Voynich Manuscript. Codex Rohonc. Zodiac Killer. Chronik des Konstanzer Konzils.
Codex Gigas. Bestiary. Oráč a smrt.Václav Břežan. Rukopis Zelenohorský.
Rukopis Královédvorský. Somerton Man. Píseň Vyšehradská. Milostné písně Krále
Václava. Tkadleček. Blitz cipher. Kosma kronika.P.I.O.6.

Srpen 2013

Codex ROHONC. ( Codex Rohonczi ).

20. srpna 2013 v 17:59 | Josef Zlatoděj prof. |  Codex Rohonc
Tajemný Codex Rohonczi. Konec jedné světové záhady.
______________________________________________
Protože jsem zjistil,že světoví odborníci jsou s rukopisem Voynich ,
jak se říká na štíru. ( Je vidět že toho moc neznají). Tak jsem se rozhodl
ukázat vám všem, jak jsou určití odborníci,kteří se motají celá léta
okolo různých světových záhad ve své namyšlenosti a odbornosti se
svým vědeckým přístupem k určitému problému v háji. A budu vám to
demonstrovat na jednom velice starém codexu, který dostal jméno
po místě kde byl nalezen a to po maďarském městě Rohonc. (dříve)
Nyní se město jmenuje Rechnitz a je v Rakousku.
Stručná historie Codexu Rohonc :
Roku 1838 daroval Codex a celou svou knihovnu maďarský hrabě Gustav
Batthyany, Maďarské akademii věd. Původ rukopisu je neznámý. Kodex
má 448 stránek papíru o rozměru 12/10 cm. ( velice malá kniha)
Na každé stránce je napsáno 9 až 14 řádek symbolů ( znaků, písmen).
Kromě textu je v něm 87 ilustrací, které znázorňují různé náboženské
a vojenské scény. Samotné ilustrace a celková kompozice obrázků,
vám hodně napovídá. Kresby křížů a půlměsíců dávají tušit,že text se
bude týkat křesťanské a muslimské historie.
Studium papíru na kterém je Codex napsán ukazuje, že se jedná (asi)
o benátský papír vyrobený okolo roku 1530. Nicméně jak se také uvádí,
může se jednat o přepis s dřívějšího zdroje. Jazyk a písmo jsou zatím
neznámé.
Codex studovalo mnoho různých snaživců z řad různých vědeckých
i nevědeckých kapacit. Maďarský učenec Ferenc Toldy a to kolem roku
1840. Bez výsledku. Později nějaký Hunfalvy Pál, ale také bez výsledku.
Další vědec který codex zkoumal byl rakouský paleograf Dr. Mahl. Také
bez nějakého úspěchu.
V roce 1884 - 1885 na dešifrování codexu pracoval český profesor (kolega)
Josef Jireček se svým synem, také profesorem Konstantinem Josefem
Jirečkem. Opět bez výsledku.
V roce 1885 studoval codex Bernhard Jülg profesor na universitě v Insbrucku.
Opět bez výsledku.
Slavný maďarský malíř Mihály Munkacsy vzal v roce 1890 - 1892 codex do
Paříže, ale také bez nějakého výsledku . atd.
Většina maďarských vědců se kloní k názoru, že codex je padělek.
_____________________________________________________________
Kdo má zájem seznámit se s codexem, tak zde je odkaz :
http://en.wikipedia.org/wiki/Rohonc_Codex
_____________________________________________________________
Já Josef Zlatoděj prof. jsem se začal věnovat codexu včera to je 19 srpna
2013 asi v 21 seč. Během několika minut jsem zjistil jaké je šifrování,
jak je psán samotný zápis, jaké jsou v codexu použity znaky a co je
důležité, jaký mají význam. Takže musím opět sprdnout všechny vědce
a nevědce, kteří na codexu dělají a vydávají ho za nepřekonatelnou
překážku. Styďte se, vy hlupáci, kteří nedokážete rozkodovat tak
jednoduchý zápis obyčejných znaků. :-)
_____________________________________________________________
Dnes vám ukáži jen část a to způsob zápisu znaků a význam jednoho
obrázku. Jedná se o obrázek,který jsem stáhnul z wiki. Na něm je jasně
kreslena určitá scéna. Každý kdo se na obrázek podívá, musí vidět tyto
věci. 3 Krále. Nad nima zámek.(hrad). To procesí tří králů jde nahoru k
postavě, která stojí na kopci uprostřed tří figur.( lidí).
Nad tímto obrázkem je napsáno několik znaků. Já vám teď prozradím
co ty znaky znamenají a jaký dávají význam samostatně a také v celé
větě. ( pro lepší pochopení jsem to celé rozepsal ). Takže fanfáry a teď
po mnoha staletích si můžete přečíst co vám autor zanechal za
tajemství.
Zde je to rozepsané :
