá bít. Rabe bae co viju. inu ccas cera es. AV Rei.
poculis a luce sa : A luc Vasíc Cara pere Kaes sa kvínuj ju sinao.

Překlad současnost :
Burga žena zvíře je to veverca. Přežil vojnu . já kouzla ráčím učit.
Zde je ten den žil z česku. Syna hra je divná. Jak syn Káj polsku žije.
On nula času Krále. Je slov děli se Lucemburgům. Děkuji. Krále. Ječí
lid. Děs smrti ví určím konec. Slav Janu cestu. Jsem Lísa. židovsky se učím.
Ahoj IV. je Lev chce mír. Já však konce ( smrti) znám. Faráři to znají.
Byl Hora. Nezkaž ať královna Lucemburk jsem. On se učí psát. Hrál.
Ven jde bajka ex omni. Čtvrtá lekce co píši je bajka o barvě. Carova
kasta. Jas žena je. Z jména koule. Slunce. R. Král dračí síla. Purpur
je naše Burgi jsou. Car Luca. Sféry je bajka. Calouny jako Královský
znak. Půlka je Eliška já. ( Eliška Přemyslovna ).
Jsem Ré ( královna).jak se učím. Lev a páv je Jan ( Lucemburk ).
Smargdová je barva draca. Zabit byl to líčí bajka. Oda Rá (královská) je.
Rabíne báje co znám. Je čas cera je. AV král. poslouchal a loučí se :
A Lucemburk Václav. Car psal Karel za královnu její syn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strana Codexu a kresba
veverky Elišky
Přemyslovny.

v pravo obrázek Elišky.

Více v rubrice :
Codex Gigas.

Obrázek zdroj :
Wikipedia.cz

US digital Library.__________________________________________________________________

Codex Bestiary . Který je uložen
na univerzitě Aberdeen a o kterém
píší angličtí odborníci ptákoviny,
když píší, že si se zápisem neví
rady.

Na obrázku je znazorněna část,
nebo jedna událost z české
historie.

Každý student a historik si všimne
veverky, která sedí na stromě.
A pláče.

Více o tomto obrázku je psáno
v článku, který je v r rubrice,

Bestiary.

obrázek zdroj : Aberdeen
univerzitní knihovna.___________________________________________________________________________

Takže světoví odborníci a historici co píšete a bádáte nad Codexem Gigas.
Zde jsem vám jasně a zřetelně ukázal, že vy roky a roky a léta píšete o
codexu jen blbosti. Proto vás vyvedu z té vaší tmy a nevědomosti na světlo
a otevřu vám oči a vy po prozření poznáte, že pravda vypadá jinak než se
snažíte desítky a stovky let své závěry nevědecké obci a občanům této
země prezentovat.

Takže každý historik , akademik a lingvista si velice pečlivě prostuduje co
jsem vám dnes napsal a bude se z mého článku snažit poučit a vzít si z něho
co nejvíce, aby pak mohl sám říct : velice pěkně jste to pane profesore
napsal a my samozřejmě zjištujeme, že píšeme opravdu blbosti a příště
se jistě polepšíme. To slibujeme.

To vám budu samozřejmě s povděkem kvitovat a když uvidím z vaší strany
nějaké zlepšení, tak vás samozřejmě také po zásluze pochválím. Což vám
jistě udělá velkou radost. Takže studujte ať nejste za trapárny a hlupáky.

Váš učitel.

_______________________________________________________________

Voynich Manuscript. Strana 85v. Čas.

14. ledna 2015 v 15:02 | Josef Zlatoděj prof. |  Voynichův rukopis.(Voynich Manuscript)- deciphered
Voynichův rukopis. Strana značená 85v. Analýza a metodika.
_____________________________________________________

Dnes vám napíši jak se dívat na kresbu, která je kreslena na straně 85v.
V její levé části. Světoví odborníci, lingvisti a akademici si tedy budou
dělat poznámky a pozorně si zapíší co jim v dnešním článku této mé
vyučovací hodiny sdělím. Musím podotknout, že mě je samotnému až
trapné vysvětlovat a učit tyto světové odborníky a akademiky, ale
protože jak je zřetelně na jejich výzkumu vidět, tak to jinak nejde. A
musím tedy přistoupit na zcela nový přístup jejich výuky. Mě samotnému
to připadá jako bych se vrátil o spoustu let zpátky, kdy jsem učil na katedře
své studenty.

