Voynich Manuscript. Codex Rohonc. Zodiac Killer. Chronik des Konstanzer Konzils.
Codex Gigas. Bestiary. Oráč a smrt.Václav Břežan. Rukopis Zelenohorský.
Rukopis Královédvorský. Somerton Man. Píseň Vyšehradská. Milostné písně Krále
Václava. Tkadleček. Blitz cipher. Kosma kronika.P.I.O.6.

Leden 2013

Jan HUS + Voynich Manuscript (76).

25. ledna 2013 v 10:51 | Zlatoděj J.T.Prof.
Rukopis Voynich, strana značená 76. Datum.
_________________________________________________

Na této stránce rukopisu,je vzpomínán samotný český kazatel,
mistr Jan Hus. .
__________________________________________________
Celé 15.století, je protkáno válkami, velkým politickým neklidem,
husitským povstáním, které začalo upálením mistra Jana Husa na
Kostnickém koncilu, který svolal císař Zikmund ,za účelem
sjednocení 3 papežství a za vyjasnění určitých politicko
nábožensko, mocenských ambicí, vládců tehdejší Evropy.
__________________________________________________

I náš autor rukopisu nebyl jistě k těmto událostem
lhostejný. Na stránce 76 šikovně zašifroval několik datumů, které
ukazují na ,,Kostnický koncil,, a na ,,Datum smrti mistra Jana,,.
____________________________________________________
Na této straně není žádný obrázek. Celé stránce dává punc jen jeden
znak, který je klíčem pro pochopení toho co zde píši.

___________________________________________________

Na levé straně ,vedle tajemného zápisu je napsáno několik
znaků písmen pod sebou. Je to samostatná věta.

Zde je nákres :
_________________Jako v celém rukopise je i zde psáno a šifrováno pomocí gematrie.
První znak je znak číslice ,,2,, (zde je psán otočen o 180 stupňů).
Druhý znak = malé písmeno ,, d,, ( gematrie = d= 4).
Třetí znak používá autor v celém rukopisu, jako znak písmene
malé ,, p,,. Zde ho ale použil, jako vyjádření ,,čísla 4,,.!!!
Čtvrtý znak je písmeno ,,S,, ( gematrie = 3)
Pátý znak je psán jako písmeno malé ,,c,, (nebo malé,, o,,)
(gematrie = C = c,,g,,s,,l,) ( O = o,,z,,)
Šestý znak je jasný = malé ,,e,,.
Sedmý znak = písmeno velké ,,M,,.
Osmý znak = znak písmen ,, Ré,,.!!
Devátý znak = znak písmene malé ,,c,,( s háčkem), tento znak
a toto spojení používá autor v celém rukopisu a vždy vyjadřuje
písmeno ,,L,,.
______________________________________________________
První a druhé číslo se sečte ( 2+4 = 6),
Třetí a čtvrté číslo se sečte ( 4 + 3 = 7).

Význam těchto několika znaků je tento : 6.7. Zemřel.( semrél).
(6.7. roku 1415 , zemřel upálen na břehu Bodamského jezera mistr
Jan Hus).
____________________________________________________________
Všiměte si také jedné věci . Autor rukopisu použil pro zanechání této
zprávy, stránku značenou 76. (čteno z prava do leva 6.7.)!!!
____________________________________________________________

Další velice důležitou věcí této stránky je horní první ,,ZNAK,,!
Tento znak v sobě skrývá ,, Tři letopočty,,.
Letopočet ,,1414,, a letopočet ,,1418,,. ( To značí dobu trvání
Kostnického koncilu ).
Třetí letopočet je = 1415. ( upálení Jana Husa).
_________________________________________________
Zde je nákres písmene a několika znaků ,které představují čísla.
________________________________________________________Autor byl dobrej . Do tohoto znaku schoval vše důležité pro
identifikaci mistra Jana Husa.
Velký znak když se budete dívat z boku ,tak vyjadřuje
písmeno ,, velké J,, = 1= ( gematrie = a,,i,,j,,q,,y).
Šipka od tohoto ,,J,, směřuje na 3 následující znaky.
Znak (8) = d = 4.
Znak ,, q,,= 1.
Znak ,, p,,= má dvojí význam ( jednou značí číslici ,,4,,)
(a podruhé číslici ,,8,, ) ,(gematrie = p = 8).
_________________________________________________