Zápis je unikátní tím ,že se čte jak z leva do prava, tak i z prava do leva.
Autor byl podle všeho žid a nakreslil scénu " Klanění Tří Králů".
Z leva do prava má věta tento význam : SMA GIE JAS DIVCI.
Z leva druhý význam : CTI SINAJ S DIVCI .
Z prava do leva : A SVATCA JE I SAMC.
_____________________________________________________________
A svátca je i sámc. ( to je mluva a zápis autora). Význam této důležité
věty v dnešním jazyku zní : A svátek je na zámku.( hradě).
_____________________________________________________________
Důležité je také všimnout si jak autor šikovně schoval 3 krále do slova
S magie. Tří králové jsou vlastně ve skutečnosti tři Mágové. Takže větu
" S magie jas dívči ", lze také číst takto : S mág je jiš dívča. ( dívča = dívka).
Písmeno ,,S,, má hodnotu čísla 3. ( takže také se čte: 3 mág je jiš dívky).
...................................................................................................
Dále si všimněte na co ukazuje věta : Cti Sinaj s dívky. První slovo se dá číst
jako Čest a nebo jako slovo Čti. Druhé slovo se čte jako Syn já, a nebo slovo
SINAJ. ( ta dívka je samozřejmě Marie). Že se jedná o Marii vám autor
ukazuje ve 4 znaku, který se čte jako písmeno S. Když se ale pozorně na ten
znak podíváte, tak zjistíte ,že se dá číst také jako obrácená číslice 2.
A právě písmeno R má hodnotu čísla 2. Takže místo slova ,,S magie,, můžete
číst první slovo také jako ,, S Marie,,.
( ve slově " S Magie ", je také ukryto = S tý syn. ( s Marie).
______________________________________________________________
Teď vám ukáži co znamená věta při čtení z prava do leva.
A svátca je i sámc. Význam do současné mluvy je : A svátek je na zámku.
Tato věta nám říká že se jedná o svátek 3 Králů, který se konal na zámku.
( i=a,j,y) Takže se také může číst : A svátca jej sámc. ( to nám říká že
svátek byl na jejím zámku).
______________________________________________________________
Že se jedná o znázornění scény Klanění Tří Králů, nám také ukazuje hvězda,
která je do výjevu scény zakonponovaná. ( Betlémská hvězda).
_______________________________________________________________
Další zajímavou věcí jsou korouhvičky na věžičkách zámku. Když se každý pozorně
podívá, tak zjistí, že korouhvičky jsou vlastně písmena. Ty písmena se čtou jak
z leva do prava, tak i z prava do leva. První znak je písmeno ,,T,,. Druhý znak je
písmeno ,,Y,,. Třetí znak je písmeno ,,S,,. Čtvrtý znak je písmeno ,,Y,,.
V Betlémské hvězdě je znaménko ,, +,,. Na přístřešku, který je nad figurama je
písmeno ,,T,,. ( tím autor říká, že je možno číst znaky dohromady, to znázorňuje
to znaménko plus ( +).
Takže máte znaky TYSY+T. ( pomocí gematrie převedete znaky a čtete z obou
stran stejnou větu. Ta věta zní : TY ŠID ). Z leva z prava vám autor píše, že jste
Žid. ( Ty šid znamená , Ty žid ).
Autor sám na několika místech v codexu píše, že je použito židovské šifrování.
________________________________________________________________________________
Velice zajímavé je také jak autor ( Já už znám jeho jméno) ,šikovně schoval
do svého obrázku, letopočet ,který ukazuje na datum narození Ježíše z
Nazareta. Číslo 3758 je židovský letopočet. ( židovský kalendář). Pro
křesťany je to ,, Rok 1,,. ( Nový věk a nebo nový letopočet).
Zde jsem to pro snadnější pochopení různých světových odborníků a nemehel
rozepsal. ( číslo 3 je na levé straně obrázku, číslo 7 dole, číslo 5 nahoře a pod
ním je samostatně číslo 1.)
Číslo ,,1,, = Křesťanský kalendář.
3758 = Židovský kalendář.
_______________________________________________________________________
Protože už jsem zveřejnil na jednom německém serveru, nápovědu, kdo je
autorem tohoto Kodexu, tak to připisuji i sem.

Autora kodexu zná jistě každý, protože se jedná o jednoho velice
důležitého panovníka, který vládl Svaté říši Římské, před určitou
dobou. Tento panovník vládl z Pražského hradu.
_________________________________________________________________