Takže akademici a světoví odborníci, pořádně čtěte co vám dnes sdělím.
Tak za prvé. Protože jak je vidět máte veliké mezery ve vašem vzdělání,
které je zapříčiněno vaší neznalostí, proto se vám musím více věnovat ,
doplnit vám chybějící znalosti a pořádně metodicky vám osvětlit to na co
vy jak je zřetelně a jasně vidět nestačíte.

Provedu tedy analytický rozbor obrázku o kterém vy píšete blbosti a to
takového řádu, že mě samotnému to rve žíly. Jedná se jak už jsem vám
sdělil o obrázek, který je kreslen na straně značené 85v manuscriptu
Voynich.

Vy světoví odborníci a akademici v tom obrázku vidíte ,,Vítr,, větry a
dokonce i nějaké anděly, kteří foukají vítr do různých světových stran.
Tak to je žáci špatně. Ten kdo z vás vidí na obrázku vítr, tak může být
rád, že ho nemám poblíž, protože by jistě dostal pohlavek. A nebo by
zůstal po škole, kde by musel stokrát napsat : Vítr to není, pane profesore.

Protože máte velice pomalé myšlení, tak musím samozřejmě velice
pomalu ale důsledně vám popsat co ten obrázek představuje a jaký je
jeho správný význam. Hlavně ať pozorně čte kolegyně v Austrálii, která
se velice hbitě rozepsala, a vydala na svém blogu o ,,Větrech,, velkou
studii, aby tak svým příkladným činem a znalostí, zmátla řadu výzkumníků
kteří na straně 85v pilně pracují. Anglický kolega a kamarád Nick má jistě
z toho počinu velkou radost. A jistě velice ocení její snahu, která ale jak
vám píši je jen snahou pramenící z nedostatečných znalostí pramenících
z chybného úsudku na základě chybějících znalostí.

Takže vážení studenti. Každý z vás by si měl uvědomit, že rukopis je psán
ve středověké Evropě a to konkrétně v Čechách. Taky by si měl hodně
prostudovat něco o tom, kdy se začal měřit čas atd. Také by se měl při
svém úsudku seznámit s alchymistickým znázorněním běhu času. Kdy je
hlavní složkou Slunce a fáze měcíce. Pak možná pochopí co chtěl autor
kresbou v základu říct. ( ta alchymie vás má zmáct a vy jak vás směruje
sám autor, hledat v rukopisu alchymmi. To je jen fígl ).

V jádru a tedy v základní myšlence je tedy v kresbě znázorněn běh času.

Plynutí času ( tok času ) je zde v této kresbě v symbolu znázorněn kolem.
A to vodním kolem. Každý by si měl uvědomit, že vrcholem středověku jsou
různé jednoduché stroje, založené na vodním pohonu. Kdy voda roztáčí
mlýnské kolo. ( slovo mlýn je u této kresby pod slovem - Mlozk ).

Uprostřed kola je Slunce a jeho pohyb je znázorněn spirálou. Od Slunce jsou
vedeny toky času. Čas v pohybu. Ty výstupky znázorňují Měsíc. Noc a Den.

V každé výseči je psán určitý příběh, který se týká České historie. A o kom
se ve výseči píše, tak je i nad výsečí nakreslen. V jedné výseči se píše
o České královně Elišce Přemyslovně, manželce Jana Lucemburského.
A konkrátně o jejím boji.
V další výseči je psáno o Mistru Janu Husu.
V další výseči je psáno o Přemyslu Otakaru I. Zlatém.

Takže světoví odborníci a akademici všeho druhu. Jak vidíte tak se nejedná
o nějaké ,,Větry,, světových stran, ale o zápis určitých okamžiků z České
historie a proto je čas znázorněn tím Vodním kolem, které je zároveň
symbolickým vyjádřením běhu času.

