Voynich Manuscript. Codex Rohonc. Zodiac Killer. Chronik des Konstanzer Konzils.
Codex Gigas. Bestiary. Oráč a smrt.Václav Břežan. Rukopis Zelenohorský.
Rukopis Královédvorský. Somerton Man. Píseň Vyšehradská. Milostné písně Krále
Václava. Tkadleček. Blitz cipher. Kosma kronika.P.I.O.6.

Chronik des Konstanzer konzils. Velký podvod.

20. října 2013 v 2:57 | Josef Zlatoděj prof. |  Chronik des Konstanzer konzils
Kostnická kronika a Mistr Jan Hus.
__________________________________________
Po překladu mnoha stránek takzvané,, Kostnické kroniky,, jsem zjistil
následující. Celá kronika má svůj vlastní kod, kterým je pod domnělou
němčinou, psán úplně jiný příběh než jaký vám servírují historikové.
____________________________________________________________
Celý ten německý jazyk je jen snahou autora rukopisu odvést pozornost
od pravého významu jeho zápisu. Dříve než vám napíši co je psáno na
straně, kde je nakreslen obrázek, který vám ukazuje ,,Upálení Mistra,,
tak se ještě vrátím k jednomu článku, který má za cíl obhájit neschopnot
historiků číst pravý význam kostnické kroniky.
Celou dobu co se píše o Kostnické kronice, tak se všude uvádí, jak je tato
kronika důležitá pro správné pochopení těch událostí, a všude je kladen
důraz na její autenticitu. Po mém zveřejnění, že Kostnická kronika je
kronikou, která je zašifrovaná a má svůj vlastní kod, kterým vám
autor sděluje úplně jiné informace se na síti objevilo několik článků,
v nichž si najednou můžete přečíst následující :
Zklamání z poznatku, že zdánlivě autentické iluminace jsou více fikcí
než dokumenty let 1414- 1418, bohatě vyvažuje vlastní Richentalův spis,
byť už na první pohled bobtná množstvím omylů a nepřesností. Nelze se
tomu divit poněvadž kronikář nepatřil mezi přímé aktéry koncilu,
množství zpráv i informací dostával z druhé ruky. Složité teologické
problematice zjevně nerozuměl a ne vždy se ve svých zápisech bezpečně
orientoval. Přesto pokládám jeho spis za prvotřídní pramen. Každý kdo se
do něj na chvíli ponoří, okamžitě ucítí autorovo nadšení, pýchu i hrdost
nad skutečností, že se právě jeho Kostnice stala na více než tři roky
jevištěm světodějné události, která do nevelkého říšského města přivedla
stovky čelních církevních i světských hodnostářů včetně papeže,kardinálů
a říšského i uherského panovníka Zikmunda.......( ....)
Připočteme li k tomu rozsáhlý poznámkový aparát ( do něhož se tu a tam
vloudily chybičky v číslech i některé sporné identifikace)......atd.
Absolvent latinských škol a příležitostný kostnický ůředník Ulrich
Richental, zajišťující během koncilu rozmanité služby pro jeho účastníky
se chopil pera až s několika letou prodlevou, kdy uspořádal své poznámky
v souvislý text a teprve poté udělil malířům pokyny,jaké výjevy mají
zobrazit. Jedinou vcelku věrohodnou podobou se může pyšnit Zikmund
Lucemburský. Ostatně nejstarší zachvalé rukopisy Richentalovy kroniky
pocházejí až z doby po roce 1460 a augsburský prvotisk, jehož znění se
slovenský překlad přidržuje a jehož kolorované dřevořezy edice
převzala, vyšel až roku 1483. ( konec citace ).
______________________________________________________________
Tak to byla jen malá ukázka o tom jakým pohledem je na rukopis a
hlavně prvotisk pohlíženo z odborného hlediska. Já bych si jen dovolil
napsat k tomu komenáři tohle :
Zklamán jsem především já a to z toho důvodu, že žádný historik v
posledních staletích nebyl schopen plně pochopit závažnost kroniky
a to ať už samotného rukopisu, který byl jistě první, tak i dodatečně
světu daných různých prvotisků. ( celkem je asi 8 kronik, které jsou
jen opisem té první, kterou je podle mě ta, která je v depozitáři
Národní Knihovny České republiky).
Po překladu mnoha stránek Kroniky,krerá je uchovávána v depozitáři
naší Národní knihovny, se musím ptát. Existoval vůbec nějaký Ulrich
Richental ? Není to jen smyšlené jméno, za kterým se skrývá někdo
úplně jiný ? Zatím podle toho co jsem přeložil, se dá usuzovat o tom
že autorem je někdo jiný. Na několika místech kroniky mě autor snaží
vnutit myšlenku, že manuscript psal sám mistr Jan Hus. O kterém je
psáno snad na každé straně kroniky. Na mnoha místech se dočtete, že
Jan Hus nebyl upálen, ale že byl zachráněn a nějakou dobu žil skryt
mimo naše kraje v italském městě Benátky. Jedno je podle toho co čtu
v té kronice jasné, mistr byl z rodu Rožmberků.
To že je kronika šifrovaná, vám autor ukazuje skoro na každé straně.
