Voynich Manuscript. Codex Rohonc. Zodiac Killer. Chronik des Konstanzer Konzils.
Codex Gigas. Bestiary. Oráč a smrt.Václav Břežan. Rukopis Zelenohorský.
Rukopis Královédvorský. Somerton Man. Píseň Vyšehradská. Milostné písně Krále
Václava. Tkadleček. Blitz cipher. Kosma kronika.P.I.O.6.

Prosinec 2012

Voynichův rukopis. (Voynich Manuscript)-deciphered

31. prosince 2012 v 9:39 | Zlatoděj J. Prof. |  Voynichův rukopis.(Voynich Manuscript)- deciphered
Co je Voynichův rukopis.
________________________
Po několika letém výzkumu rukopisu Voynich,jsem zjistil co obsahuje a kdo
je tajemný autor tohoto pro vědecký svět záhadného díla.
Rukopis je psán jako kronika, ve které se píše o životě a smrti. Velká
část zápisu se dotýká starého šlechtického rodu Rožmberků.
______________________________________
Šifrování je založeno na Gematrii a substituci.
_______________________________________

Po přeložní mnoha stránek rukopisu jsem dospěl k tomuto závěru. Tajemný
rukopis , který se snaží rozluštit spousta světových odborníků na šifry už nejméně
sto let a který navzdory všem snahám různých vědců, historiků a amatérských
snaživců je stále nerozluštěn je odsouzen k tomu, že to tak bude ještě hodně
dlouho. Podle mě alespoň dalších tisíc let.
Přečetl jsem snad vše co bylo na síti dostupné a seznámil se vším co kdy,nějaký
výzkumník o rukopisu napsal. Musím jen smutně konstatovat, že takový mizerný
výsledek z řad vědecké obce jsem neočekával.

Rukopis, který se správně nazývá ,,Akta. Rukopis je psán jako kronika.

V rukopise ve kterém se autor od záčátku až do konce schovává, je velice špatná
orientace. Autor vám nikdy nenapíše ,, To jsem Já,,. Autor si sváma hraje jako
kočka s myší a vy ho musíte najít. Musíte přeložit spousty stránek a pak se vám
teprve ukáže. Zápis se čte jak z levé strany , tak i z pravé strany. Každý obrázek
v rukopisu má několik významů. Každé slovo má také několik významů. Do psaného
textu se musí jak píše sám autor na několika místech , vložit za jeden určený znak
několik autorem určených znaků. Pak vám dá teprve zápis smysl. Bez toho vložení
nemůžete číst pravý význam zápisu ( textu). Návod na dešifrování je psán mimo
jiné, také na poslední stránce rukopisu. Na stránce 116. Tam je psán celý
algoritmus pro dešifrování rukopisu.
Rukopis psála žena. Ta se jmenovala Eliška z Rožmberka. Byla to dcera Jana II. z Rožmberka a jeho manželky Anny Hlohovské. Na mnoha stranách rukopisu je psáno : česká slova, písmena jsou čísla, židovský cod.

Rukopis je psán úplně obyčejným písmem ( tak nevím proč je všude uváděno v neznámém písmu).Stačí se jenom podívat a je úplně jedno na jakou stranu. Písmena jsou úplně obyčené znaky v latince.

Vše potřebné pro pochopení toho,co rukopis je, naleznete v rubrice.
__________________________________________________________________

Radiokarbonovou analýzu rukopisu, který našel polský žid Voynich, provedl
Greg Hogins v roce 2009 na univerzitě v Arizoně.

---------------------------------------------------o----------------------------------------------------

Your comment is awaiting moderation.

Voynich Manuscript.Záhadný dopis IV.

23. prosince 2012 v 16:30 | Zlatoděj J.T.Prof.
Voynichův rukopis, tajemný dopis a záhadný znak.
__________________________________________________

V tomto mém čtvrtém článku, který pojednává o velice podivném
dopise, který se směl otevřít až po smrti Voynicha se pokusím
objasnit to co mnohým nedává spát. A konkrétně to, kde Voynich
získal prostředky na svůj docela nákladný život. Voynich si otevřel
dvě knihkupectví. Jedno v Londýně a druhé v New Yorku. Na provoz
a na získání různých starých knih, prvotisků a rukopisů je potřeba
dost velký kapitál.
Voynich přijel do Anglie chudý jak kostelní myš. Neměl prý vůbec nic.
Pokusím se nastínit určitou mojí hypotézu, která jak doufám dokáže
objasnit jak to ve skutečnosti bylo. Začnu stručnou historií dění okolo
Voynicha a určitých lidí s kterýma byl v kontaktu.
____________________________________________________________

Prohrabal jsem na síti vše co bylo dostupné a došel jsem k tomuto
závěru.
V té době existovalo několik lidí, pro kreré byl anarchismus životním
posláním. Ve světě ve kterém vládl kapitalismus ,různá namyšlená
buržoazie, spekulanti a podobná havět, se velké skupině lidí nechtělo
dál žít. A tak vznikalo po celém světě určité revoluční hnutí. Hnutí
se zamlouvalo zejména mladým lidem. Odpor proti zažitému systému
imponoval spoustě mladých lidí. A Voynich byl mladý.

