Voynich Manuscript. Codex Rohonc. Zodiac Killer. Chronik des Konstanzer Konzils.
Codex Gigas. Bestiary. Oráč a smrt.Václav Břežan. Rukopis Zelenohorský.
Rukopis Královédvorský. Somerton Man. Píseň Vyšehradská. Milostné písně Krále
Václava. Tkadleček. Blitz cipher. Kosma kronika.P.I.O.6.

Prosinec 2014

Voynich Manuscript. Beetles Love. Voynichův rokopis. Brouci lásky.

27. prosince 2014 v 13:45 | Josef Zlatoděj prof. |  Voynichův rukopis.(Voynich Manuscript)- deciphered
Voynichův rukopis . Strana značená 17 r. Filcky + Muňky.
__________________________________________________

Dnešní můj článek, ve kterém učím světové odborníky se bude týkat
jen několika slov, o kterých tito světoví odborníci vedou nekonečnou
diskuzi, jelikož toho moc neznají a jsou tím pádem v (_!_).

V rukopisu je na straně 17 r. několik znaků písmen, psaných v obyčejné
latince, ale co dokáží světoví odborníci udělat z těchto znaků, je děs,
který hraničí se slepotou a nebo s debilismem. ( debil je člověk který
nezná písmena a nedokáže tím pádem číst ).

V horní části stránky 17r. je napsáno několik slov, které se dají velice
snadno přečíst. Z této důležité věty je možno číst jen několik slov,
protože konec a tedy zbytek textu někdo v minulosti odstranil. Já
protože se nemohu dívat jak světoví odborníci tápou a neví si rady
s těmito několika znaky, tak jsem se rozhodl jim osvětlit co slova
znamenají a jaký je jejich správný význam.

Velký snaživec je nějaký emigrant Hurych, který doufá, že větu asi
napsal Tadeáš Hájek z Hájku. ( cha cha cha ). Který čte jedno slovo,
jako " mattior ". Hurych běž na voční a nech si vyšetřit zrak. Jak to
vypadá tak vidíš hodně blbě. Ty mattiore. To prej má být Mattioli.
( Hájek totiž přeložil Mattioliho herbář a tak to Hurych čte : mattior).

Hurych už si někdy vůbec viděl ten Mattioliho herbář ? Já ho mám ve
své knihovně a tak ti mohu napsat, že to slovo neznamená " mattior".

Další snaživec je můj kamarád Pelling, který také asi 20 let pátrá po tom
co ta věta nese ve svém významu za tajemné poselství. Takže Nicku
to slovo není ani jak doufáž : " melhor". Jak jsi mohl přijít na slovo
melhor, je mě samotnému velkou záhadou.

Další světoví odborník je snaživec, který tu světovou sestavu, odborníků
zaštiťuje je Zandbergen .čti. Nikdy nezjistíš co rukopis je a jaký je jeho
význam. A v tom ti nepomůže ani Horský a i to co plácáš o Smolkovy
tě nepomůže. Rukopis je psán a šifrován ve starém českém jazyku.

Takže soudruzi, aby bylo jasno, tak vám, protože jsem hodný člověk
ukážu co znaky na straně 17r znamenají a co vyjadřují.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Přepis znaků :

m.a.l.P.i.c.u.--- a.l.l.o.v.---- P.u.o.z.---h.o.c.i.--- v.n.l.l...m.u.n.i.o........

Přepis - Substituce - český jazyk :

Malfa sů....ac lov...Fůzo...nosí...vešš...munio.( dále je vymazáno ).
_______________________________________________________________

Nejdříve vám ukážu co znamená začátek věty .

Malfa sů ac lov. ( v těchto slovech je ukryto jméno toho, kdo ten zápis
psal. Slovo Malva znamená ,,Slez,,. Když spojíte Slez + ců, tak budete
číst : Slezců. To znamená že pisatel je ze Slezska.

Zároveň se slova čtou : CCezsců i slov. ( CC= Č. Česká slova )
Tím vám pisatel říká, že rukopis je psán v českém jazyku.

Zárověň se slova čtou : dal pisu. ( to znamená že : Zápis psala ( Slezská).

Další význam : malpisů : znamená - Malby sů ( malby znamenají ).
Takže autor vám zde také píše co znamená ta malba ( obrázek dole ).

