Voynich Manuscript. Codex Rohonc. Zodiac Killer. Chronik des Konstanzer Konzils.
Codex Gigas. Bestiary. Oráč a smrt.Václav Břežan. Rukopis Zelenohorský.
Rukopis Královédvorský. Somerton Man. Píseň Vyšehradská. Milostné písně Krále
Václava. Tkadleček. Blitz cipher.

Listopad 2011

Voynichův rukopis - Vražda krále Ladislava (Voynich Manuscript)

7. listopadu 2011 v 23:06 | Zlatoděj J.T.Prof.
Královražda mladého českého krále Ladislava. ( Pohrobka. Holce ).
____________________________________________________________
Jak už jsem v jiném článku napsal, tak rukopis kterému se říká podle
nálezce Voynicha ,,Voynichův rukopis,, obsahuje mnoho různých činů.
Na jedné straně je popsán návod, jak mladého krále zprovodit ze světa.
Všichni co se zajímají o dějiny našeho národa , jistě zajímá, jak to
tehdy ve skutečnosti bylo. Dnes se všeobecně mnoho historiků kloní
k názoru, který plyne z antropologických vyšetření, které provedl
v roce 1985, český antropolog Mudr. Emanuel Vlček. Ten po pečlivém
ohledaní kosterních pozůstatků krále Ladislava, dospěl k názoru, že
za smrtí stojí vzácná forma leukémie.
Dnes se pokusím drobet pana doktora opravit. Při překladu rukopisu
kterému se říká Voynichův, jsem na jedné stránce nalezl jasně psaný
návod, jak vyrobit jed a jak mladého krále usmrtit.
________________________________________________________________
Ladislav Pohrobek (Holce).
____________________________
Narozen 22.února 1440 v Komárně. Zemřel 23.listopadu 1457 v Praze.
Matka = Alžběta Lucemburská. (Dcera Zikmunda Lucemburského a Barbory
Cellské).
Otec = Albrecht II. Habsburský.
Ladislav se narodil až po smrti svého otce, tak byl nazýván ,,Pohrobek,,.
A protože to byl mladý král,který ještě neměl vousy, tak se mu říkalo ,,Holce,,.
Roku 1457 přijíždí mladý král do Čech. Spíš to ale vypadá jako útěk z Uher,
kde nechal popravit Ladislava Hunyadiho. Ten byl obviněn z vraždy
Ulricha Celjského ( bratr Barbory Cellské).
V Praze se měla uskutečnit jeho svatba s francouzkou princeznou
Magdalenou, dcerou krále Karla VII.
Ale ouha. Mladý král, který se doposud těšil dobrému zdraví, ale
náhle po svém příjezdu do Prahy onemocněl a po několika dnech
záhadné nemoci, umírá. O tom co bylo příčinou smrti mladého a
zdravého krále Ladislava se vedou do dnešních dnů spory.
Jeho smrtí vznikla celá řada dohadů o tom jak mladý král zemřel.
Mnozí z té doby podezřívali z vraždy budoucího českého krále
Jiřího z Poděbrad. ( a nejmocnější hlas měl Jan II. z Rožmberka).
Do roku 1453 vykonával Jiří z Poděbrad funkci ,,Zemského správce,,.
Zachutnala snad Jiřímu moc, které se nechtěl vzdát a snažil se tímto
činem získat český trůn pro sebe ??.
( velice zajímavé je formování osobnosti Jiřího z Poděbrad, na
kterého měl velký vliv Hynek Ptáček z Pirknštejna, kamarád Barbory
Cellské).
Jedno je jasné. Smrt krále Ladislava Pohrobka, postavila proti sobě
dvě nejmocnější dynastie ve střední Evropě. Jagellonce a Habsburky.
Jejich boj o moc byl však marný, protože v Uhrách byl zvolen králem
Hunyadiho syn ,Matyáš Korvín, a v českých zemích Jiří z Poděbrad.
( Matyáš si po čase bere za manželku dceru Jiřího , mladou Kateřinu).
O všech které jsem jmenoval se v rukopise píše. Na jedné stránce je napsáno :
Akta scelena. Takže rukopis jsou ,, Akta ,,.
(Akta scelena , znamená že rukopis byl svázán ).
_____________________________________________________________
Překlad části z rukopisu. Předposlední strany. (Orig.přepis )
(mluva 15.století).
A raní ho píšež co i (.......). Na coňa dáš, jad menoe Ralík.
A fíš slo ( .................). Aj nošmo iš stopí slo ralíc.
Je známo aj mojej dalšo radof.
Aš co nadáš, smezni (.......) qejm.
Mlčoe i to. Iš s Dojč slté iš do'. Pak Česco nacopím lona, maj dámo.
Řád ožil, žil s Dojč česko i stonál. I taká dop. Iš lona dofo.
Zpomínae zlla podá rady. Synom cázl seč čízt si z ztaro data.
Ztonál ty po syno s Česka. Podčin mlč. Čaz mlčí ztíno
slt mana.
Si tyran zemský, tie zllý, po'dá Rossiman, a zlij zdaež,
nasilz bol, sípot, šla od cona, još si fon. Z Ross si.
Firáší Rézen máj.
Si man zlý. Holce si zcon, on cípo, nihýbá.
______________________________________________________________
Překlad současná řeč :
A zabije ho píšeš co (....) Na koně dáš jed, jmenuje se Rulík.
A znáš zlo (...........) Přes nohy vstoupí do těla zlo rulík.
Je známa i moje další rada.
Až to uděláš ,uteč rychle (.......) ke svým.
O této věci mlč. Z německa už jdou peníze.Pak v Česku nakoupím
statky, mojí dámě.
Řád ožil, žilo Německo, Česko je nemocné. Taková je doba. Brzo
už doufej statky .
Zpomínaje zla řekne radu. Synům říkal čtěte kroniku.
Nemocen jsi synu Česka. O špatném činu mlč.Čas umlčí stíny
nad zlatým mužem.
Jsi tyran zemský, jsi zlý, říká Rosenberg, a zlý zdáž se,
zasadils bolest , chrapot šel od smrti, už jsi Fon, z Růže jsi.
Vyráží z Řezna v máji.
Jsi muž zlý. Holce jsi zabil, on umírá, nehýbá se.
_____________________________________________________________
Dvě jména a jedno místo jsem úmyslně vynechal. Jak je po
přeložení jasně a zřetelně vidět, tak je zde popisováno,
jakým stylem se má usmrtit mladý (nepohodlný) český král
Ladislav (Holce). Je tam popsáno jakým jedem se má usmrtit,
a jak ten jed dostat do styku s tělem mladého krále.
Jed byl vytvořen z rulíku. Ten byl pak nanesen na sedlo
jeho koně.
Ten kdo zná historii okolo tohoto záhadného úmrtí, tak jistě moc
dobře zná, kde a v kterých místech byl český král zasažen. Bylo to
v rozkroku, v oblasti genitálií. A protože byl mladý král velice
stydlivý, tak se prý nechtěl svléknout a ukázat královským
doktorům své bolavé místo.
Král byl tedy úkladně zavražděn. Kdo mohl mít v té napjaté
době zájem na jeho smrti ? Každopádně to byl někdo kdo usiloval
o moc a vládu nad střední Evropou. Hráčů na politické scéně,
bylo v té době víc než dost. Stačí se podívat do historie.
Zde je obraz krále Ladislava.
Takovej mladej a musel zemřít,
ve věku 17. let. Aby si pár
starých občanů mohlo dál
v klidu rozkrádat , už tak bolavé
země koruny České.
Velice divná doba ten středověk.
Já sám nechápu jednu věc, a tou je to, jak mohl být letošní rok 2011,
vyhlášen právě rodu Rožmberků.To musel vyhlásit snad někdo,kdo vůbec
nezná dějiny tohoto rodu. Vždyť je to rod zlodějů, rodu který falšoval
snad všechno ku svému prospěchu. Ten rod byl skoro pořád v Klatbě.
Otův slovník naučný.Dovoluji si zde ocitovat několik postřehů z toho
slovníku.
Oldřich z Rožmberka, usiloval o to,aby byl po smrti císaře Zikmunda
dosazen na trůn Ladislav Pohrobek.
Byl muž neobyčejné bystrosti, ale přitom podlé a ošemetné povahy, jenž
každou dobrou věc mařil,jestliže se nesrovnávala s jeho umíněností nebo
prospěchářstvím.Jako nepřítel husitství zavděčil se církvi a jeho rada, jako
nejmocnějšího pána ode všech světských i duchovních v cizině hlavně
vyhledávána, kdykoliv s Čechy co činiti měli. Pletichářství jeho mařilo
až do roku 1450 všechen obecný mír. Lakomí jsa po cti a jmění, mnoho
si vymohl na králi Zikmundovi, ale ani to nestačilo.
Falšoval listiny, kterým jeho předkům prý udělovány byly statky
a hodnosti. Z listú těch dovozovali on a potomci, že mají přednost přede všemi
rodinami, že jsou podle majestátu (23. června 1264) předními
popravci po králi. Oldřich padělal majestát ( 22. ledna 1360), jímž bylo
zřízeno vladařství v rodě, a ještě drahně jiných listův......atd.
_________________________________________________________________
Jan II. z Rožmberka. Na něho byla vyhlášena klatba ( Interdikt) roku 1466.
Byla to klatba na jeho hlavu a panství. Jan se ujal vlády nad rožmberskými
statky po smrti svého bratra Jošta v roce 1457. Jeho otec Oldřich byl
opačného politického smýšlení a Jan tím že se přidal na stranu hlavního
věřitele svého otce, na stranu Jiřího z Poděbrad, velice ranil.
Se svým bratrem Joštem byl zakládajícím členem Zelenohorské jednoty.
Ale již v roce 1466 přešel na stranu panovníka, Po následném vyhlášení
klatby na jeho hlavu a panství, Jan znovu přešel do tábora pánů
katolíků.
Klatba = tento trest se užíval zejména za těžké zločiny a vraždy
důležitých osob a postihoval všechny věřící v dané oblasti. Tento
nástroj moci papežů a biskupů dosáhl největšího významu ve
středověku. Interdikt je druhý nejtěžší trest.
Myslíte si že Rožmberkové byli nějací lidumilové. Dnes už nikdo
nespočítá kolik lidí nechali popravit, umučit a zničit. Jak přišli
k majetku ? Samej podvod a krádež. Dnes by patrně dostali nálepku
největší tuneláři. A ten tunel kterej dokázali udělat je tak dlouhej
že není vidět z jednoho konce na druhej . Jen já ve čtení rukopisu
vidím na jeho konci malinké světýlko.