Já osobně vzdávám čest autoru rukopisu ,protože tyto jeho
vložené zprávy jsou docela dobře zašifrovaný.
_________________________________________________________

Horní velký znak také v sobě nese jméno ,,HUS,,.
Jméno ,,JAN,,
A symbol = husy.
_________________________________________________________
Zde je to rozkreslené :
_________________________________________________________________________

Voynichův rukopis . 71r. Jan Hus.

24. ledna 2013 v 19:53 | Zlatoděj J.T.Prof.
Voynich Manuscript ,strana značená 71r.
___________________________________________

Na této straně rukopisu je na starém pergamenu nakreslen velice
zajímavej obrázek. Ve středu té stránky je v kruhu kreslen ,,Kozel,,.
Dnes vám napíši co tato strana schovává za tajemství a co ve svém významu
vyjadřuje, jak samotná kresba tak i tajemný ( cha,cha) zápis. Každý kdo se
zajímá o dění kolem rukopisu a přečetl si vědecká pojednání o těchto místech
kde jsou v prostřední části kresleny nějaká zvířeta, tak se dočetl, že se nejspíše
jedná o nějaká astrologická znamení. Takže podle různých vědců se jedná
o stránky na kterých je zaznamenán nějaký horoskop.

zdroj : Yale Beinecke Library.
Vše je opět zase jinak. Nejedná se o astrologické zamení kozoroha.
Na této straně vám autor přichystal malou hádanku. Celý záznam na
této straně se věnuje mistru Janu Husu. Samotný mistr Jan je kreslen
šifrověně ve spojení právě s tím kozlem.

Každý kdo vidí a podívá se pořádně na obrázek, který je kreslen ve
středu stránky a podívá se na zadní část toho kozla, tak v místě, kde
by měl být kreslen ocas, je kreslena hlava ,,husy,,.
Celé to šifrovaně kreslené spojení kozla a husy je jen znázorněním toho
že mistr Jan Hus , kázal v určité době v okolí ,,Kozího hrádku,,.

Kresba Kozla ukazuje na Kozí Hrádek. A kresba husy na Jana Husa.
_______________________________________________________________
Něco málo z dějin : Roku 1412 byl na mistra Jana Husa vyhlášen Interdikt.
V té době kázal v Betlémské Kapli a v kostele sv. Michala. Bylo mu zakázáno
provozování bohoslužeb.
Jan se ale nevzdal a začal kázat lidu pod širým nebem, ve volné přírodě.
Roku 1413 - kázal v okolí ,,Kozího Hrádku,, pod ochranou Jana z Ustí.

Samotný hrad se do dnešních dnů nezachoval. V roce 1438 Kozí Hrádek
vyhořel a byl vyloupen žoldnéři Albrechta II. Habsburského.
1542 - Zemské desky = Kozí Hrad je pustý.
_______________________________________________________________
Nakreslit šifrovaně spojení dvou zvířat ( v symbolu Hus a Kozel) jde jen
tím způsobem jakým to provedl autor. Obráceně to nakreslit nelze.
Zašifrovat a nakreslit do husy kozla , je nemožné.

Pod tím kozlem je napsáno několik znaků. Ty znaky vám řeknou co
autor šifruje. Já jsem ty znaky přečetl jako : abime. Když použijete
gematrii a dosadíte správná písmena, tak čtete : a řitě. Když budete
číst slovo ,,a řitě,, z pravé strany do leva, tak čtete : e díra. ( Je díra)

Co znamená slovo řitě, každý jistě zná. A pro toho kdo to nezná, tak to
znamená ,,prdel,,. zadní část těla.
Autor vám tímto píše čeho si máte na kresbě všímat. Vzkazuje vám že
se máte dívat do míst ,kde má kozel prdel ( řiť). A když dodržíte autorův
pokyn, tak uvidíte ,,Husu,, ( symbol Jana Husa).

