Voynich Manuscript. Codex Rohonc. Zodiac Killer. Chronik des Konstanzer Konzils.
Codex Gigas. Bestiary. Oráč a smrt.Václav Břežan. Rukopis Zelenohorský.
Rukopis Královédvorský. Somerton Man. Píseň Vyšehradská. Milostné písně Krále
Václava. Tkadleček. Blitz cipher. Kosma kronika.P.I.O.6.

Září 2013

Chronik des Konstanzer konzils. Kronika Kostnického koncilu.

28. září 2013 v 13:10 | Josef Zlatoděj prof. |  Chronik des Konstanzer konzils
Tajemství Kostnické Kroniky. Budiš světlo.
__________________________________
V Národní knihovně v Praze je v depozitáři uložena kronika,jejíž
vznik se datuje do druhé poloviny 15. století. Tato kronika zachycuje
průběh Kostnického koncilu, který se konal v letech 1414 - 1418.
Autorem kroniky je Ulrich ( Oldřich) Richental.( 1360 - 1437).
Kronika se dochovala v 7 exemplářích. Jeden manuscript ( Petrohradský)
je uložen v naší Národní knihovně.
Protože mě samotného velice zajímá, jak to tenkrát ve skutečnosti
bylo, ponořil jsem se do kroniky a intenzivně ji studuji. Jak jistě
každý ví, tak historii píší vítězové a tak co se dnes dočtete
v nějakých knihách může být účelově zmanipulováno. Z toho důvodu
jsem se snažil přiblížit více dané době, ve které jak doufám jsou
nezkresleně popsány skutky různých lidí.
______________________________________________________________
Při překladu rukopisu Voynich, který je jednou z největších světových
záhad, jsem zjistil že na mnoha místech se píše o Mistru Janu Husu.
A největším tajemstvím zmíněného rukopisu je to, že Jan Hus
nezemřel. Jak se v rukopisu dočtete, tak Jan Hus nezemřel. Jan byl
zachráněn a pod jinou identitou žil ješte spousty let.
______________________________________________________________
Jan Hus byl pravou příčinou toho, proč jsem se pustil do studia staré
kroniky z časů nejbližších době ve které Hus žil. Ponořen do kroniky
jsem zjistil velice zajímavá fakta.
Po přečtení a přeložení několika stránek Kostnické kroniky jsem
došel k tomuto závěru : Kronika má svůj vlastní ,, Kód,,.
______________________________________________________________
To co o kronice čtete v nějakých článcích se nezakládá na pravdě.
______________________________________________________________
zdroj : Národní Knihovna Č.R.
V každé knize ve které budete hledat pravdu, se nejprve věnujte
začátku a konci. Na začátku je většinou napsáno něco velice
důležitého a na konci vám většinou sám autor prozradí kdo je a jaký
je účel jeho zápisu. A samozřejmě vám prozradí kodování.
Už velice zběžný pohled do kroniky vám říká, že autor použil
židovské šifrování. To sám ukazuje na každé stránce kroniky, kde
v horním rohu listu, udělá tři tečky a použije v zápisu gematrii.
( tři tečky když spojíte čárou, tak získáte trojůhelník. Od několika
trojůhelníků je kreslena čárka, která má ukazovat směr. Když tedy
propojíte ty dva trojůhelníky, tak získáte 6 cípou hvězdu. Znak
Židů.) Tím autor ukazuje ,že použil při svém zápisu židovské
šifrování. ( Kod gematrie).
__________________________________________________________
Já jsem tu poslední stranu celou přeložil a ukáži vám jaké tajemství
skrývá.
Židovské šifrování je unikátní tím, že zápis se čte jak z prava do
leva, tak i z leva do prava.
Nahoře je napsáno : 5cx manica. (po stranách jsou trojúhelníky)
Význam :
E Ludanica ( Je z Husince )
Při čtení z prava do leva se čte : A syna duše.
______________________________________________________________
Překlad celé stránky :
Žie spis naši sini Kröla je čase to ex říš ůd. ( Tu siru nóte čase jasa,
kraja Čašie šif sejo.) ( sejo, snáž).
Lid es jatca čue tobae děsa pře folá káže luďo son šie.( Náš Hos zmůže
žára, co pér píšem, národ Hus ak taj šen dal ).
Lid nesůď šidue Burg, prefá sira, synok čas Jan an coe syn Aneš. ( Syn
i náš pérf srube v dál muše e mág ).
I dne osla draců, sprs fálky an dnae Jen. ( Ne jeje děj ak šif crf, Lůči
drac sone má ).
S men čue řáduje ,,clíč,, prs Fašců sál, slyš arci říš muš coe s můk čaz.
( Žil kůt s Hos sůd sir. A crál ac slyšů slaf. Srp lišce v dar hus ědl ).
Šine dům catue dle jůn slawi s prc (k) píša. Máge Vaška píši e Zlsss.
( Sls slej cípá sláve šid. A šif srp si wálc nu jas. Dé v dál, tu mena S ).
Sdne Johann češio Burger pro pisára Basilien pis.
( Šife ei šila Bára, sápor pře grůboj se šen je náš.)
Syne Johanne čte říš, spása tuez, vraj si. ( A šij růže vdala, vlca
rem ce , ne ano je náš.)
Adne ac šid sálue, dles Jan přefo. sir věz host man jen. ( Neje ad
mlže on, v říšo pérf,háj čest ě včil mág siedna ). (( Mág číslo 1)).
Lidé našo čase a sóprc Foca, dvé on, šít káže. ( sóprc = uprchl).
( E žár to shoň, udá lof crfó, syn sa Gos Jen Mág.)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Syne kárt Hos. Otcůe práfo, sirůe Jen sní Orda náš syn. Čta BCN
smaž ty.
( Ato ad Selky snálsi, nám Roj e šena hůry só pírf. Hus mocoe drake
náš ).
_________________________________________________________
Autor vám píše že máte v té větě smazat písmena BCN.
Vynechal jsem v zápisu písmena BCN. A potom se čte :
Synak těž, codue prfó a Bůh jsa ,Orda ji maz ti.
( ve slově maz ti, které se také může číst : a maž ty, je pokyn
na smazání znaků ,,T,,Y,,.)
Po smazání znaků se čte :
SNAKE, ZLOVE, PRFO, RUN CO,, BO.
Význam .
Znak, slovo, první, runa, je.
(první slovo Boha : Budiš světlo.) ( Lůce )
__________________________________________________
__________________________________________________
Tak toje jen část tajemné kroniky. Další věcí jsou ty záhadné
vpisky, psané někdy velice neůhledným písmem. Tak těch jsem
několik přeložil a zjistil jsem, že většinou obsahují zašifrovanou
zprávu. Šifra je shodná s tím jak je psaná kronika.
______________________________________________________
Jak jsem zjistil,tak celá kronika má svůj vlastní kod. Kod je založen
na židovském šifrování. Podle toho co je v kronice psáno, tak za vznik
kroniky můžeme vděčit Lucemburkům. ( Budiš Světlo). To že je kronika
dílem Lucemburků je také psáno na straně 4r. kde je do kroniky rukou
České královny a manželky Zikmunda Lucemburského, napsán vzkaz.
Vzkaz jsem přeložil. Tajemství českých středověkých dějin je tam
jasně napsáno. Barbora Cellská to přes propast věků vzkazuje všem,
kdo zná kodování. Tím se potvrzuje to co jsem zjistil v dalšim,
velice pro vědecký svět záhadném ,, Manuscriptu Voynich,,. Který je
pro kryptology něco jako Svatý grál.


Tajemství Rodu Rožmberků. Původ.

26. září 2013 v 22:20 | Josef Zlatoděj prof.
Původ Rožmberského rodu. Konec záhady.
___________________________________________________

Každý kdo se zajímá o členy Rožmberského rodu, jistě zná to , co
vypustil do světa Oldřich II. z Rožmberka. Ten všude psal a rozhlašoval,
že jeho kořeny sahají až do Itálie. Oldřich II. jak jistě každý ví a zná, byl
velkým podvodníkem, který byl schopen sfalšovat všechno z čeho by
měl on a jeho dominium prospěch.

Dnes vám ukáži že jeho rod nebyl rod Orsini, ale že jeho původ je
Polský. Ano čtete dobře, Rosenberg a celý rod má kořeny v Polsku.

Vše dokazuje jeden velice důležitý fakt, kterým je věta na pečeti
jeho předka.

Obrázek : Zdroj Wiki.cz
___________________________________________________________


PEČEŤ Vítka III. z Prčice a Plankenberka. ( 1194 - 1236 ).

Vitek III. mladší , je považován za zakladatele rodu Rožmberků.

Že byl Rožmberk žid jsem už několikráte napsal. A proto že byl žid,
znal i samotné židovské šifrování, které je založeno na Gematrii.
A že gematrii ovládal i Vítek III. z Prčice , jsem zjistil po přeložení
věty, která je na zmíněné pečeti.

Celá pečeť má tvar ,,trojůhelníka,,. Na pečeti je několik znaků
písmen, ty jsou :

W,,I,,T,,K,,O,,C,,E,,:,,p,,L,,A,,N,,K,,h,,r,,P,,E,,R,,C,,.

( písmeno ,,C,, ve slově Witkoce, je psáno obráceně a tak se taky
čte : W,,I,,T,,K,,O,,D,,E,,.
To je jasně vidět na samotné pečeti. Vítek vám tím říká asi něco
v tomto významu :
( měním znaky podle gematrie ) :
1. Wít Rode. ( význam - Vítkův rod ).
2. Wít Rose. ( použil jsem znak ,,C,, význam - Vítek Růže ).
3. Wít Kode. ( použil jsem znak,, D,, význam - Vítek koduje)
4. Wít Koce. ( použil jsem znak ,,C,, význam - Vítek Kocour).

Vítek III. nám tím říká, že použil v zápisu kód. Když se podívate na
pečeť, tak zjistíte, že jsou v zápisu použity malá a velká písmena.
Proč ? Z velice jednoduchého důvodu. Za dvoutečkou je psáno malé
písmen ,,p,,. Malé písmeno ,,p,, jak je vidět je psáno stylem, který
ukazuje čárku a písmeno ,,o,,. Tím vám Vítek říká, že máte použít
obojí a to jak písmeno,, p ,, tak i pak část , a to ,,o,,.
Když dodržíte co vám Vítek ukazuje, tak čtete slovo : POLAN. (Polsko)

Pak už jen vyměníte znaky podle řádu gematrie. Pak čtete :
Vít rode : Polan kerfe byl. ( význam - Vítkův rod. Je Polské krve .)

Teď se možná ptáte, kde je v zápisu ve slově ,,Byl,, ( R,,?,, C,,).

Když se podíváte na pečeť, tak postava v masce Kocoura, drží v
ruce prapor . Žerď toho praporu vystupuje z obrázku a zasahuje
nebo ukazuje na místo, kde má být umístěno písmeno na kterém
postava stojí. A Vítek stojí na písmenu ,,A,,. ( gematrie 1. A,I,J,Q,Y).
Takže se dosadí písmeno ,,Y,,.

Co je taky jasně vidět, tak všechna písmena, která jsou psána jako
malá, se mění podle Gematrie.

Vítek III, byl schopný šifrant, který dokázal do tak malého obrázku
schovat více informací. Jednou z nich je také to, že ukazuje na
gematrii. To ukazuje na tom praporu. Na něm je kreslena ,,Růže,, a
dvě čárky. Dvě čárky jsou v gematrii ( 2 = B,R,K ). R = Růže. Rosenberg.
( v místě kde je pečeť poškozena, byl původně znak ,,P,,. ( 8 = P,F,).

____________________________________________________________

Takže co k tomu závěrem napsat. Asi tolik. Na tý pečeti v tý masce
kocoura vypadá jako Betmen.


ZODIAC KILLER. - Americký Jack Rozparovač.

