Voynich Manuscript. Codex Rohonc. Zodiac Killer. Chronik des Konstanzer Konzils.
Codex Gigas. Bestiary. Oráč a smrt.Václav Břežan. Rukopis Zelenohorský.
Rukopis Královédvorský. Somerton Man. Píseň Vyšehradská. Milostné písně Krále
Václava. Tkadleček. Blitz cipher. Kosma kronika.P.I.O.6.

Rukopis Voynich. Voynich Manuscript. Strana 52v. Překlad.

29. listopadu 2017 v 1:26 | Josef Zlatoděj prof. |  Voynichův rukopis.(Voynich Manuscript)- deciphered
Rukopis Voynich. A Eliška z Rožmberka. 52v.
_____________________________________________

Protože jsem zveřejnil na jednom webu v Anglii část překladu strany 52v
rukopisu MS - 408. Tak vám dnes napíši o čem je na té straně psáno a hlavně
kdo byl autor zápisu. Každý i ten kdo zná velice málo, jako například nějaký
redaktor z práva. Nebo i nějaký vědec, který na rukopisu pracuje například
v anglii, německu nebo v USA si pozorně přečte co dnes vám všem snaživcům
píšu. Samozřejmě se to také bude snažit pochopit i nějaký ten vědec zde u nás,
protože jak jsem dnes zjistil, pro redaktora se jedná o velice složitý zápis,
který nedokáže se svým mozkem pochopit. Což jasně ukazuje,že moc nezná.

To že autorem je Eliška z Rožmberka, je psáno na mnoha stranách rukopisu.
Vím, že to, co vám píšu dokáže pochopit i debil, který dokáže číst a tak
je podivné, že študovanej to nedokáže pochopit. Ale k věci.
_______________________________________________________________

Strana 52v rukopisu.( dohledat, The Voynich Gallery).
Nejdříve vám napíšu orig. text.

Pocol ocoPcoe opcaim oMoccoR qMaR ltoe oco oPcaS
qMoccq ocoe oHcoe8 anS öcqltos oSo ocoR ocq8aie
ooRocoR ocoecaR eS oc MccoR qMoe öccoe oMaie
MocoR oHccoR oHccoe occcoR occoe ocoHcccq So8q
qMccq oHcoR oc coR oPcco8oR 8q SaRqe
4oMo8am oHcoR oMqltocoeq

Poccoe öcoeom cHcoR am
lto8am oHcq 4oltccq Soe
8am oHccoe ocoe 4oltcoe 8am
qoltccq 4olto8q ocoe SoeS am
8am öcoR 4o8am oHccq Sae
4ocltaR oHcoe qltoco8q oHcq
qltaR oltaim oHccccq 8anie
o8aR occoltoR oHcccq
___________________________________________________

Substituce mluva Elišky překlad dešifrování :

Posol zlofcoez psa ito oc cór jak cdoez. Což
psá Líz. ČČízloe zelo 8 jeco lístoc co což. Co bola 8
Jano Ok osobo coe sir es zls. Córa on zlof coe
žije osob zel. Cór žel coe zls co Ros czezco es
ššalo fí i ččízel. Z Ros co Kopc. Co Fok pisár
jewo z Vítoe cór žilto coej.

Foc coe zlofoe. Otce cór am (lid)
cdo Fítoes i pošt šší coe
Fítoes Czezcoe pošt coe 8 am (lid)
i zlt ššif osmo piz coes žel am (lid)
8 am zlof Ok. Pofídoes. Lísae
pósl Mág. Zelo násto co fí zela
ac má Ros má lid(am) zel. s ššifae jez 8 i
Rošš zlt oko es šší.
______________________________________________________

Současná mluva Čeština. ( Czech language ).

Posel slova zde píše já oko, dcera jsem já to.
Na kůži píše Líz. (Eliška) Číslo je já co 8 je list
na kůži. Co jsem 8. Jsem z Jana Oka. Osoba
který je pán. Jsou slzy dcery, jsou slova tato.
Žije osob zelených. Dcera žal mám slz co Ros
Česka. Klam ví i čísla. Z Růže na Kopci.
Co Vok. Písař žid. Z vítka dcera žiju zde.

Vok co jsem, slova jsou. Z otce dcera lida
který Vítka je. A poštu píši co jsem. Vítka jsem,
Česká je pošta. Ja 8 lid
a zlatá šifra osmička. Psaní které je žal lid.
8 lid slova oka. Povím kdo jsem. Líza jsem,
posel mák. Zelená jsem. Ví zelenou
jakou má Růže můj lid zelený. Šifra je 8 a
Růže zlatá. Oka jsem . Psá.
_______________________________________________________

Tak to je text ve kterém nám jasně a velice zřetelně Eliška
z Rožmberka píše, kdo je a z jakého je rodu. To podle mě dokáže
pochopit i roura, trubka a debil.
_______________________________________________________

Teď vám napíši o rostlině, o které zahadologové píšou, že je nejspíš
z jiného světa a že ji sem k nám kosmickým talířem přivez nějakej
mimozemšťan botanik. Je to prostě hrůza co dokážou záhadologové
o rukopisu napsat. A lidi jim to žerou. Tak to je špatné.

Symbolická rostlina je zelená. ( to znamená Zelená Růže) Ostny jsou
velice pěkně vidět na lupenech a nebo listech . To vidí snad i slepej.
Rostlina je složena z čísel 6. To znamená část codu, který je 8 = 6.
Eliška všem kdo vidí a kdo má mozek a né v hlavě vzduchoprázdno
píše, že číslo 8 se čte jako číslo 6.
V rukopisu nejsou psány znaky čísla 6. Ty jsou U,V,W,X. Číslo 8 se tedy
také čte jako písmeno V,W,U,X.
Ukáži to na příkladu. = Fok = Vok. ( F=8, V=6).

Na obrázku je kresleno 8 šestek, to znamená 8 = 6. Horní číslo 6 to
potvrzuje.
Na kořenu rostliny ( kořen je základ ), která znamená Vítek, je vidět
znak písmene X. To znamená číslo 6 a tím pádem písmena V,U,W,X.