Obrázek Mistra Jana Husa a zápis je velice důležitý, protože vám řekne
hodně velké tajemství. Možná někdy vám napíši co je tam psáno. Mistra
poznáte podle čepice. Tak to je Hus a drží v ruce jak je psáno ,, Svícen,,.
Samotný svícen je zároveň klíčem, které odemkne jednu velkou záhadu
Českého středověku a našich dějin.

Českou královnu Elišku Přemyslovnu poznáte podle ,,Okovů,,. V zápisu
je pod obrázkem psáno o jejím boji a jejím uvěznění. ( a důvod ).

Postava co drží v ruce ,,Žezlo,, je Přemysl Otakar I. zvany Zlatý.

______________________________________________________________

Protože je tam psána česká historie a mezi postavama je velký časový
rozdíl, tak vám to autor znázornil právě tím ,, Kolem Času ,,.!!!!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Běh času. Kolo Času.

Mistr Jan Hus drží
svícen.


______________________________________________________________

Eliška Přemyslovna.

Přemysl Otakar I. Zlatý._______________________________________________________________

Obrázky zdroj : Yale Beinecke Library USA.

Voynich Manuscript. Folio 80 r. Zrání ženy.

11. ledna 2015 v 18:59 | Josef Zlatoděj prof. |  Voynichův rukopis.(Voynich Manuscript)- deciphered
Voynichův rukopis. Strana značená 80 r. Přerod dívky v ženu.
________________________________________________________

Tento článek jsem ani neměl v úmyslu psát, ale jak to vypadá tak napsat
ho musím. A to díky jen tomu, že jeden anglický snaživec, jistý kolega
Štefan Bax se rozhodl mé komentáře, které mu píši bojkovat a nechávat
si informace co mu píši jen pro sebe. Štefane to se nedělá, to jsi vědec ?
To tě vadí že jsem ti na blog napsal, že píšeš blbosti, když se snažíš podle
tebou určených rostlin zjistit význam znaků a samotného zápisu ? Tak to
né. To se hodně mýlíš. Já teď musím to co jsem ti napsal publikovat zde
na mém blogu, když se chováš jako nějaký student, který absolutně nic
co se kódování a zapisu v rukopisu Voynich týká nezná a neví. Musím opět
pozvednout své " obočí ", a taktně tě sprdnout. Ty ,Ty Ty to se mezi vědci
nedělá. Měl by ses za své jednání stydět a červenat.

Teď Štefane dobře čti co ti píši. Nikdy nezjistíš co je v rukopisu Voynich
psáno. Nikdy nezjistíš jaká je abeceda a jaké je použito šifrování. To ti
píši Já a píši to proto, že jsi mě svým jednáním zklamal. Ty lingvisto jeden.

Protože toho moc neznáš a hraješ si na moc chytrýho, tak tě dokáži, že
jediný člověk na světě za posledních 500 let co zná, jsem Já. Tedy moje
maličkost. Ani když se spojíš s ďáblem tak na šifru rukopisu nepřijdeš.
Maličko, protože jsem dobrej mág jsem si tě proklepnul a zjistil, že by sis
měl dát velký pozor na štítnou žlázu.

Ale k věci, tedy k článku, který všem objasní co ty se snažíš zjistit, ale
protože toho moc neznáš, tak tápeš jak Amundsen v mlze.

Na straně značené 80r rukopisu je nakresleno několik žen a jeden muž.
Kresba kterou objasňuji je v horní části té stránky. Takže Štéfo dobře
čti co píši.

Protože je zápis veden ve starém českém jazyku, který je navíc šifrován
homofóní substitucí, tak musím slova, která jsou tam psána převést do
současné mluvy. Protože bys tomu ve starém jazyku absolutně nerozuměl.

Slova která jsou u žen psána se musí číst dohromady v jedné větě, která
ti pak objasní její správný význam. ( to jsem ti lingvisto už psal ).
Takže si slova ( znaky ) napiš do jednoho řádku jedné věty. Pak se bude
číst tento význam ve starém českém jazyku :

Polono ana ac iezbo foi. Kážo nozí lónoi. Háro.

