Voynich Manuscript. Codex Rohonc. Zodiac Killer. Chronik des Konstanzer Konzils.
Codex Gigas. Bestiary. Oráč a smrt.Václav Břežan. Rukopis Zelenohorský.
Rukopis Královédvorský. Somerton Man. Píseň Vyšehradská. Milostné písně Krále
Václava. Tkadleček. Blitz cipher. Kosma kronika.P.I.O.6.

Únor 2014

Codex Gigas. Kronika Přemyslovců a Lucemburků.

19. února 2014 v 0:22 | Josef Zlatoděj prof. |  Codex GIGAS
Kodex Gigas. Ne Ďábelská bible. Kronika. ( Alba Dějů )
_________________________________________________________

Jan Lucemburk a Eliška Přemyslovna. ( obrázek Wiki.cz )

Jak jsem zjistil, tak mnoho lidí, kteří se snaží napsat něco zajímavého
o kodexu, píší jako přes kopírák a evidentně se žádný z těch pisatelů,
nepodíval na samotný rukopis, který by jim jistě sám prozradil mnoho
důležitých věcí, které se vztahují k tomuto velice starému rukopisu.
Veškeré jejich články mají velkou uniformovanost a je podle toho vidět, že
o kodexu píší jen to co si každý z nich někde přečet. Všichni jsou vyvaleni
z toho obrázku o kterém se všichni domnívají, že by měl znázorňovat
samotného ďábla, který jak se všude uvádí pomohl při zápisu nějakému
mnichu, který mu za ůpis své duše s psaním kodexu pomohl.

Jak jsem zjistil tak všechno co se o tomto kodexu píše je opět špatně.
A špatně je to podle mého názoru proto, že žádný historik se nedokázal
do toho rukopisu podívat , a pořádně se podívat na samotný zápis, který
není psán jen nějakou latinou, ale je na mnoha místech psán obyčejným
starým českým jazykem. A tím starým jazykem je toho v kodexu psáno
dost na to, aby bylo možno určit, jak samotného pisatele , tak i hlavní
věc a tou je to, co kodex ve své podstatě vlastně nese za informace.

Kodex jak už jsem napsal, vznikl na popud Lucemburského, a Přemyslovského
královského rodu a popisuje různé jistě důležité věci z jejich života.

V úvodu kodexu se píše o Janu Lucemburském a Elišce Přemyslovně .


Každý kdo se podívá už na desky kodexu, tak uvidí spoustu indícií, které
vám musí říct, že kodex je Kronika velice důležitého evropského rodu,
který v té době ovládal mnohé tehdejší země.

A né kodex nějakého mnicha, který ho po večerech dával dohromady.
Ta kožená vazba nese na svém povrchu dost symbolů, které ukazují
právě na královský rod. Na deskách je vytlačeno velká spousta královských
a císařských symbolů. Těch atributů je tam opravdu dost na to, aby každý
kdo je vidí, rychle opustil myšlenku, že kodex je dílem nějakého mnicha.

Atributy které tam jsou :
Královská Koruna. Císařská Orlice. Císařská koruna.


V každém rohu desek kodexu je ornament z kovu, který v sobě nese
symbolické spojení dvou rodů. Rodů Lva ( Přemyslovci) a rodu Orla
Lucemburkové. Každý kdo se podívá na ten ornament, tak by měl vidět
Lva , který je ve vrchní části Orlem. Spojení dvou rodů.

Zajímavé také je, jak křídla těch orlic drží na svých perutích právě
symbol Slunce. Symbol světla a tedy Jasu. ( latinsky - Luce, Luxe ).

Zde je ten ornament . (zdroj Digital Library)

___________________________________________________________________________


Zatím nejlepší článek, který kdy někdo napsal o tomto velice starém kodexu je

umístěn zde : kodex skeptik

Codex GIGAS. Lucemburkové a Přemyslovci.

13. února 2014 v 21:40 | Josef Zlatoděj prof. |  Codex GIGAS
Kodex Gigas. Symbol a rukopis. Eliška Přemyslovna.
_________________________________________________________obrázek : Wikipedia.cz
Protože musím suplovat to co vám nikdy žádný historik nenepíše a žádný
světoví odborník nedokáže objasnit, tak jsem se pustil do překladu bible,
která má v laickém světě podobu záhady, která se jmenuje Ďábelská
bible.
Jak už jsem ve svých dřívějších článcích o tomto zajímavém kodexu uvedl,
tak celý manuscript má svůj vlastní kód, kterým je celá kniha psána.
Že je v rukopise použito šifrování, vám autor sděluje na několika místech
v kodexu.
Po několika hodinách jsem zjistil kódování a tím pádem vám mohu napsat
to podstatné co tento tajemný kodex obsahuje.
_______________________________________________________________

VEVERKA .

Takže přejdu k věci. Dnes vám ukáži, co znamená strana (218) na které
je kreslena Veverka, která sedí na vrcholu symbolického královského
rodu Lucemburgů.
Že se jedná v symbolu o Elišku poznáte, když si přeložíte nápis, který
je psán větším písmem vedle symbolu Lucemburků.

Nápis :
N. DIEBVS. ASSVE
RI. REGIS. Q. REG

Pro lepší přečtení je dobré si znaky napsat do jedné řady.

N. DIEBVS. ASSVE RI. REGIS. Q. REG.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Pro pochopení toho co ten nápis ve svém správném významu znamená je
důležité znát židovské šifrování, které jako správný žid Lucemburk a
každý člen jejich rodu ovládal. Samotná Eliška Přemyslovna v kodexu
píše, že se židovské šifrování musí naučit a pilně trénuje.

Každý kdo se podívá na znaky, které jsou v prostředku věty, tak by si
měl všimnout jedné důležité věci, kterým - ASSVE RI. V tomto slově je
použito šifrování jen z malé části a tím vám Eliška dává šanci zápis
rozluštit. Já vám teď tu nápovědu ukáži : AC SVERI.

Každý kdo by si chtěl přečíst něco z toho co je psáno v kodexu gigas, tak
musí počítat s jednou důležitou věcí, kterou je to, že celý zápis je psán
ve ,,Staré české mluvě,, která je stará několik století a tím pádem
nebude číst slova v dnešním jazyku.

AC SVERI. V dnešní mluvě znamená : Jak zvíře.

Eliška tedy píše, že je znázorněna na obrázku, jako zvíře : Veverka.
___________________________________________________________

Když použijete židovské šifrování , které je založeno na substituci, tak
z celé psané věty, dostanete tento význam :

ETA KUS AC SVERA R. ELISA. REG.

___________________________________________________________
Při tomto překladu je taky důležité vědět, že autor codexu používal
při svém zápisu i německá slova. Takže začátek slova DIEBVS, je
potřeba rozdělit a převést německé zájmeno ,,Die,, do českého jazyka
a použít ho v zápisu jako slovo ,, TA,,.
___________________________________________________________

Že se pojmenovala Eliška Přemyslovna, jako Veverka, bude podle mě
nejspíše tím, že jako všichni její předci, měla ,,Předkus,,.

___________________________________________________________

Přeložil jsem část z té stránky, protože jsem potřeboval zjistit a nalézt,
kde se píše o významu toho pěkného obrázku. Nemá cenu sem psát celý
překlad té stránky a tak vám jen ukáži, kde se píše o symbolu na kterém
Eliška ( veverka) sedí a jaký je jeho celý význam.

Dříve je ale důležité vědět, že Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský
zplodil celkem 7 potomků, z nichž se dožilo nějakého věku jen 5 jejich
dětí. Důležité je tedy zplození 5 potomků.
Děti jsou : Markéta Luce.( 1313-1341). Jitka Bona/Luce ( 1315-1349).
Václav / Karel IV. ( 1316-1378). Přemysl Otakar ( 1318-1320).
Jan Jindřich ( 1322-1375). Anna Lucemburská ( 1323-1338).
Eliška Lucemburská ( 1323-1330)

Každý kdo se podívá kolik má ten symbol částí, tak zjistí, že se skládá
v hlavní části z 5 kusů, které mají v sobě malovány znaky Lucemburků.

Eliška tím říká, že dala život 5 Lucemburkům.

To co vám teď píši, je psáno po pravé straně toho symbolu a je to psáno
černým inkoustem. Eliška tam píše co celý obrázek v symbolu znamená.
Píše tam že uprostřed jedné té části je malováno :

Slunce - Luce.
Hora - Burg.

