Voynich Manuscript. Codex Rohonc. Zodiac Killer. Chronik des Konstanzer Konzils.
Codex Gigas. Bestiary. Oráč a smrt.Václav Břežan. Rukopis Zelenohorský.
Rukopis Královédvorský. Somerton Man. Píseň Vyšehradská. Milostné písně Krále
Václava. Tkadleček. Blitz cipher. Kosma kronika.P.I.O.6.

Září 2012

Albrecht Dürer . Melancholie .

29. září 2012 v 18:13 | Zlatoděj J.T.Prof. |  Albrecht Dürer
Albrecht Dürer ,tento vynikající středověký malíř a rytec, nám zanechal
na jedné své rytině, velice zajímavou zprávu.
_____________________________________________________________

Význam symbolů ,, Melancholie,,.

Každý jistě zná obrazy na kterých je malován příchod Ježíše
Nazareta,, Zvěstování ,,. Na těch plátnech je malována Ježíšova
matka Marie, za kterou přišel Anděl, který jí říká, že je v jiném
stavu. Marii se pak za devět měsíců narodí malej klučina ,, Ježíš,,.
____________________________________________________________
Albrecht Dürer touto svojí rytinou, říká všem , kdo se na obrázek
dívá tuto informaci :

Čekám, čekám, čekám už hodně dlouhou dobu a on nepřichází.
____________________________________________________________

Na rytině jsou tyto symboly. Hoblík a tesařské nářadí. To ukazuje
na Ježíšova otce , Josefa . Ježíš se u svého otce učil ( učedník),
stolařskému řemeslu. Po pravé straně jsou kresleny ,, hřebíky,,které
mají symbolizovat Ježíšův odchod z tohoto světa.( budoucnost).
Znamenají také výměnu jeho života za hříchy všeho lidstva,
( vykoupení). Nad hoblíkem je koule, která ve svém významu, vyjadřuje
v symbolu naší planetu. ( náš svět). Nad touto koulí je ležící, vyhladovělí
pes. Ten pes v symbolu znamená, že lidé jsou na sebe jako psi a
až přijde Mesiáš, budou na sebe lidé opět hodní, jako beránci boží.
To ukazuje symbol na levé straně toho psa. Tam je kreslena ,,beránčí
noha , která vyrůstá právě z toho psa. ( přeměna vlka v beránka).
Vedle psa je kreslen v symbol mlýnského kola. Ten vyjadřuje ,, Boží
mlýn,,. ( každý platí svůj účet). Na tom mlýnském kameni, je ve hře
stínů a světel znázorněna ,, šelma,, ( Satan). ( ozubení na tomto
kameni schovává číslo ,,666,,.)
Na kameni má Amorek nohy. V symbolu to znamená , že láska je
důležitá a silnější než šelma. Vedle po levé straně je kreslena krychle.
Která nám svým tvarem říká , že ,, Geometrie,, je prvořadá a je
nadřazená všem pozemským vědám. A to od atomu až po celý vesmír.
Zároveň krychle symbolizuje ,, Řád,, a řád je ,, Bůh,,. V té krychli je
nakreslen obrázek toho na koho anděl čeká. Je to sám ,, Mesiáš,,.
( Boží syn). / podle všeho to vypadá že Albrecht Dürer, znal Turínské
plátno. Podoba Ježíše je malována podle otisku toho plátna./
( já sám jsem několikrát maloval portrét Ježíše právě podle otisku
toho plátna a tak vím o čem je řeč). Vedle krychle ( mnohostěn) Boha
je Jákobův žebřík, který symbolizuje příchod ,, Andělů,,./ část
z Jákoba : Terribilis est locus iste, his domus Dei est, et porta
caeli, et vocabitur aula Dei. ( strašlivé je toto místo, zde je dům
Boží a brána nebes, a bude nazývána nádvoří Boží.
Žebřík je tam důležitý ještě z jednoho důvodu. ( je spojnicí).
Když se podíváte na ten žebřík, tak mezi první a druhou příčkou,
je kreslena poloviční příčka. Ta příčka se dotýká ,, Paprsku,,.
Né duhy jak píší různí badatelé. ( duha by měla více odstínů, zde
je kreslen jen jediný odstín a Albrecht byl velice dobrý rytec). Jedná
se tedy o paprsek, který by měl správně směřovat do vstupního
otvoru ( poloviční příčka symbolizuje vstup paprsku, k zednímu
kvadrantu) a to právě přes zeď budovy do zatemnělé místnosti, kde
je na zdi ,, Zední kvadrant,,. Místo dopadu světelného paprsku nám
ukazuje ta ,, Deska s čísly,,. Až tam dopadne, tak se dá znamení,právě
tím zvonem, který je nad deskou./ ve středověku se takto ohlašovalo
poledne, tedy ,, ČAS,,./ Paprsek nám tedy oznámí příchod andělů, kteří
zvěstují příchod ,, Spasitele,,. Že se jedná o čas nám ukazují i ty
přesípací hodiny. Pak nastane soudný den, na což poukazuje ,, Váha,,
( spravedlnost). Ta hvězda která nad tím vším září, symbolizuje
Betlémskou hvězdu.( zvěstování).
_____________________________________________________________


Samotná deska s čísly, kam má dopadnout světelný paprsek, tohle
vše co jsem teď napsal potvrzuje.

Každý, ( kdo vidí) kdo se pořádně podívá na desku, tak musí vidět
v druhé řadě od shora, místo čísel ,,Písmena ,,!!!
A ty jsou : S,I,O,N, 8. Znak čísla 8, když položíme na bok, tak
dostaneme znak pro ,, Nekonečno,,. ( Věčnost).
Tím nám autor říká, že Ježíš je věčný.

Všichni jsou vykuleni z toho, že součty čísel v tabulce, nám vždy
dají čílo ,, 34,,. Proč ?
Zde je odpověď : Než se někdo narodí, tak je skoro celý rok
v matčině lůnu. A to je právě rok, který přidal autor k věku
Ježíše Nazareta. / 33 + 1 = 34 /.

Za druhé je to číslo pro planetu Saturn . (3/4) .A Saturn je židovská
královská planeta.

Anděl páně, tedy čeká na pokyn od ,, Stvořitele,, ( Boha). Čeká
na signál, aby mohl všem zvěstovat nový příchod Mesiáše. Jak si
může každý všimnout, tak anděl má na hlavě ,, Věnec,, který má
v symbolu znázorňovat ,, Kristovu trnovou korunu,,. Ale proto,
že čeká hodně dlouho, dlouho a předlouho, tak ta trnová koruna
pustila mladé výhonky a lupeny ( listy). Proto má anděl i Amorek
tak znuděný výraz. ( něco jako když čekáte na autobus a on nejede,
a nejede a nejede a už vás to čekání pěkně séře).

Další zajímavou věcí je tvar mnohostěnu, na kterým je kreslen
obrázek Ježíše. Když jsem si imaginárně rozložil objekt do
prostoru, tak jsem získal znak písmene ,, M,,. M by mělo
znamenat Mesiáš. ( a Mesiáš je život). Ten znak má podle všeho
vyslat sám architekt celého vesmíru. Znak by se měl objevit, jak
ukazuje zářící hvězda, na noční obloze. Na noční obloze můžeme
spatřit souhvězdí Kasiopea. V tom souhězdí je několik hvězd, které
nám také ukazují znak Písmene ,, M ,,. Kousek vedle je souhvězdí
,, Labutě,,. ( v souhvězdí Casiopea se nachází nejsilnější rádiový
zdroj na celé obloze,, Casopea A,,. Výbuch supernovy v této
oblasti vesmíru zaznamenal dánský astronom Tycho Brahe a zároveň
i jeho český kolega Hájek z Hájku, v roce 1572.)

Samozřejmě nevím jak viděl Brahe ten výbuch, ale zato vám mohu
popsat to , co jsem viděl jedné letní noci na obloze Já.
To co vám teď popíši se událo v minulém století, někdy okolo roku
1966. Byla nádherná letní noc a já čučel na nebe plné krásně
zářících hvězd. A v tom jsem spatřil něco co ovlivnilo, můj pohled
na život ,pohled na vesmír a celý svět. To divadlo které jsem spatřil
jsem si pro sebe pojmenoval ,, Hra hvězd,,.
Celé to vesmírné divadlo trvalo, podle mého odhadu, tak půl
minuty.
Krok jedna :
Takže koukám na noční oblohu. V jedné chvíli se rozzáří několik
hvězd. Něco jako dyž otočíte vypínačem. V jednom okamžiku.
Jasnost těch hvězd, byla daleko větší a přehlušovala svým jasem
svit okolních hvězd.
Tvar obrazce ,který se na noční obloze objevil, kopíroval znak
písmene velké ,, M,,.
Krok druhý :
V jednom okamžiku se lehce zmenšil jas celého obrazce M. A teď
to přišlo. Od spodních krajních hvězd se odpoutala další hvězda,
která stoupala po přímce k vrcholu znaku ,, M,, . Obě dvě ve stejný
čas a stejnou rychlostí. Když tyto zářící body dosáhly, vrcholu znaku
tak bez nějakého zpomalení, nebo zastavení, obě dvě stejnou
rychlostí zamířily synchronizovaně dolů, ale pod jiným úhlem. Obě
směřovaly dolů , k dolní hvězdě, která byla uprostřed.
Když hvězdy dosáhly svého cíle, a to obě dvě ve stejném čase, tak
obrazec celý lehonce poteměl. V dalším okamžiku se rozzářily obě
dvě krajní hvězdy. Ty pak stejnou rychlostí zamířily ke středu,
k prostřední dolní hvězdě. V okamžiku kdy došlo k jejich setkání
s prostřední hvězdou, došlo k mohutnému výbuchu. Svítivost
tohoto výbuchu byla obrovská. Na vteřinu jas výbuchu vymazal svit
všech hvěd na nebi. Pak vše zmizelo. Jen na místě výbuchu jsem
viděl nepatrnou zář. Velice slabou zář hvězdy.

Podle všeho co jsem později zjstil, se podle amerických astronomů
jednalo o výbuch suprnovy v souhvězdí Labutě.
To je podle mě velice slabá odpověď. Už jenom cílený pohyb hvězd
bez nějakého brždění nebo zastavení.
Samozřejmě, že jsem se snažil zjistit o co ve skutečnosti šlo a co
mělo tohle vesmírné divadlo znamenat. A jednoho dne se mě dostala
do rukou kniha jednoho francouzkého badatele a cestovatele.
A v ní jsem našel uspokojující vysvětlení jevu, kterého jsem byl
svědkem.
Ten francouzký cetovatel ve své knize popisuje svoje zážitky a
poznatky z Velikonočního ostrova.Kniha je plná různých náčrtů
a kreseb. Jedna kresba mě velice zaujala. Na kresbě je znak
který vypadá úplně stejně, jako ten znak, který jsem viděl já,
jedné letní noci. Ten znak je velké písmeno ,, M,,. Kdy střed znaku
je označen kroužkem. ( spodní střední část znaku). Domorodci
prý ten znak dešifrují jako : Znak Života.

Ten kroužek podle mě znázorňuje výbuch supernovy ( jak asi
předat určitou informaci dalším pokolením, než tímto velice
jednoduchým symbolem).

Ten znak mají sochy vytesány na zadní straně a co je také zajímavé,
že se jedné o sochy z prvního času , jedná se tedy o sochy, které
jsou daleko starší.
_____________________________________________________________
__________________________________________________________-------------------- Your comment is awaiting moderation -----------------------


_____________________________________________________________________________________________________________________

Rozeta 7. Voynich Manuscript. Rukopis Voynich.

27. září 2012 v 15:25 | Zlatoděj J.T.Prof.
Smrt dánského astronoma v rukopisu Voynich.
______________________________________________


V rozetě která je umístěna v dolní části pergamenu uprostřed,
je popisováno to, co zajímá mnoho historiků a badatelů, kteří se
snaží objasnit smrt dánského astronoma, alchymisty, astrologa
Tycha Braha.
______________________________________________________

Že je na této rozetě popisována smrt, vám naznačuje svou kresbou
i sám autor, který v horní části této rozety, pro vnímavého čtenáře
nakreslil malou, ale velice důležitou loďičku. ( loď). Ten symbol je
kreslen v kresbě rozety v pozici 11 hodin.


Ta malá lodička veze na své palubě několik znaků. Ty znaky se čtou,
dvě čárky a tečka. Dvě čárky značí číslo 2. Jedna tečka značí
číslo 1. ( gematrie 2 = R. / 1 = A). Jedná se tedy v symbolu o sluněční
bárku, která pluje na vlnách slunečního paprsku vštříc záhrobnímu
životu.
( Rá, nebo také Ré, značí v alchymii Hvězdu, Slunce, Zlato. Alchymie
má své základy ve starém Egyptě.)

