Voynich Manuscript. Codex Rohonc. Zodiac Killer. Chronik des Konstanzer Konzils.
Codex Gigas. Bestiary. Oráč a smrt.Václav Břežan. Rukopis Zelenohorský.
Rukopis Královédvorský. Somerton Man. Píseň Vyšehradská. Milostné písně Krále
Václava. Tkadleček. Blitz cipher. Kosma kronika.P.I.O.6.

Srpen 2014

Jan Hus. Šifra.

15. srpna 2014 v 17:23 | Josef Zlatoděj prof.
Mistr Jan Hus a šifrovaný dopis.
_______________________________________

Každý kdo se zajímá o život českého středověkého kazatele mistra Jana
Husa, jistě velice dobře zná a ví, že mistr při určité své korespondenci
také používal šifru. Která je založená na židovské substituci.

Dnes vám ukáži, jak mistr psal a jak vypadal jeho zápis. Takže každý se
může podrobně seznámit s jeho písemným projevem a jeho skladbou slov.
Zápis je veden ve starém českém jazyku, ale když se seznámíte se zápisem,
tak velice snadno zjistíte, že spoustě slov porozumíte i v dnešní době.

To že vám ukazuji písmena a znaky, kterým je zmíněný dopis psán, má
samozřejmě dost velký důvod, kterým je neschopnost porozumět psaným
znakům v jiném středověkém manuscriptu, který je znám pod označením
Voynich Manuscript. Celá řada lidí co se snaží o překlad V.M. nedokáže
správně identifikovat znaky, kterýma je rukopis psán a tak vám ukáži,
to podstatné a to je znak o kterým jsou všichni přesvědčeni, že vyjadřuje
číslici 8.
V tomto dopise , který zde zveřejňuji je těch znaků několik. Každý kdo
má oči a dobře vidí, by měl vidět obyčejný znak malého písmene ,,d,,.

Zadruhé, každý kdo má alespoň v hlavě drobet gebírů, tak si po přečtení
toho dopisu musí zákonitě položit jednu důležitou otázku. A tou je to, proč
je některý znak jiný než by měl správně být psán.
Příklad druhé slovo v prvním řádku : vybladu.
Slovo vybladu je slovo co nemá absolutně vůbec žádný význam. Ale když
použijete substituci a vyměníte třetí písmeno ,,b,,za znak písmene ,,k,,
tak zjistíte, že slovo má význam, protože čtete : vykladu. ( výkladu).
Takže mistr Jan vám zde ukazuje jaké použil při svém zápisu šifrování.

Za třetí a to asi nejvíc důležité, vám to mistr Hus také píše. Když si
pozorně přečtete celý dopis, tak zjistíte, že také obsahuje tuto větu :

szteho iudey(i) postmy Sif.

Tato důležitá věta vám říká, že zápis je šifrován. Po překladu do dnešní
mluvy je význam : z této židovské pošty mé šifra.

_____________________________________________________________
Jan Hus tedy píše, že zápis té zprávy je šifrován židovskou substitucí.
_____________________________________________________________

Já jsem tuto jeho krátkou zprávu přeložil. Zpráva je dost důležitá, jelikož
obsahuje informace, které jsou psány jak v Kostnické kronice, tak i
v rukopise Voynich.
_____________________________________________________________

Zde je orig.zpráva mistra Jana Husa.Prchající mistr Jan Hus
v převleku za ženu,
uprostřed klubka žen. Jak
je psáno v Kostnické kronice
a také v rukopise Voynich.


zdroj : Kostnická Kronika._____________________________________________________________________