Eliška na mnoha místech v rukopisu píše, že pochází z rodu Vítka.
A tak dnes vám napíši, co to znamená a vy uvidíte, jak byla Eliška
šikovná, když dokázala zamotat hlavu všem těm věhlasným koderům
z NSA,FBI a i různým trubkám a rourám , kteří sto roků píšou bludy.

Eliška například napíše slovo : S8qMoe. To znamená S Vítoě. Z Vítka je.
A protože je rukopis substituce, tak stačí vyměnit první znak čísla 3,
kterým je písmeno" S "za písmeno" C", a vy budete číst slovo :
Cvítoě. To znamená květina, kvítek, rostlina.
Takže co si ode dneška budou všichni pamatovat !

Všechny obrázky rostlin , znamenají : Rod Vítkovců.

Obrázkem nám Eliška sděluje, že je z rodu Vítka a že je květina Růže.
Nebude se zde zbytečně rozepisovat o Vítkovcích, to jistě každý zná.
Jen vám napíši, že se jedná o jeden z nejstarších českých důležitých
rodů. Každý jistě zná " Dělení Růží ". A kdo to nezná, tak se podívá
na Wiki. Vítek z Prčice a Plankerberka.

Eliška vám také píše že je zelená.( růže). Zelená růže patřila rodu
pánům z Krumlova. Rod pánů z Krumlova vymřel roku 1302.
A na Krumlov přesídlil rod pánů z Rožmberka. Kde se roku 1466 narodila
Eliška z Rožmberka, která byla provdána za Heindrich Prüschenk.
Hardegg.

Eliška také na straně 52v píše že má žal. Tedy má smutek a pláče.
A smutná byla, protože jí zemřel otec, kterého měla hodně ráda.
Její otec byl Jan II. z Rožmberka 1431 - 1472. Zemřel na mor.
Eliška s narodila jako 8 dítě v pořadí a proto o sobě také píše,
že je Fosmá. To znamená osmá.

( někdy použije slovo šší, to znamená šije písmena, význam je tedy
stejný jako u Tkadlečka. ( Tkadlec ).

V textu jsou slova : z Růže na Kopci.

Každej kdo umí číst by měl vědět co to znamená. A kdo ne, tak ať
skočí hlavou do zdi.
__________________________________________________________

Růže na Kopci : znamená ....Rožmberk !
__________________________________________________________

__________________________________________________________

Zde je strana 52v manuscriptu Voynich. Který je dílem Elišky.

Líz je zdrobnělina jména Líza a nebo Eliška. Samozřejmě na mnoha mistech
v rukopisu je psáno celé jméno a to Eliška.

Každý si také jistě všimne toho, že první odstavec má 6 řádek a druhý odstavec
má 8 řádek. Tím vám Eliška také něco naznačuje. A to, že 6=8. (V=F nebo P).
 

Klíč k Rukopisu Voynich ( Voynich Manuscript - Key ).

15. listopadu 2017 v 15:35 | Josef Zlatoděj prof. |  Voynichův rukopis.(Voynich Manuscript)- deciphered
Klíč nebo key k Manuscriptu Voynich.
___________________________________________

Dnes vám ukáži a hlavně napíšu jak vypadá klíč, kterým se otevírá
rukopis. Na kterém světoví odborníci ( a jejich jak jsem zjistil dost )
hoří jak pověstný " papír vod sekaný ".

Několik roků jsem je testoval, abych zjistil jak na tom ve skutečnosti jsou,
jak dokáží přemýšlet a co je hlavní, potřeboval jsem zjistit, kdo z nich
dokáže správně uvažovat, kdo má hlavu prázdnou, takzvaně vykydáno.
A kdo má v hlavě dost gebírů, aby mohl tajemný rukopis pochopit. Jak jsem
ve svém velice důležitém výzkumu samozřejmě zjistil, tak to s vědci
nevypadá nejhůř, ale mají ve svém mozku dost velké mezery, které jim
tím pádem brání v tom, aby byl výzkum záhadného rukopisu zdárně a
uspokojivě vyřešen.

Vědci a světoví odborníci nám tedy mnoho roků bloudí, že už pomalu
ani neví kde jsou. Samozřejmě mě osobně to velice mrzí a tak jelikož
se už nemohu dále dívat na to, jak nám světoví odborníci bloudí a píší
ptákoviny a bludy, jako někteří záhadologové zde u nás v české kotlině.
Tak jsem se po dlouhé a zralé úvaze rozhodl, že jim opět pomohu a tedy
ukáži část světla na konci toho pověstného tunelu, kterým světoví
odborníci a nemehla jdou už velice dlouhou dobu.

Takže co je pro zdárné dešifrování tajemného rukopisu důležité ?
Důležité je samozřejmě znát " Klíč ".

Dnes vám vědci a světoví odborníci napíši jak vypadá část toho klíče,
který vy hledáte už hodně dlouho. Tak se pohodleně usaďte a dosvačte.
____________________________________________________________

Pod svícnem je největší tma.
____________________________________________________________

To co vám momentálně píši, je důležité tak z 80 procent, pro správné
dešifrování rukopisu. Tak se učte.
Manuscript Voynich je znám pod signaturou : MS - 408.
MS znamená manuscript. A čísla ?
Čísla jsou kod. To znamená že číslo 4 se čte jako číslo 8.

Jewish substitution : 4 = D,M,T. 8 = F,P.

To znamená, že všude kde je v rukopisu znak čísla 4, se bude číst znak
čísla 8.
4 tedy znamená jak jsem zjistil většinou písmeno F. ( podle slova ).

V rukopisu nejsou psány znaky čísla 6. Ty jsou : U,V,W,X.

Znak a tedy písmeno F nám zastupuje znaky čísla 6. (U,V,W,X).

zde je malá názorná ukázka. Fon znamená ve skutečnosti " Von ".
V době středověku byla hlavní řeč tedy tady u nás němčina. A Eliška
ji samozřejmě také znala. Znak písmene F je tedy jediný fonetický
znak, který Eliška při svém psaní použila. Eliška byla samozřejmě
dost šikovná a ve svém textu záhadné knihy ( pro roury) použila
i několik židovských slov. Je to moc pěkné. Jinak je celý rukopis psán
jak nám sama Eliška z Rožmberka píše ve svém textu, česky. To je
psáno na mnoha stranách pro světové odborníky záhadném rukopisu,
který se snaží už hodně roků rozkodovat, ale zatím marně.

V dnešním mém článku je tedy pro vědce, roury a mravence důležité,
že se už konečně částečně pohnou z místa, na kterém stepují , jak jsem
zjistil , někdo 15 roků, další 17 roků, atd.

Tak čest práci soudruzi. 408 je část codu. 4=8. :-)
Váš učitel.

Manuscript P.I.O.6 - Konec Záhady.

8. listopadu 2017 v 15:44 | Josef Zlatoděj prof. |  PIO6
Manuscript P.I.O.6 - Konec záhady.
___________________________________________

Biblioteca Apostolica Vaticana.
___________________________________________

Dnes vám ukončim záhadu tohoto rukopisu, který je uložen ve Vatikánské
knihovně. Mnoho odborniků a různých snaživců z řad vědců a mravenců
amatérů si zjevně s tímto velice zajímavým rukopisem neví rady a opět
tápou a píší bludy. ( mravenci a vědci většinou a síti píší, že se jedná o
zpěv. Zandbergen dokonce píše, že to může být nějaká renesanční morse).

Takže kde je pravda. Provedl jsem velice důkladnou analýzu textu rukopisu.
Na kterém jsem pracoval asi tak přibližně 5 dnů. A zjistil, že vše co je o tomto
rukopisu psáno je opět špatně. Není to samozřejmě žádná morzova abeceda
a také to nejsou žádné zpěvy a tedy žádný zpěvník či notový zápis nějakých
chorálů.

Přeložil jsem několik stránek a samozřejmě zjitil kdo je jeho pisatelem.
A co je podstatné, zjistil jsem o čem se v tomto pro světové odborníky
zahadném rukopisu píše. Stáří zápisu bych hodnotil tak do 15. století a to
hlavně podle samotného textu, který vám popisuje určité okamžiky
z té doby. Kdy na českém trůně seděl král Václav IV s manželkou, kterou
byla Žofie Bavorská. ( Žofie Bavorská narozena 1376 Mnichov. Zemřela
4.11. 1428. Druhá manželka Václava IV. Římská a česká královna. Velká
obdivovatelka a posluchačka mistra Jana Husa. A samozřejmě také jeho
velká ochránkyně).

_________________________________________________________________
Proč je rukopis ve Vatikánské knihovně jsem zatím nezjistil. Zato jsem po
důkladné analýze textu zjistitl, že nemá vůbec nic společného s papežem
( Papa PIO6) Jeho svatost 250 papež PIUS VI. Jehož občanské jméno bylo
Giovanni Angelo Braschi Narozen 25.12,1717 Cesena a zemřel 29.srpna
1799 ve Valence. Francie. Jehož heslo bylo : Floret in domo domini. Což
by se přeložilo : Kvete v domě Páně.

A samozřejmě nemá nic společného ani s papežem PIO 2 ( PIUS II), který
žil v letech 1405 - 1464. Jehož občanské jméno bylo, Enea Silovio
Bartolomeo Piccolomini, který byl ve své době velký humanista,diplomat
a historograf. Který je znám svými erotickými spisy, které sepsal v dobách
svého mládí. U něho je zajímavé, že měl nějaké pozemky a majetky na
Náchodsku ve východních čechách. A podle všeho znal i Jindřicha
z Rožmberka, bratra Elišky z Rožmberka.
_________________________________________________________________

Klíč k překladu rukopisu.
______________________

Klíč je psán hned na první straně psaného textu, který je červený. Tak tam
máte psaný návod na překlad. Autor vám tam píše ,že zápis je český a že
písmena jsou čísla.

Na jiné straně je psáno co znamená obrázek, který je na začátku .
Autor vám tam píše . Je kresleno " Jablko, na něm sedí Vosa a vedle je
květ a lístek.


__________________________________________________________________
Tak to je PIO6.
https ://digi.vatlib.it/view/MSS_P.I.O.6

__________________________________________________________________
A teď něco pro zasmání. Na siti se objevilo něco jako Tomáš Stéhule a to
je badatel jak stehno. Tomáš nám tam píše o rukopisu voynich a snaží se
ho nacpat do Jižní Ameriky. Píše : rukopis byl napsán v Jižní Americe.
Další vodítko a stopa ukazuje na Jižní Ameriku jsou zvířata...atd. Třeba
obrázek č.70 zobrazuje aligátora mississipského.

Zde je strana 70 rukopisu.Tomáši to je přece ryba " Štika " a hned tam máš štiky dvě. Přečti si co je tam
napsáno a poznáš že to neni krokodyl ani nějakej aligator.
 


Kosmova kronika. Konec záhady. ( Cronica Boemow ).

14. října 2017 v 21:09 | Josef Zlatoděj prof. |  Kosmas kronika
Budyšínský rukopis Kosmovy kroniky. Pos t LibIIv i Cronica boemow.
_____________________________________________________________

Základni informace :
Titul : Chronica Boemorum.
Signatura : VIII. F. 69.
Datace : 1. třetina 13. století.
Místo uložení : Praha.
Knihovna : Knihovna Národního muzea v Praze.

Psáno na pergamenu velikosti : 24 / 16 cm.
Iluminace : 1r - Pražský hrad s postavami Cecha a Lecha. ( vlepená později,
pochází asi z doby kolem roku 1390 ).
17r - kresba Psa.
_______________________________________________________________

O této vzácné kronice je psáno :
Budyšínský rukopis je dnes nejstarším dochovaným rukopisem Kosmovy
kroniky. Vznikl v první polovině 13 století. Na první straně vlepená
iluminace, znázorňující Čecha, Lecha a Pražský hrad je mladší, pochází
z konce 14. století. Kodex byl v roce 1953 věnován do Českoslovenka
z tehdejší NDR.
_______________________________________________________________

Takže akademici a historici dosvačí a pořádně to znamená bedlivě si
přečtou co jim dnes o této důežité knize napíši.

Dnes vám napíši jaký význam má iluminace a hlavně kdo je na obrázku
nakreslen. Také vám ukáži co je psáno na začátku kroniky velice špatným
písmem. A také vám ukáži jak je kronika ukončena.

Jak jsem ve svém výzkumu zjistil, tak jediné co je psáno o iluminaci
správné je to, že byla do rukopisu vlepena později. Tak to je správně.
Provedl jsem velice důklanou a pečlivou analýzu textu a vlepeného
obrázku a zjistil, že na obrázku jsou kresleni dva " Čeští Králové ".
První ten co je malován nalevé straně je sám velký císař svaté říše
římské a český král " Karel IV ". Druhá postava je jeho syn " Václav IV ".
Samozřejmě také " Český král a panovník ".

Takže : Na obrázku není kreslen Čech a Lech, ale jsou tam Lucemburkové.
Karel IV a jeho syn Václav IV.
______________________________________________________________

Strana značená v manuscriptoriu : hlavní obraz - FS ( 2/151).
Zde vám ukáži co je na psáno a hlavně kdo to psal.

Jako specialista , který toho o manuscriptech hodně zná jsem postupoval
podle svého známého scénaře a tak jsem začal číst text od konce. To
z jednoho velice prostého důvodu a tím je to, že autor se vám většinou ke
konci svého zápisu také samozřejmě představí.
( že je rukopis šifrován a je psán v codu by vám měl napvědět už rychlý
pohled na nadpis. Ve kterém je vynecháno písmeno " R ", a je tedy nahrazeno
písmeny " II ". Což ve středověkém kodu znamená číslo 2 ).

Jak jistě každý po přečtení a prostudování textu zjistí, tak Václav IV, byl
velice mazaný a šikovný koder, který toho jistě znal dost. ( asi jako Já ).

Co nám tedy Václav IV na konci svého listu píše :

Sfó Ja Zvíto 2 syn 4 sma jaf co pan Ra, Carla co i Úd, ac mi AB ( otec )
co Jude můj jo Lfe ju codem pis jů Cájco daem lud i Cesi sval a slov
Páv dám Jawo dar co máe víra ětu twoj Káj žil Jana ho. A fí i cod co
znál crca ju stínu vy co psaje ( copcaje, kopca je ) esto jes Prág.
Víte ac psál s matce ej, žif psál folio 4 de žifé již ho žíto. Dá copie rod
i coe má rod hrd, juž byl já 4. Pis víte ví cod žid. Posla est ho wí Fašek
Ledňácec, 4 lef z Páva. Ho spise žif i dífec von i má Marc co fon
z Pávok mož v cóži líst moj má. Má lva. zpis nás. f(v).

Synca pzá vlády. máž 4. 4 sil jož kůž otco ví fono pósl, rada máez v lef
ima,fíž hlaf coe, aví pofěst " Lesaeděs ". Lesa Páwoe, dle i slov máž to
sa vědy psá ptaj sir zví mre. Doba těžká tobě i fo lido tížoe žije.
Pížem 4 žalo psál Waž jen s matc. Cas psae div car 8. Sná otce nás
foláu v nimcu. Já Crc, synož stol. Ja piz hany Alízi i kazů dumej Rá,
Vě i to srado ví i dám. Ví Fůzc cas. ( kas ). Jů lásec i muš dna toc.
Jasů i lap děto, svů jef co. I jude tu Joška atca můjo sa crála.
Ré i pósfá já 4.Sme ac rod jů žij ovc.
_____________________________________________________________

Zde si každý lingvista a historik zajisté všimne slov :
Ledńáček. Jak jistě každý ví a zná, tak to je symbol Václava IV.
Když budete číst jako spravnej žid slovo ledňáček z druhé strany, tak
budete číst slovo : Lesní děs.
Lednacec = lesnides. = Český král Václav IV.
_____________________________________________________________

Vašek IV byl velice dobrý šifrant . Teď vám ukáži co napsal na konci kroniky.

V manuscriptoriu je tato stránka označena :BS a na horním okraji jsou psány
dva důležité znaky. Znak velké " M ", a pod ním je psán znak " R ".
M znamená v subctituci číslo - 4.
R znamená v substituci číslo - 2.

Na této důležité stránce manuscriptu je psáno :

Osobo čti báj ,ví ráj pis můj,
ůduj 4 sví jósž ví piz Půs (T) ví
on piz Půs (P) Půs (W). Zláfu z pósl co
fo taty ac loví Fažc Cáe Sfíto e
v castl IV. Lívo mal tu on syny
ví ju i taj mal žido. Maja i žalo
z lůvoj psaná, jáez jafo Půz s Wítk,
Lísko páv králus Lůco sfitu ( spítu)
fíma Víta co ja Roj : čtů jes M
Muš to ac meno já ěz. ( Psá cifry sů hor 2
jaf syno Carl ).

Víž nosí Jas jo zup i svonc ží Vašic
Carlů ěz. Pár jac ráě. Koho mysl
pisa " Rac ", kfís sů, nádiž jo pán z Pávo.
-----------------------------------------------------------------

Zde si každý lingvista a historik jistě všimne slova " Rac ".
Tak dnes vám napíši jaký je správný význam toho slova o kterém vy
nevíte vůbec nic. Jak vám nějaký starý autor v rukopisu napíše slovo
rak, tak vám tím píše, že máte číst zápis zprava doleva. tedy couvat.

Zápis tedy pokračuje a jeho význam je :

Zfí fon i pzá oc žid jew ššifr Cara,
Capl lido hoře arci i kápo nů Crál,
slyš i Wážc ho psá fůz žílaj acoes IV.
(craloej spi ak konů Car pisa sfon),
Já z němca otců 4 M sná ůd,
S:azk ( skazk) již lida vítá difu dif co Lůc,
Lůca krva Pórg ac 2 má uš Zůpo Fí. A
znají nás pis vůlo zcáži já. Já to myzl a
taj dává ju i nás, ho ůd lid
zval Waš(t)ca sů. Věž dif snál,
co i Páv zls já dát. Zfoc slof zupa
low sůp(P). Sup ží věž IV.4. sup žif.
Jůžco jaw sma ůd. Ví ůd cípaj ráu
já rad co bolo.
_______________________________________

Jméno je tedy psáno ve slovech : Luca krva Porg. Což se čte jako,
Lucemburg. Dále zde král píše jak ho nazýval lid , a ten mu zde v čechách
říkal : Wašek T. Vašek 4.
Slova " Sup " znamenají : substituce. Někde je také psáno " Zup", ale význam
je stejný, zas se tím míní substituce, výměna písmena za jiné písmeno, což
je v té době velice populární židovský cod.(kod ).

Slova " Luca ", které zde v kronice Václav IV používal, znamenají : Svit a
proto je zde v textu po vícero psáno : že je světlo a nebo že je s vítka.
Dále to znamená, že jeho matka která byla 3 manželkou Karla IV, která
se jmenovala Anna, byla Svitnic. ( Svidnická).
________________________________________________________________

Zde je obrázek začátku kroniky, kde jsou zobrazeni čeští králové :
Karel IV a jeho syn Václav IV. Každý kdo se pozorně podívá na obrázek,
tak by měl bedlivě prozkoumat " Skálu " , Burg na které je kreslen hrad.
Čísla 13 snad uvidí každý, a když se bude snažit, tak tam také uvidí
datum narození Karla IV, to znamená rok 1316 a zaroveň rok jeho skonu,
rok 1378. Václav IV tam zapsal jen datum svého narození a tím je rok
1361.
________________________________________________________________

Obrázek zdroj : manuscriptorium Knihovna Praha.

Příště vám vysvětlím a také napíši proč je na straně 17 kreslen " Pes ". A hlavně
co je tam o psech psáno.

Tak študujte a pilně se učte.

Voynich manuscript. Voynichův rukopis. Konečné řešení.

25. ledna 2017 v 19:01 | Josef Zlatoděj prof. |  Voynichův rukopis.(Voynich Manuscript)- deciphered
Voynich manuscript. Rukopis značený MS - 408.
________________________________________________

Jak jsem zjistil, tak v poslední době se roztrhnul s vydáváním různých
kopií tohoto, pro světové odborníky všeho druhu, (to znamená různé
snaživce z řad amatérů, vědců a lingustů ) pytel.

Jedním z těch kdo se chystá vydat věrnou kopii rukopisu je jistá
španělská firma a nebo nakladatelství , Siloe.
Kopie prý bude dost věrná a jak slibuje ředitel Juan Jose Garcia, tak
se bude prodávat za pakatel, to znamená nějakých 6 000- 7 000 Euro.
A nebo pro milovníky z británie za 6 000 až 6 900 Liber. ( to bude mít
jistě kamarád Nick, který na rukopisu pracuje 16 roků, jistě velkou
radost a samozřejmě si také kopii koupí ).

Juan Jose řekl, že nakladatelsví Siloe, bude produkovat 898 replik
tohoto rukopisu o kterém mimo jiné uvedl, že je velice vzrušující,
jen se rukopisu dotknout. ( jo jo ). :-) Je to prý kniha, která má
takovou auru tajemství, že když ji uvidíte poprvé, tak vás naplní
emocí, která se dá jen velmi těžko popsat. ( no vidíte :-) ). Tak to řekl
Juan Jose Garcia novinářům Agence France - Press. ( je to prostě emoce).

Nakladatelství Siloe počítá, že rukopis o 200 stranách vydá do roka
a půl. ( už se těšíme ). Papír prej bude nějakej umělej a specialní, aby
se co nejvíce podobal pergamenu. ( nechám se překvapit ).
Manuscript je prý nejtajemnějsí kniha na světě ( no vidíte )a je furt
zamčená v nějakým speciálním sejfu na Yale univerzitě. (Beinecke
Library ). A co je prý velice důležité, tak se prý ještě nikomu na světě
nepodařilo pokořit kod a rukopis úspěšně dešifrovat. ( a jeminkote ).

Další specialista na staré rukopisy je co se řadí mezi světové odborníky
na MS - 408, je kamarád ( a nebo ne ) Rene Zandbergen, který k tomu
všemu přiznává, že Beinecke knihovna dostává měsíčně tisíce dopisů
od lidí, kteří si myslí, že tajemství rozluštili. ( no co bych asi tak, k tomu
co nám řekl Zandbergen napsal. Asi jen tolik, René ty nejsi žádný
odborník na MS- 408. A víš jak jsem to zjistil ? Protože dvacet let píšeš
a píšeš a pořád jsi na začátku, jako ostatní mravenci. ( Mravenec,
anglicky " Ants ". Tak to jsem si vypůjčil od kamaráda Nicka, který na
svém blogu nedávno napsal, Že jeho tým pracuje pilně jako mravenci
na tom co rukopis je a tak se jako mravenci snaží . ( No co bych tak
k tomu napsal, Asi tolik Nick je velký vědec, ale ještě se musí hodně
učit, aby rukopis pochopil. A tak by měl velice bedlivě a pozorně
sledovat to co mu do jeho blogu píši ).

Jo je to práce, učit specialisty, kteří jsou světoví odborníci. A tak
jsem se rozhodl, že když si tady každej vydává nějaký kopie MS -408,
tak ani já bych neměl zůstat pozadu a proto se chystám vydat knihu.

Ta kniha ( ještě nevím jak se bude jmenovat ) bude samozřejmě také
o tomto rukopisu, kterému se říká podle jeho židovského nálezce
a knihkupce Voynicha - Voynich manuscript.

Mám přeložen celý manuscript a proto vám mohu napsat co je psáno
na každé jeho straně. A je toho samozřejmě dost.

A co je jistě pro světové odborníky důležité, tak v knize také ukáži
jak je rukopis psán a šifrován. Šifra je samozřejmě dost složitá, ale
doufám, že to světoví odborníci dokážou pochopit.

A vás co to čtete se ptám, máte zájem se dozvědět co rukopis je.
Co znamená a o čem je na jeho stránkách psáno ? Podle vaší reakce
se bude odvíjet náklad. To znamená počet knih, které budou za cenu,
kterou si ještě musím promyslet.

( nebude stát samozřejmě 200 000, ale bude stát méně ) Smějící se

Voynich manuscript + Světoví odborníci + Roury.

