Voynich Manuscript. Codex Rohonc. Zodiac Killer. Chronik des Konstanzer Konzils.
Codex Gigas. Bestiary. Oráč a smrt.Václav Břežan. Rukopis Zelenohorský.
Rukopis Královédvorský. Somerton Man. Píseň Vyšehradská. Milostné písně Krále
Václava. Tkadleček. Blitz cipher. Kosma kronika.P.I.O.6.

Říjen 2012

Golem a Maharal.

17. října 2012 v 22:40 | Zlatoděj J.T.Prof. |  Golem
Dnes maličko odbočím od rukopisu voynich a řeknu vám co znamená
tajemné stvoření GOLEM.
______________________________________________________________


Pro pochopení toho co Golem vyjadřuje je nutné se seznámit s židovskou
mluvou a chápáním reality. Každý člověk je ovlivněn tím co se mu
naservíruje a to buď knihou nebo nějakým filmem. Tak se velice lehce
ovládá lidské myšlení a uvažování, člověk se tak bez vlasní vůle formuje
do potřebné škatulky.

Slovo Golem značí v židovské mystice bytost, která nemá absolutně vůbec,
ale vůbec žádnou svou vůli. Je tím pádem velice dobře ovladatelná a poslušně
plní rozkazy toho, kdo takovou bytost ovládá.
Tím je řečeno asi něco v tomto významu : člověk který nemá žádnou vůli,
nemá tím pádem žádné znalosti a je velice lehce manipulovatelný.Je něco
jako poslušná ovce.
Samotné slovo golem znamená v hebrejštině - nedokonalost.

Jedna z historicky dochovaných legend, je Golem pražského rabína
Jehudy Löw ben Becalel. ( Maharal). Velice zajímavou věcí je , jak Maheral
svého Golema ( sluhu ) pojmenoval. Dal mu jméno Josífek. Jedná se o
zdrobnělinu jména Josef. Josef je důležitá historická postava. Josef byl
otcem Ježíše Nazareta. Ale nebyl jeho pravým otcem, jen ho vychoval.
Josef byl v tomto případě nedokonalej otec. Měl syna ale nezplodil ho.

Důležité je také slovo ,, Šém,,. V hebrejštině slovo šém znamená jméno.
Slovo na oživení golema je ,, Pravda ,, ( EMET ). Smazáním posledního znaku
slova Emet, získáte slovo ,, MET ,,. Met znamená mrtev. Rabín byl číman
a znak který se vymazal , byl alef. Když dosadím znaky podle rabína do
slova Alef, tak vznikne slovo A LEV. Lev v tomto případě znamená Král.
(král je mrtev) .
EMET MET = Pravda král je mrtev.
Teď de o to jakého krále pražský Maharal myslel. ( Rudolfa II s kterým byl
kamarád a nebo Krále židů Ježíše Nazareta). Podle toho že dal Golemu jméno
Josef ( Josífek), tak asi myslel Josefa který Ježíše vychoval. Samotným
králem je pak myšlen Ježíš Nazaret . INRI. EMET. (Pravda).

V dalším významu může Maharal vzkazovat lidem tohle : Ten kdo nic nezná
je velice lehce ovladatelný a podřízen svému pánu. Když se ale bude
zdokonalovat a učit, tak získá určité vědomosti, které ho vysvobodí
z područí pánů. A golem tím pádem zemře. Na to ukazuje vymazání
znaku alef.

Takže Golem není nějaká z hlíny uplácaná socha, která pak po vložení
šému ožije. Golem je velice poslušný člověk . Člověk bez vlastní myšlenky,
který je odsouzen k tomu, aby byl poslušnou ovcí.

Kolik je asi Golemů ?