Když spojíte slova dohromady, tak budete číst : Malpi sů ac lov.
( autor vám zde říká, že máte ,,lovit,, slova. To znamená, že je zde
ukryt schovaný význam. Když budete lovit, tak musíte číst slova, také
z prava do leva. Takže slovo ,,ac lov,, ( substituce) budete číst : Vočči.
nebo ,, Vočča,,.
Když se podíváte na obrázek, tak jsou tam nakresleny 2 Vočči. ( Oči ).

Takže autor vám zde říká v tomto jednom významu : Malby jsou oči.

Ty dvě oči jsou také malovány jako ,,Píča,,. ( slovo - Pisu ( Píču ).
A ty píči jsou pěkně červený. ( Vulva . Vulfa . Lůno )
_____________________________________________________________

Takže světoví odborníci , celá věta znamená :

Malfa sů ac lov. Fůso nosí vešš munio. ( munio - muňky - filcky )

Význam současnost :

Slezská jsem Voka. Vousy ( chlupy ) nosí vši muňky.
_____________________________________________________________

Slezská Voka, znamená že pochází z rodu Slezských piastovců a také
z rodu Rožmberků ( z Woka ). A že má na píče brouky lásky.

Zápis je dále vymazán ale to podstatné je napsáno na začátku věty, kde
je schováno jméno a zároveň informace že dotyčná osoba má potíže
s filckama a proto jí má asi pěkně rozšrábanou od toho jak si furt ty
brouky lásky škrábe.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Obrázek zdroj : Yale Beinecke Library . Voynich manuscript f 17r.
___________________________________________________________
chlupy
pussy
voči
oči

brouci
lásky.

______________________________________________________________

Veš muňka jména Filcka, stojící opřená o chlup. Kterou chytil Mattioli,
když si nedával pozor.


Voynich manuscript . KEY. Voynichův rukopis. Klíč.

19. prosince 2014 v 15:49 | Josef Zlatoděj prof. |  Voynichův rukopis.(Voynich Manuscript)- deciphered
Voynich manuscript. Strana značená 116 v. Návod a klíč.
______________________________________________________

Jak už jsem před několika roky světu sdělil, tak na poslední stránce rukopisu
je psán samotný návod na překlad tohoto vědcům a historikům záhadného
rukopisu s kterým si nedokáží během posledních staletí poradit ani ti velcí
a schopní světoví odborníci na různé kódy a hádanky.

Jak už jsem k nelibě velké spoustě světových odborníků a různých snaživců
z celého světa sdělil, tak rukopis je psán a šifrován ve starém českém jazyce.
A jeho nepřekonatelná šifra je založena na substituci. Což oni samozřejmě
nemohou zkousnout a neustále pořád do kola píši už spousty let jen blbosti
a ptákoviny, kterýma se snaží zaujmout různé neználky , kteří jim k jejich
velké radosti to všechno žerou i s navijákem.

Samotný kód je psán samozřejmě na několika místech v rukopisu, ale aby si
ho čtenář mohl přečíst, tak musí ovládat způsob samotného zápisu, který je
jak už jsem uvedl založen na substituci. Já vám dnes ukáži jen část a to
kousek ze stany 116 v. kde je tento kód také napsán a také vám ukáži, jak
se dívat na samotný zápis. Ten kdo psal to poselství, kterým je samotný
kód, tak byl velice schopný šifrant, protože vám to vše také nakreslil . To
znamená, že ta kresba, která je malovaná po levé straně, je také klíčem,
který vám tam pisatel zanechal a který v symbolu říká jak je rukopis
šifrován. Takže ta kresba je vlasně návodem, který vám prozradí, kdo je autorem manuscriptu a jak je jeho zápis šifrován.

Celou stránku 116 jsem stáhnul z Yalle Beinecke Library a lehce musel
přizpůsobit pro tento můj článek. Takže jsem to celé rozfázoval a také
zaostřil, aby si každý kdo má chuť mohl ve volném čase přečíst co je
na této stránce s kterou si neporadí žádný dešifrant, psáno. Musel jsem to
celé zvětšit a proto to rodělení na několik částí.

Takže se ukažte co ve vás je. Světoví odborníci . :-)
________________________________________________________________

Protože toho moc neznáte, tak vám předvedu jak je vedena první věta,
která je úplně nahoře. Také vám přepíši správný význam znaků, protože
to co vy plodíte za nesmysly je strašný. To jste vědci, když nedokážete
správně přečíst několik psaných znaků v normální latince ? Že vám není
hanba.....100 let pracovat na rukopisu a pořád být na začátku a tím
pádem v prdeli.
________________________________________________________________

Horní věta manuscript , strana 116v. orig. přepis

poe Pcbcv vmon iuzuFei.