Česká mluva současnost :

Když je Anna Polská v místnosti ( iezbo ) tak je fuj ( smrdí ). Říkám ji
budeš nosit na lůnu. Menstruace ( hárá ).

Takže aby bylo Štefane jasno , tak tady v tomto významu se píše, že
když je Anna polská ( slezká pistovna Anna Hlohovská matka Elišky)
v mistnosti , tak je cítit a je fuj ( fuj má krámy ). Proto ji přikazuji
( kážu ) budeš nosit v pussy ( lůno ). A co bude nosit v pussy tak drží
v ruce. To co drží v ruce je nejspíš špunt. Tím špuntem je zde kreslená
,, Káča ,,. ( Kážo ) . Význam slova je ,, Kážo,, je součastně ,,Káča,,.

Za další to drží v ruce tak také znamená : Dudlík. V symbolu by to mělo
znamenat : Z dítěte se stává žena. Připravena rodit děti.
( proto má její matka schovaný dudlík za zády ).

V druhém významu je ve větě ve starém českém jazyku psáno :

Znó zraei Lízoe zžári ofo roní . žíno lofci.

Český jazyk současnost :

Zraje zná Líza je z žáru ovo roní. žena lovci.

Zde v tomto významu je psáno : Když žena dospívá a vyzrává v ženu,
tak má zapálený lejtka a je připravena na pohlaní styk, který jí
oplodní ( ovo- vajíčko ). Pak si musí dát pozor, protože na ni číhají
lovci ( muži - lovec ).

Eliška z Rožmberka dcera Anny ( Anna z Polského královského rodu
Přemyslovců, Slezská piastovna, její matka ) dospívá v ženu a je
zasvědcována do života, který jí ukáže, že to nemá jen na čůrání.
_______________________________________________________________

Takže zde Štefane ty lingvisto jeden si můžeš ověřit, že na rukopis
Voynich, který se správně, jak je v něm napsáno jmenuje ,,Acta ,,.
nikdy nebudeš mít a vždy pro tebe zůstane jen marným snem, na
kterým i když budeš lingvistovat celý život ti nedá nic a zůstane ti
jen a jen to tvé plkání o ničem. Proto ti jako přítel, kamarád a
kolega radím vybodni se Vonicha, je to nad tvé síly a schopnosti.
Jediný co můžeš s rukopisem dělat, tak to je to, že můžeš bádat ty
nakreslené rostliny, které ale ve svém významu ani rostlinou nejsou,
protože jsou jen v symbolu kresenou myšlenkou.

Taky by si měl hodně rychle přehodnotit, to co jsi pustil do světa a
to tu tvojí myšlenku, že podle rostlin poznáš a zjistíš samotný zápis
a slova, kterým je rukopis psán. Jdi do sebe. A zamysli se nad tím
co jsi napsal ty jeden šibale lingvisto za blbost. To ti vzkazuji Já.
Jediný svého druhu, mág , kamarád Josef Zlatoděj Prof. jelikož
znám dost na to, abych ti samozřejmě mohl poradit.

Všechny obrázky zdroj : Yale Beinecke Library.

Eliška a její matka.
Za Annou je v symbolu
znázorněn její rod.
Rod Přemyslovců a
Piastovců.


Eliška s matkou a dudlíkem. který
v symbolu znamená, že už není
dítě a že když má menstruaci je
už ženou a může rodit děti.


Žena a lovec. V symbolu to znamená že si musí dávat na muže pozor.
Na kresbě je znázorněno jak má připravený lůno. A také je tam nakreslen
ten žár. ( ovo ronní ). Zároveň když se Štefane podíváš pořádně na obrázek
tak dívka Eliška má ruce za zády a v nich drží také dudlík. Který by měl zde
v tomto případě také znamenat , že je ještě mladá a že by měla být co
se týká pohlavního styku zdrženlivá. To ukazují ty překřížené ruce ve
kterých drží toho ,, dudlíka ,,.


Musí se taky pořádně
mýt. Pak to bude dobrý.

_________________________________________________________________