Každá loď, aby mohla plout, potřebuje někoho kdo sedí u vesla.
Tuto nezbytnou pomůcku každé bárky, nebo lodičky, autor velice
šikovně schoval na druhé straně sluneční korony. V pravé části
jsou tedy kresleny v symbolu vesla, která jsou pokryta znaky.
Kdo sedí v symbolu u vesel vám zatím neřeknu.

Další zajímavou věcí je jak autor dokázal šikovně schovat jméno
jedné důležité osoby.
Zde je nákres:


Ta vlnovka, která je zde kreslena vyjadřuje v symbolu, jak autor
sám v rozetě píše ,, Zlatého hada,,. Že se jedná opravdu o zlatého
hada, vám ukazuje autor i svojí kresbou. Celý had je složen ze
symbolů zlata ( Rá) . Na jedné straně, tam kde vlnovka začíná,
je napsáno slovo ,, Zlatý,,. Na druhé straně, tam kde vlnovka ( had ),
končí je kreslena v jednom významu Hvězda ( supernova) a v dalším
významu ,, Oko,,. ( zlatý Vok).

Uprostřed oka je napsáno několik znaků, které se vztahují
k další legendě, která je podle mého zjištění druhořadá. Jedná
se tedy o legendu, která kryje pravý význam zápisu, a tím je
popisování smrti dánského astronoma Tycha Braha.

Zde je část rozety, jejího středu, který jsem musel pro lepší
zviditelnění zaostřit.

Ve středu oka je psáno několik znaků. Tyto znaky mají několik
významů. Prvním z nich je to , že se dají číst jako slovo,
V ráji. Při podrobnějším průzkumu znaků zjistíte, že znaky také
nesou písmena ,, AU 31,,. Když dosadíte znakům písmena, tak
získáte slovo, vlastně jméno, které ukazuje na Julia.


Písmena Au, necháme. Číslo 3, znamená psáno foneticky = Tři.
Číslo 1 = A. ( gematrie).
Spojím znaky do jedné řady a dostanu jméno, prvorozeného syna
císaře Rudolfa II, Julia Cesara de Austria.
To jméno jak už jsem psal a samozřemně i kreslené oko, je jen
pokusem odvést pozornost od pravého významu zápisu. A tím
je vražda T. Braha. ( Julius César, zavraždil svojí milenku, Markétu
Pichlerovou. Vydloubl jí oči a uřezal uši......atd. Jen krycí legenda).

Moje pznámka : Že se v historii píše, že Julio Cesar, byl šílený, tak
tomu se už dnes vůbec nedivím. Jeho otec císař Rudolf trpěl jak
se zdá depresí a melancholií. Jeho osobní doktor mu jak jsem
zjistil naordinoval svůj speciální koktejl. A základním medikamentem
v tom zázračném koktejlu, byl = Mezkalin. O kterém je v této rozetě
zmínka.

Mezkalin je velice nebezpečná droga, která se získává z jihoamerických
kaktusů. V určitém množství vám navodí velice dobrou náladu až
euforii a vidíte svět hned v lepším světle. ( růžové brýle).
Ale na druhou stranu , je mezkalin velice nebezpečný. Závislost a
předávkování vede k šílenství, které končí smrtí. Mladej Julio, byl
jistě velice zvídavé dítko, a jistě ho zajímalo co to jeho otec užívá
za podpůrný prostředek ( dopink). A tak si chtěl mladý don César taky
malinko užít. No a jak to dopadlo, jistě každý z vás zná.

A proč císař trpěl špatnou náladou ? No přece jedna a jedna jsou dvě.
Nebo tři? Stačí se seznámit se středověkým životem panstva, a
panovníků. Rudolf byl pěknej picák a co nevylezlo někam na strom,
tak to byl štonc vopíchat. Jeho milenka Kateřina Strad, s kterou
měl šest dětí ( levobočků), nebyla zajisté žádná světice. Konec
konců ji Rudolf klofnul v bordelu, který patřil jednomu italskému
podnikateli a který byl zároveň správcem císařských písemností.
Něco jako knihovník. Kateřina byla prej velice krásná, ale hlavně
byla znalá starému řemeslu. Dnes by se použil termín : Veselá
v rozkroku.
A teď je středověk, medicína je v plenkách, pohlavní nemoci
kvetou, kam se podíváš samej syfilis. ( nemoc králů).

A teď mě řekněte ,kdo by nebyl smutnej, když by viděl jak
mu oháňka uhnívá.

A jeho mladej byl stejnej .( Austria).
______________________________________________________________

Znaky které nesou jméno Austria, když otočíte středem, tak
uvidíte čísla 16.....( ty znaky podle všeho skrývají letopočet,
který ukazuje na 17 století).
Vražda Markéty = 1608.
Zabití Julia Cesara de Austria = 1609 . ( exekuci provedl Jesenius).
Vražda Tycha Braha = 1601.


Rozeta 6. Voynich Manuscript. Rukopis Voynich.

24. září 2012 v 21:19 | Zlatoděj J.T.Prof.
Klíč času v Manuscriptu Voynich.
____________________________________


Rozeta v mém pořadí šestá, je umístěna pravém dolním rohu pergamenu
značeného 86v. Co asi tak študenti a světoví odborníci ( Karpenko a spol),
může tato kresba skrývat za tajemství ?

( určeno jen pro Karpenka. Pane profesore, ti vaši světoví odborníci,
znají velký hovno ! To je samej titul, samá věhlasná univerzita a léta
utíkají a pořád nic. Někde asi udělali soudruzi z ndr chybu.

____________________________________________________________
Rozeta která je v pravém dolním rohu, je pro pochopení toho co
tato mapa ( návod), skrývá za tajemství dost důležitá. Část z toho
tajemství vám prozradím. Vše co je v této rozetě psáno se točí okolo
samotného císaře Rudolfa II.

Zápis okolo rozety je plný různých otázek a příkazů.

Mě zaujala slova : On mágom smát z kol.
To když přeložím do současného významu, tak dostanu větu :

Z kola ( rozety) se směji všem mágům.
__________________________________________________________
poznámka : Zlatoděj
(Je vidět že autor neznal mě. Zatím se ještě nikomu nevyplatilo, aby
se mě smál. Magie nezná hranice.)
__________________________________________________________

Když si člověk přečte co je psáno okolo rozety, tak se dovede s velkou
lehkostí orientovat i v samotné kresbě. Takže důležité je nejdříve si
přečíst co autor píše a pak je rozšifrování kresby hračkou.

Samotná kresba v rozetě má samozřejmě více významů, a já vám
teď ukáži . jak se kresba dotýká Rudolfa II.

Pro snažší orientaci a pochopení jsem kresbu rozkreslil.


Všiměte si jedné věci, čtverec je složen z několika věcí. Tyto věci
jsou : císařské žezlo , říšské jablko. Nad čtvercem je po levé straně
nakreslen ,, dalekohled ,,. Na něm jsou kresleny symboly slunce
a měsíce. Tím autor říká co pozoruje a co ho zajímá.
Z kresby je také patrné, že byl autor ovlivněn Aristetolovo pojetím
chápání všehomíra. Čtverec také znázorňuje všechny 4 živly. Oheň,
vodu, vzduch a zem. Ty živly jsou tam vidět.
__________________________________________________________

Další zahadný útvar je po levé straně čtverce . Ten záhadný útvar
je obyčejný Dalekohled. Podle mě se jedná o dalekohled typu ,,Galileo,,
nebo jde o typ ,,Kepler,,.
Když se podíváte na kresbu znázárňující tubus dalekohledu, tak uvidíte
spousty nic neříkajících vlnovek. Ty vlnovky vás mají zmáct. Zde v plánu
dalekohledu jsou důležité jen ty krajní a ta prostřední.
Z té vlnovky je důležitá jen jedna její část. Ta jedna samostatná část
vlnovky představuje ,, čočku,, . Pak je také důležité si všimnout jakým
směrem je nakreslená optická čočka orientována.

Zde je nákres :

____________________________________________________________

Další záhadný útvar je po pravé straně toho čtverce .
Zde je nákres :


Z kresby je patrné, že tento útvar, nebo věc k čtverci patří. Tento
útvar má v symbolu znázorňovat ,, Klíč,,. V tom případě ten čtverec
také znázorňuje ,, Zámek,,. Máme tedy kresbu speciáního zámku i
s klíčem. Co asi tak za tajemství je zamčeno za tímto zámkem ?

Já jsem tím klíčem otočil a zjistil jaké tajemství je ukryto za
tímto zámkem.

Že se jedná o kresbu klíče, zjistíte, když si přečtete zakodovaný
znaky, které jsou psány na klíči. Autor slova ,, CAS KLICA,, zašifroval
pomocí čárek a teček. Zároveň je použita Gematrie.
Tři čárky, znamenají číslici ,,3,, ( C,G,S,L).
Jedna tečka znamená číslo ,, 1 ,, ( A,I,J,Q,Y).
Dvě čárky znamenají číslo ,, 2 ,, ( B,R,K).
____________________________________________________________

Možná že to kodování někomu připomíná, starý niger. cod IFA Oracle.
Kde se používá pro zápis ,,Linka,,nebo dvě Linky, Nebo nula. A který
používal kněz pro komunikaci s IFA Oracle. Při předpovídání
budoucnosti. ( jen určitá podobnost).

Zde ho užívá autor pro náhled do minulosti. Klíč vám otevře dveře,
které vedou do minulosti. To samé vám zprostředkuje nakreslený
dalekohled, kterým se lze podívat , stovky, ticíce, a miliony let
zpátky po linii času.


____________________________________________________________

V dalším významu je v rozetě nakresleno rýžování zlata na
pozemku Rožmberka. Dobrý pozorovatel tam musí vidět , řeku,
rýžovací splav, pokrytý ovčí kůží, která zachycovala drobná zrnka
zlata ( zlaťenky), a samozřejmě hamr. ( Tento význam do kresby
zakonponovaný, je zavádějící a kryje správný význam kresby a
tím je zámek s klíčem ).

Rozeta 5. Voynich Manuscript. Rukopis voynich.

21. září 2012 v 16:58 | Zlatoděj J.T.Prof.
Tycho de Brahe a Hájek z Hájku v rukopise Voynich.
______________________________________________

V rozetě která je v mém pořadí pátá, která je umístěna v pravé
části záhadného a tajuplného rukopisu, jsou zmiňováni dva
velikáni své doby. A to samotný Tycho de Brahe ( Tyge Ottesen Brahe),
a Tadeáš Hájek z Hájku ( Thaddaus Hagecius Hagan).
___________________________________________________________

Něco málo z historie :

Hájek z Hájku ( 1529 - 1600), byl astronom, matematik a alchymista.
Byl také osobním lékařem císaře Rudolfa II. a zároveň měl na starosti
výběr těch uchazečů alchymistické profese, kteří se snažili uplatnit v
královských alchymictických laboratořích. Hájek byl tedy něco, jako
vstupní brána, přes kterou každý adept alchymistického řemesla musel
projít.Hájek studoval v Itálii ( v Miláně a Bologni) a ve Vídni přednášel
astromomii a medicínu.

Tycho de Brahe (1546 -1601), velice významný dánský astronom, matematik
a alchymista, který přijal pozvání Hájka z Hájku a působil na císařském
dvoře Rudolfa II., jako astrolog. Postavil astronomickou observatoř
v Benátkách nad Jizerou, kde mu dělal asistenta další muž zvučného
jména Jan Kepler.
_____________________________________________________________


Co tyto dva významné pány své doby spojuje ?
T. Brahe pozoroval v roce 1572 výbuch supernovy v souhvězdí
Cassiopea . V blízkosti souhvězdí se nachází silný rádiový zdroj
Cassiopea A. Jeho jasnost je 6 magnitud. Jedná se o nejsilnější rádiový
zdroj na celé obloze.
T.H. z Hájku v roce 1572 uveřejnil svá pozorování supernovy.

Pro mě je ale důležité ,že je také spojuje samotný Manuscript Voynich.
Ve kterém jsou psána jména těchto dvou hvězdářů a alchymistů, vedle sebe.
A to právě v rozetě 5.
Samotná rozeta má několik významů. Jak už jsem několikrát psal, tak
každý obrázek má několik významů. Co tedy rozeta představuje:

1. Zední kvadrant.
2. Kamera Obscura.
3. Kostku
4. Generátor ( OKO)
______________________________________________________________


Generátor OKO.

Jak si může každý badatel z vědecké i laické obce všimnout, tak autor v
rozetě neustále píše znak (III). Tento znak po přeložení z gematrie, znamená
číslici 3. Pro špatného pozorovatele , nebo pro žáka, který čumí blbě. Autor
napsal číslici 3, také v římském značení a to tím, že tři čárky označil pod
a nad malou čárkou. Číslo 3 jsou v gematrii znaky písmen - C.G.L.S.
Dalším záhadným útvaram v rozetě jsou kolečka. Některá jsou modře
zbarvená. Takže studenti , ta kolečka jsou znakem písmene - O.
Každý kdo se podívá na střed rozety, by měl v jednom významu spatřit
siločáry magnetikého pole. A to pole točivého. Tím autor naznačuje,
že vše je v neustálém pohybu. ( a to má pravdu) Vše kolem nás je
v neustálém pohybu, nic v celém nám známém vesmíru není statické.
Zde v jednom významu je nakreslen vířivý pohyb znaků písmen - S. O.
Tyto znaky jsou v rychlém sledu vrhány z generátoru do prostoru.
Ta vlnovka která od sebe oba znaky odděluje, nám to ukazuje. Když
si dám znaky pěkně za sebou do řady , jak radí sám autor, tak si
mohu poslechnout co vlastně autor vysílá. Autor nám přes propast
času vysílá velice jednoduchý kód v morsoovo abecedě. Je to obyčejné
ale naléhavé volání o pomoc. SOS.SOS.SOS.

V druhém významu vysílá své jméno : OC,OC,OC,OC,OC. ( C= K)

___________________________________________________________
2. Zední kvadrant.


Tato pomůcka astronomů , astrologů a různých badatelů, je důležitá
pro určení správné polohy hnězdy. A tím také pro správné učení času.
Celý princip kvadrantu byl velice jednoduchý. Malou dirkou vnikal
do zateměné místosti obraz slunce na protější zeď. Tam byla umístěna
struna, která v určitý okamřik obraz slunce rozpůlila. To bylo poledne.
Praporem se dal signál a na pražském hradě bylo dělem ohlášno
poledne.


3. Kamera obscura.
___________________


Od zedního kvadrantu je už jen malý krůček ke kameře obskuře. Autor
rukopisu to zřetelně ukazuje svojí kresbou , která je umístěna po
levé straně této rozety. Jedná se teď o rozetu v samém středu pergamenu.
Kamera obskura, znamená temná komora. Jedná se o velice jednoduché
optické zařízení. Dalo by se říct, že se jedná o předchůdce fotoaparátu.
Funkce byla opět velice jednoduchá. Malou dírkou vnikal do místnosti
světelný paprsek, který na své vlně nesl obraz toho místa, které bylo
vně camery obskury. V té době to bylo něco jako pouťová atrakce a tak
se kamera ( to jsou ve středu prostřední rozety, ty kreslené věže) stavěla
pro radost a potěchu toho kdo na to měl.
Jinak v menším měřítku byla kamera oblíbenou pomůckou malířů obrazů,
kteří s její pomocí dokázali zachovat přesnou perspektivu.
Vylepšená kamera už měla čočku.
U této rozety je v jednoum významu psán návod jak vytvořit s touto
kamerou ( foťákem), fotku. Na olověnou desku.

Dobrý pozorovatel si musí všimnout jedné věci. Světelný paprsek,
který je znázorněn výbuchem supernovy, prochází prostřední rozetou
( rozeta kde je 6 věží) a vychází v levé rozetě a nese na vlně obraz
hvězd , slunce, a také ,, Klíč ,,. Klíč který otevře tajemství tohoto
pergamenu.
( nejblíže tomuto vysvětlení je v USA , Richard Santa Coloma, který na
svém blogu popisuje optiku). Richard je velice dobrý vědec a pozorovatel.)


4. Kostka.
Dále je tam v jednom významu psáno že dostane kostku. Jediná kostka
co lidi té doby zajímala, musela mít nějakou souvislost s filozofí té doby.
Koska tak vlastně symbolicky uzavírala všecho poznání a vědomosti
lidí té doby. Já jsem našel na síti jedno velice krásné vyobrazení , kostky.
Jedná se o rytinu vynikajícího středověkého malíře a rytce Albrechta
Durera.
O této rytině už toho bylo napsáno dost. A já se k ní vrátím v nějakém
svém dalším samostatném článku, kdy vám řeknu co rytina skrývá
za poselství.
Význam v rukopise pro slovo kostka : Řečeno vše.
( ještě dnes se setkáme s větou : v kostce řečeno).

V druhém významu, může slovo naznačovat, zmenšenou Kameru.
________________________________________________________________

Tato rozeta je důležitá také z tohoto důvodu :

Autor tam píše ,že testuje schopnosti případného čtenáře. A zároveň
tam odkrývá slova i s jejich významem, která musí případný čtenář
při dešifrování číst. Autor tím upozorňuje že celý zápis psaný v kruhu
okolo této rozety, má několik významů.

Zde je příklad :
V samém středu rozety je kreslen útvar, který v jednom významu
představuje supernovu, ale zároveň představuje řád zlatého oka.
Řádem zlatého oka je dozajista myšlen : Řád zlatého rouna.
V českém království bylo v té době několik nositelů tohoto významného
ocenění. Držitelem byl i Vilém z Rožmberka.
(ten řád zlatého rouna je kreslen na více místech rukopisu voynich).

V dalším významu je tam popisován přílet ,,Mloka,,.
Další význam má erotický náboj.
V dalším významu tam autor říká : Atom zři. ( podívej se na atom). Atd.
Autor vás tímto testuje .
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Jak už jsem také psal, tak Baroko sjednocuje vše. Vše je v jednom.

______________________________________________________________
______________________________________________________________

Tímto obrázkem se ještě vracím k rozetě ,kde je kreslena figura.
Po větším zvětšení je vidět na obrázku , co figura drží v levé ruce.

Kromě zmíněné již opice, je do kresby též zakonponován obrázek,
lišky, která požírá měsíc. ( alchymistický symbol).
Jak už jsem psal, tak každá kresba má současně několik významů.
Rozeta 4. Voynich Manuscript ( Rukopis Voynich).

18. září 2012 v 0:04 | Zlatoděj J.T.Prof.
Rozeta 4. Ta je umístěna v pravém horním rohu pergamenu
rukopisu zvaného Voynich.
________________________________________________________


Aby bylo možné rozetu pochopit a zjistit co chtěl autor kresbou
vyjádřit, je nutné otevřít oči. A nespat jako jedna historička
v austrálii, která píše o rozetách takové ptákoviny, že mě to připadá
jako by dotyčná neměla zrak. Nechci se nějak té dámy dotknout, ale
Diano toto ? To tvé vysvětlení co znamená a vyjadřuje kresba na levé
spodní rozetě, to snad nemyslíš vážně. Ty tam vidíš nějakou mapu
z tichomoří. Tam jsou jasně a zřetelně kresleny figury žen i s píčou.
A nebo rozeta ,která je uprostřed vlevo. Ty tam nevidíš ten klíč ?Zde je možné si přečíst co historik dokáže zplodit za nesmysl.


http://voynichimagery.wordprees.com/2012/09/17/fol-86v-seas-and-the-south-pt1/

______________________________________________________________


Ale zpátky k rozetě . O této jsem už jednou psal, ale neřekl jsem vám
jaký je význam zapsaných znaků. Takže si to z opakujeme i s významem
psané věty, která je okolo té rozety.

______________________________________________________________
Takže zaprvé je vždy nutné s rozetou otočit. To tam píše sám autor.
Když rozetu pootočíte, tak spojíte trup figury. Pak je nutné vynechat
prostřední horní rozetu. Kde jsou kresleny nohy figury. Tak dostanete
obrázek autora, který tuto hádanku vymyslel a zamotal sní hlavu všem
lidem, kteří se rukopisu voynich věnují. A to jak v minulosti, tak i v
současné době.
V místě, kde má být kreslena hlava figury, je kresleno více věcí:

1. rýžovací pánev ( pohyb s tímto nástrojem na rýžování zlata je
znázorněn samotným nápisem, který je psán ve spirále. Spirála - pohyb).

2. Zlato se rýžovalo v řece. A tak je tam nakreslena ,,Ryba,, . Ryba
znamená vodu, které je v rozetě nakresleno dost. Ta ryba má kresleny
dvě velké oči .( Oči = Oko = Vok = Fok = Rožmberk).
Kdo má oči otevřené, tak by měl vidět i velký úsměv. ( který je
znázorněn hradební zdí).

3. Figura na něčem stojí. Na čem asi tak mohla figura stát, aby
symbolicky vyjádřila svůj majetek ? No přece na svém dolu. A Vok
z Rožmberka byl pánem , který svoje bohatství, získal právě
rýžováním zlata, těžbou štříbra a zakládáním rybníků. V nichž
choval ( pěstoval) ryby. Zaměstával mnoho stavitelů rybníků.
Ten chov ryb je v jednom významu, právě ta ryba.

_____________________________________________________________
4. Když se podíváte kde má ryba kreslena oko ( oči), tak zjistíte
že levé oko je kresleno v místě, kde je kreslen vstup do hradu.
Tím nám autor říká - komu hrad patří a kdo v něm žije ( kdo hrad
obývá, ).

_________________________________________________________
5.Ten důl je symbolicky znázorněn, tím co někomu připadá,
jako raketa v silu. Takže raketa to není, je to jen nakreslený
kožený vak, nebo žok, v kterém se z dolu na povrch těžila ruda
a nebo voda. ( podle potřeby). Zde je kreslen žok z něhož stéká
voda.

6. Figura drží v rukou dva symboly celého rožmberského rodu.
Tyto atributy jsou . Voda. Opice.
( jaký význam mají tyto atributy, jsem popsal v článku,který je
v rubrice pod názvem ,,Cosmological,,.

To je tak ve zkratce vše co obrázek vyjadřuje.
__________________________________________________________

A teď vám napíši co za tajemství, ukrývá nápis, který je psán
v kruhu okolo rozety.

Orig přepis , mluva autor.
___________________________

Sho ez tajný. Kód a mon, Hos to. A mlč mág. Oka Hos. A mlč žid códa.
A mlč to. Ať sFoc . Žid. códo náž co báj. To rad. Co lidom. Dej ras acta.
Mlód lid có. A domo Hos i to. Toč sloky. Domo som. Zamlč dó čto.
Ak sloe. Znó ho. To ztínoez Hos s Kaztlo. Mlč. Máš to códo. Dá boc.
sloto. dá son. Zto dá zlťác. Moc mám. Šil (....) to. Dáloc míro.
Taj boco an. Z mosta zlof čtio. Mlč máž moc. Máž slta. Otcsco ej boka.
Mlč ty. Otcoe zdý mor. Jejím on on.
___________________________________________________________

Překlad současná mluva:

Co je tajné. Kód a měsíc, je to Hus. Mágu mlč. Voka je Hus. Mlč
židovský kód. Mlč o všem. Ať jsi Vok. Židovský kód v našem povídání.
To je rada. Lidem dej jednou akta. Až bude lid mladší. Hus je doma.
Otoč zápis. Doma jsem. Zamlč co čteš. Slyš. Znáš ho. Ve stínu je Hus
a hrad. Mlč máš kód.Dá boka.Zlato.Dá syna. Zto dá zlaťáků. Moc mám.
Psal (....) tohle. Délková míra. Taj kdo je z boku. Z Mosta slova čti.
Mlč máš moc. Máš zlato. Levoboček. Mlč ty. Otec má dýmějový mor.
Jsem on on.
____________________________________________________________

Dodatek : Ten symbol co drží figura v ruce, znamená v druhém
smyslu = co asi ? badatelé, co asi tak může ten symbol znamenat ?


Rozeta Klíč. Voynich Manuscript ( Voynichův rukopis).

13. září 2012 v 13:29 | Zlatoděj J.T.Prof.
Voynichův rukopis. Prostřední levá rozeta. ( 86v ).
_______________________________________________________

Dnes vám ukáži co skrývá za tajmství levá prostřední rozeta. Na této
kresbě ,která je podle mého názoru dost důležitá ( i když tak nevypadá)
se ukrývá i když jen částečně samotný klíč , který odemyká tajemství
ukryté v tomto pro vědecký svět záhadném a tajuplném rukopise.

Protože tato kresba neukazuje celý algoritmus, tak vás s ní mohu
seznámit. Jak už jsem několikrát psal, tak člověk který chce porozumět
tomu co obsahuje rukopis voynich, by měl pořádně otevřít oči. Vynechat
vše co kdy o rukopisu četl, nenechat se ovlivnit nějakým článkem nebo
prací nějakého chytrého vědce, který se masíruje v různých časopisech,
nebo televizních pořadech.Karpenkem počínaje a různejma doktorama
a historikama konče.
____________________________________
Zde rozeta která je umíštěna ve středu levé části pergamenu.

____________________________________________________________
To co vidíte nakreslené uvnitř té rozety, je místo o kterém autor
píše v zápisu, který je okolo celé rozety.
__________________________________________________________

Znaky a slova psaná okolo rozety. Přepis orig.

Daz těžko. Tíhoe ito.Rod co to. A dolo ei to. Mám slto. Dom s Focom.
Noc sdofej dá. A dej slóna. Slzo foco ez. Nidó to tího. Šid slotý códo.
A códo atsdop. Ať čtó raz boc co. Dít ito. A mlč domo. Rado siro.
Zkálo díko dom sltý zdi máto. Co boj rod čti. Fod čti zdola.
Z dol ito zlťác. Zníto. Dodaje on z ropoc slinoc. Čae dá. A dae pot
coń. Mogof čtó to. Mlč čti tó. Mano co dá. Ztoc tok z Roe.
Moj totaje z had.

Význam současná řeč :

To je těžké. Těžké je to. Rod co je. A důl mám. Mám zlato. Dům s Vokem.
V noci doufej ti dá. A dej slunce. Slza Voka je. Nebudeš těhotná. Žida
zlatého kód. A kód odzdob ( A kód vyřeš). Ať jednou čtou kdo byl z boka.
Říkám to. A mlč doma. Rada Sira. Díky skále (důl) mám dům.
O rodovém boji čti. O vodě čti dole. Z dolu je mince zlaťák.
Sní tohle. Dodej mu z ropuchy slin. Do čaje to dej. A dej pot z coně.
Nápoj čti. Mlč co čteš. Muž co dá. Stoku která je zlatá.
Můj je taj z hada.( z kruhu)
________________________________________________________________

Zde je to hlavní co tato rozeta skrývá za tajemství. Je to ,,Klíč,, !!!

Ten kdo má oči otevřené a u dešifrování nespí ( žáci , žáci, Igora Hnízda
na vás), Tak musí vidět ve středu rozety úplně zřetelně nakreslený klíč.

Zde je to pro méně chápavé rozkreslené :


Jak každý badatel ať vědec nebo nevědec může zřetelně vidět, tak
klíč je kreslen lehonce šifrovaně. Ta část která se dává do zámku, je
zakončena ,, Oční bulvou,,. To v samém symbolu znamená ,, OKO,,.
Oko v tomto případě znamená jméno toho šlechtice, který vynalezl
a začal používat ,, Kód,, který pak provázel celý Rožmberský rod.
Ten kód se používal po mnoho staletí a do dnešních dnů mate hlavy
všem lidem zainteresovaných na dešifraci tohoto záhadného rukopisu.


Jak už jsem napsal tak je to ,,Klíč,,. Ten klíč odemyká tajemství
rukopisu, který se správně jmenuje ,,Akta,,.

___________________________________________________________

Na obrázku je také nakreslena komnata, nebo místnost . Autor
kresby , ale obrátil perspektivu. Uprostřed je Vok a jedna dáma.
Je tam nakreslena ,, Noc,, a ,,Den.
V zápisu je ještě tato věta. Podle mě je také dost důležitá a to
protože ukazuje na rod Rožmberků.

Ta věta zní:/ Zrako má rodom. / Po přeložení do dnešní mluvy
zní věta takto : Vok jsem rodem. ( Autor nám tím říká, že jeho
předek byl Woko Rosenberg.)
____________________________________________________________

V zápisu je slovo ropucha. To slovo pro alchymistu znamená ,OLOVO,.

ROZETY.Voynich Manuscript ( Rukopis Voynich).

11. září 2012 v 1:04 | Zlatoděj J.T.Prof.
Voynichův rukopis, Strana rukopisu značená 86v. Mrkající Rozety.
_________________________________________________________

Jelikož jsem před časem napsal, že Vám odtajním co znamená a co vyjadřuje
strana 86v rukopisu Voynich , tak tedy po půlroční pauze plním slib.

Rozety 86v, levá spodní.
____________________________
Jak už v článku, který jsem pojmenoval Cosmological ( je v rubrice) napsal
tak celá ta strana která je největší z celého rukopisu, se vztahuje k
Rožmberkům. Je na ní zašifrovaně napsáno a nakresleno co rod Rožmberků
vlastnil.
Jak jsem po překladu a dešifraci textu i obrázků zjistil, tak levá dolní rozeta
se vztahuje k Wilému z Rožmberka. Wilda byl velice vzdělaný a vážený člověk
své doby. Jediné co se mu nedařilo,bylo předat štafetu vladařství nad rožmberským
dominiem na dalšího pokračovatele rodu. Wilda byl neplodný.
_____________________________________________________________________________
Zde je Vilda a Anna

Něco málo z historie : Wilhelm von Rosenberg. ( Vilém z Rožmberka).
Narozen roku 1535 , zemřel roku 1592.
Manželky : 1. Kateřina Brunšvická ( 1534 - 1559 ). 25 let života.
2. Žofie Braniborská z Hohenzollernu (1541 -1564 ). 23 let života.
3. Anna Marie Bádenská ( 1562 - 1583 ). 21 let života.
4. Polyxena z Pernštejna ( 1566 - 1642 ). 76 let života.
___________________________________________________________________
Rodiče = Jošt III. z Rožmberka - otec. Anna z Rogendorfu - matka.
___________________________________________________________________

Všiměte si jedné velice důležité věci. A tou je velice krátká doba života
jeho prvních tří manželek ! Tyto ženy , dámy velice mladé umírají ve velice
krátké době po kontaktu a sňatku s Vilémem.
Jediná Polyxena měla jak to vypadá štěstí a unikla předčasné smrti.

Jak už jsem napsal, tak Vilém chtěl za každou cenu potomka ( dědice
a to mužského rodu). Na dvoře Viléma z Rožmberka a vlastně všech
Rožmberků bylo po alchymistické stránce pěkně živo. Někde jsem dokonce
četl, že Rožmberkové co se týká financí, překonali samotného císaře
Rudolfa II.

A tak se vnucuje otázka . Nezkoušel na svých manželkách milej Vilda různé
alchymistické lektvary, které mu měly zaručit dědice ? Podle mne je to více
než pravděpodobné. Zkoušel vše a možná nechtěně přivodil svým
manželkám smrt. ( a přitom neplodnost byla na jeho straně). Vildo ,Vildo
dneska by tě to neprošlo.
_____________________________________________________________________

Zde je obrázek levé spodní rozety.

_____________________________________________________________________

Jak si může každý všimnout, tak to co vědci považují za nepřekonatelnou
záhadu je vlasrně jen velice šikovně zašifrované to co jem nahoře popsal.
V té rozetě jsou nakresleny celkem 4 ženy. (všechny manželky Viléma z
Rožmberka. Že se jedná opravdu o zašifrovaně nakreslené ženy, vám
ukáži zde :
Zde je po přetočení rozety jasně a zřetelně vidět nakreslená Dáma.
Autor použil pro své slovo ,,Žena,, kresbu šachové figury ,, Dáma.

Ve svém významu slova Žena a Dáma jsou - stejné.

_____________________________________________________________

Další velice důležitým vodítkem v této rozetě je to, jak autor velice
šikovně ukazuje případnému čtenáři dobu o které se v rozetě píše.

Zde je obrázek toho co část rozety představuje :

Že se jedná o dobu ,,Baroka,, je zřejmé už z prvního pohledu. V rozetě
je kreleno : barokní sloupky u zábradlí ( těch kuželek je tam několik).
Dále nám autor ukazuje ,že se jedná o Rožmberka. To jsou ty dvě nakreslený
,,Okna,,.
( foneticky Fokno, znamená v kresbě FOK). FOK znamená VOK.
_________________________________________________
_________________________________________________


Další kresba v rozetě je za maskou schované jméno ,,VOK,,.
Tato maska se hojně užívala v barokní době při různých slavnostech,
nebo plesech. Samotná maska ( v rukopise je psáno slovem ,, Mazc,,)
je složena právě ze 3 znaků písmen - V,O,C. ( Vok).
_______________________________________________________________

Další kresba u této rozety -
Po pravé straně na pozici 14 hodin, je nakreslen v jednom významu
nástroj na drcení nalámané rudy, takzvaný - Pěchol. Ten byl napojen
na jednoduchý stroj ( v té době vrchol techniky), který mocnými
údery drtil rudu k dalšímu zpracování. Stroj byl samozřejmě něčím
poháněn. A pohon všech důlních zařízení Rožmberkům zajišťovala
voda. Spodní strana pěcholu byla osazen železnou patkou.

Ve druhém významu je tam nakreslena ,,Zlatá stoka,,. Což potvrzují
slova napsaná u toho obrázku. Ty slova jsou tam psána : Omoc dq ocdan.
Po dešifrování je význam : Ztoc má zltae. ( Zlatá stoka).

_______________________________________________________________

Ještě se vrátím k té Masce. Zde je obrázek lícové strany ,,Tolaru,,
který nechal razit Vilém z Rožmberka. Na tolaru si všiměte té
Masky, která je hned za jeho jmenem. Tento znak je na více mincích
z dílny Rožmberků. Některé mince mají i alchymistický námět.
(Rožmberská mincovna v Rychlebech).

Zdroj : Wiki. cz.

______________________________________________________________________

Okolo této rozety je psáno několik slov. Zde je překlad.

Amora je Ana. Roň kejto, ať s lona řino. Rybníka robí,mlono a stoc.
Žejla holo. Roz dámo dom.A rodej mldo a dom žít čezko. A mlč hoztím
atca a snoj ráno i Focoi sire to. Dám žeti to rado. Kýto to. Rada to
dám codo. Ztoc mám , ztý má rodo daro. Máko dámoe. Má dom.
Hrála zlofa znaky že šajs. Díto žes s mazcof. Stíž doma otc myem.
Zbado domá mozco. Conáš je zlotca. Z nog dárok a baň. Říkae Rá.
Roní baňo sltá. Z man Ré. Z banie aj kotá.
_______________________________________________________________

Překlad současná řeč :

Miluji Annu. Roň semínka mezi nohy ať máš plné lůno. Rybníky staví,
mlýny a stoky. Žíla je odkrytá. Dáma z Růže je doma.A roď děti a budeš žít
doma v česku.A mlč hoztím otce a sním ráno o siru Vok. Dám tobě radu.
Nohy to jsou. Radím ti dám kod. Stoku mám a ztý má můj rod užitek.
Mág je dáma. Mám dům. Hraj si se slovy a nebudou šajse. Děti jsou pod
maskou.(schované). Těhotná doma se octem myji. Uvidí kdo má mozek.
Tohle je naše zlatka (tolar). Z noh vyjde dítě a šachta . Řeka je plná
zlata.Je plodný zlatý důl. Z muže zlatého. V dole pracuje.
_______________________________________________________________
Mě samozřejmě zajímalo o jaké šachtě je řeč. Sám autor zápisu
píše : Zbado do má mozco. ( to když přeložím do dnešní mluvy,
tak dostanu tento význam : Najde kdo má mozek.)

Byla to docela velká výzva a mě samozřejmě zajímalo , mám a
nebo nemám mozek. Jak jsem po chvilce zjistil tak ho mám.
Jméno jámy je ukryto ve znacích - Z man Ré. Tyto znaky se také čtou
Ztýe Ré. Autor zde použil velice snadné zašifrování. Rukopis je psán
v době kdy se v našich krajích mluvilo spíše německy.
Slovo Z týe je vlastně také složeno z předložky a zájmena. To zájmeno
je psáno německy a znamená zájmeno Die. ( Die = Ta).
Ve slově přehodím znaky do češtiny. Vznikne tak slovo Zta Ré.
( Ré se čte v rukopise také jako - Rá).
Takže šachta o které je řeč se jmenovala - Starý muž.

_______________________________________________________________

Všiměte si také kolik je v rozetě nakresleno vody. Celý ten zápis, který
je psán na tento velký kus pergamenu je jakoby plaval na vodě.

A proč asi ? Představit si dolování v okolí Rudolfova bez vody, tak
to snad ani nejde. Jenom na odvodnění celého Veseckého pásma,
bylo vyhloubeno mnoho šachet, kterýma se odvodňovalo, aby se zde
pak dalo těžit zdejší nerostné bohatsví.
_______________________________________________________________

U spodní levé rozety je ještě napsáno slovo Adam. Adam je šachta nebo
jáma, kde se těžilo stříbro a olovnatá ruda. 1,5 kilometru od Rudolfova.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Baroko : v určité době se tento směr přenáší snad do všeho co lidi té
doby obklopuje. Vlézá do všech směrů. A to jak uměleckých, tak i
zákonitě do všech životních projevů. Baroko se snaží o sjednocení všeho.
Snaží se o vytvoření jednotného společ. dojmu. A to tím, že sjednotí
malbu, plastiku a architekturu. Malba se tak stává iluzionistickou.
( na všechny kresby v Manuscriptu Voynich, je nutné se dívat
pohledem barokního umělce. A rukopis je plný té iluzionistické
myšlenky. )