Substituce :

fon Flksů vmon juzůfej. ( von vlk sů v mon ju zůfej ).

V dnešním jazyce je tento význam : On je vlk v ženu zoufám.

když se podíváte jak je dělán 5 znak, tak zjistíte, že se taky dá číst
jako znak ,,o,,. Takže místo slova vlk, bedete číst ,,Fok,, ( Vok ).

Když budete číst zápis této první věty z prava do leva, tak její
význam je :

ieFuzvi notuus klfeop. ( je puz ví notu uš klfe op ).

Význam současnost : Je pusa , víš notu už , krve op.

Touto větou nám autor říká něco v tomto smyslu :
Dávám ti pusu ( polibek) , znáš noty už ( kódování), krve ( rodu) Opa.
______________________________________________________________

Někomu možná ta věta nedává smysl, ale to bude nejspíš tím, že nezná
historii rodu Rožmberků, kde je uvedena jedna velice stará báj, podle
které měl předek rožmberského rodu Woko Rossenberg, najít v lese
malého chlapce, který byl chlupatý, jako opice. Woko se chlapce ujal
a vychoval. Proto je zde uvedeno to slovo OP ( opice).
______________________________________________________________

Zde je těch několik obrázků, na kterých je psán návod na překlad
manuscriptu ,, Acta,, kterému neználci říkají ,, Voynichův,,.Tři obrázky jsou
klíčem.

zdroj : Yalle Library
Beinecke.

_____________________________________________________________________________________________________________________
Protože jsem už zveřejnil na Facebooku co znamená horní obrázek tak to
připisuji i sem a tuto stránku tohoto článku .

Horní obrázek se kterým si světoví odborníci neví 100 let rady a nedokáží
ho identifikovat, protože toho jak je zřetelně a jasně vidět, toho moc
neznají a proto píší o rukopisu jen a jen samé blbosti a ptákoviny, tak je
vyvedu na světlo a ukáži jim jaký je význam toho obrázku.

První obrázek je kresbou klíče, který v sobě nese tajemství šifrování tohoto
pro světové odborníky ( cha cha cha) záhadného rukopisu. Autor vám zde
nakreslil obyčejný klíč ( Key ). Kterým se odemkne záhada tohoto rukopisu.
Pod klíčem je napsána číslice 3. Tím vám autor ukazuje jaká je v zápisu
rukopisu použita substituce. O tom samém jsem vám už psal před několika
roky. Kdy jsem vám napsal že na straně značené 2r je autorovo upozornění,
které je schováno v kořenu symbolické rostliny. Kořen té rostliny je složen
z písmen , C,G,L,S. ( substituce gematrie čísla 3).

Zde je pro nechápavé vědce , lingvisty všeho druhu a různé světové
odborníky Zandbergenem začínaje a Pellingem konče, od mé maličkosti
nákres toho klíče. 20 let dělat na rukopisu je světová ostuda.


Světoví odborníci cha cha cha !!!!!!!
_____________________________________________________________________________________

Voynich Manuscript & Duté roury.

16. prosince 2014 v 18:21 | Josef Zlatoděj prof. |  Voynichův rukopis.(Voynich Manuscript)- deciphered
Voynichův rukopis strana 81v. Taj zrození.
___________________________________________

Protože se nemohu dívat na to , jak světoví odborníci roky tápou ,
když se snaží objasnit co rukopis VM vůbec je, tak jsem se rozhodl, ještě
jim drobet pomoc a všem ukázat co rukopis nese za tajnosti po kterých
léta a roky oni marně pátrají.

( Yale Library . Voynich . 81v)
Pěkně se umělci pohodlně usaďte a pozorně si přečtěte co vám všem
momentáně píši. Dnes vám ukáži co je psáno na stránkách, kde jsou
zobrazeny ženy, které se máchají v zelené tekutině.

Takže si teď po mnoha staletích konečně můžete přečíst co manuscript
na straně 81v nese za poselství, které je ukryto za velice důmyslnou
šifrou s kterou si nedokázal poradit v posledních 500 letech žádný
snaživec z řad různých špičkových i amatérských kryptologů z celého
světa. Jak už jsem vám všem před několika roky napsal, tak rukopis
je psán ve starém českém jazyku a je šifrován substitucí, která je
samozřejmě dost náročná na překlad, protože jsou použita právě ta
stará česká slova, která už v dnešním jazyku z velké části nejsou.

