Voynich Manuscript. Codex Rohonc. Zodiac Killer. Chronik des Konstanzer Konzils.
Codex Gigas. Bestiary. Oráč a smrt.Václav Břežan. Rukopis Zelenohorský.
Rukopis Královédvorský. Somerton Man. Píseň Vyšehradská. Milostné písně Krále
Václava. Tkadleček. Blitz cipher. Kosma kronika.P.I.O.6.

Červenec 2014

Bestiary. Bestiář. Aberdeen- folio 1r

19. července 2014 v 12:25 | Josef Zlatoděj prof. |  Bestiary. Bestiář.
Kdo je autorem tajemného bestiáře Aberdeen.
__________________________________________________

Dnes vám napíši co je psáno na první straně bestiáře,který je uložen v
královské univrzitní knihovně . První záznam o tomto bestiáři je z roku
1542 v inventáři Old Royal Library, Westminster Palace. No 518, Liber de
bestiarum natura.
______________________________________________________________

Význam a souvislost slova Bestiář s tímto manuscriptem.

Slovo " Bestia ", když přeložíte, tak budete číst slovo " Dravec ". A teď by si
měl každý historik položit otázku : Byl rod Lucemburků , Dravcem ? A nebo
byl jen měkkým účastníkem evropských dějin. Každý kdo se zajímá o
Evropskou historii, tak zjistí, že rod Lucemburků byl velkým hráčem na
Evropské scéně a vždy usiloval o vládu v mnoha tehdejších zemích. Takže
zde hledejte tu souvislost mezi tímto rukopisem a slovem Bestiare.

Váš učitel.
______________________________________________________________

Jak už jsem ve svém minulém článku napsal, tak vše co se o tomto bestiáři
píše je, jak se říká vycucáno z prstu a všechno co je o manuscriptu čtenáři
historiky a vědci předloženo jsou jen doměnky a spekulace, které vůbec, ale
vůbec nesouhlasí s tím co je v rukopisu psáno . Žádný historik a vědec, který
se snažil pochopit bestiář nenalezl pravou podstatu rukopisu a jak je vidět
tak se nechal velice pěkně svést autorovým sugestivním zápisem do míst,
kde ho chtěl sám autor mít. Vážení historici a světoví odboníci, tak tomu se
říká záměrná sugecce, která z vás udělá jen to co chce samotný autor. Vy se
snažíte pochopit zápis , slova, řeč ,obrázky a jste přitom vašem výzkumu
svedeni do míst od kud už není návratu. Vaše znalosti, jak je vidět jsou hodně
neuspokojivé, povrchní a velice slabé.

Ale nezoufejte, protože jsem tu opět já a proto mohu vaše teoretické ůvahy,
závěry, snahy opravit, uvést opět vše do pořádku a osvětlit to naco vy, jak
je vidět nestačíte.

Dnes vám napíši jak se správně na rukopis dívat a co je psáno na jeho první
straně. Každý rukopis má nějaký začátek, kde vám sám autor napíše o čem
bude jeho zápis pojednávat a také se vám bude snažit napsat kdo je a jaké
je jeho jméno. Podle toho co jsem při své dlouhé praxi zjistil, tak ve všech
manuscriptech jsou důležité - první strana, poslední strana a pak se také
musí udělat několik sond na různá místa zkoumaného rukopisu. Pak získáte
přehled a jste schopni pochopit samotný zápis a potažmo i jeho význam.
___________________________________________________________________

Jak už jsem uvedl tak dnešní můj článek bude o první straně bestiáře, která
je značená Folio 1r. Také už jsem vás seznámil s tím ,jaké je při zápisu použito
šifrování. ( homofonní substituce).
___________________________________________________________________


Folio 1r, Aberdeen Bestiary. Královna Eliška Přemyslovna. Karel IV.
__________________________________________________________________

Na této straně je obrázek na kterém je malována postava. O koho se jedná
se píše po pravé straně obrázku, kde vám autor jak je vidět svým zápisem
moc pěkně zamotal šišku. Zápis je veden po písmenech ( znacích) a je psán
pod sebe. Většinou jsou psány tři znaky a pro znesnadnění vám tam autor,
také udělal dvojtečky.
Aby se mohl zápis číst tak je nutné si všechny znaky zapsat vedle sebe do
jedné lainy ( řádku ). Když to provedete, tak budete schopni (?) si ten zápis
po substituční výměně znaků přečíst a zjistit, jaký je jeho správný význam.
________________________________________________________________

Zde jsou znaky :

IN P :B:I D C:I: P T O ( znak Lucemburk)G R E A: U:I: t D: E C I S: C:E:I C L M:E:t
G E R R: P: M ( znak voda) ,( znak Jude).