Nejlíp je to vidět hned na první stránce, kde vám ukazuje kod, který
je při psaní kroniky použit.
Ukazuje vám tam židovský šifrování ,, Gematrii,,.
V kronice je také spousta kryptogramů. Několik jsem jich vyřešil a
ty ukazují opět na Rožmberky.
______________________________________________________________
Strana značená 124 v. Kostnická kronika.
Na této straně kroniky je kreslen obrázek na kterém je znázorněn
Mistr Jan Hus, jak stojí uprostřed velkého ohně.
Nahoře nad obrázkem je psán červeným inkoustem text.
Ten jsem přeložil a zde je správný význam :
Orig. mluva autora :
Ví sejess vád, osen ac nese a pře Gus. Plůe han, mlén na ním.
Hej brke vy laš. Časa ver, bráne tae Jane e. Sde an Gus.
Plů, čerfae len. Syne códa. Vsse je syn.
Význam současná řeč :
Vím že seješ hádku. Věci které píšeš ti přinesou těžkosti. Budou tě
pomlouvat a dostaneš se do řečí. Vy písaři píšete lži. Čas a víra je
bránou Jana H. Zde je Hus. Plivou, špatnosti jen. Synu je to kod.
Veškeré psaní je o synu.
_________________________________________________________
Podle toho co je vté červené větě napsáno, tak se dá usoudit, že
autor varuje toho, kdo se bude snažit opravit historii, dostane se
do mlýnice různých lidí, kteří se budou snažit ho zdiskreditovat.
Tak už se těším.
_________________________________________________________
Velice zajímavá je také strana značená 124 r. Tu jsem přeložil a zde
je autorův vzkaz :
orig. mluva autora :
Spise Sion jez Voc. Skáže lev mlč maister. Je roda Hoz. Vlevo syn.
Je z Gus grál. je zwár, swo her mlč. Wase wino. Zná veci us : stře H.
Stře H. Znamená odstranit ze zápisu písmeno ,,H,,.
Po odstranění písmena ,,H,, se čte :
Spise Líza z Voc. Skáže lev. Mlc maister. Je roda Hoz. Vlevo syn.
Ano Gus gracie Zvik. Svonek mlc. Wís wino.
_________________________________________________________
Pro pochopení toho co se píše na straně 124r, je také důležitý překlad
strany značené 123v. Tam se píše :
Crálo půztie ( Fůzmae). Čue vsse mohu, hore, amen. Má synec sbeh.
Slee sle, wij pezne. E hoň. Fijů e ssen. Ssena sáten mae. Rohu notes
su .Hus nám zůfo lass.
Král pustil ( má vous ) Poslouchej mohu vše. Bolesti je konec. Synek
utek. Zle je, zle, zpívají písně. Mě hoň. Víš jsem žena. Žena šátek
má. V rohu notesu jsem. Hus je zoufalá lež.
__________________________________________________________
Když se podíváte na obrázek 123v, tak v pravém horním rohu je
nakreslen ten král o kterém se píše. Jako jediný má také kreslený
vous.
Když se podíváte na obrázek značený 124 r, tak tam uvidíte jednu
ženu, která má na hlavě právě ten šátek a o které se na těchto
stránkách píše. Je také jak je uvedeno umístěna po levé straně
mistra Jana Husa. Dobrý je také si všimnout, jak se autor snaží odvést
pozornost, tím že nakreslil té ženě falešnou nohu. Když se podíváte na
orig. obrázek, tak tam uvidíte kreslené šaty.
Možná že přijdete na to proč ta falešná noha.
__________________________________________________________
Jaké je jméno toho krále vám zatím neřeknu. Zato vám mohu
prozradit jaký má Mistr Jan Hus v kronice ,, ERB,,.
Ten je kreslen na straně : 262.
Teď možná bude překvapen ten, kdo pracuje na ,, Manuscriptu Voynich,,.
Mnoho lidí hledá ( zvláště jeden v anglii) co znamená v rukopise
Voynich, kreslená na mnoha strávkách, Hvězda, která má v prostředku
kolečko.
Takže ,, Neználkové,, vy co roky nejste schopni číst a vidět co rukopis
Voynich je, tak ta hvězda je symbolem Mistra Jana Husa.
_______________________________________________________________
Takže vy chytrouši, Erb je Jana Husa. U něj je napsána tato věta :
Nekáže, Jane Lud. Actů meč. Brců Česceto.
( Nekáže Jan Hus. Akta jsou meč. Psaná v českém jazyku).
Když budete číst tu větu z prava do leva, tak čtete :
Ztesce Gus. Brcem od šid. Učené je žáken.
( Stýská se Husu. Píši jako žid. Učený jsa žák. )
_____________________________________________________________
Ta věta je podle mě dost důležitá. Protože jak se v kronice uvádí,
tak Mistr Jan žil nějakou dobu v azilu. A taky je důležité to že
sděluje, že píše jako žid. To znamená, že šifruje podle gematrie.
To že jsem pilným a učeným žákem je od mistra poklona.
( Luď = znamená Hus)
_______________________________________________________________
Všechny obrázky zdroj : Národní knihovna Č.R. Chronik des Konstanzer
konzils.
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Smith Paull Smith Paull | 21. října 2013 v 18:44 | Reagovat