Celý obrázek by měl představovat ,,Kázání Jana Husa na Kozím Hrádku,,.
Ostatní figury jsou posluchači.
_________________________________________________________________

Psaný text té stránky jsem přeložil a zde je část textu.

Ztín díro to, Hos má. Ztohoj řiti. Otsco hodo host. Dlóho to Hos čto.
A ty kážeš to. Atco noto, bádej to.
Hos Doič,mlč žil čtó. A toč čtó. A Polom šlo. A mlč říšo šló. Namo Hos čtó.
Ots coe ztíno. Scola Kósl. Mazk stogo piž. Mlč ódy. Ots čaz. Slt cazt coe.

Zde si všiměte slov : Kósl. ( to znamená Kozel). A Hus .( znamená Jan Hus).
Scola Kósl - znamená - v Kole Kozel. ( střed kresby - kozel).

Další text, slova autor:
Žina foco Oc to. Ac Doič stonál. Slta sls. Slto dít Hoso. meno to.
Namo čto. At´ slší dom. Znám sloky. Gos to. Ac čtó, iš Foco.
S pol žid znáto. Ac moš Foc, zná sloc. A toč to. Gos to.


( abime) = a řítě.

Voynichův rukopis. Rožmberkové. Strana 11v.

22. ledna 2013 v 18:20 | Zlatoděj J.T.Prof.
Voynich Manuscript. Strana značená 11v.
_______________________________________________________________

Strana 11v, rukopisu ,je pro pochopení toho co nese za tajemství, podle
mého názoru, velice a převelice jednoduchá. Už jen kreslený obrázek na
této straně rukopisu Vám musí velice jasně naznačit o čem se na této
straně pergamenu píše.
Pozozný čtenář a člověk, který má normální vidění na té stránce musí
poznat dvě hlavní věci v symbolu kreslené. Jedním symbolem je kreslený
,,Oheň,,. A druhým symbolem je kreslená ,,Papežská tiára,,.

Zdroj: Yale Beinecke Library.
Už jen tyto tyto kreslené nápovědy, vám všem musí říct, čeho se psaný
text bude týkat. Na této stránce rukopisu se opět píše o mistru Janu Husu.

Přeložil jsem celý psaný text, který nikdo za posledních 5OO let, nebyl
schopen přeložit a tak vám mohu napsat, co tata strana nese za tajemství.

Zde je originální text, slova autor .
___________________________________

Dám Roso dopis. Čtó víťaz si. Těžko čas Čezko to. Polom roc so jadka.
A Foko Róže žít. Masko dole zátop. A códa máž. Oko hoń. Oko Rošo dop.
A dít Hoso i dóm. Lodo frátil. Z mágo dít Roso to. A comej dílo. Mae rad
má díl. Cód hoň. Ho Foco a Čezko. A též Pocoj. Řád kážeš. Ho Pocoj dófam.
Bo Foc žil. Ho pól. Difo mazco fon. On čar dara. Hoň to códa. Zlofo Eližco
Fok. Zlof on mazco Eližco fon. Sa dám mák. Namo čítae dola. Ztolok dám
oca moci mák. To toč to mazcoe díta. Zpodok on scášo co ed. Potoč oko
son. On oko šid. A dola podá on cód. Mosca mágoj. Dafóm sláfo. Moš Ok
dá tmy. On co bol zpí ak ty. Jó slok toč.
_____________________________________________________________

V tomto záznamu si všiměte těchto vět.
Potoč oko son. ( to znamená, autor vám píše, že máte otočit slova a
číst z prava do leva. Pak budete číst : Hos Oko sódof. = Husa který je
Ok soudí).
Několikrát je v zápisu upozornění, že dáma ( autor) je Mág. To jsou ty slova
,,Mák,,. Dáma vám tím píše že ovládá magii. Několikrát je v zápisu
jméno ,,Eliška,,.
V historických pramenech a dokumentech je toho o Elišce velice málo.
Pakliže je v předešlém záznamu jméno Anna Hloha ( Hlohovská). Tak
se dá uvažovat o tom, že se jedná o její dceru.

zdroj: Wiki.cz.
Podle toho co jsem četl na obraze, kterému se říká ,,Paní
Perchta,, a na kterém ta dáma píše pod své nohy do písku vzkaz,
se dá usuzovat, že v zápisu se píše o této Elišce.
Eliška která je namalována na tom obraze pod své nohy píše tuto
větu : Vyřeš co je na soklu, kde Líza stojí. ( Ten tajemný vzkaz je
šifrován úplně stejným stylem, jakým je šifrován rukopis voynich).

V zápisu je ještě jedno důležité slovo, které ukazuje na Rožmberka.
To slovo je ,, Pokoj,,. Jan II. z Rožmberka, byl také nazýván ,,Pokojný,,.
_____________________________________________________________

Takže když opět shrnu vše co tato stránka přináší a představuje,
tak musím jen opět k nelibosti různých vědců a botaniků, konstatovat.
Není to žádná kytka. Není to psaní nějakých mimozemštanů. Není to
nic z toho co píší různí vědci. Je to jen obyčejné, ale za velice
složitou šifrou schované tajemství českého rodu Rožmberků.
______________________________________________________________
Freska Vatikán= Rafael Santi - Papež Julius II. ( zdroj . Wiki)
Tiára , čepice dělaná z kůže nebo látky. Kolem vrcholu čepice, byl
střapec z krátkých pírek.
Ta tiára by také mohla v symbolu představovat znak města Augsburg.
Město je v německu, v bavorsku. V té době to bylo velice důležité
město s vlastní universitou. ( Jenže v tom zápisu slovo Augsburg není)
Zde je znak města Augsburg.Voynichův rukopis. Konference.

21. ledna 2013 v 15:33 | Zlatoděj J.T.Prof.
Voynich Manuscript. 100 let.
________________________________________

Loňského roku, proběhla v italské Fraskati konference, svolaná
Renném Zandbergenem na počest 100 letého výročí, nálezu rukopisu
voynich. Tajemný rukopis tak slavil 100 leté jubileum nalezení polským
židovským revolucionářem , proletářem Hadbankem Michalem Voynichem.

Na konferenci se sjelo spousta různých vědců z celého světa. Abych Vám mohl
ukázat s kým vedu boj , tak zde je stručné video z té konference. Po
shlédnutí toho záznamu zjistíte kde vědci jsou.

Záznam pořídil německý skeptik Klaus Schmeh (www.schmeh.org).Velká Kapela v Rukopise Voynich (18v).

18. ledna 2013 v 14:56 | Zlatoděj J.T.Prof.
Strana značená 18v Manuscriptu Voynich. ( Rožmberkové).
__________________________________________________________

Dominantou této strany je opět symbolická rostlina, která v sobě
ukrývá několik slov, která jsou na té straně napsána. Jak jsem po
překladu zmíněné strany zjistil, tak je zde hlavní věcí nemoc, která
sužovala několik lidí z okruhu Rožmberků.
Ta nemoc se v současném jazyce nazývá ,,Gonorrhoea,,. Lidově je
tato nemoc známa spíše pod označením ,,Kapavka,,(tripl, kapela, atd)

Jedná se o infekční onemocnění, kterou jsou zasaženy pohlavní
orgány. Nemoc způsobuje bakterie Neisseria gonorrhoeae. U mužů
způsobuje velké potíže při močení,doprovázené pálením a řezáním
a hustým hnisavým výtokem, který se podobá hustému mléku.
Následkem neléčení této nemoci je neplodnost, jak mužů tak žen.
Nemoc také může zasáhnot spojivky v očích.