Michael Habdank Voynich. Narozen 31.10.1865 v Litevském městě
Telshiai ( součást ruské říše) do polsko- litevské rodiny ( šlechtické)
1885 - členem revoluční organizace,, Proletariát.,,
1886 - zatčen policií a umístěn do Varšavské ,, Citadely,,a odsouzen
k trestu smrti.
1887 - zatčen carskou policií a poslán do žaláře ,,Tunka,, na Sibiř.
1890 - utekl ze Sibiře a odcestoval do Londýna.
1893 - oženil se s Ethel Lilian Boole.( dcera slavného britského
matematika George Boole).
1895 - po smrti komplice Stepnika ukončil revoluční činost. ( strach).
1898 - otvírá si knihkupectví v Londýně.
1914 - otvírá si knihkupectví v New York.
( Voynich studoval na Moskevské univerzitě chemii a lékárnictví).
_______________________________________________________________

Ethel Lilian Boole.
Narozena 11.5.1864. Zemřela 28.7.1960.
1885 - konzervatoř v Berlíně. ( klavír). Měla něco s rukama a
tak mění profesi.
Berlínská univerzita - Slovanské dějiny, se zaměřením na Rusko.
1883 - odešla do Ruska.
1887 - navštívila Varšavu. Žila v Petrohradě a také pracolala
jako soukromá učitelka ve Voroněži.
1889 - návrat do Anglie.
1890 - setkání s Voynichem .
Její dilo ,,Gatfly,, se stalo v Rusku povinou četbou.

1895 se Ethel seznamuje v Londýně s ruským emigrantem
Sidney Reilly ( původně Georgi, pak Sigmund Rosenblum).
_______________________________________________________________

Sidney George Reilly.
Narozen 24.3.1873. Zemřel 5.11. 1925. ( umrtí ???)
Národnost - rus , žid. Agent - atentát na Lenina. Reillyho přítel
sir Robert Bruce Lockhart. Společná akce rusko 1918. Další
přítel Ian Fleming. ( autor J. Bonda).

Georgi Rosenblum.
Narozen - 1873 v Oděse. Žid. Narodil se jako Salamon ( Shlomo)
Rosenblum. Matka - Polina. Otec - Dr. Michal Abramovič Rosenblum.
1892 - zatčen ruskou tajnou policií.
Po propuštění utíká do Jižní Ameriky pod jménem Sigmund Rosenblum.
25.11. 1895 - zabil a loupil ( komplic Voitek)
1896 - v Anglii založil společnost a prodával zázračné léky.
1897 - setkává se s reverendem Hugh Thomas. A léčí ho na zánět
ledvin.
4.3. 1898 - Hugh mění závět ve prospěch manželky.
12.3.1898 - Hugh zemřel . ( otráven , arzenik).
Margaret jeho žena získala 800 000 liber.
22.9. 1898 - si Rosenblum bere za manželku vdovu Margaret.
Změna identity na - Sidney George Reilly. ( ta změna byla klíčem
k návratu do Ruska. Akční rádius celý svět.
1918 - začal pracovat pro britskou Secret Inteligence Service pod
vedením sira Mansfild Smith.
1918 - poslán do Moskvy zabít V.I. Lenina.
___________________________________________________________

Možný potomek - Dr Herzl Rosenblum - (14.8.1903 - 1.2.1991),novinář
politik a sgnatář deklarace nezávislosti. ( vznik státu Izrael).
Narozen - Kaunak ( rusko) Litva. Z důsledku pronásledování židů
se přestěhoval do Vídně.
____________________________________________________________

Zde jsem vám představil několik konkrétních jmen několika lidí.
Co tyto lidi spojuje . Všichni jsou židi. Dále je spojuje žena Ethel Boole.
Dále - anarchie, revoluce, lenin, Litva.
Dále je zde uvedeno několikrát jméno George. ( Sidney George Relly,
Georgi Rosenblum, George Boole)

Někde je uváděno -George Rosenblum syn Herše Yakov Rozenblium (otec)
a matka Paulina. ( Herše - Herzl).
Reillyho učast je také při získávání německého válečného projektu
,,Magneto,.
Jak se také všude dočtete tak George Reilly používal mnoho jmen a
pasů. Podle všeho byl agentem, který pracoval pro všechny strany. Za
svou činost byl jistě dost honorován a tak se naskýtá otázka, kde měl
Reilly svou banku.
____________________________________________________________

V tom tajemném dopise jsou velice zajímavé pasáže. Jedna se konkrétně
týká havárie létajícího nového stroje.
Dopis přepis několika slov :
Ufo, havárie ( R) jsou středové dvě osy disku. Tíže jsou střed.
Rušte (T). V něm dobu (T) naší. Snů stroj německý letí. On svítí a má
jméno Viril. V atomu zemřou. Vítr, strach Země. Života není sfér Slunce.