14. září 2013 v 2:35 | Josef Zlatoděj prof. |  Zodiac Killer.
Zodiac Killer. Konec záhady amerického vraha.
_________________________________________________
Protože honba za tím kdo se skrývá pod označením ,,Zodiac Killer,, trvá
FBI a různým světovým odborníkům už celá desetiletí, rozhodl jsem se
ukončit tuto americkou záhadu a to tím ,že vám všem ukáži, jak pan ,,X,,
šifroval své tajemné zprávy, které odeslal na sklonku 60 let do místních
novin San Francisko Kronika. ( už se na neschopnost FBI nemohu dívat).
_________________________________________________________________
Nemá cenu se tady ze široka rozepisovat o tom kdo Zodiak byl a čím se
proslavil. Každý jistě zná ten příběh o kterém bylo natočeno několik filmů
a vydáno nesčetně knih.
Pro neznalého to vemu stručně. Zodiac byl muž, který na sklonku 60 let
vraždil a terorizoval San Francisko. Vešel do dějin tím, jak se vysmíval
policii, které posílal své šifrované dopisy. Nikdo ty šifrované zprávy do
dnešních dnů nedokázal rozluštit. Na tom přípau pracoval celá léta, nějaký
americký detektiv Tom Voigt. Dnes už je pan detektiv Voigt ve výslužbě a
z případu ,,Zodiac,, si udělal docela dobrou živnost. ( že si na případu
jistě dobře vydělává vám mohu potrvdit. Já jsem mu psal a pan detektiv
mě odepsal tohle : Pošlete mě 10 dolarů a já vás zaregirtruji). Jak je vidět
tak je detektiv pěkně mazanej a vyčůranej. Vůbec ho nezajímalo to co
jsem zjistil, ale chtěl jen doláče. ( chudej americkej penzista).
__________________________________________________________________
Takže teď už znáte vo co gó a tak mohu přejít k věci.
ZPRÁVA 64 CIPHER.
__________________________
Zpráva která se skládá ze 64 znaků je první, kterou Zodiac poslal do
těch místních novin. Protože tu zprávu nikdo nedokázal dešifrovat
a někdo si všim, že jsou použity astrologické symboly, tak tajemný
odesílatel dostal jméno ,, ZODIAC,,. ( to je všechno co dokázalo mnoho
lidí z té zprávy vyčíst).
Abych mohl psát to co teď píši, tak jsem se musel seznámit s tím, kdo
vůbec Zodiac je, jak uvažuje, jaká je jeho minulost, co bylo pravou
příčinou jeho hrůzných činů a v neposlední řadě odhalit jeho identitu.
V první řadě bylo nutné rozšifrovat všechny jeho zprávy a tím pádem
zjistit co je v nich psáno za tajemné vzkazy. Podle významu samotných
zpráv vytvořit jeho identifikační a psychologický portrét. To jsem dal
dohromady po několika měsících intenzívního výzkumu. Takže vše co
vám teď píši mám potvrzeno.
Zpráva 64 cifer je důležitá tím, že se vám v ní autor představuje. Píše
kdo je, z jakého státu pochází, v jakém městě vyrůstal a kde momentálně
žije. Podle mě je nejdůležitějším zjištěním to co píše hned v prvním
řádku.
V prvním horním řádku je psáno :
Sory. Čezky píšu. ( Promiňte Česky píšu).
V tomto prvním řádku se Zodiac omlouvá za to, že píše svou zprávu
českým jazykem. Zodiac si totiž moc dobře uvědomoval, že když bude
své zprávy psát v čekském jazyce, tak celá FBI nemá žádnou šanci
přeložit a rozklíčovat jeho zprávy.
____________________________________________________________
Pro Máldra a Sculiovou to rozepíši a vysvětlím :
Takže aagenti čtěte pozorně !!!!
První (horní) řádek. 64 cipher. Orig. přepis :
C,,Z,,K,,Q,,P,,I,,Saturn,, W,,. ( Znak planety Saturn = znak = S).
______________________________________________________
Podle číselné hodnoty znaků se vymění písmena a výsledek je :
C,,Z,,K,,Y,,,P,,I,,S,,U,,. ( teď se možná ptáte , na to neůplné slovo, které
by mělo správně být ,,ČEZKY,,. Tak to je jen takovej malej Zodiakův
fígl. Když se třeba někoho zeptáte jaký je to znak a ukážete na pismeno
,,C,, tak vám každý řekne, Tak to je znak ,, Cé,,.
Takže první důležitý řádek se čte v jednom svém významu takto :
Čezky píšu. ( !!! a tím je podle mě řečeno vše !!! ).
První 4 znaky z levé strany : C,,Z,,K,,Q,, se také po výměně znaků
čtou : SORY.
Význam celé věty : Sory Česky píšu.
_____________________________________________________________
Druhý řádek orig.přepis :
8B,,P,,D,,R,,+,,T,,A,,A,, ( kroužek s tečkou ,,Aurum ,,= znak,,A,,)
První znak napsal Zodiak jako číslici,,8,, to znamená že se čtou písmena
P,,F,,. Ale také se dá číst znak písmene ,, B,,. Proč (B)tak to vyvětlím.
Vyměním správné znaky :
1. možnost = FB. P.D. RADIA . ( znak ,,+,, = ,,A,,)( Rada i).
2. možnost = F.B.P. Dr. ádia. ( zde Zodiac pozdravuje ,,Adia = Ahoj).
3. možnost = F.B.P.D. Rád já. ( říká že miluje F.B.I ).
_____________________________________________________________
Třetí řádek orig. přepis :
Z,,C,,P,,O,,V,,W,,I,,O,,.
Doplním správné znaky :
Z,,L,,F,,O,, U,,V,,A,,Ž,, . ( zlfo = slovo. Zodiac zde píše = Zvaž slovo. To
znamená že se musíte nad tím slovem zamyslet. Když se tedy zamyslíte
co tím chtěl naznačit, tak zjidtíte, že když budete číst slovo z prava do
leva, tak dostanete tento význam :
Ž,,I,,U,,,V,,,O,,P,,C,,O,,. ( Žiů v opco, znamená ,,Žiji v obci. Tím vám pan
Zodiak píše, že vám ukáže v jakém městě ( obci) žije. A nebo, kde žil.)