Ve spodní části kresby, to co vědci a nevědci považují z exotický
kořen, je podle toho co je na té stránce napsáno, symbolicky nakreslen
jeden z rodu Rozmberků ,pan Vok ( Fok). Když si prohlédnete kresbu,
tak zjistíte, že je tam nakreslena,, Páteř,, od které je kreslen ,,Ocas,,.
V levé čašti symbolického kořenu je kreslena tlapa ( ruka). to celé
ve svém výsledku představuje ležící opici. (opice je symbolem
celého rodu Rozmberků. Vše se vztahuje ke staré pověsti o nálezu
malého chlapce, chlupatého jako opice, kterého našel Woko
Rossenberg. Souvislost mezi opicí a rodem Rozmberků, jsem popsal
v článku, který je v rubrice pod označením ,,Cosmological,,.
_________________________________________________________________

Z toho symbolického kořenu (opice) vyrůstá ,, OKO,,. To je znázorněno
symbolickým květem. Který když se podíváte, je jasně kreslen i když
jen symbolicky jako lidské oko se spoustou řas. To oko je malováno
jako oko nemocné. To znamená že je tam v symbolu nakreslena
nemoc : zánět spojivek, důsledek kapavky, kterou dotyčný trpěl.

____________________________________________________________

Strana 18v. Rukopisu Voynich. Překlad mluva autor 15 století.

A rode ztaraj dá Foco doma. A dám zmez taj. Co popiso dopráco to.
Hrada rodiam. Boka dá zlez. polono ezt. A dramez dop. dám.
Hotof toco rod Hosoj. Bádá risiko (bičíko) sls. Stopilo moro co rod.
Z pera (....) Hoso dofá sod. Nofí sod a slšo. Coika děda zlotý.
A sodo píž dopisom. Z pera dofá. Foco dopis. Otoc i dofíto
opa poloko. Ať Lízo dopiso dofá. Foco moj.Foco dáž ros slsof.
Hrm tajko mej comnat. Sod žifo co má ropoco déžt.
Toe dole Fok. A dolo faz moč dae. Dol an močí a mré ( dre).
Foc sls z koito. Lofaz to copá. Fod z lípo močác dá.
Zbol opa podá. Potíž s dola. Podol opa potírá. Fodo si
pomoj podola, ato coi dé dír. Až so slsa dola. Fon dola podol ze
mye (......). Pod z boco rodo šifot. Slš co lisa bádá. Až lon moro
sod fodoe, mýt. Fodoe dír ty. Moe žezlo fon, coi dá bok.
Tma amora dary. Ztolík pomocí podola. Amon, to dáma.
Ato docopi dai, rádze mora.
__________________________________________________________
Překlad současná mluva .(volný překlad).
A rod starý má Vok doma. A napíši směs tajností.Píše to dobrý člověk.
Na hradě rodím. Levobočka dám slezskému polsku. A popíši drama.
Až budeš hotov otoč rod Husa. Dělá riskantní výzkum nemoci.
Do našeho rodu vstoupil mor. Píše (....) Hus doufá v soud. Nový soud a
slyšení.Dítě děda zlatého. A soud piš dopisem. Píše a doufá.Vok dopis.
Otoč a dozví se opice polská. Ať Líza dopis doufá.Vok můj. Vok dá
slzu řůži. Hrm si tajně mej v komnatě. V sudu s čistou dešťovou vodou,
kde je ropucha. Dole je nakreslen Vok. A dole mu teče moč. Když močí
tak umírá. Voku teče z přirození. Neustále mu z něho kape. Vodu z lípy
na moč si dává. Bolest opa popisuje. Potíže má dole. Spodek mu
potírá. Vodou si umyj spodek a bude soulož. Až dá semeno dolů. On
si spodek meje (.....). Pod bokem rodím život. Poslouchej co Líza studuje.
Když je vagina nemytá, tak si jí umyj v sudu. Dej si do ní vodu. Moje
žezlo Fon,dá dítě z boku. Dělej to ve tmě. Pomocí spodku získáš moc.
Amen, budeš ženou. To vše udělej, rádce umírá.( mor).
____________________________________________________________

Zde na tomto překladu je jasně ( pro vědce a nevědce ,, JASNĚ,,) vidět
že rostliny, jak už jsem něklikrát psal,nejsou rostliny, ale jen symbol,
kterým autor dokázal vyjádřit velkou spoustu svých myšlenek.