Dále tam píše co znamená barva použitá na kalouny ( to jsou ty barevné
kusy pod symbolem Slunce a také ty které obtáčí znak.) Píše o dvou
barvách a jejich správném významu. Píše tam také o báji, která je
hodně stará a týká se toho, že jejich předek zabil Draka. Píše tam
o Pávu a smaragdové barvě použité v obrázku. Ta smaragdová barva
má symbolizovat právě toho ,,Draka,,.
____________________________________________________________

Když se seznámíte s tím jak například Václav IV, syn Karla IV, použil
ve svých kodexech kresbu o které napsalo spousta historiků hovadiny.
Tím myslím tu jejich slavnou,, Točenici,,. Tak je taky dobré si všimnout,
že střed obrázku, který v symbolu znázorňuje ,,Horu a Slunce,, je
svým tvarem dost tomu symbolu podoben.

Jinak ty Kalouny ( ty barevné konce nějaké stuhy) které použil syn
Karla IV. mají stejnou barvu, jako ty které použil ve svém
kodexu Bible právě Václav IV.Lucemburk
LucemburgJinak je v rukopisu dost zajímavých věcí, které se dotýkají samotného
života jak Lucemburků tak i různých pletich a boje o český trůn. Co je
podle mě velice zajímavé, že to co jsem vám teď napsal je podle všeho
jen vyprávění , které diktovala Eliška svému synu Václavu, Karlu IV,
který je pod tím podepsán.

Celý ten odstavec končí větou :

A Lůc Vasíc Cara pére Káes. Sa Kvínuj jusi naz.

( A Lucemburk Václav, Císař psal Karel. Za královnu už jsi náž.)

Kodex Gigas. Manuscript Lucemburgů.

8. února 2014 v 17:43 | Josef Zlatoděj prof. |  Codex GIGAS
Kodex Gigas. Kniha královského rodu Lucemburků.
_______________________________________________________________

Obrázek : Wiki.cz.


O tomto velice starém kodexu, bylo v minulosti napsáno mnoho knih
a různých článků plných teorií, které jak jsem zjistil se jen z malé
části zakládají na pravdivých skutečnostech. Vše co si někde o kodexu
gigas přečtete je jen smyšlenka, kterou vám nějaký chytrý historik ve
své neznlosti a pohodlnosti naservíroval. Vše je totiž úplně jinak. To co
se vám snaží různí světoví odborníci podstrčit, jako nějaké vysvětlení
toho co kodex Gigas a jaký má pro nás všechny význam je špatně.

Na kodexu jsem už nechal nějaký ten čas a tak vám tím pádem mohu
s klidným svědomím napsat, že kodex gigas je knihou, která vznikla
na popud královského a císařského rodu Lucemburků. Několik dní jsem
pročítal tuto velkou knihu a hledal určitou nápovědu, která by mě
nasměrovala na samotného pisatele a také ukázala, jak je vlastně tento
kodex psán. Velice mě také zajímalo, jak samotný autor nazval tu
kresbu, kterou vám historici prezentují jako ,,Ďábla,,. A samozřejmě mě
také zajímalo jméno samotného pisatele toho velkého rukopisu. Zatím
jsem vynechal ty statě, které jakou všeobecně prezentovány, jako přepis
starých kronik a různých povídání o starém zákoně. Tak to jsem prozatím
vynechal a soustředil se na text okolo toho orázku, podle kterého je
kodex pojmenován.
Na těchto stránkách, které jsou uprostřed kodexu a jsou prezentovány
jako ,,Medica,, jsem našel dost toho, abych mohl napsat to, co teď píši.
________________________________________________________________

ŠIFRA :

Takže přejdu k věci. Jak už jsem ve svém minulém článku napsal, tak
kodex Gigas je zašifrován a má svůj vlastní specifický kód, který je
založen na substitučním šifrování.
To tam píše sám autor.
________________________________________________________________

JAZYK KODEXU :

V kodexu je použito několik jazyků. Prvořádý jazyk, kterým je psán je
starý český jazyk. Další jazyk který autor použil, je stará němčina.
Místy je někde použito i anglické slovo.
Třetím jazykem kterým je rukopis psán, je stará latina. Ta je velice
chytře psána a má za ůkol navodit u vás dojem, že celý kodex je psán
latinsky.
________________________________________________________________

ZPŮSOB ZÁPISU :

Podle toho jak je kodex psán, tak se dá uvažovat o tom, že autor
používal , Fonetický zápis slov. Psal slova, tak jak je slyšel. V zápisu
jsou také používany zdvojené znaky ( spřažky), které jsou předchůdcem
háčků psaných nad znaky, C,S, atd. ( dva znaky písmen : cc = znak č.)
________________________________________________________________

OBRÁZEK :