O jakém to píše městě se dozvíte na 4 řádku.
_______________________________________________________________
Čtvrtý řádek orig. přepis :
I,,A,,D,,R,,O,,T,,Y,,R,, ( tento řádek je důležitý, protože zde pan Zodiak
uvádí svů původ a zároveň město ve kterém žil).
Převedu znaky :
J,,Á,,D,,R,,O,,T,,Á,,R,,. ( Každý jistě zná hanlivé označení občana Slovenska.
které je ,, Drátenik,,. Takže pan Zodiak zde píše že je původem ze Slovenska.
Když budete číst znaky z prava do leva, tak budete číst tyto slova :
R,,A,,D,,O,,K,,D,,A,,J,, ( převedu znaky : = ŘÁDOK,,TAJ.) Zodiak zde
upozorňuje že v tom řádku je nějaký skrytý taj. Takže se podívejte na
celou tabulku . Když se pořádně podíváte tak zjistíte to slovenské město
z kterého Zodiak pochází. ( Řádok maj = Řádek můj).
To město je skryto zde :
A,,A,,D,,K,,O,,M,,A,,R,, ( písmena se doplní , buď nahoru a nebo dolů, pak
budete číst celé město s maďarským přízvukem .)
A od Komároi. To znamená = Jsem z Komárna . Komárno je město na jižním
slovensku, na hranicích s maďarskem. V městě žije více maďarů než slováků.
________________________________________________________________
Pátý řádek orig. přepis :
P,,O,,M,,A,,R,,U,,T,,O,,.
Převedu znaky :
F,,O,,T,,A,,B,,U,,D,,O,,. ( zde vám říká že budou nějaké fotky. O jaké fotky
se bude jednat se dozvíte při čtení znaků z prava do leva.
Z prava se čte :
Z,,L,,U,,K,,A,,T,,O,,F,,. ( zde použil znak ,, T,, Jako znak ,,L,, . To je vidět na
originálním zápisu. Takže se čte : Zlu Katof. Fotky se tedy týkají Zlého kata.
Při čtení z prava do leva se také čte :
Z,,C,,U,,B,,Y,,D,,O,,P. Význam = Z Cuby dop. ( Když se podíváte na celou
tabulku , tak nad písmenem ,,P,, na levé straně , zápis pokračuje. Pak
čtete celou větu. A ta věta zní : Z Cuby dopiz. ( nad P, jsou znaky ,,I,,Z,,).
Tím vám pan Zodiak říká, že dopis poslal z Cuby.
________________________________________________________________
Šestý řádek orig.přepis :
R,,I,,I,,J,,K,,O,,A,,A,,.
Převedu znaky :
R,,A,,J,,A,,B,,O,,J,,A,,. ( RÁJA BOJA) Význam = Bojí se Ráje. ( Bojí se smrti).
Kdo se bojí smrti ? Možná sám Zodiac . Možná jeho oběť.
Při čtení znaků z prava do leva se čte :
A Job i J.A.R. ( tato informace nám říká že jeho akční rádius zasahoval až
do Jihoafrické republiky.)
Rá jako Já. ( jeho znak se také čte jako znak slunce . Slunce = S,C,G,L.
Nebo Aurum = A,I,J,Q,Y.
_________________________________________________________________
Sedmý řádek orig .přepis znaků :
Jeho znak,, U,,P,,K,,A,,A,,O,,B,,. ( Jeho znak se čte v tomto řádku podle
potřeby. Já jsem v tomto řádku použil znak písmene ,, S,,.)
Převedu znaky :
S,,U,,P,,R,,A,,J,,O,,B,,. ( význam - Supra Job. To znamená že nám říká, že
jeho práce je super. A zároveň tím říká, že ho jeho práce baví.) Jaké měl
pan Zodiak občanské zaměstnání vám zatím neprozradím.
Když budete číst znaky z prava do leva, tak budete číst :
B,,O,,J,,A,,R,,F,,U,,S,,. ( zde si všimněte prvního znaku. Ten znak je
písmeno ,,B,,. Pan Zodiac byl docela chytrý člověk a zde pro svůj zápis
použil písmeno ruské azbuky. Písmeno ,,B,, se tedy v tomto případě
čte jako písmeno ,,V,,.
Pak čtete tohle : V,,O,,J,,A,,K,,f,, U,,S,,. ( Voják v U.S.) Tím nám pan
Zodiak říká, že sloužil v armádě Spojených Států Amerických. A protože
jsem přeložil všechny jeho psaníčka, tak vám to mohu potvrdit. Zodiac
sloužil mimo jiné také ve válce ve Vietnamu u 101. Tam dosáhl hodnosti
seržanta.
_____________________________________________________________
Osmý řádek orig. přepis znaků:
A,,A,,S,,R,,L,,F,,U,,E,,.
Převedu znaky :
J,,A,,C,,K,,S,,F,,U,,E. ( Význam = Jack S.F. u E.) Tak to je falešný podpis
pana Zodiaka, který zde využil toho jak ho pojmenoval tisk. Tisk mu dal
jméno Jack Killer ( Jack Rozparovač). Tak se podepsal jménem Jack. Za
jménem je zkratka města S.F. ( San Francisko) v Eureka. Město Eureka
leží na severu Kalifornie.
_______________________________________________________________
Další důležitou věcí v tomto jeho psaníčku je zápis, který se čte od
horního levého rohu směrem dolů, pak spodní řádek a zase řádek směrem
vzhůru. A zase doleva. ( Jako rámeček).
Přepis znaků :
C,,B,,Z,,I,,P,,R,,jeho znak,, A,,A,,S,,R,,L,,F,,U,,E,,B,,A,,O,,R,,O,,A,,W,,
S ( saturn),,I,,P,,Q,,K,,Z,,.
Doplním znaky :
S,,B,,O,,J,,F,,B,,I,,J,,A,,C,,K,,S,,F,,u,,E,,V(B),,A,,Z,,B,,O,,J,,U,,S,,A,,
P,,A,,K,,O.
Sboj FBI. Jack S.F.u E. Váž boj. USA pako.
Druhá varianta se čte od znaku ,,B,, :
Boj F.B.I. Jack S.F.u E . Važ boj USAF i bol.
_____________________________________________________________
To co jsem zde přeložil a napsal je nejdůležitější z celé té zprávy.
Tak to je tak vše co jsem vám všem chtěl ukázat z tajemného případu
nejslavnější americké kriminalistické záhady , kterou je jistý pán Zodiak.
A já se ptám ! Dokáže někdo rozkodovat jeho další zprávy ? Pan Zodiac
vám ve zprávě, která je všeobecně známa, jako ,,Dopis 340 cipher,,
dokonce napsal své pravé jméno.
Pro mě záhady neexistují. A proto KONČÍM záhadu Zodiac.
( já mu dám deset dolarů).

Oak Island . Tajemství dubového ostrova

11. září 2013 v 22:06 | Josef Zlatoděj prof.
Oak Island. Konec tajemství záhadných znaků.
_______________________________________________
U břehů Kanady ( Nové Skotsko) je ostrov,který získal své jméno po dubech
které na něm rostou. Dubový ostrov. Na tomto ostrově se nalézá jedna velká
záhada,kterou je díra do země, která od nepaměti láká různé hledače a
snaživce,kteří se snaží objasnit účel této hluboké šachty.
Mě jako odborníka na staré nápisy zaujal jeden artefakt,který byl v té jámě
uložen a po mnoha staletích vynesen zpět na povrch. Artefakt byl umístěn
pod velkým násypem různého materiálu v hloubce mnoha metrů.
Vše potřebné ohledně té tajemné šachty,která si vybrala během svého
výzkumu svou daň v podobě mnoha lidských životů si každý může najít
na síti. A tak se zde nebudu rozepisovat o historii a snaze různých
lidí, pro které byla vidina bájného pokladu buď zklamáním a nebo
velkou prohrou.
______________________________________________________________
Šachta Past.
Celá šachta je po technické stránce koncipována jako dokonalá past.
V určité hloubce pod urovní okolního moře je na šachtu napojeno
několik kanálů ( ať už přírodních a nebo umělých). Podle geologického
průzkumu se jedná spíše o přírodní a přirozený jev v dané oblasti.
Někdo hodně dávno si uvědomil význam tohoto jevu a využil ho pro
svůj záměr, kterým bylo uschovat určité věci na takto důmyslně
chráněné místo. Prohloubil šachtu o několik metrů a získal tím pádem
prakticky nedotknutelné místo,které se v případě nějakého hledače
proměnilo ve smrtící past.
Na dno šachty uschoval svůj poklad, a celou šachtu až k povrchu
zasypal. Vše zamaskoval a zmizel v propadlišti dějin. Tím že šachtu
zasypal dal na srozuměnou, že to co pohřbil, je pohřbeno na věky a
už to nikdy vyzvedávat nebude.
______________________________________________________________
Tajemný artefakt.
Jak už jsem napsal, tak v hloubce mnoha metrů, byl nalezena kamená
tabulka pokrytá velice zvláštním písmem. Jak jsem se na síti dočetl,
tak to nějaký specialista přeložil do významu, který říká, že v šachtě
je ukryt obrovský poklad nesmírné ceny.
Několik dní jsem se věnoval těm záhadným znakům a dospěl k tomuto
závěru. V šachtě je ( a nebo byl) ukryt poklad né světského významu,
ale významu duchovního. Znaky použité v zápisu vám jasně řeknou
čeho se bájný poklad týká.
Na síti jsou dvě verze těch znaků. Já jsem pro dešifrování použil ten,
kde jsou znaky úplné. To je ta verze ve dvou řádcích.
I když znám význam všech použitých znaků a samozřejmě i jejich
celkový smysl, tak vám prozradím jen část a to význam druhého
řádku.
Zde jsem to pro lepší pochopení rozepsal :
Každý kdo se na ty znaky podívá a něco zná, tak si musí všimnout
jednoho velice důležitého ( identifikačního ) znaku. A tí je kruh
s čárou. Ten znak je znakem pro planetu Saturn. Saturn, je sám o
sobě ,, Královská židovská planeta,,. Tím znakem se vám představil
sám autor toho zápisu.
Další důležitý znak je : Kruh s tečkou. Tím znakem se značilo Slunce
a také zlato. Ten znak se čte : Aurum = A. ( 1 = A,I,J,Q,Y).
Další znak je římská II. ( znak se čte 2 = B,R,K).
Další znak tři tečky, zde záleží na tom jak jsou orietovány. Buď se
jedná o znak písmene ,,A,, a nebo o znak písmene ,, V ,,.( 6 = U,V,X).
Znak ,, C ,, zná každý.( 3 = C,G,L,S)
Znak ,, X ,, zná každý.
Znak ,, .I. ,, Znamená písmeno ,,T,, ( 4 = D,M,T).
Znak písmene ,,F,, je ten první. ( 8 = čte se ,,F,, nebo P).
Znak ,, : ,, = I
Znak ,, + ,, = A.
____________________________________________________________
Druhý řádek originální zápis znaků :
F,,A,,C,,C,,A,,T,,X,,S,,T,,+(A),,X,,II,,A,,S,,I,,T,,+(A),,S,,A,,I,,II,,.
Znaky převedu :
P,,I,,S,,S,,I,,D,,U,,C,,T,,A,,V,,R,,I,,L,,A,,D,,I,,S,,A,,I,,K,,.
( Pis šidů čta. Vryl AD. Isaik) Isaik znamená Izák.
Význam současnost : Písmo židů čteš. Do kamene vryl. AD. IZÁK.
( po AD se čte letopočet , proto tam autor zdvojil číslo 1)
Ten letopočet je ,, AD. 1311 R ( R = rok).
Autor nám tady sděluje že je žid, jmenuje se Izák a znaky vyryl
roku 1311. ( to je jen část významu při čtení z leva do prava).
Při čtení znaků z prava do leva se čte :
Báj Lida . Siru ad ludí slip.
Význam současnost :
Přiběh lidí. Pánu od lidstva slib. ( Pán = Bůh).
____________________________________________________________
Takže co se dá z těchto znaků vyčíst. Podle mě nám tady autor Izák
zanechal vzkaz. A tím vzkazem nám říká, že na tom místě schoval
roku 1311 , smlouvu mezi Bohem a lidstvem.
V horním řádku je napsáno jak se k té smlouvě dostat. Co je potřeba
udělat, aby se šachta nezatopila. Jaké použít ochrané pomůcky, aby
člověk nezemřel.
_____________________________________________________________

Bible Václava IV. Tajemství a symbol.

4. září 2013 v 1:57 | Josef Zlatoděj prof. |  Bible Václava IV.
Tajemná Bible Českého krále Václava IV. Lucemburskéko
_______________________________________________

Dnešní mé psaní bude o jedné knize, která se v originálu nalézá v jednom
rakouském muzeu. Na síti jsem při hledání stop v rodu Lucemburků narazil
na několik článků, ve kterých se jejich pisatelé zaobírají již zmíněnou
Biblí ,která je přisuzována českému králi Václavu IV.

Ve všech článcích které jsem četl, mě zaujal jeden velice zajímavý poznatek.
Všichni autoři píší, že rukopis bible je plný velice záhadných a nevysvětlitelných
symbolů. Symbolů ptáků Ledňáčků, lazebnic, točenic a opic či divých mužů.
__________________________________________________________________
REX BOHEMIA.

Trocha historie nikoho nezabije: Václav IV. se narodil 26.února roku 1361
v Norimberku. Zemřel 16. září roku 1419 Nový hrad Kunratice.
Otcem Václava IV. byl Český král Karel Václav IV.
Matka : Anna Svidnická.
Václav IV byl Římský a Český král. Lucemburský vévoda a braniborský
markrabě. Vládnul od roku 1378 až do roku 1419.
__________________________________________________________________

SYMBOL a BIBLE VÁCLAVA IV.

Protože jak jsem zjistil žádný historik nedokáže správně interpretovat
význam a smysl symbolů, které se bible dotýkají a tím pádem vysvětlit
co kreslený symbol znamená, rozhodl jsem se tyto mezery vyplnit
svým článkem, který uvede věci na pravou míru.

Začnu tím nejjednduším a tím je ta zmiňovaná ,,Točenice,,. Pod slovem
točenice si historici představují symbol,který je v bibli hojně používán
a vypadá někdy jako kus látky stočené za určitým účelem do znázorněného
tvaru. ( točenice = je vidět že symbol popletl mnoho historiků).

Takže popletové k věci. Král Václav IV. se správně jmenoval :
VENCESLAUS, což se dá také interpretovat jako VENCESLAV.

Každý kdo se podívá na ten symbol, tak by měl v prvé řadě vidět : VĚNEC
a dva konce látky většinou kreslené do tvaru písmene ,, S ,,.

Slovo Jména Venceslav si rozdělíme na Vence slav. Což znamená : Věnce
slav. ( proto má symbol tvar věnce). Jak jsem ale zjistil, tak Václav IV. byl
znalý a uměl do jednoho symbolu schovat více informací. Takže symbol se
čte, jako Věnce slav ( slavnostní věnec) a nebo také ,, Vence slav,, což znamená
Václava slav.
Když budete číst slovo Venceslav z prava do leva, získáte slovo :valsecneV.
Pomocí výměny znaků Gematrie, kterou jak jsem zjistil Václav IV ovládal.
ze slova Valsecnev, získáte slova ,, Vasce sneu,,. Ta slova mají opět dva
významy. Jeden je Vašek sní, a druhý je Vašek z něj.
Podle mě je důležitý ten druhý význam : Vašek z něj. To znamená, že z
toho Slavnostního věnce je zároveň i Vašek ( Vasce s neu, Vašek z něj).
_____________________________________________________________