________________________________________________________________

Výměna znaků ( homofonní substituce ) :
a) čtu z leva do prava :

AN FRAT SIF TO SREA VAD ELISCEI SLTEI CERK , P. M.

Význam současnost :
Je bratru šifra. S králem válka. Eliška Zlatá. Dcera, P ( Přemysla).

( pak je psán znak M a za ním je symbol voda. Symbol voda je myšlen, jako
u mej. / vodou se meje /, Před symbolem vody je znak M. (substituce 4 = D,M,T).
Znak M se vymění za znak písmene ,,D,,. Spojíte ,,D,,u mej. )
A máte jméno královny. Eliška Dumei. (staročeské slovo ,,Dumej,, znamená
,,přemýšlej,,.
Takže když budete přemýšlet, tak snadno zjistíte, že slovo Dumej, znamená
Přemysla. To znamená Přemyslovna.
V celém významu tam máte jméno české královny Elišky Přemyslovny.

( poslední symbol, jsou ty tečky dělané do trojůhelníka . Tečky jsou vrchol
těch trojůhelníků. Když je spojíte tak dostanete 2 trojůhelníky. Jeden má
základnu dole a druhý nahoře. ( mužský a ženský princip). Když je spojíte
dohromady, tak získáte židovskou hvězdu. Tím vám autor něco málo sděluje
o šifrování. Na jiné straně, jak už jsem také psal, tak vám autor píše, že zápis
je veden jako Tora.)
_________________________________________________________________

Když budete číst ty znaky z prava do leva, tak dostanete tento význam :

Ré sme ( reste). mlcies. lise maiui. er sot pis mac mei.

Význam současnost :
Královná jsem. Mlč. Lísu máš jí. Doby soud piše mág můj.
_______________________________________________________________

Pod obrázkem je zápis a zde je jeho význam :

Der Rá jude mé rad.
Der Káj ůde Teri . Taei ni král vašůj. Et mé hebrenian tu pisiemá Rá fied.
Sfetoman ie. Ré bít Lůfai vas maxima. Děva at Luxe. Mas caě Luxe. Tau dam.
Meu ,,f,,. Luce ie qvode. Et boe. Et diva at Luce dite ne král.
Apéla vida : Lůcem diet : et mene Král, hon děd. actů má : et Vefere.
et mane dancueus ( diecue us). ( znak trojůhelník muže).

Význam současnost :
čteno z leva do prava :

Ten Karel vládce Země. Taj je není váš král. Má hebrejština. Zde píše Rá
( kral) vědu. Vládce země jsem. Král je Lev co je maximus. Dívka od Lucemburka.
Maska je Lucemburk. Tajnost ti dám. Meji ,,f,,. Lucemburský kód. Je boj.
Je dívka od Lucemburka. Dítě není král.
Zprávu píši : Lucemburské děti. Jméno krále. Je děd. Akta jsou mé :
Jsem Veverka.
A muži děkuji.
__________________________________________________________________

Při čtení z prava do leva se čte :

Lůnu sná, těha dme e Ré. peu de i důmci. dětoe fír ré. men de : meit M e Lůci,
div ac lef fí. sir Ré nemae. Luc maiu addei Hor. Men to, vie. Lůcue tatui me
vulei slaté. Vůl taiue ditiu atceu ja půl. Ma re. Ré Ana zdefc de.

Význam Současnost :

Lůno zná ( ženské lůno). Těhotenství nadouvá královnu. Peu ( pyje) dej Přemyslovně.
Dítě je IV ( čtyři) Král. Jméno jeho : mejt M je Luce. Divím se jak Král (lev) zná.
Sir Krále nemáte. Lůc budete mít, když dáte Horu ( berga). Moje jméno znáš.
Luce ( Lucemburg) otec (tatui) můj, vůle zlatá. Vůle je taj, dítě je z otce jen na půl.
Máš Královnu. Královna Ana z děvky je.
_____________________________________________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obrázky - zdroj, Aberdeen Bestiary, University Library.
__________________________________________________________

Takže se světoví odborníci učte a příští můj článek bude o prvním zápisu
v bestiáři, který vám jistě hodně řekne. Práci čest.

______________________________________________________________

Kontrolní otázky :
___________________

Proč je za postavou vše dělané zlatou barvou ?

a) je to pěkné.
b) autor nám tam znázornil světlo ( luce).
c) autor měl dost zlaté barvy.

Proč má postava pod sebou ty kopečky ?

a) má nějaký vztah k horolezetství.
b ) autor vám ukazuje Hory.
c) autor pěstoval velbloudy.

Proč jsou ty hory čtyři ?

a) je to pěkný počet.
b) počet hor vám říká - jsem IV. ( fír )
c) jaro, léto, podzim, zima.

Proč má postava za sebou ty kruhy ?

a) chystá se na olympiádu.
b) jsou tam malovány 4 slunce (4, IV,), Slunce= Světlo= Luce. A v každém
malovaném hruhu, jsou zároveň malovány znaky hor. Znak Lucemburků.
c) je vedoucí kroužku záhadologů.
_____________________________________________________________


Když odpovíte na tyto otázky správně, tak získáte jméno českého krále
a císaře svaté říše římské. Světlo + německy Hora. Na obrázku je tedy
namalován sám Karel IV Lucemburský.

Bestiary ( Bestiář). Aberdeen. Velký soud.

15. července 2014 v 1:00 | Josef Zlatoděj prof. |  Bestiary. Bestiář.
Bestiář Aberdeen. ( Aberdeen University Library, MS 24 ).
________________________________________________________

Dnešní můj článek bude opět o tomto velice zajímavém rukopisu,
který je uložen v britské knihovně , Aberdeenské univerzity pod
označením manuscript 24. O tomto rukopisu je psáno, že je psán
latinsky , že se jedná o anglický rukopis bestiáře. A že byl poprvé
uveden v roce 1542 v inventáři Staré Královské Knihovny ve
Westminsterském paláci.

Takže jak už jsem ve svých předešlých článcích napsal, jediné co
je o rukopisu psáno a je pravdivé, tak je to jeho uložení v té
univerzitní knihovně. Jinak je všechno zas jen vycucané z prstu.
Nechápu co vás na těch dnešních univerzitách učí, že nejste schopni
porozumět tak jednoduchému zápisu, který je založen na obyčejné
substituční šifře. To bych od vás světoví odborníci neočekával.
Ještě že tu máte mě a já vám osvětlím co bestiář ve svém zápisu
nese za tajemství. Takže pozorně čtěte , umělci.
__________________________________________________________

Bestiář folio značené 11.
Na tomto místě bestiáře, který je psán na pergamenu je obrázek,
na kterém je namalováno několik zvířátek a také postava muže,
který je malován jako nějaká důležitá osobnost . ( Bůh ? ) Po
pravé straně je pod sebou malováno několik zvířat. Nahoře je
slon. Uprostřed jsou tři zvířátka. Zajíc, Veverka a lev. Pod nima
je malován párek Lvů.
Pod tím vším je kresba kozla a nějakých zvířat, která jsou rozmazána
a tak je nemohu přesně identifikovat.

Začnu tím co znamená ten slon, který má jak si jistě každý všimne
velice zajímavě malováno ucho. To ucho vás musí svým tvarem
navést na gotiku a středověk. Samotný tvar, to je ten trojlístek,
se objevuje na všech kostelích, církevních stavbách a také na
císařských a královských korunách. Tento tvar symbolizuje číslo 3.
Svatou trojci. Co znamená kresba slona jsem uvedl ve svém minulém
článku. Slon nám zde symbolizuje Krále. Panovníka.Císaře.

Na obrázku, který je pod slonem, je malován ,,Zajíc,,. Vedle na
stromě je malována ,,Veverka,, která je smutná a pláče. Za ní je
malován ,,Lev,,.

Aby bylo možné pochopit o jakou scénu se jedná a co chtěl autor
svou malbou vyjádřit, tak je důležité znát staré české dějiny, kde
je za vlády Jana Lucemburského důležitá jedna epizoda a příběh,
který je zaznamenán ve starých kronikách.
Co se týká obrázku veverky, tak to už jsem objasnil ve svých článcích
týkajících se Codexu Gigas ( kroniky Lucemburků ), kde vám
popisuji co zvíře znamená a kdo je za tím schován. V Codexu
Gigas je psáno, že Veverka je symbolem Elišky Přemyslovny.
( aby bylo jasno, tak profesor Emanuel Vlček zkoumal ostatky
Přemyslovny a zjistil, že měla předkus ). Proto Veverka.
Za veverkou která sedí na stromě ,,Života,, je malována smutná
lvice ( terno je královně ).

Malba Zajíce by vás měla nasměrovat na jednu velice důležitou
osobu, kterou je Vilém Zajíc z Valdeka. Vilém byl český šlechtic
z rodu ,,Buziců,, ( Buziků) a byl nejvyšší maršálek a královský
podkomoří Jana Lucemburského. Co je podle mě dost zajímavé
tak při určitých tahanicích dostal Zajíc ( Buzik) roku 1316 do
opatrování mladého kralevice Václava ( budoucího Karla IV ),
kterému v té době bylo 4 měsíce. Buzík Zajíc byl také rádcem Elišky.
Uprostřed je malována Eliška Přemyslovna ( Veverka ) a za ní je malována
tmavá Lvice ( Eliška) . Tmavá Lvice ( královna). Eliška Přemyslovna jak
jistě každý ví a zná, tak byla tmavé pleti po svém dědu, Otakaru Přemyslu II.

Pod touto scénou jsou malováni dva lvi. Jeden je červený a druhy je modrý.
Symbol spojení dvou rodů.
Modrá barva toho Lva nám říká, že je z dinastie Limburků a tedy z rodu
Lucemburků .( Erb Limburků - Lev a Voda).
______________________________________________________________

Teď vám přepíši text, který je po pravé straně a také pod obrázkem.
Použil jsem homofoní substituci a dodržel jedno pravidlo o kterém jsem
už také ve svém článku psal. Ta rada je přímo od Lucemburka.

Text :
Qiri tai : meus (p) kodu sid der Rá atma manu ěn. ternae sene Ré. voju
men dá a lva reci lísia e. tresta Ré. e lún. tu mé saec. vi ac suda : ědama.
ěde sid de us ret. ja ter Rea vula. e caes vi ( alfa ) lev IV. men Kae.
to men Ré dile terre je lene. Re(p)uz. ( repuz, rebus ).

Význam současnost :

Kniha taje : myji (p). Kód žida ten Král. Odemě muži jen. Terna je ženě
Ré ( královně). Oj muž dá a Král má řeči ( nadává) Eliška je. Trestá Král.
Je lůno ( lůno ženy). Zde můj Zajíc. Ví co je soud : jed má.
jed žide dej uš rtům. Já térno ( jsem smutná) Krále vůle. Je Cáes ( Karel) víš
Lev čtvrtý. Jména Karel.
To muž Král, říkám Země je léno. Králem jsem. ( Rébus )
_______________________________________________________________

Zde na té ukázce je jasně vidět, že zápis bestiáře se týká našich dějin.
_______________________________________________________________

Zde je orig. zápis folio 11. ( zdroj Aberden ) Bestiary.

Jen pro doplnění co znamená to co je špatně vidět, protože je to částečně
smazáno. Jedná se o spodní obrázek, kde je malován kozel a další dvě
zvířata. Podle všeho chtěl někdo v minulosti odstranit malovaný výjev na
kterém je jistě malována nějaká choulostivá scéna. Podle mě ,,Kozel,, je
jasný, ten nám symbolizuje nějakou špatnost a nemravnost. Takže podle
mě je tam malována kopulační scéna. V symbolu malovaná žena ,,Srna,,
a za ní je malován nějaký ,,Jelen,,. Paroháč. To je vidět podle toho, že
ta srna má otočenou hlavu směrem k jelenu a ten je malován stylem podle
kterého se dá jednoduše odvodit, že je malován jak srnu obdělává.
Dříve ve starém českém jazyku, jak jsem také četl v tomto bestiáři, ale na
jiných straně , říkalo ,, Trtká,,. Takže jelen trtká srnu. ( zezadu, na buzára).

Něco málo z historie :
Rok 1306 - zavražděn Václav III. Králem v té době byl Jindřich Korutanský
a královnou Anna Přemyslovna, sestra Elišky Přemyslovny ( válka královen).
Boje o český trůn s Rudolfem Habsburským. Vyhrál Rudla.
Roku 1307 se vrací na trůn švagr Elišky Jindřich Korutan a její sestra Anna.
Proti Jindřichu se formuje opozice, která své naděje spojila s princeznou
Eliškou. V opozici byli opati Heidenreich Sedlecký a Konrád Zbraslavský.
( zde si všiměte jmen a zkuste zapřemýšlet o Codexu Gigas).
Ti opati se v roce 1309 stali iniciátory Eliščina sńatku se synem římsko-
německého krále Jindřicha VII. Janem Lucemburským. Svatba ve Špýru.
Hrdá a půvabná a údajně ,,Snědá,,( tmavá ), jako její děd Přemysl Otakar II.
přemyslovská princezna Jindřicha a Markétu okouzlila.

Proč vám to píši : Eliška byla tmavé pleti = Tmavá lvice ( Eliška ).

Kontrolní otázka :
Proč je tam malován Slon ( Slonice ) ?

a) je to pěkně velké zvíře.
b) slon je velký jako ,,Hora,,.
c) slon je chráněný druh.

Proč je za slonem pozadí dělané zlatou barvou ?

a) vypadá to dobře.
b) zlatá barva v symbolu vyjadřuje Slunce - světlo - Luce.
c) zlatá barva je levná záležitost.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Než správně odpovíte, tak trochu historie :

Isidore Seville ( 7. století CE ) ( Etymologie, Book 12,2 : 14 - 16).
Slon má jméno podle řeckého slova pro Hory ( Horu) - laphos. Protože
je jeho tělo velké jako Hora.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Když spojíte slovo Slon ( německy Hora + slovo světlo - Luce) dohromady,
tak dostanete slovo , které vyjadřuje důležitý evropský královský rod.
Lucemburg ( Lucemburk).


Bestiary. Salisbury. Slon + Drak.

14. července 2014 v 4:11 | Josef Zlatoděj prof. |  Bestiary. Bestiář.
Bestiář, značený : Salisbury, Anglie 1230 - 1240. ( British Library ).
__________________________________________________________

Jak se tak toulám historií , hledaje důkazy o činosti Přemyslovců a
Lucemburků, tak jsem také objevil velice zajímavý středověký rukopis,
který uchovává ve svých útrobách Anglická Knihovna. Rukopis má
označení : Salisbury a je o něm uvedeno, že vznikl ve středověké anglii
někdy kolem roku 1230 - 1240.

Nemám nic proti historikům, ale dnes opět musím pozvednout obočí a
velice jemně jim vyčinit. No tak páni co to píšete, vždyť zase klamete
svým vědeckým vysvětlením to co bestář znamená a jak je opět vidět,
tak se vůbec v rukopisu nedokážete orientovat a jasně, zřetelně vysvětlit
co rukopis nese na svých listech za poselství. Máte ale velké štěstí, že jsem
tu opět já a tak mohu přispět svým skromným dílem do mlýna vědomostí a
velice rychle vám všem vysvětlit o čem se ve skutečnosti v manuscriptu
píše.
Takže se zase pohodlně usaďte a pozorně si přečtěte co vám teď píši.

Prošel jsem zatím jen několik Bestiářů, ale vše zatím ukazuje na jednu
velice zajímavou a důležitou věc. Bestiáře jsou jen opisem, který měl
jistě svou předlohu. To znamená, že musel , nebo existuje ,, První ,,
bestiář, podle kterého se pak jen kopírovalo. ( opisovalo ).
Prošel jsem zatím jen bestiáře v Ashmole, Oxfordu a British Library a
velice rychle a snadno jsem zjistil, že mají stejný základ. Jediné v čem
se bestiáře liší jsou obrázky, která vždy maloval jiný malíř, takže je
rozdíl v jejich kvalitě, ale ve své podstatě vypovídají stejnou historii a
stejný příběh.

Obrázky jsou velice dobrým a důležitým vodítkem pro pochopení samo -
tného textu a pro pochopení šifrování , které jak už jsem ve svém minulém
článku napsal je založeno na Homofonní substituci.

Autor, který psal první text, to znamená první bestiář, podle kterého
se pak jen opisovalo, tak musel mít bednu jak Anštajn. To se dá velice
snadno z jeho zápisu odvodit, protože jeho zápis je po všech stránkách
perfektní.
Mě samotného nejvíce zaujalo zjištění, že kódování a celý zápis jak
je veden, je velice podobný zápisu, který je v jiném velice starém
manuscriptu, kterým je samotný ,,Codex Gogas, který nedává vědeckému
světu několik století spát. Podobnost mezi bestiářem co se týká zápisu
a obrázků je přímo úměrná a zjištění že se jedná o rukopis Lucemburků,
Přemyslovců je jistě pro vědecký svět zarážející.
Takže to strašně rychle vstřebejte, já se vám samozřejmě nesměji .

( světoví odborníci v Codexu Gigas vidí nějakého Ďábla . Cha, cha cha.
oni nevidí ten turban na hlavě toho muslima a jasný půlměsíc za jeho
hlavou ! ).

Mě samotného, jelikož něco znám to samozřejmě překvapit nemůže.
_______________________________________________________________________

Ale nechme řečí a tak přejdu svižným krokem k podstatě mého článku.
Dnes vám ukáži co znamená jedna stránka z bestiáře , který vlastní
britská knihovna. ( Salisbury Bestiary ).

Homofonní substituční šifra.

Zde je obrázek, na kterém je nakreslen slon a drak. ( Elephante a Draco ).
Nebudu vám sem přepisovat text toho betiáře, protože každý si ho
může přečíst sám v uvedené knihovně. Napíši vám jen text po překladu
a vysvětlím co znamená samotný obrázek.


Gut drac atca bit ( gut dracam sabit ( sa bit ) Tu Ré ěn. ůd pisi crfae.
anno (m) acci ( 1331). bit jaz s lůcci ac lefa bo ér bit. nádufá pírao
avitá 4 tae damae ji. bo Ré pít. Díla iu ju iei tvor. Fěda rod. mau Ré
uk. ac lásek ce. alva díl lione her fence. repus Rá. hodina ět.
sér fence. jude reptil rasi vé. Vencce (alfa) a lva. Festo zeRé fdaem.
Qvoku to tu ěnei Rá : ats ěne Rado dfe ie tom. toco Ré. Atco co Ré.
háben mau : Draco.

Teď je obrázek a pod ním další odstavec :

Draco ( drago) díto klueč Tórum. ér Fenca ůdaue omé avina má.
Mr cáů Re Káje. Nues gre sid Ra son dauz sin tu emé ( alfa) Lev.
Darujá tue latinů. úd draco díle reců. Kaien ei Ré sunca. ak drac merc
anie Ré. conca lisa.
_____________________________________________________________

Zde v těchto slovech si všiměte několika věcí a to první věty v
druhém ( spodním) odstavci. Tam je psáno : Draku říkám klíč je Tóra.
V druhém významu je psáno : Drahé ďítě klíč je Tora.
Tím vám autor píše, že zápis bestiáře je veden jako zápis židovské Tóry.
Dále si všiměte,že autor použil při svém zápisu i německá slova. Jedno je
na začátku v horním odstavci , slovo Gut. A také je jedno německé slovo
na konci zápisu , slovo je haben. Slovo háben je znamená v češtině - mám.
Hned vedle slova haben je psáno slovo ,, mau,,. To slovo v dnešním jazyku
znamená - mám. Autor ty dvě slova záměrně použil, aby vám ukázal, že
správný význam textu je ve starém českém jazyku.
Často použité slovo ,,Ré,, znamená - Král.
Celý zápis je veden jako dvojsmysl a tak se nedivte že slova mají několik
významů.
Slova : Rado dféě tom. Znamenají : Rada dva v jednom. Tím autor říká,
že slova mají několik významů a že se bude číst několik významů. Jak jsem
zjistil tak druhý význam je dost odvážný, jelikož se týká sexu.
______________________________________________________________

Obrázek Význam :

Slon, drak a slunce .
Ve Slunci je kreslen slon, který nese draka. Nebo také : Drak jede. Důležité
je ale spojení slona se sluncem. Zdrobnělina slova slon, je slůně. Od slova
slůňa už není daleko ke slovu - s lůna.z lůna. ( to je ten zápis co se týká sexu).
Na dalších listech je psáno slovo slon ve staré němčině a to : Elephante.
Když si slovo Elephante rozdělíte tak budete číst : E lefe je mé. Tím vám
autor píše že je lev, to znamená Král. Je Lev jsem já. ( substituce Lucemburků).
Zároveň se také čte : E lefe jede. ( Lev jede na slonu). Slovo jede má také
několik významů , a to zaprvé : Jízdu. A nebo nějaký Jed. Na jedné straně
se píše o jedu a jeho použití . Jed o kterém je psáno se jmenuje : Durman.

Slunce = Luce. Samotný drak je symbolem Lucemburků. Jak je psáno a to
ne jen zde v bestiářích, ale také jak už jsem psal v Kodexu Gigas, který je
rodovou kronikou Lucemburků a Přemyslovců.
Když se podíváte na více obrázků v bestiáři, tak si všiměte, že drak je také
kreslen v symbolicky malované hoře. Hora - Burg. Je to prostě Lucemburk.

Bestiare ( Aberdeen ) Konečné řešení.

9. července 2014 v 21:40 | Josef Zlatoděj prof. |  Bestiary. Bestiář.
Bestiary . Konec jedné středověké záhady. ( J. Zlatoděj Prof. )
_________________________________________________________

Dnešní můj článek bude opět o jednom velice zajímavém středověkém
rukopise se kterým si světoví odborníci nedokáží poradit. A tak je musím
opět sprdnout a ukázat jim jak hluboce se při psaní o tomto bestiáři pletou.

Jedná se o rukopis který je znám pod názvem : Aberdeen Bestiary .
Aberdeen University Library, MS 24.
______________________________________________________________

Takže historici , pohodlně se usaďte, má lekce z kryptologie začíná.
______________________________________________________________

V každém článku kde se píše o tomto středověkém manuscriptu se uvádí,
že jeho zápis je psán latinou a že doba jeho vzniku bude nejspíše někde ve
12 století. Autora vám samozřejmě žádný kolega nedokáže napsat a tak tu
jejich neschopnost musím opět suplovat já a uvést věci na správnou míru.
Podíval jsem se tedy do zmíněného bestiáře svým velice zkušeným okem a
velice záhy po přečtení několika jeho stránek, jsem zjistil jak samotného
autora, tak i velice důležitou věc, kterou je to, že zmíněný bestiář má opět
svůj specifický kód.
_________________________________________________________________

Specifika toho kódování je založena na , Homofonním substitučním šifrování.
_________________________________________________________________

Něco málo o Bestiáři co je všeobecně publikováno na síti .

Asi pochází ze 12 století a je anglický iluminovaný rukopis, který byl poprvé
uveden v roce 1542 v inventáři ,,Staré Královské Knihovně,, v Westminsterském
paláci. Informace o jeho původu a majiteli jsou nepřímé. Aberdeen Bestiář má
souvislost s jinými bestiáři pocházející ze středověku. Zejména s Ashmole
Bestiary.
_________________________________________________________________

Jak už jsem napsal ,tak jsem se na rukopis a jeho zápis podíval svým velice
zkušeným okem a velice rychle zjistil jeho šifrování a samozřejmě i jeho
autora. To co mnohým historikům trvá léta a staletí, tak já specialista na
staré manuscripty zvládnul za několik minut. A proto vám mohu napsat to
co jistě zajímá každého historika a to je informace, kdo je autorem
zmíněného Bestiáře . A hlavně o čem se v něm píše.

Dnes vám ukáži význam obrázku na kterém je malován Panter . A také
význam slov, která u něj jsou.

Zde je obrázek : Panter ( Aberdeen University Library, MS 24 ).Nad obrázkem je psána jedna velice důležitá věta, která vám řekne, kdo je
znázorněn. ( namalován ). Historici a různí světoví odborníci tam přečtou
slovo Panter, zárověň toho pantera tam i vidí a je jim to asi zcela jasné.
Ale to je opět špatně. Autor si totiž s váma pěkně zahrál , jak je jeho zvykem
na chytráka a hlupáka. Před sugerovaným slovem Pantera, je psáno jméno
které vás opět navede na mocný a důležitý evropský rod Lucemburgů.

Věta a písmena ( znaky) nad obrázkem, orig. přepis :

partuf creari.ut mulus,etburdo, De pantera.

Po dosazení a výměně znaků je text :

Fír tu s Ré a Rá. ůd tu lucemburd o, De pan tera.

Význam současnost : ( číst z leva do prava ).

Fír ( 4 ) jsem s Králem a královnou. Ůd zde Lucemburg, zDe pán Země.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pod obrázkem pána Země je psáno :

Eft animal qd dr, pantera, varium quidem colorem.
hnf ec efpeciofi ffimum nimifet manfuetum.

Zde v této větě je ukrytá nápověda, která říká : mee F. Autor vám píše
že máte z jeho zápisu odstranit znaky písmene ,,f,,. Když dodržíte jeho
radu, tak budete číst správný význam té věty.

E tína má lid. trpie téra. víri ůda ví dět co gore mé.
nese Elízai dumei. diet mae vedum.

Význam současnost : ( číst z leva do prava )

Je stín na mém lidu. trpí země. Víra ůda ví .Děti co Hory mé.
nese Eliška Přemyslovna. Děti moje vedu.

________________________________________________________________

Takže na obrázku je malována celá rodina Lucemburků. Dnes máte historici
pěkný den, protože se taky něco nového naučíte a tak si budete moci doplnit
vám chybějící znalosti a vědomosti. Takže se pozorně učte a také si laskavě
opravte to co o Bestiáři publikujete. Latina ? Kde pak vážení . Starý český
jazyk a mocný královský rod Lucemburků a Přemyslovců.

( slovo Ůd, znamená = důležitá osobnost ).

Bestiare Oxford. Manuscript Lucemburků.

6. července 2014 v 13:36 | Josef Zlatoděj prof. |  Bestiary. Bestiář.
Tajuplný Bestiář. Konec jedné středověké záhady. ( Zlatoděj )
_______________________________________________________

Dnešní můj článek se bude opět týkat velice zajímavého rukopisu, který
je uložen v Oxfordské Bodleian Library, pod označením MS Ashmole 1511.

V poslední době pročítám tento manuscript a nevycházím z údivu, jakým
velice zajímavým kodem je psán a šifrován. V první řadě musím opět
pozvednout obočí a velice jemně se opřít do historiků a různých světových
odborníků, kteří si nejsou schopni s tímto rukopisem poradit a píši tak jako
vždy na téma tohoto rukopisu ptákoviny. Co vás na těch univerzitách učí ?
Každý kdo má dobrý zrak a sám se podívá na text bestiáře, tak musí velice
rychle poznat, že s latinou má rukopis velice málo společného.