Další záznam v tom tajemném dopise popisuje, kde se nachází jedna
důležitá banka. Ve které je něco důležitého schováno.
______________________________________________________________

Velice důležitým vodítkem pro určení banky, je samotný horní znak.
Který jak už jsem vám ve svém předešlém článku popsal, představuje
v symbolu Banku.
_______________________________________________________________

Když se vám podaří rozkodovat ten znak tak zjistíte hodně.
Malinko vám pomůžu . Koruna je složena z čísel a písmen. V pravé
části jsou dva znaky . Důležité jsou dva krajní výstupky. V pravé
části je zájmeno ,,On,,.


Voynichův rukopis. Písmo. Voynich Manuscript.

5. prosince 2012 v 17:03 | Zlatoděj J.T.Prof.
Písmo kterým je psán rukopis Voynich ( AKTA).
_____________________________________________________

Dnes jsem se Vám rozhodl ukázat jak je s čtenářskou obcí ze strany
různých chytrých světových odborníků manipulováno.

A ukáži Vám to opět na velice jednoduchém příkladu, který musí
pochopit i debil. A možná že to pochopí i nějakej ten záhadolog.

________________________________________________________________
Na každé stránce, v každém článku, ve kterém se dočtete o manuscriptu
voynich je uvedena následující věta :

Rukopis je psán neznámým písmem. Někde je psáno dokonce podivným
písmem.
________________________________________________________________

Každý člověk, snad jen s výjimkou nějakých záhadologů a různých podivných
existencí z řad různých slepých vědců musí číst v rukopise spousty znaků.

Jsou pisatelé těch článků slepci a nebo jen hlupáci, kteří donekonečna jen
opisují a podívat se do rukopisu je pro ně zbytečností. Věří tito lidé všemu
co si někde přečtou a pak jako nějaká ovce, jen popouškují to ,co si někde
přečtou ? A nebo neznají číst ? A nepoznají tím pádem obyčejné znaky
písmen latinky ? Jedná se o negramoty, nebo debily ? Já sám se velice
podivuji nad tím jak tito lidé o manuscriptu publikují. V jednom časopise
se dokonce do mě opřel jeden chytrej z Karlovy univerzity a napsal :
Světoví odborníci kteří rukopis léta zkoumají se shodují v tom, že písmo
manuscriptu neodpovídá žádnému známému, tudíž zřejmě nejde o latinku
jak tvrdí Zlatoděj. ( to jako já). Já mám přitom od toho vědce několik
mejlů, ve kterých mě píše že rukopis voynich jde velice daleko okolo
něj a vše co o problematice rukopisu zná, má jen zprostředkováno od
Zandbergena a Prinkeho. Jak se potom takovejhle člověk může vyjadřovat
k mé práci, když zná velký H. ( pak tam taky píše že je zvyklej na vědecké
práce a tudíž se mu ten můj zápis nezamlouvá. ) Já ale nepíši vědeckou
práci, já jen skromně publikuji co rukopis Voynich je, a co je vněm za
tajnosti. Že rukopis dává nějakým vědcům pořádně 100 let zabrat, tak
zato já Vážení přece nemohu. Musíte se víc snažit a potom možná poznáte
co rukopis je. Také bych doporučoval těm vědcům , dojít si na oční a nechat
se tam pořádně vyšetřit. Protože jak to vypadá, buď mají zelenej zákal a
nebo nějakou jinou nemoc, která jim nedovojuje číst obyčejné znaky
v rukopise psané .
_______________________________________________________________

Zde je část zápisu strany R 2, rukopisu voynich, který se správně jmenuje
jak uvádí sám autor ,,AKTA,,. ( zdroj: Yale Beinecke Library)

Mqdan,,ocam,,poq,,Socoe,, Nodai,,
deS,, oco,, Moe,, Occcq,, poMcq,,qModq,, So,,
poMq,,ocoeam,, ocoe ,, occMq ,, dam,,.

Každý člověk který dovede číst , kromě nějakej debilů, Vám musí
v rukopise přečíst spousty znaků. Tak mě prosím vás napište o jaké
neznámé ,, Znaky ,, se jedná. Každý kdo umí číst tam čte znaky jako
z partesu .

Dále bych se rád dozvěděl kterej chytrej napsal, že v rukopise je
exlibris nějakého jezujity Petera Jana Beckxa. Já tam žádný exlibris
tohoto jezujity nenašel.


Další obrázek je téže strany a je na něm spodek rostliny . Kořen.
V tom kořenu je ukryto několik znaků ,,Gematrie,, čísla = 3.
Ty písmena jsou = C,G,S,L. Proč asi Vám to autor ukazuje na začátku
rukopisu ?
Tak zaprvé, autor byl žid jak poleno, proto šifroval pomocí gematrie.
Hebrejsky ( židovsky) se kořen řekne = Jada. ( slovo Jada také znamená
poznání a nebo že něco zná). ( Kořen = Vím).
Autor Vám tím kořenem naznačuje, nebo vlastně ukazuje, že ve svém
zápisu použil ,,Gematrii,,. Může to pochopit nějaký vědec ? Kromě žida.

2r. Yale Library Beinecke.