Voynich Manuscript. Codex Rohonc. Zodiac Killer. Chronik des Konstanzer Konzils.
Codex Gigas. Bestiary. Oráč a smrt.Václav Břežan. Rukopis Zelenohorský.
Rukopis Královédvorský. Somerton Man. Píseň Vyšehradská. Milostné písně Krále
Václava. Tkadleček. Blitz cipher. Kosma kronika.P.I.O.6.

Leden 2014

CODEX GIGAS - Devil's Bible.

31. ledna 2014 v 19:49 | Josef Zlatoděj prof. |  Codex GIGAS
Kodex Gigas. Ďábel a Jeruzalém.
____________________________________________

Protože mnoho lidí nechápe co Kodex Gigas vůbec je a píší jen
to co si někde přečtou, tak jsem se rozhodl všem objasnit co tato
velká kniha, obsahuje a nese za tajemství. Kniha byla pojmenována
podle jednoho obrázku, který je na straně značené 290 r codexu.
Všichni jsou ovlivněni historkou, která se všeobecně traduje už roky
a to , že samotnou knihu napsal nějaký mnich s pomocí nějakého čerta
který mu za úpis své duše, pomohl za jedinou noc kodex napsat.

Takže to je nesmysl a blábol, který si někdo v minulosti vymyslel, aby
skryl pravý význam codexu. Jak už jsem ve svém minulém článku napsal,
tak Kodex Gigas je dílo, které po sobě zanechal královský rod Lucemburgů.

Že se jedná o tento rod, je v kodexu vyznačeno znaky, které jsou shodné
se znaky, které jsou psány v nejmenší knize, která je známa pod jménem
Kodex Rohonc. V těchto dvou knihách a to jak v Kodexu Gigas tak i
v Kodexu Rohonc, jsou napsány uplně stejné znaky, které ukazují na
pisatele z rodu Lucemburgů.

_______________________________________________________________

Takže máte zde Největší knihu a zároveň nejmenší knihu na světě.
_______________________________________________________________

A teď se vám pokusím ( záleží kolik má člověk gebírů) vysvětlit co Čert
a Jeruzalém dělají na stránce, které jsou hned vedle sebe.

Takže vážení vědci a nevědci a historici co se snažíte zjistit více info
o tomto kodexu, laskavě se seznamte s dobu o které jistě tato kniha
informuje své případné čtenáře. Seznamte se stím co znamená Křížová
výprava ( Kruciata) a pak jistě dovedete zjistit co ty dva zmíněné
obrázky znamenají a co mají v symbolu vyjadřovat.

Seznamte se s tím jaký byl tenkrát Boj o určitá území a kolik bylo
papežem vyhlášeno kruciát. Těch křížových výprav, bylo podle toho
co je znazorněno v symbolu na obrázku Jeruzaléma celkem 10. Proto
je tam znázorněno 10 hradeb a 10 svatých míst Jeruzaléma.
------------------------------------------------------------------------------------------------

( na jedné střeše, která je zbarvena zeleně je napsáno několik znaků,
které vám mají napovědět jak je samotný zápis autorem veden.
Ty znaky jsou dnes špatně vidět a pro lepší studium je důležité
použít stránky švédské knihovny, kde je možné větší zvětšení a tím
pádem se dají znaky dobře číst.
Ty znaky jsou : 2R,C3,5E,8P.
Těmito znaky vám autor říká že použil při svám zápisu židovskou
gematrii. Protože číslo 2 je B,R,K. Číslo 3 je C,G,S,L. Číslo 5 je E,H,N.
Číslo 8 je P,F. )

Na samotné kresbě těch staveb je použito mnoho znaků písmen a
čísel. Některá jsou už špatně vidět, ale většina jich je psána jako
okna a některé jsou psány na střechách staveb. Jeruzaléma.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Zde si naštudujte co je Křížová výprava a středověk.


když si pořádně naštudujete co ta doba obnášela a kolik bylo vedeno
svatých válek ve jménu kříže za dobití Jeruzaléma a různých území,
tak jistě snadno poznáte, že na obrázku není kreslen jen nějaký Čert,
ale že tato kresba zárověň v symbolu vyjadřuje muslimské nebezpečí.

Když se pořádně na tu kresbu podíváte, tak je identifikace velice
jednoduchá. Já vám trochu napovím : Půlměsíc ( rohy), to že je
půlměsíc červený, vyjadřuje v symbolu - Krev. Další věcí kterou
lze z kresby vyčíst je pokrývka , kterou má čert na hlavě. Tu nosí
i vdnešní době každý muslim.
Dále si všiměte jaké má čert drápy. Každý dráp je vlastně myšlen jako
krvavý půlměsíc.
____________________________________________________________

Takže vážení to co mnozí z vás papouškují a píší, že se jedná o
nějakého ďábla je špatně. Zde vám autor kodexu ukazuje největší
nebezpečí, které bylo i ve středověku opravdu velké.

To že je Jeruzalém a hned naproti kreslen muslim ( čert) by mělo být
každému jasné. Samotný boj o Svaté místo je dlouhý a táhne se
dějinami až do dnešních časů.
A co je také důležité, je to, že codex Gigas psal žid a nebo někdo,
kdo ovládal židovské šifrování.

____________________________________________________________



_________________________________________________________________________________

Další velice zajímavou věcí je, jak autor obrázku znázornil a nakreslil Turban,
který je nakreslen z mnoha Cibulí. Turban svým tvarem tu cibul trochu
připomíná. Ale zde autor také použil slovo, Cepa,, které znamená v latině
právě cibul. Cibul = Cepa. Slovo Cepa, když budete číst pozpátku, jako žid,
a použijete gematrii, tak budete číst slovo : A pes. ( C=S)
Těch hodně cibulí tedy také vyjadřuje : Mnoho psů.

Za další : že se jedná v jdnom významu o půlměsíc, vám autor obrázku
naznačil na samotné kresbě. Když se podíváte jak jsou ty rohy ( měsíc)
kresleny, tak uvidíte, že půlměsíc je rozdělen. To vyjadřují ty kroužky
na spodku rohů. ( části půlměsíce).

Zde jsem to pro snažší pochopení rozkreslil :



Půlměsíc. (rohy)

CODEX GIGAS - Ďáblova bible.

30. ledna 2014 v 19:50 | Josef Zlatoděj prof. |  Codex GIGAS
Kodex Gigas - Konec jedné světové záhady.
____________________________________________________________



Kodex Gigas













Protože nesnáším záhady, tak jsem se taky podíval na největší knihu
na světě, která se jmenuje Kodex Gigas. ( Velká kniha). Co se týka
velikosti, tak je rozměrově jistě největší knihou co kdy někdo napsal.

O této knize, která je psaná na pergamenu , bylo během mnoha let
napsáno spousta různých teorií, které mnohdy hraničí s utopií.
Nejrozšířenější je blábol, že knihu napsal nějaký mnich s pomocí
nějakého ďábla, který mu s knihou pomohl. ( Blábol jak stehno).
__________________________________________________________

Trocha historie :
Kodex Gigas : záznamy v kodexu končí rokem 1229 .
Roku 1245 byl kodex zastaven řádu Cisterciánů v Sedlci.
Pavel Bavor z Nečtin ( 1290 - 1332) jej roku 1295 odkoupil pro
Břevnovský klášter.
V letech 1477 - 1593 byl kodex v klášteře Broumov.
V březnu 1595 byl kodex převezen do Prahy a stal se součástí
sbírky císaře Rudolfa II.
Roku 1648 ho ukradli Švédové.
__________________________________________________________

Všude se všeobecně uvádí a píše, že rukopis je psán Latinsky. A to od
začátku až do konce.
__________________________________________________________

Po svém velice důkladném studiu samotného kodexu, jsem dospěl opět
k přesvědčení , že vědci a historici, kteří s snaží kodex identifikovat a
nějakým přijatelným způsobem ho lidem vysvětlit se opět pletou a píší
jako vždy ptákoviny.
___________________________________________________________

Kodex Gigas, není psán jen latinou, ale na mnoha místech je psán i
starým českým jazykem. Na několika místech v kodexu je zápis
určitých lidí, kteří se snažili kodex z nějakého popudu rozšifrovat
a obsah který kodex skrývá tím páem pochopit. Jak jsem po přeložení
několika těchto vpisků zjistil, tak na několika místech je i zápis
samotného velkého pražského rabína Léva ( Pražský Maharal), který
jak jsem z jeho zápisu zjistil, samotný význam kodexu pochopil a
zároveň správně určil jeho pisatele.
Většina těch perem psaných dodatečných zápisů , které jsou mnohdy
psány velice špatným písmem, je co se týká idetifikace samotného
autora codexu správná.
___________________________________________________________

Na codexu jsem zatím dělal jen několik dní , ale i těch pár dnů mě
samotnému stačilo na to, abych se dovedl v psaném zápisu dostatečně
orientovat a správně pochopit význam jeho zápisu. Takže vážení
vědci a historici. Kodex Gigas, není nějaká ďáblovo bible, ale je to
velice stará Kronika, která je dílem jednoho člena velkého rodu
Lucemburků.