Další věcí která je v kresbě věnce důležitá je samotný tvar a použité
znaky písmen ,,C,, které se v několika věncích neustále opakují. V několika
případech jsou do tvaru věnců zakonponována i písmena ,, U,, a nebo,
když znak ,,U,, otočíte tak získáte písmeno ,, n ,,. Vše v té kresbě věnce
má řád a smysl. Těma písmenama Vašek IV, říká že patří k Lucemburkům.
( Gematrie číslo 3 = C,G,S,L). ( 5 = E,H,N)
V kresbě věnce se tedy nalézají písmena ze kterých dáte dohromady slovo
LUCE. ( slovo Luce znamená Světlo) . 2 ptáci kreslení v obrázku znamenají
číslo 2. ( 2 = B,R,K).
Ze všech těch písmen utvoříte slovo : Lucemburg. ( ochránce světla)
_______________________________________________________________
A tím jsem se dostal k ptáčkům v bibli kreslených. Ptáčků Ledňáčků.
Proč si Václav IV vybral právě tohoto ptáka, by mělo být každému jasné.
A né psát že nevíme.

Se slovem Ledňáček se musí opět pracovat a to tím způsobem, že zjistíte
proč zrovna pták tohoto jména.

LEDNACEC. ( upozorňuji že je použita gematrie a znaky se mění).
SED na Češ. ( znamená sedím na češích)
SEM IV ( zde jsem rozdělil znak ,,N,, na IV.)
SEM I VACEC ( po výměně znaků se čte : Sem i Vašek)
Takže celý význam ledňáčka je = Václav IV. jsem.

Když budete číst slovo Lednacec, z prava ,tak budete číst : cecandeL.
A tím jsem se dostal k symbolu, který vypadá jako ,,Opice a nebo
lesní muž.

CECANDEL. ( se slovem se opět pracuje a pak budete číst).
CECAE DEL. ( vyměníte znaky podle gematrie).
ČEŠIE DĚL ( znamená České dilo).
A kde je ta opice a lesní muž ? No přece tady : Lesie Děs. (lesní děs).

A opice ? Proč je v bibli kreslená opice ? ( opět se musí použít gematrie a
pracovat se slovem ).

OPICE( gematrie 7 = O,Z)
ZPISE ( to znamená zpis a nebo zápis). A proč má opice ten kyblík ?
Kyblík je vědro. A tenkrát se říkalo Vědroj.
VĚD ROJ = znamená Věda Krále.

Opice + vědro.
Zpise věd Roj. ( znamená zpis vědy krále). Když ale ještě budete pracovat
se slovem opice a to tak, že ho budete číst z prava do leva, tak získáte
slovo : E cipo. ( teď jen vyměníte znaky . Číslo 8 = F,P) . A bude číst
slovo : E sifo , znamená : Je šifo ( Je žifo ). To slovo vám říká čeho se zápis
a text v bibli týká. Života.

Lasebnice ( Lazebnice). Se slovem se opět pracuje.
LASEBNICE ( gematrie a vymění se znaky). = CASER NASE.

Caser nase = znamená = Lasek naše = Lásek naše. ( Naše lásky). V druhém
případě můžou ty slova znamenat = Lišek naše. ( Naše lišky).
A nebo ,, NAŠE LIŠKA.
( LAISEBNIC = znamená = CAISER NÁŠ. ( Císař náš).
______________________________________________________________

Další věcí se kterou si historikové neví rady je tajemná věta, která je
všeobecně přeložena jako : TOHO BODE TOHO.

Zde je ta věta v plném znění :

Jak si jistě každý všiml, tak tajemná věta je delší a je rozdělena tečkou,
křížem a tečkou. Důležité je všímat všech zapsaných znaků .
První část věty až k tomu kříži : Toho bode toho, se po výměně znaků
čte : TOHO RODE TOHO . + . ( což v současném jazyce zní : TOHOTO
RODU JSEM). V druhém případě se také znaky čtou jako : TOEZ KODE
MOEZ. ( to znamená = Tohle je můj Kód).

Tak to je jen část tajemné věty. Když si dáte větu dohromady s tím,jak
pokračuje, tak zjistíte správný význam . Vě větě se píše o ženě, touze po
dětech, vodě a životě.
______________________________________________________________

Bible jako taková je výborná a mě samotného dost zaujala a to svým
sdělením, že obsahuje svůj kód a tak až bude více času podívám se na
psaný text.

_Na tomto obrázku je král Václav IV.
znázozněn, jak se prolíná se svým
symbolem čísla IV. To v symbolu
znamená ,,Já Václav IV.,,

Lazebnice je znázorněna v levé
části.

Celý te v symbolu vajadřuje tuto
myšlenku. ( Brýle = dívej se na krále
a císaře z rodu Lucemburků).
____________________________________________________________