Voynich Manuscript. Codex Rohonc. Zodiac Killer. Chronik des Konstanzer Konzils.
Codex Gigas. Bestiary. Oráč a smrt.Václav Břežan. Rukopis Zelenohorský.
Rukopis Královédvorský. Somerton Man. Píseň Vyšehradská. Milostné písně Krále
Václava. Tkadleček. Blitz cipher. Kosma kronika.P.I.O.6.

Červenec 2013

New Look at the de Voynich " Letter "

28. července 2013 v 12:20 | Josef Zlatoděj prof.
Voynich Manuscript. Nový pohled na Voynichův dopis.
___________________________________________________

Protože dešifrování tajemného dopisu světovým odborníkům moc dlouho trvá.
Tak jsem se rozhodl jim dát svou poslední nápovědu.

Zadruhé chci osvětlit jednomu americkému výzkumníku, kde Habdank Michael
Voynich píše, že rukopis je český. Americký výzkumník Rich mě píše : Very good then,
Josef. You have your idea out there, and I am sure that anyone who knows about the
Voynich will see your work.

Article for Rich.

Takže přejděme k věci. Jak už jsem napsal, tak Habdank Voynich rukopis
dešifroval. A jak by ne, když na rukopisu dělal 18 let. Podle mého názoru
zjistit algoritmus, zas tak složité není. Ten je psán na mnoha stránkách v
rukopisu. Stačí si přeložit poslední stranu, značenou 116 a znáte co je potřeba
udělat se samotným zápisem, aby byl pro každého čitelný.

Podle mého názoru, pracovat na rukopisu léta a roky je velká ostuda. Pracovat
na dešifrování 10 a více let, je vrchol neznalosti a neschopnosti.

Ale k věci. Dnes vám ukáži, kde je v dopise psáno, že rukopis je český.
_______________________________________________________________

Tak vážení to je psáno hned v první větě, která je na obálce toho dopisu.
_______________________________________________________________

Každý by si měl uvědomit jednu velice důležitou skutečnost. Voynich
použil pro šifrování toho dopisu, stejný postup, jakým je šifrován
samotný rukopis.
_______________________________________________________________

První důležitá věta na obálce dopisu zní :

Concerning The Cipher MS. ( to je psáno anglickým jazykem).
( český překlad : Pokud jde o Šifru MS ( MS = Manuscript).
______________________________________________________________

Důležité je všímat si všech znaků, které jsou použity !
Ve slově Concerning si všimněte posledního znaku. Ten znak je psán způsobem
který dovoluje číst znak také jako písmeno ,, e ,,. Dalším velice důležitým
prvkem je samotný zápis označení rukopisu. ( MS).

Když se pořádně podíváte, tak zjistíte, že první znak písmene ,,M ,, je psán
stylem,který dovoluje číst znak také jako : I, obrácená 2, a písmeno C.
Co tím chtěl pisatel vyjádřit, vám vysvětlím.
Takže za prvé. Písmeno ,,C,, má v gematrii hodnotu čísla ,,3,,.

Takže celá věta má také tento význam :
Concerning The Cipher 1,2,3. ( tím autor říká, že je šifrování rukopisu
založeno na Gematrii.
_______________________________________________________________
Teď vám ukáži proč je v prvním slově psán poslední znak, způsobem
že dovoluje číst znak, také jako písmeno ,, e ,,.

Takže to napíši se znakem ,,e,,.
Concernine The Cipher 1,2,3.

Podle gematrie vyměním písmena a výsledek je :

Czech knihe The Cipher 1,2,3. ( to je mluva a zápis autora).

Význam současná mluva :

Česká kniha The Cipher 1,2,3.
_______________________________________________________________

Význam této věty :

Česká kniha je šifrována v Gematrii.

_______________________________________________________________

Zde si všimněte těch znaků . ,,e,,. MS (1,2,3).

Tato věta má ještě jiný důležitý význam, který ukazuje proč autor obrátil
tu číslici ,,2,,. ( ale o tom příště).

__________________________________________________________
A tady je celá Gematrie :