Hello. Poznetete praci Rugga Gordon z G.B.

2 Josef Zlatoděj Prof. Josef Zlatoděj Prof. | Web | 21. října 2013 v 19:40 | Reagovat

Taky dobrý den. No samozřejmě znám.Gordon jako jeden z mnoha kteří se motají léta okolo Manuscriptu Voynich je podle mě ůplně vedle. Abych se seznámil s kým mám tu čest, tak jsem si pozorně přečetl jeho blog, který zásobuje svým pohledem na určité věci. Jeho výzkum ohledně manuscriptu voynich je směšný, a jeho teorie o nějakém blábolu je neudržitelná. On jako jeden z mnoha angličanů absolventů, a vědců Menchestr univerzity, protože nemůže pochopit složitost šifrování a zápisu, který použil autor pro svůj zápis, tak píše nesmysl za nesmyslem. On dokonce přepíše celou stránku na papír do své tabulky a pak s takovým čtverečkem ve kterém si vystřihnul tři okénka, jezdí po tom papíru a hledá slova. No to je špatně. To je ůplnej běs co dokáže nějaký vědec vymyslet za hovadinu.
Nebo sem si taky přečetl jeho rady jak úspěšně bádat na nějakém problému. Tak to je hovadina na entou.
On tam píše svojí radu, kterou rozdělil do tří bodů.
Bod jedna píše : první rok si vědec shání sponzora a nějakého pomocníka se kterým pak bude řešit nějaký úkol.
Bod dva píše : druhým rokem badatel a vědec výzkumník bádá na problému a vše si podrobně zapisuje.
Bod tři píše : třetím rokem to všechno co vybádal a zjistil sepíše na papír a snaží se to v nějakém vědeckém periodiku publikovat. A čeká a čeká jak to přijme vědecká obec.

Takže můj závěr je : bude to jistě chytrý vědec.

3 Vítězslav Vítězslav | E-mail | 23. října 2013 v 8:47 | Reagovat

Zdravím Vás Zlatodeji a zároveň smekám před Vaší prací.Je obdivuhodné na co jste přišel.Mě připadá že vědci ne že nemůžou kroniku rozluštit,ale že nechcou.Ta tečka ve hvězdičce o které píšete jako o simbolu Jana Husa se objevuje často také skutečně v rukopise Voynich. Tam jste někde použil výraz zlatý chlapec. No a hvězdička s tečkou je znak pro transmutované zlato. Mam pravdu? Má to něco společného? Ještě mám dotaz, je na síti někde k vidění naskenovaná Kostnická kronika? Rád bych se na ni podíval.Prý vyšel knižně její překlad ve slovenštině. co Vy na to?

4 Vítězslav Vítězslav | E-mail | 23. října 2013 v 8:51 | Reagovat

Prominte ještě jsem zapoměl na dotaz.Tam kde je ve Voynichove rukopisu ten znak hvězdy s tečkou se píše mistru Janu? Je tam skoro na každé stránce.

5 HV HV | 23. října 2013 v 13:34 | Reagovat

Zde si můžete kroniku prohlédnout, mají ji zde naskenovanou pěkně stránku po stránce ... :o)

http://www.manuscriptorium.com/apps/main/index.php?request=show_tei_digidoc&docId=set20080808_106_98&client=&dd_listpage_pag=FS

6 Josef Zlatoděj Prof. Josef Zlatoděj Prof. | Web | 23. října 2013 v 17:49 | Reagovat

Ahoj Víťo, Vědci ne že nechtějí, vědci neznají a proto jsou tam kde jsou. Jedná se komplikovanou substituční šifru, kterou nedá dohromady ani nějaký počítač.
Symbol pro zlato je v alchymii, hvězda s tečkou. V rukopise Voynich, tam kde je většinou kreslen ten symbol, tak se píše o jiných věcech než o alchymii.To co se vydává za nějaký slovenský překlad je podle všeho jen opisem té kroniky, která je v depozitáři naší národní knihovny. Podíval jsem se zběžně na tištěný text ( jen jeden list) a jak to vypadá tak to bude nejspíš taky jen kec. Musel bych toho víc z toho slovenskýho vydání přeložit, abych měl jistotu. Zatím na to nemám čas.

7 Vítězslav Vítězslav | E-mail | 24. října 2013 v 7:10 | Reagovat

[5]:Díky za typ.

8 Vítězslav Vítězslav | E-mail | 24. října 2013 v 7:12 | Reagovat

[5]:Díky za zprávu. už jsem se díval.

9 Smith Paull Smith Paull | 24. října 2013 v 14:20 | Reagovat

Thank you for yuor response. And what other scientists ?

10 Josef Zlatoděj Prof. Josef Zlatoděj Prof. | Web | 24. října 2013 v 20:09 | Reagovat

Podle toho co píší, tak se spíše jedná o snaživce, kteří se jen masírují na síti a dělají důležité. Znají velký prd. :-D

11 Josef Zlatoděj Prof. Josef Zlatoděj Prof. | Web | 24. října 2013 v 20:14 | Reagovat

Jo a ještě něco. Čtou co píši Já a podle toho předělávají ( a to kompletně) své psaní na svém blogu. To nejsou podle mě žádní soupeři. Jen opisovači. :-D

12 Žid Žid | E-mail | 13. března 2014 v 0:16 | Reagovat

dobrý den chtěl bych vás upozornit,  že z hebrejské abecedy některá písmena odpovídají vzhledově latince(např. sin, šín= vypadá jako W) písmeno chamek se píše zase jako h, Alef zase jako K, písmeno tet zace jako C,přičemž každému písmenu je přiřazena číslice. Možná by bylo zajímavé toto zohlednit ve vašem způsobu dekódodání. Jelikož jestli jak tvrdíte se jedná(jestli jsem správně pochopil o rukopis žida) je velice možné, že si v kódu mohl vypomoci těmito písmeny hebrejské abecedy a tak zárověń zmást dekodéra, který by čislicím přikládal jinou hodnotu.
S pozdravem.

Žid. 8-)

13 Žid-upřesnění Žid-upřesnění | 13. března 2014 v 0:38 | Reagovat

chtěl bych ještě trochu upřesnit, co jsem psal, mam teď namysli samozřejmě biblickou hebrejštinu(cifry a čísla jsou přejaté samozřejmě i do moderní)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Commentary_on_Habakkuk_Scroll_%281QpHab%29_Written_in_Hebrew_-_Google_Art_Project.jpg
tudíž její starší "tiskací" podobu
alef(prázdná souhláska) pak vypadá jako N
sin shin jako W (otočeně M)
resh jako r atd. a každému náleží číselná hodnota.

14 Žid Žid | 13. března 2014 v 0:55 | Reagovat

když se například podivam na vas obrazek
http://imageproxy.jxs.cz/~nd06/jxs/cz~/624/480/f56222e9c0_97187013_o2.jpg

vaše coc se dá číst také jako gog(přetažené c vypadá jako psací g-gimel v hebrejštině)
další příklady psané hebrejšiny:
http://dbcfaa79b34c8f5dfffa-7d3a62c63519b1618047ef2108473a39.r81.cf2.rackcdn.com/wp-content/uploads/leon-levy-dead-sea-scrolls.jpg

15 Feer Feer | 31. března 2017 v 19:34 | Reagovat

Obecna otazka - co vsechno hodlate prekladat a vydavat knizne?

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama