Voynich Manuscript. Codex Rohonc. Zodiac Killer. Chronik des Konstanzer Konzils.
Codex Gigas. Bestiary. Oráč a smrt.Václav Břežan. Rukopis Zelenohorský.
Rukopis Královédvorský. Somerton Man. Píseň Vyšehradská. Milostné písně Krále
Václava. Tkadleček. Blitz cipher. Kosma kronika.P.I.O.6.

Rozeta 5. Voynich Manuscript. Rukopis voynich.

21. září 2012 v 16:58 | Zlatoděj J.T.Prof.
Tycho de Brahe a Hájek z Hájku v rukopise Voynich.
______________________________________________

V rozetě která je v mém pořadí pátá, která je umístěna v pravé
části záhadného a tajuplného rukopisu, jsou zmiňováni dva
velikáni své doby. A to samotný Tycho de Brahe ( Tyge Ottesen Brahe),
a Tadeáš Hájek z Hájku ( Thaddaus Hagecius Hagan).
___________________________________________________________

Něco málo z historie :

Hájek z Hájku ( 1529 - 1600), byl astronom, matematik a alchymista.
Byl také osobním lékařem císaře Rudolfa II. a zároveň měl na starosti
výběr těch uchazečů alchymistické profese, kteří se snažili uplatnit v
královských alchymictických laboratořích. Hájek byl tedy něco, jako
vstupní brána, přes kterou každý adept alchymistického řemesla musel
projít.Hájek studoval v Itálii ( v Miláně a Bologni) a ve Vídni přednášel
astromomii a medicínu.

Tycho de Brahe (1546 -1601), velice významný dánský astronom, matematik
a alchymista, který přijal pozvání Hájka z Hájku a působil na císařském
dvoře Rudolfa II., jako astrolog. Postavil astronomickou observatoř
v Benátkách nad Jizerou, kde mu dělal asistenta další muž zvučného
jména Jan Kepler.
_____________________________________________________________


Co tyto dva významné pány své doby spojuje ?
T. Brahe pozoroval v roce 1572 výbuch supernovy v souhvězdí
Cassiopea . V blízkosti souhvězdí se nachází silný rádiový zdroj
Cassiopea A. Jeho jasnost je 6 magnitud. Jedná se o nejsilnější rádiový
zdroj na celé obloze.
T.H. z Hájku v roce 1572 uveřejnil svá pozorování supernovy.

Pro mě je ale důležité ,že je také spojuje samotný Manuscript Voynich.
Ve kterém jsou psána jména těchto dvou hvězdářů a alchymistů, vedle sebe.
A to právě v rozetě 5.
Samotná rozeta má několik významů. Jak už jsem několikrát psal, tak
každý obrázek má několik významů. Co tedy rozeta představuje:

1. Zední kvadrant.
2. Kamera Obscura.
3. Kostku
4. Generátor ( OKO)
______________________________________________________________


Generátor OKO.

Jak si může každý badatel z vědecké i laické obce všimnout, tak autor v
rozetě neustále píše znak (III). Tento znak po přeložení z gematrie, znamená
číslici 3. Pro špatného pozorovatele , nebo pro žáka, který čumí blbě. Autor
napsal číslici 3, také v římském značení a to tím, že tři čárky označil pod
a nad malou čárkou. Číslo 3 jsou v gematrii znaky písmen - C.G.L.S.
Dalším záhadným útvaram v rozetě jsou kolečka. Některá jsou modře
zbarvená. Takže studenti , ta kolečka jsou znakem písmene - O.
Každý kdo se podívá na střed rozety, by měl v jednom významu spatřit
siločáry magnetikého pole. A to pole točivého. Tím autor naznačuje,
že vše je v neustálém pohybu. ( a to má pravdu) Vše kolem nás je
v neustálém pohybu, nic v celém nám známém vesmíru není statické.
Zde v jednom významu je nakreslen vířivý pohyb znaků písmen - S. O.
Tyto znaky jsou v rychlém sledu vrhány z generátoru do prostoru.
Ta vlnovka která od sebe oba znaky odděluje, nám to ukazuje. Když
si dám znaky pěkně za sebou do řady , jak radí sám autor, tak si
mohu poslechnout co vlastně autor vysílá. Autor nám přes propast
času vysílá velice jednoduchý kód v morsoovo abecedě. Je to obyčejné
ale naléhavé volání o pomoc. SOS.SOS.SOS.

V druhém významu vysílá své jméno : OC,OC,OC,OC,OC. ( C= K)

___________________________________________________________
2. Zední kvadrant.


Tato pomůcka astronomů , astrologů a různých badatelů, je důležitá
pro určení správné polohy hnězdy. A tím také pro správné učení času.
Celý princip kvadrantu byl velice jednoduchý. Malou dirkou vnikal
do zateměné místosti obraz slunce na protější zeď. Tam byla umístěna
struna, která v určitý okamřik obraz slunce rozpůlila. To bylo poledne.
Praporem se dal signál a na pražském hradě bylo dělem ohlášno
poledne.


3. Kamera obscura.
___________________


Od zedního kvadrantu je už jen malý krůček ke kameře obskuře. Autor
rukopisu to zřetelně ukazuje svojí kresbou , která je umístěna po
levé straně této rozety. Jedná se teď o rozetu v samém středu pergamenu.
Kamera obskura, znamená temná komora. Jedná se o velice jednoduché
optické zařízení. Dalo by se říct, že se jedná o předchůdce fotoaparátu.
Funkce byla opět velice jednoduchá. Malou dírkou vnikal do místnosti
světelný paprsek, který na své vlně nesl obraz toho místa, které bylo
vně camery obskury. V té době to bylo něco jako pouťová atrakce a tak
se kamera ( to jsou ve středu prostřední rozety, ty kreslené věže) stavěla
pro radost a potěchu toho kdo na to měl.
Jinak v menším měřítku byla kamera oblíbenou pomůckou malířů obrazů,
kteří s její pomocí dokázali zachovat přesnou perspektivu.
Vylepšená kamera už měla čočku.
U této rozety je v jednoum významu psán návod jak vytvořit s touto
kamerou ( foťákem), fotku. Na olověnou desku.

Dobrý pozorovatel si musí všimnout jedné věci. Světelný paprsek,
který je znázorněn výbuchem supernovy, prochází prostřední rozetou
( rozeta kde je 6 věží) a vychází v levé rozetě a nese na vlně obraz
hvězd , slunce, a také ,, Klíč ,,. Klíč který otevře tajemství tohoto
pergamenu.
( nejblíže tomuto vysvětlení je v USA , Richard Santa Coloma, který na
svém blogu popisuje optiku). Richard je velice dobrý vědec a pozorovatel.)


4. Kostka.
Dále je tam v jednom významu psáno že dostane kostku. Jediná kostka
co lidi té doby zajímala, musela mít nějakou souvislost s filozofí té doby.
Koska tak vlastně symbolicky uzavírala všecho poznání a vědomosti
lidí té doby. Já jsem našel na síti jedno velice krásné vyobrazení , kostky.
Jedná se o rytinu vynikajícího středověkého malíře a rytce Albrechta
Durera.
O této rytině už toho bylo napsáno dost. A já se k ní vrátím v nějakém
svém dalším samostatném článku, kdy vám řeknu co rytina skrývá
za poselství.
Význam v rukopise pro slovo kostka : Řečeno vše.
( ještě dnes se setkáme s větou : v kostce řečeno).

V druhém významu, může slovo naznačovat, zmenšenou Kameru.
________________________________________________________________

Tato rozeta je důležitá také z tohoto důvodu :

Autor tam píše ,že testuje schopnosti případného čtenáře. A zároveň
tam odkrývá slova i s jejich významem, která musí případný čtenář
při dešifrování číst. Autor tím upozorňuje že celý zápis psaný v kruhu
okolo této rozety, má několik významů.

Zde je příklad :
V samém středu rozety je kreslen útvar, který v jednom významu
představuje supernovu, ale zároveň představuje řád zlatého oka.
Řádem zlatého oka je dozajista myšlen : Řád zlatého rouna.
V českém království bylo v té době několik nositelů tohoto významného
ocenění. Držitelem byl i Vilém z Rožmberka.
(ten řád zlatého rouna je kreslen na více místech rukopisu voynich).

V dalším významu je tam popisován přílet ,,Mloka,,.
Další význam má erotický náboj.
V dalším významu tam autor říká : Atom zři. ( podívej se na atom). Atd.
Autor vás tímto testuje .
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Jak už jsem také psal, tak Baroko sjednocuje vše. Vše je v jednom.

______________________________________________________________
______________________________________________________________

Tímto obrázkem se ještě vracím k rozetě ,kde je kreslena figura.
Po větším zvětšení je vidět na obrázku , co figura drží v levé ruce.

Kromě zmíněné již opice, je do kresby též zakonponován obrázek,
lišky, která požírá měsíc. ( alchymistický symbol).
Jak už jsem psal, tak každá kresba má současně několik významů. 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 ROJ ROJ | 26. září 2012 v 23:23 | Reagovat

Zdravím tě Zlatoději. Čest tvoji práci. Dovolil jsem si malý domácí úkol k MELANCHOLII I. od Albrechta Dürera (1471-1528). Zmiňuješ se zde, že se k ní ještě vrátíš a proto ti posílám následující vysvětlivky v obraze: Duha=božské poselství, Netopír=symbolizuje útěk před svělem do tmy (tedy pro smutek a pochybnosi melancholika), kometa=jako přírodní jev typu I. osvětluje zleva. Naproti tomu je Melencolia nasvícena zprava: je tedy v pološeru, nebo dvojím světle, Záplava=poukazuje na věštbu, neboť se Dürer o ní sám zmínil. Žebřík=vede nahoru k "mens", Váha=k udržení rovnováhy, nebo spravedlnosti,Sluneční hodiny= měří neúprosný čas, Přesýpací hodiny=symbolizují pomíjivost času, Poustevníkův zvon=skuečnost, že ve smutku je člověk sám, Jupiterův čtverec= nebo také magický čverec patří k diametrickým symb.prostředkům, neboť patří k Melancholii Saturnu. Jupiter je naopak sangvinický. Dürer dokázal vměstnat vedle sebe i rok úmrtí své matky=1514! Navíc všechny jeho součty podélné, příčné, diagonální, malý čverec uprostřed, rohové čtverce a pod. vždy dají součet 34! I.Newton zbožňoval a uznával zas č.33! Křídla=symbol okřídlenosti génia. Pravé křídlo ukazuje na "1",znak, který zastupuje čísla obecně a levé k. na pomíjivost času. Tavící Tyglík= symbolizuje jednotu, Mnohostěn=svět je mnohovrstevnatý, Andělíček=aktivní tvůrčí postava v opozici k pohybující Melancholii. Věnec=podobnost básnickému věnci a jako vodu obsahující rostlinný věnec představuje opak žlučovitě-zemské Melancholie. Kružítko=symbol čisté geometrie(zároveň byl tento symbol využíván i s úhlelníkem svobodnými zednáři. Kniha= symbol vzdělanosti a zároveň reprezentuje geometii jako celek. Klíče=symbol moci a vlády, Truhlářské kladivo=symbol aplikované geometrie do praxe, Vyhladovělý pes=výraz "accadia"  (zemdlenosti Melancholie, Koule=jako předmět čisté geometrie a Země,Profilové dřevo, kleště, hoblík a pila=nástroje užité geometrie v praxi. Váček= symbol bohatství, Pravítko, hřebíky a měch=jako nářadí a symboly aplikované geometrie.A.D. byl malíř, architekt, filozof, lékař, řečník i věštec. Tak doufám mistře, že jsem na nic nezapomněl a pokud ano, či máš zajímavější vysvětlení k tomuto obrazu, moc rád se opět poučím. Díky a přeji hodně štěstí v další tvojí práci. ;-)

2 Zlatoděj J.T.Prof. Zlatoděj J.T.Prof. | 27. září 2012 v 0:15 | Reagovat

Zdravím tě Roji.  Docela dobrý. Ale zatím jsi ještě neřekl, co chtěl básník celou tou kompozicí vyjádřit za poselství. To je to nejdůležitější. Význam symbolů zná každý. Ale mistr A.D. něco lidem vzkazuje. A co to je ?

3 R.O.J. R.O.J. | 28. září 2012 v 21:35 | Reagovat

Stručně řečeno: Ve vzdělání je pravda i moudrost. A pravda a právo jsou dva různé pojmy. To církev bohužel nezná. A dle mého vědomí si nepamatuji, že by učení Ježíše Nazaretského se zakládalo na hromadění majetku, které se dnes vláda snaží církvi vracet. Proč, když káží o učení Krista? Tak ho přeci nepotřebují a žádný by mít neměli. Tak kde je pak to právo a spravedlnost tohoto světa? :-( Jen intriky a machinace.

4 Zlatoděj J.T.Prof. Zlatoděj J.T.Prof. | 28. září 2012 v 23:17 | Reagovat

Jsi daleko od pravého významu.

5 Zlatoděj J.T.Prof. Zlatoděj J.T.Prof. | 29. září 2012 v 18:55 | Reagovat

Už to nehledej , dal jsem význam na síť.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama