Voynich Manuscript. Codex Rohonc. Zodiac Killer. Chronik des Konstanzer Konzils.
Codex Gigas. Bestiary. Oráč a smrt.Václav Břežan. Rukopis Zelenohorský.
Rukopis Královédvorský. Somerton Man. Píseň Vyšehradská. Milostné písně Krále
Václava. Tkadleček. Blitz cipher. Kosma kronika.P.I.O.6.

Říjen 2013

Zodiac Killer. Malá zpráva.

29. října 2013 v 16:48 | Josef Zlatoděj prof. |  Zodiac Killer.
Zodiac Killer, americký sériový vrah.
____________________________________________

Dnešní mé psaní bude o tom jak je celá NSA neschopná v překladu
tak jednoduché zprávy, kterou poslal americký vrah do místních
novin Examiner, 23 října 1969.

Zpráva je na překlad velice jednoduchá, protože se skládá jen ze
44 znaků. Znaky jsou umístěny do čtyř řádků pod sebe po jedenácti
znacích. Zadiac se zde opět snaží testovat chytrost americké
policie.

_________________________________________________________

Každý kdo se podívá na znaky v té zprávě, tak by si měl všimnout toho,
že jako všechny jeho zprávy obsahuje i tato, několik astrologických
značek. Jednou z těch značek je velice jednoduché značení královské
židovské planety a to Saturnu. ( to je kolečko z čárkou).
Dalším astrologickým znakem je znak pro hvězdu ,,Slunce,,. Tento
znak používá Zodiak dost často, protože se čte, jako číslo jedna. To
znamená v gematrii písmena , A,I,J,Q,Y. ( velice důležité znaky pro
napsání nějaké zpravy). Takže ten znak se čte jako písmeno A,I,Y,J.
A také protože se čte jako jako znak pro Zlato, ( Aurum).
Zadruhé se ten znak může také číst ( Zodiak byl pěkně mazanej) jako
písmeno ,,S,, - Slunce. ( Takže se může použít znak gematrie čísla
tři, to znamená znaky písmen - C,G,S,L.)
Ostatní znaky jsou je obrácené a nebo otočené. Znaménko + je znak
vyjadřující písmeno ,,A,,. ( A,I,J,Y).
Čtvereček s tečkou se čte jako kolečko s tečkou. ( Slunce. Aurum).
Čtvereček s čárkou se čte jako písmeno ,,P,, ( 8- P,F).
Čtrereček plný - ( Slunce, Aurum).
Trojůhelník se čte jako ( Aurum - A,I,J,Q,Y).
Nedokončený trojůhelník ( vypadá jako obrácené V, se čte ( Aurum).
__________________________________________________________

Nejednoduší z celé té jeho zprávy je třetí řádek. Zde vám trochu
pomohu a na tomto řádku ukáži , jak Zodiac šifroval .

Napíši orig. znaky ze zprávy.
Z,,P,,O,,( planeta Saturn),, ( obrácené T),, znaménko +,, Slunce,,
T,, ( nedokončený trojůhelník),, E,, X,,.

Dosadím znaky :
Z,,P,,O,,S,,T,,+,,S,,T,,A,,E,,X,,. ( po dosazení).

Teď vyměním znaky podle řádu Gematrie :

Z,,P,,O,,S,,T,,Y,,S,,M,,Y,,E,,X. ( Tak to vám vzkazuje Zodiac).

Každý kdo vidí a jen přidá háček , tak bude číst tuto větu :

Z pošty smye X. ( Tím vám Zodiac vzkazuje, že máte z té jeho
zprávy odstranit znaky písmene ,,X,,.)

Z pošty smyje písmeno X. Když dodržíte co vám radí tak budete
číst co vzkazuje policii . Není to nic převratného, jen vzkaz.

___________________________________________________________

Nějakej americkej D. Oranchak, který se taky motá okolo všech možných
a nemožných kryptoramů to přeložil pěkně blbě.
Jeho výsledek je : Sodiac, Call Libra Four Three Three one oh seven seven.
Prý nějaký telefoní číslo. Podle mě je číslo sám David, kterej toho jak se
zdá taky moc nezná.

Dokáže někdo dokončit překlad těch pár znaků ? Návod jsem vám dal.
Doufám,že budete chytřejší než různí filutové a celá NSA.


Chronik des Konstanzer konzils. Velký podvod.

20. října 2013 v 2:57 | Josef Zlatoděj prof. |  Chronik des Konstanzer konzils
Kostnická kronika a Mistr Jan Hus.
__________________________________________
Po překladu mnoha stránek takzvané,, Kostnické kroniky,, jsem zjistil
následující. Celá kronika má svůj vlastní kod, kterým je pod domnělou
němčinou, psán úplně jiný příběh než jaký vám servírují historikové.
____________________________________________________________
Celý ten německý jazyk je jen snahou autora rukopisu odvést pozornost
od pravého významu jeho zápisu. Dříve než vám napíši co je psáno na
straně, kde je nakreslen obrázek, který vám ukazuje ,,Upálení Mistra,,
tak se ještě vrátím k jednomu článku, který má za cíl obhájit neschopnot
historiků číst pravý význam kostnické kroniky.
Celou dobu co se píše o Kostnické kronice, tak se všude uvádí, jak je tato
kronika důležitá pro správné pochopení těch událostí, a všude je kladen
důraz na její autenticitu. Po mém zveřejnění, že Kostnická kronika je
kronikou, která je zašifrovaná a má svůj vlastní kod, kterým vám
autor sděluje úplně jiné informace se na síti objevilo několik článků,
v nichž si najednou můžete přečíst následující :
Zklamání z poznatku, že zdánlivě autentické iluminace jsou více fikcí
než dokumenty let 1414- 1418, bohatě vyvažuje vlastní Richentalův spis,
byť už na první pohled bobtná množstvím omylů a nepřesností. Nelze se
tomu divit poněvadž kronikář nepatřil mezi přímé aktéry koncilu,
množství zpráv i informací dostával z druhé ruky. Složité teologické
problematice zjevně nerozuměl a ne vždy se ve svých zápisech bezpečně
orientoval. Přesto pokládám jeho spis za prvotřídní pramen. Každý kdo se
do něj na chvíli ponoří, okamžitě ucítí autorovo nadšení, pýchu i hrdost
nad skutečností, že se právě jeho Kostnice stala na více než tři roky
jevištěm světodějné události, která do nevelkého říšského města přivedla
stovky čelních církevních i světských hodnostářů včetně papeže,kardinálů
a říšského i uherského panovníka Zikmunda.......( ....)
Připočteme li k tomu rozsáhlý poznámkový aparát ( do něhož se tu a tam
vloudily chybičky v číslech i některé sporné identifikace)......atd.
Absolvent latinských škol a příležitostný kostnický ůředník Ulrich
Richental, zajišťující během koncilu rozmanité služby pro jeho účastníky
se chopil pera až s několika letou prodlevou, kdy uspořádal své poznámky
v souvislý text a teprve poté udělil malířům pokyny,jaké výjevy mají
zobrazit. Jedinou vcelku věrohodnou podobou se může pyšnit Zikmund
Lucemburský. Ostatně nejstarší zachvalé rukopisy Richentalovy kroniky
pocházejí až z doby po roce 1460 a augsburský prvotisk, jehož znění se
slovenský překlad přidržuje a jehož kolorované dřevořezy edice
převzala, vyšel až roku 1483. ( konec citace ).
______________________________________________________________
Tak to byla jen malá ukázka o tom jakým pohledem je na rukopis a
hlavně prvotisk pohlíženo z odborného hlediska. Já bych si jen dovolil
napsat k tomu komenáři tohle :
Zklamán jsem především já a to z toho důvodu, že žádný historik v
posledních staletích nebyl schopen plně pochopit závažnost kroniky
a to ať už samotného rukopisu, který byl jistě první, tak i dodatečně
světu daných různých prvotisků. ( celkem je asi 8 kronik, které jsou
jen opisem té první, kterou je podle mě ta, která je v depozitáři
Národní Knihovny České republiky).
Po překladu mnoha stránek Kroniky,krerá je uchovávána v depozitáři
naší Národní knihovny, se musím ptát. Existoval vůbec nějaký Ulrich
Richental ? Není to jen smyšlené jméno, za kterým se skrývá někdo
úplně jiný ? Zatím podle toho co jsem přeložil, se dá usuzovat o tom
že autorem je někdo jiný. Na několika místech kroniky mě autor snaží
vnutit myšlenku, že manuscript psal sám mistr Jan Hus. O kterém je
psáno snad na každé straně kroniky. Na mnoha místech se dočtete, že
Jan Hus nebyl upálen, ale že byl zachráněn a nějakou dobu žil skryt
mimo naše kraje v italském městě Benátky. Jedno je podle toho co čtu
v té kronice jasné, mistr byl z rodu Rožmberků.
To že je kronika šifrovaná, vám autor ukazuje skoro na každé straně.
Nejlíp je to vidět hned na první stránce, kde vám ukazuje kod, který
je při psaní kroniky použit.
Ukazuje vám tam židovský šifrování ,, Gematrii,,.
V kronice je také spousta kryptogramů. Několik jsem jich vyřešil a
ty ukazují opět na Rožmberky.
______________________________________________________________
Strana značená 124 v. Kostnická kronika.
Na této straně kroniky je kreslen obrázek na kterém je znázorněn
Mistr Jan Hus, jak stojí uprostřed velkého ohně.
Nahoře nad obrázkem je psán červeným inkoustem text.
Ten jsem přeložil a zde je správný význam :
Orig. mluva autora :
Ví sejess vád, osen ac nese a pře Gus. Plůe han, mlén na ním.
Hej brke vy laš. Časa ver, bráne tae Jane e. Sde an Gus.
Plů, čerfae len. Syne códa. Vsse je syn.
Význam současná řeč :
Vím že seješ hádku. Věci které píšeš ti přinesou těžkosti. Budou tě
pomlouvat a dostaneš se do řečí. Vy písaři píšete lži. Čas a víra je
bránou Jana H. Zde je Hus. Plivou, špatnosti jen. Synu je to kod.
Veškeré psaní je o synu.
_________________________________________________________
Podle toho co je vté červené větě napsáno, tak se dá usoudit, že
autor varuje toho, kdo se bude snažit opravit historii, dostane se
do mlýnice různých lidí, kteří se budou snažit ho zdiskreditovat.
Tak už se těším.
_________________________________________________________
Velice zajímavá je také strana značená 124 r. Tu jsem přeložil a zde
je autorův vzkaz :
orig. mluva autora :
Spise Sion jez Voc. Skáže lev mlč maister. Je roda Hoz. Vlevo syn.
Je z Gus grál. je zwár, swo her mlč. Wase wino. Zná veci us : stře H.
Stře H. Znamená odstranit ze zápisu písmeno ,,H,,.
Po odstranění písmena ,,H,, se čte :
Spise Líza z Voc. Skáže lev. Mlc maister. Je roda Hoz. Vlevo syn.
Ano Gus gracie Zvik. Svonek mlc. Wís wino.
_________________________________________________________
Pro pochopení toho co se píše na straně 124r, je také důležitý překlad
strany značené 123v. Tam se píše :
Crálo půztie ( Fůzmae). Čue vsse mohu, hore, amen. Má synec sbeh.
Slee sle, wij pezne. E hoň. Fijů e ssen. Ssena sáten mae. Rohu notes
su .Hus nám zůfo lass.
Král pustil ( má vous ) Poslouchej mohu vše. Bolesti je konec. Synek
utek. Zle je, zle, zpívají písně. Mě hoň. Víš jsem žena. Žena šátek
má. V rohu notesu jsem. Hus je zoufalá lež.
__________________________________________________________
Když se podíváte na obrázek 123v, tak v pravém horním rohu je
nakreslen ten král o kterém se píše. Jako jediný má také kreslený
vous.
Když se podíváte na obrázek značený 124 r, tak tam uvidíte jednu
ženu, která má na hlavě právě ten šátek a o které se na těchto
stránkách píše. Je také jak je uvedeno umístěna po levé straně
mistra Jana Husa. Dobrý je také si všimnout, jak se autor snaží odvést
pozornost, tím že nakreslil té ženě falešnou nohu. Když se podíváte na
orig. obrázek, tak tam uvidíte kreslené šaty.
Možná že přijdete na to proč ta falešná noha.
__________________________________________________________
Jaké je jméno toho krále vám zatím neřeknu. Zato vám mohu
prozradit jaký má Mistr Jan Hus v kronice ,, ERB,,.
Ten je kreslen na straně : 262.
Teď možná bude překvapen ten, kdo pracuje na ,, Manuscriptu Voynich,,.
Mnoho lidí hledá ( zvláště jeden v anglii) co znamená v rukopise
Voynich, kreslená na mnoha strávkách, Hvězda, která má v prostředku
kolečko.
Takže ,, Neználkové,, vy co roky nejste schopni číst a vidět co rukopis
Voynich je, tak ta hvězda je symbolem Mistra Jana Husa.
_______________________________________________________________
Takže vy chytrouši, Erb je Jana Husa. U něj je napsána tato věta :
Nekáže, Jane Lud. Actů meč. Brců Česceto.
( Nekáže Jan Hus. Akta jsou meč. Psaná v českém jazyku).
Když budete číst tu větu z prava do leva, tak čtete :
Ztesce Gus. Brcem od šid. Učené je žáken.
( Stýská se Husu. Píši jako žid. Učený jsa žák. )
_____________________________________________________________
Ta věta je podle mě dost důležitá. Protože jak se v kronice uvádí,
tak Mistr Jan žil nějakou dobu v azilu. A taky je důležité to že
sděluje, že píše jako žid. To znamená, že šifruje podle gematrie.
To že jsem pilným a učeným žákem je od mistra poklona.
( Luď = znamená Hus)
_______________________________________________________________
Všechny obrázky zdroj : Národní knihovna Č.R. Chronik des Konstanzer
konzils.

Kostnická Kronika. Císař Zikmund a Jan Hus.

13. října 2013 v 0:43 | Josef Zlatoděj prof. |  Chronik des Konstanzer konzils
Chronik des Konstanzer Konzils. XVI.A.17
___________________________________________
Dnešní mé psaní bude opět o tom ,že výše zmíněná kronika je
velkým podvodem v českých dějinách. Jak už jsem ve svém předešlém
článku napsal, tak pod domnělou němčinou je skryt český text, který
vám dává pravý smysl té středověké kroniky.
__________________________________________________________
Dnes vám ukáži co znamená strana značená 167. Na této straně je
kreslena skupina lidí, která jde za císařem a českým králem Zikmundem,
který drží ve svých rukou ,papežem posvěcenou ,,Růži,,.
Vše co se dočtete v nějakých odborných článcích, ve které je tato
stránka popisována, tak je opět ,, Chybně,,. Vše je jinak.
___________________________________________________________
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
___________________________________________________________
Král a císař Zikmund Lucemburský a šikovně schovaný Mistr Jan Hus.
___________________________________________________________
Psanou větu této stránky jsem přeložil a teď si konečně po mnoha
staletích můžete přečíst, jak význam kresby, tak i význam psaného
textu.
Originální text a mluva autora. ( po dešifrování ) :
Wieš e kruh s šen. Gus syn rouše e.
Gus Česie. smyu (M).
Klůč wěc iš víš. Für šen.
Věc herce syn.
Guse níš Vok. Jen ví arci.
A craj Venico v syne Gus.
Ni České. Hle ven skůf šiu.
Šileu Gůs. Kvílei Čescu.
Šen sucknéš Gus nesl. Hur bělejů.
________________________________________
Teď to napíši v současném jazyku :
Víš je v kruhu z žen. Hus syn má roucho.( šaty).
Hus český je. Smyj M.( odstraň písmeno M).
Klíč věci už znáš. 4 ženy. ( für = 4).
Věc herců a syn.
Pod Husem níž je Vok. Jan ví dost.
V zemi Benátky je syn Hus.
Není v Česku. Teď venku schován žiji.
Šílejí za Husa. Kvílejí v Česku.
Ženský oděv měl Hus. Nahoře má bílé šaty.
_______________________________________
Závěr.
Podle toho co je na té stránce u toho obrázku napsáno, tak každý
kdo zná mou práci na ,,Manuscriptu Voynich,, mě musí dát za pravdu.
V tom manuscriptu , který ani za sto let nedokázal žádný odborník
a snaživec přeložit, se píše : Jan Hus nezemřel v Kostnici. Vše bylo
jen šikovně zahrané divadélko pro lid.
Každý kdo se podívá na obrázek, tak tam uvidí ,,Für,, ( 4) ženy.
A jedna žena v bílém je právě Mistr Jan Hus. ( aby tomu každý
rozuměl, tak v rukopise voynich se píše o tom , že Mistr Hus se dostal
na svobodu v převleku za ženu, a tak si zachránil ( samozřejmě v tom
taky hrál důležitou roli obnos peněz, který Rožmberk zaplatil) život.
Pak žil nějakou dobu mimo Česko, ale po nějakém čase se vrátil a
pod jiným jménem žil ještě nějakou dobu.
Mistr Jan Hus je tedy kreslen uprostřed těch žen a jako jediný je
v bílém obleku.
_________________________________________________________
Takže vážení historici, opravte si vaše informace a sledujte jak se
má správně číst Kostnická kronika.( píšete bludy ).
( skoro na každé stránce kroniky, je autorem psaná nápověda, to
znamená instrukce jak zápis číst, to je ten ,, Klíč,,.)
Jinak se jedná o obyčejnou trochu složitou ,,Substituční šifru,,.
Obrázky zdroj : Národní Knihovna Č.R.
Mistr a ženy.
+ Sigismund.
Ukázka domnělé němčiny.


Kostnická kronika. A VOK z Růže.

6. října 2013 v 21:51 | Josef Zlatoděj prof. |  Chronik des Konstanzer konzils
Kostnická kronika . Velký podvod v Českých dějinách.
_________________________________________________
Dnešní můj članek bude o tom, jak se správně dívat na kroniku,
ve které je ,, prý,, popisován samotný průběh Kostnického koncilu.
Několik dní se věnuji právě této kronice a nestačím se divit co všechno
je v té staré středověké knize psáno. Jak už jsem ve svém minulém
článku napsal, tak hledám pravdu o určitých činech lidí, v té době
žijících. V jednom velice starém rukopise , který je uschován ve speciálním
sejfu jedné americké knihovny, se píše o Janu Husu. V tom manuscriptu
se píše, že Mistr Jan Hus nezemřel, a že vše bylo jen šikovně zahrané
divadlo pro lidi. Jan žil ještě spousty let ,ale pod jinou identitou.
V manuscriptu se také píše, že Hus byl potomkem Rožmberka.
_______________________________________________________________
Jak tak listuji zmíněnou kronikou, nestačím vycházet z ůžasu nad tím
, jak autor dokázal velice šikovně schovat svůj zápis, mezi to, co mnozí
historikové považují za německý jazyk, místy prolnutý latinou.
Po přeložení několika stran kroniky, jsem nalezl autorem psanou
nápovědu, která jasně říká, co je potřeba se samotným zápisem
udělat, aby se četl správný význam jeho zápisu. Do slov v kronice
jsou úmyslně dodány znaky, které vám mají sugerovat právě ten
německý jazyk. Ty znaky se musí ze zápisu odstranit a pak už čtete
co vám autor píše. Autor dokonale ovládal židovské šifrování.
______________________________________________________________
Velice důležité jsou také různé kreslené obrázky. Mě samotného
překvapuje kolik je v určitých kresbách, znázorněno ,,Růží,, a
,, Vokounů,, a samozřejmě ,, Hus,, různě zbarvených. Velice
zajímavé jsou zvláště ty, které jsou v Erbech, prý ( říkají historici)
erbů zůčastněných na sjezdu církevních a světských hodnostářů.
Vše je ale opět jinak. Důležité je číst, co je u erbu napsáno. Pak se
nestačíte divit.
_____________________________________________________________
Dnes vám ukážu co znamená strana, která je jednou z prvních ve
zmíněné kronice. Strana značená ,, 4 v ,,.
Této strane kroniky vévodí kresba, ne které jsou nakresleny dva
erby. V levém erbu jsou kresleni ,, Dva okouni,,. V pravém je kreslena
ryba uprostřed ,, Lastury,,. ( ryba je ,, bělice ,,).
Důležité je si také uvědomit, že autor žil v době, kdy se mluvilo v
našich končinách jinou mluvou.
Takže například ryba okoun, se řekla ,, Vokon,,. A ryba bělice ( Belice),
Další věcí je to, že autor také ovládal latinu. To je patrné už podle
toho, že použil pro své kresby právě okouny. Okoun se řekne
latinsky : Perca. ( čeleď = Percidae). Když podle řádu gematrie vyměníte
znaky ve slově ,, Perca,, tak máte slovo ,, Perla,,. A perla je právě to
co vidíte v pravém erbu. Zde je symbolicky kreslen plod a místo
kuličky perly, je tam kreslena právě ta ryba,, Bělice,,.
Takže význam té kresby v erbech je následující. Dva Okouni se mají
rády a jejich plod je perla Bělice.
V tom červeně psaném textu nad těmito erby se mimo jiné píše
o Voku z R. a o Elišce.
Vokon = Vok on. Bělice = R. Elise. ( E lásek )
Každý kdo vidí by měl také vidět v kresbě nakreslenou ,, Ruku, která
ukazuje jedním prstem do ,, Ucha,, a nebo ,, Oka,,.
Tím vám autor říká : Pořádně se dívej a poslouchej co ti píšu.
( Perca = Percidae = Pér šidae). Tím vám autor říká tohle : Jsem žid
a píši židovským kodem). Zároveň tím že použil ve svém obrázku
ryby, která se latinsky řekne : Pisces. Tak vám říká že zápis bude
psán v českým jazyku . ( Pis Čes.).
Perlorodka . latina = Margaritifera. ( Marca řád aféra).
___________________________________________________________
Zde vám napíši to co je psáno červeným inkoustem.
Syn šie, Actů ( akta) z Hos. Čese já. Syn cáše coe von Gos.
Šen co věc zná.
Von sem coe za Luď a slyš. Jen e Gus Oc, šento slueš šen.
Asile syne.
Huš káše, říše e Talian. Burger Voc, šen to. Sů šen české e.
Žile sir.
Já slesion, lew. Anci kat né. Gus slse konce. Ac Vok,
coe Ráben.
Věs čas, šen div. Šene Jůn, šil Eliške akt. Česi se Ér.
Synek Huso so. Ni báj to. ( A.H).
____________________________________________________________
Význam současná řeč :
Syn píše , Akta z Husa. Já jsem čech. Synu říkám kdo je Hus.
Žena která to zná.
On jsem, kdo za Husa. A poslouchej. Jan je Hus . Voc. Žena to
posloucháš ženu. Syn je v Azilu.
Teď říkám, je v Itálii. Hrad Voka, žena to. Jsem žena česká.
Krve pána.
Jsem sleská lvice. Kat nejsem. Nebrečte za Husa. Jsem s Vokem
na hradu Rábí.
Věz čas, ženy div. Žena v Jůn, psala Eliška akt. V české době.
Synku Hus je. Tohle není báje. ( A.H.)
zde si všimněte
červeného
značení.
( OC )
________________________________________________________
ukazující prst.
Všechny obrázky zdroj : Kostnická kronika .
Národní Knihovna České republiky.

Kostnická kronika . Psaná rukou žida.

1. října 2013 v 15:28 | Josef Zlatoděj prof. |  Chronik des Konstanzer konzils
Chronik des Konstanzer konzils. Strana 1r.
_____________________________________________
Dnešní můj článek bude o tom, jak mnoho historiků nevidí pravou
podstatu jedné velice důležité knihy, která se velice dotýká našich
dějin. Knihu jistě vidělo a zkoumalo mnoho lidí, které zajímá život
Jana Husa. Jak jsem po velice pečlivém průzkumu knihy zjistil, tak
celá zmíněná kronika má svůj vlastní ,,Kod,, kterým je pod německý
zápis napsán pravý smysl a ůčel kroniky.
Celý ten německý zápis je autorem dobře myšleným tahem, kterým
se snaží u případného čtenáře vzbudit dojem, že kronika je psána
němčinou a místy i latinou. Tak to je vážení jen fígl autora, který
pro svůj skrytý text využil právě německý jazyk. Tomu se říká
obrazová ,,Sugesce,,. Vy vidíte ,,skoro,, němčinu a začnete uvažovat
a snažit se číst psaný text v sugerovaném jazyce.
Mě samotnému je jasné, že se jedná o ,,Přepis zmíněné kroniky,, a tak
si myslím, že autor tohoto přepisu dokonale využil ,,Originální,,
kroniky a pak ve svém přepisu si dovolil zakodovat do této kroniky
svůj vlastní příběh. Autor podle všeho byl žid a nebo někdo, kdo
dokonale ovládá židovské šifrování. Autorem je podle mě Český žid.
A nebo někdo kdo se za něj vydává.
Podle toho co jsem stačil ze zmíněné kroniky přeložit se dá velice
vážně usuzovat o tom, že autorem je samotná Česká královna a
manželka Zikmunda Lucemburského , Barbora z Cellje ( Cellská).
I když místy jsem autorem veden k tomu, že hlavní pisatel je
nějaký Rožmberk. O Rožmbercích je v té knize psáno dost. Několik
zakodovaných ,, Kryptogramů,, jsem rozkodoval. A ty dokazují, že
jsou psány někým z rodu Rožmberků. Nejvíce podle toho jak jsou
psány se dá usuzovat o tom, že některé tajné zápisky do kroniky
zapsala dcera, Jana II. z Rožmberka a Anny Hlohovské, Jejich potomek
Eliška z Rožmberka.
V kronice neustále narážím na zprávu, která říká, že Mistr Jan Hus,
který byl potomkem Rožmberků nezemřel upálením na břehu
Bodamského jezera, ale že byl vykoupen, To znamená že Rožmberk
za něj zaplatil a Jan Hus po změně jména žil jaště řadu let.
( podle mého názoru, proč by to nebylo možné. Upálit na hranici
někoho z tak mocného a bohatého rodu , jakým jistě Rožmberk byl
by si asi v těch časech dovolil málokdo. )
V kronice se píše, že Jan Hus po změně identity, žil nějaký čas
mimo naše území schován v Itálii ve městě Benátky.
_____________________________________________________________
Že skrytý text psal žid je patrné už z první strany zmíněné kroniky,
kde je židovským kodem psáno ( šrábanice ale má svůj ůčel) několik
slov.
Strana značená ,,1r,,.
V pravé části té stránky je :
Tři čárky. Židovská hvězda. Písmena ,,Z,, I,,. ( význam = Ží, ( žije)).
Pod tím je napsáno : Gusu jinde.
Pod tím je napsáno : ztippis .....e..s. ( z dif pis es).
Význam : Hus je jinde. Z divu psaní je. ( 8 = F,P).
V pravé části je napsáno :
1 5 AT 6 1. ( možná se jedná o letopočet, možná že né ).
23 e Codo S(6) vencutt ( t= 4) Václav IV.
za písmenem ,,t,, je velké,, X,, a písmeno ,,S,,. Když vynecháte ty
znaky ,,tt,, tak bedete číst ,,Ven..Luxs. ( Václav Lucemburský).
Když budete číst v tom letopočtu druhé číslo jako písmeno,, S,, což
je podle mě správné, tak máte letopočet : 1361. ( S = 3).
To je letopočet který ukazuje narození , Českého krále , syna
Karla Václava IV. = Václava IV. Lucemburckého.
__________________________________________________________
Pod tím je ve střední části stránky napsán samotný návod , který
vám jasně říká, že je použita ,,Gematrie,,.
Je tam napsáno písmeno ,,Z,, které má čárku. Vedle je napsáno
písmeno ,, O,, které má ve svém středu znak písmene ,,Z,,.
Pod ,,Z,, je číslo ,,6,, a vedle něj napsáno písmeno ,, U,, a ?
Tím vám autor ukazuje gematrii . ( Z -- O,z ), ( 7 = O,Z).
Číslo ,,6,, = U. ( gematrie - 6 = U,V,X,Y).
Proto je tam ten otazník ! Ten vás má nutit přemýšlet.
Pak je tam napsáno pod sebou ,,P. ? ,, . A pod
tím opět otočené ,,S,, a číslo ,,6,,.
Tyto písmena si napíšete vedle sebe a pak budete číst :
6,Z,P,?,S,6. ( V,O,P, ? C,U ). Když si ty znaky přečtete tak dáte
dohromady několik slov a ty jsou : VOPICU,,VOPISU. To má
několik významů : Vop i su,, Vopa su. Už písu. Zde vás autor učí
gematrii.
Uprostřed stránky je čtvereček a v něm je znak : XVI,, A.17. Nad tím
je napsáno několik znaků , ty jsou : cim C 3 1.
Když dosadíte znaky podle gematrie, tak čtete : sam L C I. (samlčí).
Samlčí znamená v dnešním jazyku = Zamlčí. ( Zde je kladen důraz na
to , aby případný čtenář zamlčel obsah toho co se dočte uvnitř knihy.)
Když budete číst znaky jako správný žid a to z prava do leva, tak
budete číst : ( samlčí) = ac ctas . ( Ac čtaš ) . Jak čteš. V celém významu
nám tady autor píše : Jak čteš , tak to zamlč.
Pod tím je napsáno tužkou několik slov. První tedy horní část jsem
přepsal a přeložil . Zde je výsledek :
Co Hos s čas on čtou tae i fíš. ( Šif je i muž dle oca sco Hos).
Písmeno ,,f,,se čte jako ,,v,, !
___________________________________________________________
Když si napíšete tyto znaky vedle sebe, tak získáte velice důležitou
větu , znaky jsou :
cim C 3 1,X V I A. 1 7. ( čteme z prava do leva ). Pro toho kdo neovládá
gematrii to přeložím. Význam těchto několika znaků se čte :
ZIJI U VASS DAL.
( v té době se místo znaku ,, háčku,, nad slovem, psala ,,Spřažka,,. To
znamená zdvojený znak. Dva znaky,, ss ,,se tedy čtou jako písmeno ,, š ,,.)
Takže se čte : Žiji u vás dál. ( Žiji uvaš dál).
______________________________________________________________
Pod tím je napsána tužkou věta z které vám ukáži jen část, protože
spodní část věty je špatně čitelná.
Ta věta po dosazení znaků zní :
Co Hos čas on čtou tae i fíš. ( Šif je i muž, dle z lásko Hos).
______________________________________________________________
Jaké měl Jan Hus své další jméno a pod jakou identitou žil svůj další
život je psáno v těch slovech , které jsou psány. Stačí jen přemýšlet.
To samé jméno je uváděno i v manuscriptu Voynich.
______________________________________________________________
Další věcí je velice důležitý vzkaz psaný na poslední straně kroniky.
Tam je napsáno :
Adioj znala JN. ( význam = Adio znala J.H.) J.H.= Jan Hus.
Huso ona samuš vzala, naš milca pano.
Crfů žil slůj to syno.
Z prava do leva :
Zná códa uš slyž, úprc. ( Zná códa už, slyš, uprchl ).
Zná šif, šid syn a kaž v lůďa, synoj čue. ( Zná šifru, žid syn a ukaž lidem,
synu poslouchej.)
________________________________________________________________
Zde v této větě vám ten kdo to psal píše : Znáš šifrování, židovský , synu,
a řekni to jiným lidem. Synu poslechni.
________________________________________________________________
Poslední strana kroniky :
Tato věta mimo jiné jasně ukazuje, že kronika je šifrovaná a že má svůj
vlastní kód, kterým je pod domělou němčinou, psán přes propast věků vzkaz
který nám řekne, že Jan Hus nezemřel !!!
________________________________________________________________
Všechny obrázky jsou z kroniky, která je v depozitáři Národní Knihovny Č.R.
Kronika je všeobecně označována jako : Petrohradská. Když by náhodou
někdo věděl důvod proč, právě toho označení, tak bych byl moc vděčen za to
když by mě napsal proč.