Jak už jsem ve svém minulém článku psal, tak rukopis bestiáře má svůj vlastní
kód, kterým je velice chytře celý manuscript psán.
Dále ,kdo má oči, tak musí vidět spousty obrázků na kterých je jasně a
zřetelně kreslen znak Lucemburků.

Já vám teď ukáži o jaký Lucemburský symbol se jedná. Tento je kreslen
na několika místech zmíněného bestiáře a také v jiných rukopisech, které
pojednávají o jejich rodu.
A co je důležité. Důležité je to, že jsem vám ho všem před časem ukázal
a to v souvislosti s jiným velice starým rukopisem, kterým je pro mnoho
historiků tajuplný sámotný CODEX GIGAS. Na deskách kodexu Gigas jsou v
jeho rozích kovové ornamenty, které ukazují na původ majitele a autora.
( kromě do kůže vytlačených znaků a symbolů krále a císaře, co jsou ty
císařské orlice a královské koruny.)
________________________________________________________________

Jen tak pro vaši informaci vám ukáži jednu velice zajímavou věc týkající
se Codexu Gigas. Dobře čtěte: Říjen 2005. Ředitel České Národní knihovny
Vlastimil Ježek domluvil v Lucemburku za přítomnosti dalších ředitelů
evropských knihoven, digitalizaci ,, Codexu Gigas,,.
Náhoda ? Já na náhody nevěřím, protože vím že všechno je dané.
________________________________________________________________

Ale zpátky k Bestiáři.

Symbol Lucemburků. Symbolem je zvíře ( bestia), které je z části složené
z lva a supa. Zde je několik obrázků na kterých je Lucemburský symbol
a znak.


obrázky : Blanka z Valois a Karel IV.
Dva krát - Bestiář , Bodlein Library Oxford.
Codex Gigas - kování na vazbě.

Wikipedia cz + Bodlein Library + US digital Library.Teď vám ukáži co je pravá podstata bestiáře a kdo je jeho autorem.
Několik stran jsem musel přeložit, abych se mohl dostatečně v rukopisu
orientovat a mít jistotu, že to co vám píši je správně.
_________________________________________________________________

Část textu, který je na straně folio 12, Ashmole bestiary ( Oxford).
orig. přepis po dešifrování :

sifres padlo fnisenam znamae dum lefe are sen men hupku anes rtif.
pisuju jana sifa pisal hon sluof zosire ito felky. ptaez zkasto hoei.
folos rudic cie piezok fieny mus. a ré flune slo klef. vada vijuc ja .dumae.
nefladae azi fdova. ruda couse piko.

Doplním čárky a háčky :
Šifres padlo. fní šenam známae. dům léfe a Ré šen. men hupku a nes rtíf.
pisu ju Jana šifa. pisál hoň sluóf zo siré ito felký. ptaež z kasto hoei ?
falus rudíc čie piezok Fieny muš. a Ré f lůně slo klef. váda vijůc. já Dumae.
ne fláda e azi fdova. Ruda couše bíko.

Překlad současnost :

Šifra padla. V ní žena známá je. Dům Lva (krále) a Ré žen ( královny).
Muž hubičku dal na rty. Píši to Janovo šifrou. Psal hoň ( on) slova o pánu
velkým. Ptáž se na jeho rod ? Falus Rudolfa močí písek Vídeňský muž.
A Ré ( král) v lůně, zlo, kref. Hádka křičím. Já Přemysla.
Nemohu vládnout jsem asi vdova. Rudolf kouše býka.
_______________________________________________________________

Teď vám přepíši část ze strany značené Folio 15 v. Bestiář.

E stína díla. Střese kášie quno. česu is šencia sně lůfčče Káj. Uč réčia a mág
ničudíne. Czess Lisa su tu Cáe mať. Foni ad mé Lis . Žít Sir česie děs.
Semej česk ac máž, plá sem majez. Fdát našu muš. Alissceo šena tu šie sama.
Já cérc čuja réšš. Pusa es. Jasee. Slav ceszeu jej sire.
Cért si. Latin atce.

Překlad a význam současnost :

Je stín v díle. Střes se káži je královna. V česku jsem žena sni je lvíče Karel.
( ve slově lůfčče je skováno = lůcce)
Učí se řeč a tak se mágu nediv. Česká Eliška jsem tu Karlova matka. Vona (ona)
od mé Lis ( Elišky). Žít sir v česku je děs. Zemi českou jak máž, plá zem moje.
Vdám se za naše muže. Eliška žena tu žije sama.
Já cerka poslouchej a vyřeš to. Pusu ti. Jásej. Slav v česku můj sire.
Čert jsi. Latina otce.
_________________________________________________________________

Co k tomu ještě dodat, snad jen světoví odborníci - Učte se.