Kapavka byla pro mnohé lidi té doby hotovým peklem.Neustálé
výtoky, nepříjemné řezavé pálení při močení, jistě nikomu v té
době nedělalo dobře. Kromě toho když přešla do chronického stádia,
tak dotyčný stratil schopnost plodit potomky. Mezi Rožmberkama,
bylo spousty neplodných příslušníků rodu.

V rukopise Voynich je jak si mohl každý všimnout nakresleno spousty
rostlin. Rostliny jsou ale dělány jen jako symbol. V rukopise je
popisováno mimo jiné také jak úspěsně oplodnit ženu. Zde je právě
ta souvislost mezi rostlinou a oplodněním.
Každá rostlina začíná růst, jen když se zasadí určité semeno dané
rostliny.
U člověka ,aby mohl vzniknout nový život, je opět nutné oplodnit
ženu. A to tím ,že se zasadí nové semeno.

Zde je přímá souvislost mezi obrázky rostlin a člověkem.

Autor dovedl velice šikovně spojit a pro svoje myšlenky využít
právě rostlinu, která dovoluje ve svém principu, schovat do své
podoby, řadu různých v symbolu schovaných dějů.

Zde jsou dva obrázky které ukazují na rod Rožmberků. Na prvním
nakreslena ležící mrtvá opice, která symbolizuje Woka Rossenberga.
Nad touto opicí jsou v listech rostliny ukryty znaky písmen : T,,K.
Nad nima je kresleno ,,OKO,, které je symbolem písmene ,,O,,.
Při čtení znaků z prava do leva ,při změně znaků ( gematrie) získáte
slovo = ROD. ( Rod opice). Na druhém obrázku je vršek kresby, která
symbolizuje - OKO . V tom symbolickém oku, jsou kresleny (symbolicky)
hlavy 5 pánů z rozrodu Vítkovců. Pánů z Hradce, Krumlova,Rožmberka,
Landštejna a ze Stráže - Sezimova Ustí. 5 zakládajících synů Vítka I.

____________________________________________________________
V horním zápisu je ještě zašifrována tato věta :
Z pera to pávoco to pišom. ( to znamená že autor při svém zápisu
používal brk z páva). Ten brk, nebo péro je kresleno středem symbolické
rostliny a je v horní části zakončeno právě tím ,, Okem,,.

____________________________________________________________

Rukopis Voynich. Rožmberkové.

16. ledna 2013 v 12:59 | Zlatoděj J.T.Prof.
Voynich Manuscript - ( 1v).
_______________________________________

Na straně značené (1v), rukopisu Voynich, který se správně nazývá ,,Akta,,
je středem stránky pergamenu nakreslená symbolická rostlina. Ta symbolická
rostlina je složena z několika částí. První částí je ,,kořen,,. Kořen ( hebrejsky=
Jada, znamená ,,Vědět,, nebo ,,Poznat,,.

Střední část symbolické rostliny je kreslena jen v symbolu. Důležitou věcí v
této části rostliny, je jeden list ( lupen) na kterém je nakreslen ,, Znak,,
který do dnešních dnů nikdo nebyl schopen dešifrovat. Tajemný znak na
listu kreslený je velice důležitý.

V horní části symbolické rostliny, je kreslen v symbolu jeden květ. Samotný
květ je složen ( kreslen) ze dvou věcí. ( ty věci jsou = květ + plod).

A já se Vás ptám. Dokáže někdo uspokojivě vysvětlit, to znamená dešifrovat
význam symbolické rostliny ?

Nejedná se o nic složitého.
____________________________________________________________________

Zde je tajemný znak a kořen. Zdroj : Yale Beinecke Library.

________________________________________________________________________


Kámen Mudrců - Philosopher's Stone

8. ledna 2013 v 10:00 | Zlatoděj (J.T.) |  Kámen Mudrců
Voynichův rukopis ( Voynich manuscript) strana 67r1, Kámen mudrců., O tomto kameni, který je pro mnohé velkou neznámou, bylo v mnoha knihách napsáno mnoho teorií. Tento kámen se snažilo, nebo dokonce snaží získat velká spousta různých lidí. kámen lákal od nepaměti mnohé adepty i mistry alchymistického umění. Krom toho přitahoval pozornost vladařů, králů , císařů a lidí co se snažili o rychlé zbohatnutí, či dokonce pomocí elixíru mládí omládnout a snad možná i získat nesmrtelnost.
________________________________________________________________________________
Dnes vám ukáži, jak vlastně Kámen Mudrců vypadá, jak ho získat, a hlavně co znamená.

MNOHO ALCHYMISTŮ VĚDĚLO. ( a také vidělo)
______________________________________________
Jak už jsem v předchozích článcích napsal, tak do určité doby se v alchymistických rukopisech a knihách zaznamenávalo pomocí geometrie.
__________________________________________________________________________________

Tento obrázek je na straně 67. rukopisu Voynich.

Atalanta Fugiens, V této knize je obrázek na kterém je namalován mudrc, který rýsuje na zeď geometrické obrazce.


Pod tímto obrázkem je napsáno: Udělej kruh z muže a ženy, z toho čtverec, z něj trojůhelník, udělej kruh a máš kámen mudrců.

Podle mne jasně a zřetelně napsaný návod na výrobu tohoto mnoha lidma hledaného pokladu. Takže návod je, ale jak při postupu zjistíte, nikam to nevede, celý popsaný postup je totiž šifra. V těch dobách byla šifra v kurzu a šifrovalo se snad všechno. Zvláště pak v alchymistických knihách. Tato šifra odolávala několik staletí. Jak jsem zjistil tak zase tak složitá není.

Šifra : rýsovat z opačného konce ,tajemného návodu.
________________________________________________________________________________
Takže nejdříve kruh, pak trojůhelník, potom čtverec a nakonec kruh z muže a ženy.
________________________________________________________________________________

Když tohle správně namalujete a nebo narýsujete tak máte Kámen Mudrců !!!
Důležité je také násobit. Kruh je jedenkrát, trojůhelník je druhý tak dvakrát, čtverec je třetí tak čtverec třikrát, pak už jen kruh z muže a ženy ( z muže a ženy znamená, že se udělá přes všech 12 vrcholů čtverců kružnice, která se rozdělí přibližně v prostředku a to z horní části směrem dolů, zaoblenou čárou, takže útvar získá na plastičnosti. To celé značí spojení krále a královny,(Slunce a Měsíce) a tudíž Muže a Ženy.

Kružnice je v alchymii Slunce a srpek znázorňuje Měsíc. Zároveň tato zaoblená čára znázorňuje poledník. Celý tento obrázek totiž vyjadřuje naši Zem.( Planetu).

A teď o co jde:

1 Kruh = 1
2 Trojůhelníky = 6 cípů = 26
3 Čtverce = 12 cípů = 312

Získal jsem číslo 126312.
Toto číslo vydělím dvěma, 126312 : 2 = 63156
__________________________________________________________________________
Podle astronomické ročenky je vzdálenost polu od zemského středu 6356,751 km.
__________________________________________________________________________
Takže jde o tento údaj, ve kterém je číslo 1 OSA.

126312
ABUCAB
IRVGIR
JKWLJK
Q-XSQ
Y-----Y ( ABUSIR)

Abusir je velice důležitá archeologická oblast v Egyptě.


Alchymie vznikla velice dávno v Egyptě.
Kamený monument Velké pyramidy je matematickým modelem Zeměkoule.

Chrám v Dendaře zasvětcený bohyni Háthor neustále přitahuje pozornost hermetiků.
Velká pyramida je průsečíkem elipsoidu, geoidu i koule s přesným poloměrem měřeným ke Gíze.
Poloměr k rovníku = 6356,751.
Poloměr k polu = 6378,136.
Poloměr k Gíze = 6372,829 km.Takže jak je vidět, tak alchymisté věděli věci, které byly mnohým lidem utajeny a to v dobách, kdy se tady v Evropě učilo že Země je placka plující na hladině oceánů. Alchymisté věděli že Země je kulatá a dokonce znali její velikost. Podívejte se na obrázek a vězte , že takhle vypadá naše Země při pohledu z vesmíru, když si odmyslíte veškeré vodstvo, moře a oceány.

Takže Kámen Mudrců není nějaký alchymistický katalizátor, který zdokonaluje různé kovy, umožňuje různé transmutace a dává lidem nesmrtelnost či věčné mládí. Je to především hodně důležitá informace, která zdokonaluje samotné lidské myšlení, touhu po poznání a nesmrtelnost, nesmrtelnost je z našeho lidského měřítka jen naše Zem. Ta je tu miliardy let a ještě miliardy let bude. A člověk ...?????????
________________________________________________________________________________
I Viridarium Chymicum je velice zajímavé. Ma totiž zobrazenou Smaragdovou desku, která je plná symbolů. Epigram v originálu říká:

___________________________
Slunce je otcem kamene,
Měsíc jeho matkou,

a vítr ho nosil v břiše svém.
____________________________
Mnoha lidem uniká význam a smysl tohoto epigramu a tak tady je srozumitelný překlad .

Slunce je otcem Země = což je jistě pravda, protože když znáte vznik naší sluneční soustavy, tak je jasné že nejdříve vzniklo Slunce a ze zbytků plynů a různého materiálu ostatní planety.

Měsíc jeho matkou = Měsíc svou gravitační silou neustále formuje naši planetu. Život bez Měsíce by na naší planetě vypadal úplně jinak. I když je vzdálen v průměru 380 000 km , dokáže svou gravitační silou zvedat hladiny oceánů až o 15 m. Samotnou zemskou kůru až o 70 cm. Takže laicky řečeno, vypadá to jako by samotná Země dýchala. A tím jsem se dostal k větru,který ho nosil v břiše svém. Zde je vítr přirovnáván ke vzduchu, který dýchají všechny živočišné formy, člověka nevyjímaje. Bez tohoto plyného obalu, by nebylo života na naší planetě. V břiše svém tedy znamená, podmínky pro život.

Jak je vidět tak alchymisté věděli spoustu důležitých informací, informací které byly ve své době kacířské, ale které bylo nutné chránit a předávat z pokolení na pokolení. Alchymie jako jedna z vědních disciplín mohla toto předávání zaručit. A tak se alchymisté snažili a každý po svém tuto důležitou informaci zaznamenával a tím pádem předával dalším generacím. Toto předávání se díky takzvané tiché poště mnohdy zkomolilo, ale v jádru zůstávala informace nedotčená celé generace.

Takže až budete hledat ten tajuplný kámen mudrců, podívejte se pozorně pod nohy na zem a vězte že kámen je všude okolo Vás. Podívejte se na Slunce (otce), Měsíc (matku) a oblohu, vzduch který dýcháte a bez kterého by nebylo žádného života. ( alespoň ne v takové formě, který znáte)

Symbol kamene mudrců ( Viridarium Chymicum ). V pravo.
______________________________________________________


V jedné staré alchymistické knize je napsáno :

Řeknu ti o kameni, a není to žádný kámen,
jeto jako vodní prach,a není to prach,
jeto jako rozlité husté mléko a není to žádné mléko.
Není to žádné Bláto,jako bláto,
je to jako Zelená jedovatá věc, neboť pod tím dřepí žáby,
a není to žádný jed,
je to medicína, vcelku je to Země .......atd.

_______________________________________________________Barva je v alchymii velice důležitá. Autor zápisu nám touto barvou
říká co se momentálně děje s určitým prvkem při jeho operaci.
Klíčový útvar fyziky
vícerozměrného
prostoru.