Sám autor se vám snaží v určitých nápovědách napsat, kdo je a jak
žije. V textu je například tato věta : Uca ad hebreos duplicate tu
unicace.
Když to přepíši do současné mluvy, tak výsledek je :

Učím se hebreštinu , duplikátní která je unikátní.

Tím vám autor říká že zná a ovládá gematrii, která je v zápisu kodexu
samozřejmě použita. ( duplikátní, znamená výměna znaků v zápisu).
_____________________________________________________________

Překlad a orientace v kodexu je dost náročná, protože autor někdy
mačkal písmena na sebe, aby tak vzbudil dojem latiny. Na jednom
místě je psáno jak postupovat při samotné, čtení a jaké znaky písmen
ze zápisu odstranit. Pak se čte zápis ve starém českém jazyku.

Já vám teď přepíši část, která je psána na začátku kroniky.
Do zápisu jsem doplnil háčky a čárky, které v originálu nejsou psány.

Kodex Gigas - Začátek rukopisu :
_____________________________________

Lidu latina, lingua de hebra pero en Fénca. Sněj run robie Rá : sříte Ré.
Péra Lučo sů Dílo. Cér čezk sinčča co Rá hora. Šiviu R : píseň královna
ac ceru es ILXX. Jes prosue. Fuga dá sione nový punc. Hrá R : ctíte Ré.
i sa ženiu i paní Ré. Prae ceššu ego slůneu cest ac v juli porcione. I sa
nauco dá ženy iz Poloca. Nesóf Vašce. Káus. A Ližky pan pláčču.
E dara ito. Ušiu míre origues mé studium. Puz Cáju R s jedia zná an
vive. Jan s Lyššone. Sen o moci znál ac sníl. Posl Lóču zrešoj, on stělla.
Sú věř ůd. Opus omne dá čtie Quens. Dumá uč mluv Česce ( české).
Alis Quen. Anuš an česu hrae sa uč. Suplua Quina : Ju Lůca ( srdce).
Podal maxuneg : Engliš daru ( srdce) APLO : Anešo R slyš punc sa učč.
knihy : muka, děve, céri. Šeptanico cesiu s Quen říš : ni máte ůčel.
Máš cód ex to apla vo Cáju. Silným děveu Any žáre noci bál.
Cůt děbnic. An qíne cópá verues : S Lumína Deu.
Fálke niuš Hunné a quen vivet. Jáso su Lůce Vasíc ne Cáj. Rá šiu ti
více e snak muže a ššen. Dal Quns. Pářius ds Qin dá seex mušša a
ve Frau. Synaj zadělá. Děra es, je króle e vád. Cezcu kanec céri
pláče ( srdce) sůdí cére nipočue Káes. Dělá kříš nebie i Lis.
Per Janu L. Riu. Cesti zná věz sen. Česi du já. Ráce kuje, zasej Káji.
Varcuj vůn řku syn. Slíhaávej Cara. A melči ignoráe česi.
Sa Polki só. De hranica pes šajse ni Burag hen jas. Slib říša učen šif
céru es. Siu lásek, robíl věste, uniej 1 Ere. Judej průde nu šaluj,
jasu je sen coe Lísio. Uč pcholoni ( poláky) huš unius dá cultóre.
Uča ad hebréos duplice tu unicáce. Děd hen de říš. Ano šiu Jane :
dcírka čaroe Báju ( srdce) ja z platonic. Moc má šide Ré. Nide bál.
Qnejá : ukášu Re. Aliska su Asia vid.
Cera plů říše ptá sde vád Ré. Hlaz su sfajššo. A uča Lísin s fréči
slfka. .........atd.

____________________________________________________________

Na této malé ukázce je jasně vidět, že Kodex Gigas, je jen kronikou
rodu Lucemburgů.

Ališka sů . ( Eliška jsem).
Uča Lísin s fréči slfka . ( Učí Elišku řeči a slova ).

( Qneja : ukasu Re. Aliska su Asia vid. = Královna jsem : ukážu Královnu.
Eliška jsem a žiji ( asia) dívej se ( vid ).

Slova Asia vid, se také čtou = A siju A.D. Tím vám Přemyslovna říká, že
v těch slovech je ukryté datum. ( siju - sije písmena - píše ).
Takže když dosadíte místo písmen číslice, tak zjistíte, že Elišce Přemyslovně
bylo když tohle psala přesně 19 let. ( A. S. I. A. = 1311 ).

Podle toho co jsem přeložil se jedná o českou královnu ( Quen),
Elišku Přemyslovnu, manželku Jana Lucemburského.
_________________________________________________________________

Zde je soutěžní obrázek :

Kontrolní otázka :
Kdo je na obrázku namalován?
a) čert
b) muslim
c) kominík
--------------------------------------------

Co má osoba na hlavě ?
a) houno
b) turban
c) čepici
-------------------------------------------
Co je ukryto za hlavou neznámého ?

a) rohy
b) půlměsíc
c) bumerang







správná odpověď = Kruciáta + Středověk.







---------------------------------------------------------------------------------

Voynich Manuscript & Světoví odborníci.

21. ledna 2014 v 16:01 | Josef Zlatoděj prof.
Voynich Manuskript + Světoví odborníci. ( Cha cha cha)S vyplazeným jazykem
____________________________________________________

Protože jsem zjistil, že všichni světoví odborníci, tápou jak Amundsen
v mlze a pořád přešlapují roky na místě, tak jim věnuji, protože jsem
hodný, ještě jednu nápovědu, která by jim měla jistě hodně pomoc.
____________________________________________________________

Takže vy umělci dobře čtěte co vám teď píši. Jak už jsem vám všem před
časem napsal, tak žid Habdank Michael Voynich, protože byl žid jak
stehno, rukopis který vy nemůžete pochopit , tak on rozšifroval a píše
vám to v dopise, který je na Yale.

Když se vy všichni podíváte na ten dopis a hlavně na tu obálku, tak tam
Voynich píše v prvním řádku : Česká kniha je šifrována v Gematrii.

_____________________________________________________________

Musíte si vy světoví odborníci uvědomit jednu velice důležitou věc a
tou je to, že Vojnich na rozdíl od vás něco znal. A to je hlavní důvod vašich
neůspěchů.
Takže aby bylo mezi náma jasno. Voynich byl dobrej protože zjistil celý
algoritmus , kterým je rukopis šifrován. Byl jediným člověkem, který to
dokázal, protože měl vedle sebe dobré pomocníky. Manželku která
studovala slovanské dějiny a jazyky a přítelkyni která znala němčinu.
____________________________________________________________

Další člověk který něco zná jsem Já. Proto jsem také manuscript
rozšifroval a zjistil kdo ho psal a jaký použil pro svůj zápis kod.

____________________________________________________________

Takže bambulové poslední moje nápověda je tady :

Takže světoví umělci. Podívejte se pořádně, ( pořádně) na druhý řádek
na té obálce. Věta začíná slovy : I Cot to be.

( žádné Not to be)!!!!!!!!!! Ale : I Cot to be.

Když použijete Gematrii, kterou je šifrován celý manuscript. A použijete
ji také na samotný dopis, tak budete číst :

Cód tobě.
_______________

Tím vá všem Voynich říká něco v tomto smyslu : Dávám ti cód.
_________________________________________________________


Not to be. ( anglický jazyk).

A Cod tobě. (český jazyk).




______________________________________________________________

A že tam Voynich píše pravdu, tak to vám všem mohu potvrdit. Protože
to co tam píše je shodné s tím co je psáno na straně 116 manuscriptu.
To že na straně 116 je mimo jiné psán algoritmus pro rukopis jsem vám
psal už před několika léty.

______________________________________________________________


Zde jsem to rozepsal : I Cod tobě. ( A cod tobě ).
____________________________________________












_____________________________________________________________________

Voynich byl dobrej a pod tu angličtinu také psal češtinu. Proč to je snad
každému jasné.

_____________________________________________________________________

Ještě jednu důležitou věc :
Když nedokážete rozšifrovat tento dopis, který jasně říká co rukopis je
a jaký je použit algoritmus, tak se vůbec nepouštějte do samotného
rukopisu. Protože Manuscript Voynich je daleko složitější.

_____________________________________________________________________