Protože je v zápisu na této stránce věta " Tai Rodie " , tak jsem také
tuto stránku pojmenoval podle obsahu, který tato stránka v sobě nese.
A tím je taj zrození . Proto tedy nadpis " Taj Zrození ". ( Taj zrodu ).

Na této stránce je nakreslena scéna, ve které je malováno 8 + 8 žen,
které se koupou v zelené tekutině. Aby bylo možno uspokojivě zjistit
co ta zelená tekutina znamená, tak se musí přeložit celá stránka a pak
vám dá ta zelená barva svůj smysl. Důležité je také se pořádně na samotný
obrázek pořádně podívat a zjistit vše, co ve své myšlence vám chtěl autor
tou kompozicí sdělit. Dále co je také důležité, tak to je to, že nestačí
jen zápis číst, ale zápis je dělán způsobem o kterém se musí přemýšlet.
To samo o sobě už je dáno tou substitucí, která je v zápisu použita.
Takže jedno slovo, jak už jsem vám mnohokrát psal má i více významů,
který se vám ukáže až v určité větě. Zde je příklad : slovo - zela. Slovo
zela má několik významů. Jedním je poukázáno na barvu a tou je zelená.
Druhý význam získáte, když nad znak ,, z ,, přidáte háček a nad znak
,, a,, přidáte čárku. Pak čtete slovo,, želá,, . Slovo želá ve starém jazyku
znamená ,, přeje,,. Autor vám to slovo i nakreslil a to je právě ta zelená
tekutina ve které ženy skotačí a nebo jak je v rukopise psáno ,,rodí,,.
Podle všeho se v té době a tím je středověk, rodilo ve vodě.

Teď vám napíši pro ukázku jednu větu a vysvětlím její význam .
orig. zápis rukopis : Z coe sio mlc dá.

Slovo,, z coe,, znamená - z čůráka.
Slovo ,, sio ,, znamená -seje ( seje semeno).
Slovo ,, mlc,, znamená - milk , mléko , semeno.
Slovo ,, dá ,, znamená - do pussy dá semeno.

Penis + Pussy. ( Yalle Library )

Autor byl šikovný a do kompozice také nakreslil toho čůráka. Takže
každý kdo se pořádně podívá na to co mnohému připadá jako roura
ze které vytéká do bazenku tekutina, tak je vlastně kresbou čůráka
ze kterého do bazénu vytéká semeno . To potvrzuje věta v textu užitá.

Která zní : Dam 8 Mye zeloda.
Když opět přidáte háčky a čárky, tak budete číst : Dám 8 mye želoda.

V dnešním jazyku : Dám 8 myje žaluda. ( 8 dám ( žen) myje žaluda).

( zde v této větě použil autor znak , který se čte v zápisu jako znak
písmene malé ,,d,, zároveň jako číslo 8, kterému je znak dost podoben.
Ale to je jen autorův fígl). Když se podíváte na obrázek, tak zjistíte, že
právě těch 8 žen se tlačí k místu kde čouhá do bazenu zmíněný čurák.
______________________________________________________________

Teď vám přepíši část z té strany a vy si po staletích přečtete co nese za
poselství.( doplním čárky a háčky, které v originálu nejsou psány. Najít
kde končí a nebo začíná věta je na samotném překladu a jeho významu).

Přepis, substituce, folio 81v :
Háro cópl a mlc dáž. Cópl dae man daroe noc stý sopl. Cti monae cópl
s fód. Stíž dám. Tai rodie. Sir ze mya žon mye. Anoe. Roň de sít dam.
On mlc dáž mldý. Dá man zls dol dám Anye. On dá. Foda to mae zls.
Ztý tai on. Dám man dá. Dámo lón sia. Dam dít z man. Z coe sio mlc dá.
Foda dar dámo dír pomyeš. Dámoe zls dá. E man šid zmie. Man má.
Zná koe zlof. Coe syn dám fód. Podššty e dám. Z coe sílo šštávoje.
A mon Ok zlofc dá. Zlofc ččta. Poét ččti. Dám 8 mye. želoda. Tíže dá.
Jaro hošša. Dámo mlca. Dámoe z Rošš. Želá. Man dá.