V samém středu kodexu je nakreslen obrázek, podle kterého je rukopis
pojmenován. Jak už jsem ve svém předešlém článku napsal, tak zde není
nakreslen jen ďábel, ale tato kresba také symbolicky vyjadřuje velké
nebezpečí, které v té době hrozilo od muslimského světa. Že se jedná v
symbolu o muslima, je psáno na jedné stránce ( 240 r ).
________________________________________________________________

Nejdůležitější věc v zápisu kodexu Gigas :

Spousta psaných vět v kodexu je psána bez nějakého zašifrování. Je psána
starým českým jazykem, který se dá vcelku velice snadno v dnešní době
přečíst.
Autor který rukopis psal také naříklad spojil na určitých místech dva
jazyky dohromady a napsal jak slovo starým českým jazykem, tak
zároveň i starým německým jazykem.
Příklad : subin. ( slovo,, su,, znamená ve starém českém jazyku : Jsem.
Slovo ,, bin ,, znamená ve starém německém jazyku : Jsem. ) atd.
Dále jak už jsem napsal, tak autor psal slova tak jak je slyšel.
Příklad : slovo ,, vir,, znamená v zápisu slovo ,,Fír,,. ( německy 4).
Nebo slovo Háben. Tak to píše autor : Hábun.
Ukázka přepis orig. slov v kodexu gigas : Sibile maz habun dare ex dare.
( Výnam : Sibile máž háben dare ex dare.) ( slova : máž a háben jsou
psána vedle sebe a mají stejný význam ). atd.
______________________________________________________________

Teď vám přepíši několik vět, které jsou psány v češtině ( starém jazyku)
a ukazují co codex znamená.

Prim humore vicee fedscStallujc er alba zvicuf.

V této větě nám autor píše slovo ,,Alba,,. To slovo se v zápisu několikrát
opakuje a ukazuje na to jak se kodex správně jmenuje. Správný název
rukopisu je tedy : Album zvyků.

Prim humore víceje věcí stalose. Éry Alba zvyků.

Dnes by se řeklo : Kronika.
______________________________________________________________

Yariu polok fiznu fisau. ( Jarek polák píznu pisau ). Jarek polák písmena
psal.
______________________________________________________________

Slau sveco color sfitu sibile pízuj pisac mui habun dare ex su bin zre
ccezcua zlavce dine odi qvalu . craff s luco hun ia.

Slav svičku color svitu jsi bílé. píše písař můj můj dar. ex jsem jsem, zře
české slova. teď ódy chvála. Graff s Lůce jsem já.
______________________________________________________________

Quen umí subsolano . ( královna umí substituci ).

Redcc finguss rie monou quen vinch. ( Řeč fingovanou ryje žena
králova přeje ).
______________________________________________________________

Qvíni si. Su ér moj s japce meri diana grae kuski zida : nasilois monaes.
stme ridiani. S dances. Vencas.

( Královna jsi. Je doba moje s jablkem, měří ti ana. Hraje kousky žida:
Našel jsi žena je. S tmy řídím já. S díkem. Václav.
______________________________________________________________

Vesfeu judess. Nosople stebo chomari dese palica vena brachu. EX.
U Caes fir mazca. ex. slipte re. ex. sapiss zar cara. Smace. ex.
Smernic sa sione mundr. Pissnei : Vena Lucc Linci dal.


Ve své Judeii. Smrkanec s tebe komáre, děs má hlava Véna brachu. ex.
U Karla IV. je maska. ex. Slibte Ré. ex. Zapiš žár Císaře. Smějte se. ex.
Pravidla ze Sionu. Mudr. Pyšný : Václav Lucemburk. Linec psal.

______________________________________________________________

Zde na tomto co jsem vám napsal je jasně vidět, že Codex Gigas je
psán jako kronika Lucemburků. Ve která jsou popisovány jejich
skutky a činy.
Nikdo by neměl zapomenout na to, že sám autor v rukopise píše tuto
důležitou větu : Redšš fingušš rie. ( Píši fingovanou řeč ). Tím vám
autor říká, že zápis v codexu je šifrován.

K obrázku čerta by se měla vztahovat tato věta :

An Lew spassi znej pse. ( Je Lev s Paši, z něj pes .) ( lev = král).

Když se podíváte na obrázek, tak tam uvidíte symbol krále a tím je
ta hermelínová bederní rouška. Že se jedná o Pašu, poznáte podle
turbanu, který má postava na hlavě. Že se jedná o muslima vám
ukazují rohy ( přepůlený půlměsíc ) a drápy, které jsou dělány jako
půlměsíce. ( středověk + muslimové + kruciáty ).