Význam slov :
Háro - Hárá. Cópl - coupel, koupel. Mlc - semeno. Man - muž. Sopl - dítě.
Stíž - těhotenství. Lón - lůno. Foda - voda. Zls - slza , semeno.
Coe - coit, čůrák. Dámoe - dáma, žena. atd.
_______________________________________________________________

V této ukázce je vidět jen z části čeho se zápis týká, ale to podstatné
tam v jádru je. Zde nám autorka píše že zná jak se plodí děti. Také
zde uvádí své jméno a to je Ana ( Anna) z Růže. Tato žena jak už jsem
také před léty napsal se jmenuje Anna Hlohovská, pocházejíci z rodu
Slezských piastovců a která byla manželkou Jana II. z Rožmberka.

Když se pořádně na zápis podíváte, tak zjistíte, že slova : Dám 8 mye.
Se také čtou : Dít 8 mae. ( substituce). Takže na obrázku je v symbolu
nakreslena jen 1 žena a to Anna, která zde rodí své 8 dítě. A tím je
její dcera Eliška z Rožmberka. Těch 8 žen v symbolu vyjadřuje 8 porodů.
Těch dalších 8 co jsou pod, tak se tlačí k výpusti toho bazénku, ze kterého
vytéká semeno rovnou do pussy.

Zela - Želá. Význam slova " Zela", je zelená barva a tou je zde v symbolu
znázorněno - semeno- ejakulát, kterého je bazének plný.
( želoda --- zelo dá ) ( žalud ---semeno dá)

Z penisu tam teče semeno, to je znázorněno zeleně a zároveň to značí
slovo ,, želá,,. To znamená ,, Přeje,,.
Žena ,,Anna,, tím v symbolu říká, že si přeje semeno, které jí oplodní
a ona dá Janu Pokojnému potomka. Který bude jak tam sama uvádí
hošík. Ale tento akt nebyl naplněn, protože jak jistě každý ví a zná,
tak 8 dítě co Hlohovská porodila byla Eliška. O které se málo ví. Ale
protože já znám dost, tak vám někdy ukážu jak Eliška z Rožmberka
vypadala a jak byla šikovná.

zdroj : Yalle Library. Voynich Manuscript . folio 81v.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tajemná pohlednice. Romano & Rosa

6. prosince 2014 v 0:16 | Josef Zlatoděj prof.
Šifrovaná korespondence mezi vrahy.
___________________________________________

Dnes vám ukáži jednu velice zajímavou zprávu, která byla zajištěna
italskou policií a která je šifrovánou zprávou mezi manželským párem
Orlandem Románo a Rosou Bazzi. ( vše o této události lze najít na síti).

Takže to zjednoduším a uvedu jen to podstatné. V prosinci 2006 došlo
v severo-italském městě Erba k vraždám. Manželský pár Olindo Romano
a Rosa Bazzi ( Angela) společně zavraždili 4 lidi včetně dvouletého
dítěte. Za tento čin byl Romano a Bazzi odsouzeni na doživotí ve věznici.

Každý z nich je v jiném vězení, ale třikrát do měsíce se prý mohou
setkat na dvě hodiny za přítomnosti dozorců. Při těchto návštěvách si
pár vyměnil několik šifrovaných zpráv.( Orlando ve vězení Opera a
Rosa ve vězení Bollate) .

Podle všeho co jsem se o těchto šifrovaných zprávách dočetl, tak nikdo
nezjistil způsob šifrování a tak mnoho specialistů na různé kódy a
šifry se snaží zjistit co je ve zprávách ukryto a jakým způsobem je
šifra vedena.

Zde je obrázek a zmíněná šifra.
_____________________________


Každý kdo se zajímá o šifrování, tak může zkusit rozlouskonout tento
kód. Který není vůbec složitý a tak věřím, že ho zpousta z vás velice
lehce vyřeší. Podle všeho je důležitá první věta ve které je psáno :

orig. zápis :
Pocli giarni prima. ( po překladu a správném slovosledu je význam :
První posel jara. Prima = První.)Důležitý je taky obrázek, na kterém je kreslen : První posel jara,
a tím je Petrklíč. Takže Petr ...Klíč, je klíčem, který ukazuje způsob
šifrování, které je založeno na substituci.

Ten kdo to první vyřeší tak toho pochválím. Váš učitel.


Obrázek: Dário, Pisa, Italy. ( italský výzkumník).