7. ledna 2016 v 19:27 | Josef Zlatoděj prof. |  Voynichův rukopis.(Voynich Manuscript)- deciphered
Voynichův rukopis . Výuka snaživců a dutých hlav.
____________________________________________________

V posledních několika měsících jsem se snažil ukázat zahraničním chytrým
hlavám, různým odborníkům co je a co není rukopis na kterém oni
bez nějakého viditelného úspěchu bádají a bájí už tak baj oko, nejméně
dvacet let. Zapojil jsem se tady do dizkuze, ve které jsem se jim snažil
ukázat co rukopis je, jaký je jeho původ a jaké nese na svých stránkách
pergamenu poselství. Jak jsem ale po několika měsíčním snažení zjistil,
tak naučit něco tyto zahraniční studenty je dost velký oříšek.

Na jednom blogu v británii, se do diskuze zapojil také jeden o kterém jsem
si myslel, že bude o něco chápavější , rozumnější a chytřejší než ta sestava
různých neználků a snaživců, kteří se snaží pracovat na tom co rukopis
MS-408 vůbec je a jaký je jeho správný význam.

Vědec ( vědec ?) se kterým jsem se dal do diskuze ja jedním z těch ke
kterému mnoho různých záhadologů , badatelů a snaživců vzhlíží, jako
k někomu, který je schopen zjistit co rukopis je a konečně odhalit
jeho původ a jeho tajuplný obsah.

Vědec ( vědec ?) o kterém je řeč vystudoval matematiku a měl by mít
tedy dost velké předpoklady pochopit význam čísel a tak jsem mu
napsal několik řádků textu právě v číslech, jelikož on by mohl podle
všech idícií čísla pochopit. Tím by byl samozřejmě co se týká textu
chytřejší a mohl by posunout svůj nekonečný výzkum rukopisu o hodně
dopředu. Protože ta jeho dvacetiletá snaha nemá žádný, ale vůbec
žádný valný ůspěch, a on je ve svém výzkumu pořád na začátku,
neschopen porozumnět tomu co rukopis je.

Napsal jsem mu teda. René máš velice pěkný blog, ale nic podstatného
v něm není. Tvůj blog je tedy k ničemu. Bádáš a bádáš, snažíš se dělat
chytrého na nějaké roury a neználky. A pořád se motáš jak v mlze,
někde , že už pomalu ani nevíš kde jsi. Zabloudil jsi , ale bát se nemusíš,
protože jsem tu já, který tě vyvede na světlo a pořádně ti otevře
oči. Tak něměj strach. Jediný kdo něco o rukopisu ví a zná, jsem Já.
A proto ti samozřejmě pomohu. Tak se nestresuj a snaž se ty jeden
číselnej vědče pochopit co vám všem už několik měsíců píši.

Po tom co jsem mu napsal, že toho moc tedy nezná a že by se měl
pořádně soustředit na to co mu píši. Mě vědec René napsal, co prý
bych já měl dělat a takové ty žvásty okolo, jen aby někam schoval
tu svojí neschopnost a neztratil v očích svých přívrženců kredit.

Zároveň se připojil na jeho obranu jeden snaživec, kterej by nejradši
vlez do análu toho vědce a tam by si lebedil, jak velký bobek. Tak
jsem snaživci, kterej si říká " Modré oko ", samozřejmě napsal, že
já už mám obsazeno, ale že mě může jedině tak tu prdel políbit.
Což samozřejmě admin blogu " Nick ", vymazal a tak mu musím, aby
moje rada nepřišla nazmar napsat sem do blogu mého. Protože je
snaživec vadnej na oči, tak to napíši ještě jednou.
Modré oko, ty mě můžeš akorát tak políbit prdel. Rouro.

A ty René ty jsi nějakej vědec ? a čeho jsi vědec, když nedokážeš
normálně přečíst několik v řadě psaných čísel, která vám všem
snaživcům zanechal sám velký žid Michael Habdank Voynich. Který na
rukopisu dělal asi 16 let a podle toho co se v tom dopisu píše, tak
zjistil jak kod rukopisu, tak i jeho možného autora o kterém právě
v tom dopisu, který je na Yale , píše.


René tedy bloudí už hodně roků jako správný " Bludný holanďan ". Jak
je možné že ( vědec) není schopen pochopit tak velice jednoduchý zápis,
který je psán v již zmíněném dopise, ve kterém je velice zřetelně psáno
co rukopis je. A co je také velice zajímavé, tak autor, ať už to byl sám
žid Michael Habdank a nebo jeho manželka Ethel zapsala, je právě
informace, že rukopis je český.
Habdank Voynich na rukopisu dělal velice dlouhou dobu. Podle toho co se
dá na síti zjistit, tak asi tak nějakých 15 let. V jeho výzkumu mu jistě
pomáhala jeho manželka Ethel , o které je známo , že studovala slovanské
jazyky. Voynich byl polák a mezi polským jazykem a českým jazykem zas
tak velký rozdíl není.
Podle toho co je v tom dopise psáno, tak Voynich toho zjistil dost. Zjistil
i to co je psáno na poslední straně rukopisu, na straně značené 116, kde je
psán návod na překlad. Klíč. V dopise samozřejmě uvádí i případného
autora rukopisu, kterou je jedna velice známá osobnost českých dějin.

Takže když to shrnu, tak žid Voynich toho zjistil dost. Podle toho jakým
stylem je psán ten dopis, tak pochopil i samotný systém, kterým je psán
celý, pro všechny vědce, záhadný a nerozluštitelný rukopis.

Druhým, kdo to pochopil jsem samozřejmě Já, a tak mohu učit tyto
takzvané " vědce ", jako je například René a i ostatní, kteří se motají
okolo rukopisu asi tak přibližně 20 let. Motají se a bádají, snaží se dělat
chytrý na nějaké roury a různé snaživce.

Napsal jsem tedy do diskuze : Hele Zandbergen.
You are a scientist and I'm a scientist. You like a mathematican.
And I again studied the analyst. Because you're an expert on numbers.
So I will help you. As I wrote you, so it is very important letter to
Yale. That's all I have written many ,many years. but you can see that
I'm here to help you. Because you are familiar with numbers, so you
and I will write in numbers. Then perhaps you will understand.
It's that simple. So do not fear.

Pak jsem mu napsal to co je psáno na obálce dopisu. To znamená tu
informaci, kterou je právě to, že rukopis je český a že je při jeho
zápisu, je použita, židovská substituční šifra. A opsal jsem první
větu z toho Voynichova dopisu. Ta věta zní.

Concerninq the Cipher MS.

Protože je René vědec a má rád čísla, tak jsem mu celou větu, také
napsal v číslech.

C.o.n.c.e..r.n.i.n.q...the cipher...MS.
3.7.5.3.5..2.5.1.5.1...the cipher ..MS.
C.z.e.c.h..k.n.i.h.a...the cipher ..MS.

Zároveň jsem vědci Renému napsal speciální klíč, kterým je :
Kabalistický numeralogický systém Gematrie. Který přičítá
písmenům konkrétní číselnou hodnotu. Ten systém je starý stovky
a stovky let a byl ve středověku dost hojně používán.

1- a,i,j,q,y. 2- b,r,k. 3-c,g,s,l. 4-d,m,t. 5-e,h,n. 6-u,v,w,x.
7-o,z. 8- p,f.

Tento systém založen na 8 číslech, obsáhne celou abecedu.

Na druhém řádku , který je na obáce toho dopisu, je tedy jak jsem
zjistil psán celý návod na překlad rukopisu. Zápis je ale šifrován a
je velice dobře ukryt, právě pod tím " anglickým ", zápisem.

Druhý řádek začíná slovy :

I Cot to be......a dále je psán návod.

Ve slovech, I Cot to be...... Je ukryto = A cod tobě. Tím autor říká něco
v tomto významu : Dávám tobě kód.

Samozřejmě jsem to Renému také napsal v číslech :

I.C.o.t..t.o..b.e........
1.C.7.4..4.7..2.5......
A.C.o.d..t.o.b.e..... ( a cod tobe = a cód tobě ) ( cod = kod).

Voynich byl dobrej a návod zjistil. Další snaživci už takové znalosti
nemají a proto už 100 let tápou a píší blbosti.

Učte pak tyto trubky. Já už jsem to po několika měsíční snaze vzdal.
Zůstanete ve tmě a nikdy nezjistíte co rukopis je. Důvod ? Znáte
velice málo na to, aby jste kodování rukopisu pochopili.


Zde je ta obálka ( Yale Beinecka Library ).Tak se učte umělci a světoví odborníci, co znáte velký hov..o.
Já s váma končím.

Devil's cipher. Ďáblova šifra. Konec záhady. Champollione .

16. prosince 2015 v 2:21 | Josef Zlatoděj prof. + Champollione. |  Devils šifra.
Ďábelská šifra. Champollione. a Já.
________________________________________

Tak jak jsem ve svém minulém článku napsal, tak dnes vám ukáži co
je takzvaná ,, ďáblova šifra,,. Champollione se na ten kousek papíru
podíval a řekl. No pro pána Krista, to je teda pěkná ptákovina. To , že
má být nějaká tajemná a nepřekonatelná šifra, jak se všude na síti a
i jinde píše ? To prý vyřeší jen opravdu velký mozek ? Nějaký génius,
jak jsem si přečetl na jednom vebu. Potěš pánbu, to je tedy hrůza.
Tohle zkoumájí specialisti na kody v FBI a jsou jak jsem četl na blogu
kamaráda Klause ( neplest si s Vencou) vyvaleni ze zápisu, který jim
připadá jako z pekla.
Champollione si vodplivnul, pekelnou slinu a začal zase něco mrmlat.
Pak se podíval svým velice zkušeným vokem na ty ďábelský znaky
a začal se preventívně modlit. Já jsem mu tedy ve fofru podal růženec
a on ho celej sjel třikrát. Trojka je prý dobrý číslo a tak u toho zůstal.

Pak otevřel blok a začal tam něco psát. Mezi tím jsem mu radši pro
sichr zapálil svíčku, jelikož nikdy nikdo neví co by se mohlo při
překladu tohoto pekelného dokumentu přihodit. A tak sem ho ještě
vyzdobil česnekem. Čert prej nikdy nespí.

Champollione byl se zkoumáním znaků dost brzo hotov a tak začal
opět smolit svůj výsledek na kus papíru. Já ho samozřejmě nechal
psát. Když byl hotovej tak začal vyprávět něco v tom stylu, že dnešní
kryptologové z různých spolků toho asi moc neví, když si nedokážou
poradit s tak jednoduchým zápisem, kterým právě tato šifra je.

A pak se rozpovídal , já to zaznamenal a sem pro všechny napsal. Takže
co Champollione zjistil.

Znaky písmen :
Nejedná se nějaké čertovské znaky, jak se všude uvádí. Ale celý zápis
je složen z úplně obyčejných znaků normální latinky. Autor byl docela
dobrý a pro oklamání případného čtenéře. Spojil dva znaky do jednoho
znaku. Tím pádem může nějaký znak, v nějakém velice nezkušeném
odborníku a vědci co málo zná, evokovat čerty a různé pohádkové
bytosti. Jak jsem se na síti dočetl, tak spousta trubek, tam vidí , vídle
a různé trjzubce a tak podobně. A podle těchto zdvojených znaků, které
oni vidí špatně, se domnívají, že zápis provedl nějaký Ďábel. Takže opět
je všechno špatně.

Znaky jsou zdvojené. Vždy jsou psány až na několik výjimek dva znaky.

Jazyk:
Určit jazyk zas takový problém v tomto případě není. Určit to o čem se
v textu píše, tak to také není tak složité. Každý kdo se podívá dolů, tam
je na pravé straně , něco jako podpis. Jak Chapollione během několika
vteřin zjistil, tak podpisem je zde : Jméno.
Jméno je psáno přímo jak se lidově říká , Šalamounsky.
V textu je také několik znaků a kterých různí snaživci píší, že je to velká
zakroucená vidle a nebo pekelnej trojzubec.
Takže aby bylo jasno. Je potřeba se na ten trojzubec pořádně podívat a
začít taky používat mozek. Trojzubec to tedy není. Zde použil autor
několik znaků, které spojil dohromady. Znaky jsou : J. E. X.

Znaky : J.E.X.
Každý kdo něco zná a podívá se na tyto znaky, tak vám hned řekne : jo
tak tam je slovo , JEW. ( substituce ,č.6 - U,V,W,X ).

Takže aby bylo jasno a pořádné světlo : Jew znamená - Žid.

K tomu všemu je dole šalamounsky psán podpis. Jméno.
Každý kdo něco zná a podívá se na ten podpis, tak si jistě během několika
vteřin převede znaky do správného významu. A ten kdo by něco měl v
tomto případě znát, je někdo kdo ovládá židovskou královskou substituci.

Podpis se tedy čte : David.

Ať budete číst podpis zleva doprava a nebo naopak, vždy budete číst
jméno velkého židovského krále Davida.

Komu to není jasné, tak může otočit podpis o 180 stupňů , Pak bude
zase číst jméno : David.
( substituce : č.1 - a,i,j,q,y ).

Takže aby bylo jasno, velice vážně pochybuji, že celý zápis této šifry
byl dílem nějakého ďáblíka, když je zde podepsán Král David a
v celém textu se píše o Židech.

Text je psán v 7 řádcích. Několik řádků jsem přeložil a tak vám mohu
napsat o čem se tam píše.

Samotný text je už za ty věky různých výzkumů dost poničen, a tak se
význam několika znaků ztratil v propadlišti času. Dost znaků je ještě
docela dobře vidět a tak vám napíši o čem je tam psáno. Zápis je
veden v latině a také v anglickém jazyku.

Champollione vám teď ukáže jak je šifra složená a jak se čte.

Řádek 5.
______________________________________________________________

Znaky :
IC.4.I.M.V.I.C.I.X.U.2.I.M.I.N.4.I.N.I.C.J.E.X.C.I.I.C.C.I.S.J.E.J.E.X.I.N.-33.(X).


Substituce, Latina + angličtina. :

IS. Dat. Vici. 66. Rím. In. Man. Is. Jew. Si. illis. In. Jew.In - 33 ( 6 ).

_______________________________________________________________

Význam této věty. Tak tady vám autor píše.

Tohle číslo je silné ( 66 ). Říma člověk. Je Žid. Jestliže.
S nimi. a Žid. v - 33. ( 6 )
______________________________________________________________

Poslední znaky :
- 33 6 . může také znamenat datum : 1336.
___________________________________________________________

Zde je ta ďábelská šifra.

_____________________________________________________________

Každý si jistě všimne jak autor pěkně napsal jméno David.
Zleva i zprava čtete jméno David. ( daviD ). ( Q = A ).
_____________________________________________________________

A ne slovo : Devil.

Šifra - BLITZ. ( Blitz ciphers ). Konec záhady.

12. prosince 2015 v 15:32 | Josef Zlatoděj prof. + Champollione. |  Šifra BLITZ.
Šifra Blitz. Konec záhady. Champallione. A Já.
_________________________________________

Protože existují weby, kde se píše o různých šifrách, které podle
různých specialistů nelze vyřešit , tak sem se také na nějaké ty šifry
podíval svým velice zkušeným okem. A musím vám ač nerad napsat,
že opět je vše špatně.
Každá šifra , kterou někdo udělal, lze bez potíží vyřešit. Stačí použít
mozek a pak to jde jako po másle. Šifra Blitz, jak jistě každý , kdo se zajímá
o problematiku věci ví a zná,je řazena mezi asi 20 nepřekonatelných šifer
nám známého světa. Na jednom webu se píše, že bude zapotřebí nějakého
génia, který je vyřeší. Tak sem se tedy spojil s jedním géniem a to
kamarádem , který už má něco co se týká šifer za sebou, jistým
Champollionem a s tím na několika šifrách, které nemohou různí
specialisti na kody z řad FBA a NSA a i jiní vyřešit, podíval a několik
dní jsem na těchto šifrách s kamarádem Champollionem v dobrém
duchu pracoval. Co když ten Champollione je taky ten nějakej genius.


Šifra Blitz. Co je všeobecně publikováno.
__________________________________________________________

Abych pravdu řekl, tak toho moc není. Na blogu kamaráda Klause a i
Nicka, je psáno, že někdo za druhé války po německém náletu na
Londýn, našel někde ve sklepě nějakou starou bednu, ve které bylo
to čemu se dnes říká ,, šifra blitz,,. Konec historie.

__________________________________________________________

Kamarád Champollione se tedy podíval na způsob zápisu a velice
tiše si něco brblal pod vousy. Říkám mu tedy, cos to kamaráde zjistil.
Že se vrtíš a ošíváš jako stará koza. On se na mě podíval a tiše řekl.
Podívej Zlatoději, určit šifrování a celkový význam všech psaných
znaků, není přece vůbec složité a tak nechápu proč velká spouta
různých odborníků na kodování šifer je zmatena a neschopna to celé
vyřešit. Poklepal jsem mu tedy na rameno a pravil. Tak se ukaž cos
ze zápisu textu vysledoval a vyzkoumal ty jeden anštajne. Slovo
anštajn se ho asi dotklo ,ale když si dá každý dohromady čas, kdy
jeden pracoval na egyptských znacích a druhý na uznání své teorie,
tak by to podle všeho mělo časově klapnout a zapadnout do sebe.
Když to pochopil tak se jen usmál a začal přednášku, která byla co
se týká šifry dost zajímavá.
Samozřejmě protože už jsem něco o středověkém šifrování věděl a znal,
tak jsem ho nechal kecat. Když mu vyschlo ve volátku, tak tam hodil
brzdu a šel se napít, jinak by asi leknul jak ryba na suchu. Když se
vrátil , tak mu říkám , hele hoď to celý na papír a já to zkontroluju
a pošlu do světa. On samozřejmě nejdříve nesouhlasil, ale když jsem
mu vysvětlil, že se jedná o záslužný čin, tak svolil. A začal to smolit.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Já vám teď ukážu co sesmolil. A já to zkontroloval.
Nepřekonatelná šifra ??? Blitz ???
No to snad není možný. Používá ještě někdo na světě vlastní mozek ?
A nebo je jen ovce závislá na tom co mu kdo řekne.

Znaky :
Znaky jsou úplně obyčejné písmena, která jsou , jak tam na jedné straně
píše sám autor ", Zdvojena ",. Autor vám zamotal hlavu i s tím, že některé
znaky otočil o 180 stupňů. Tím vám naznačuje, že samotný zápis textu
se také čte z opačné strany. Jak správný žid. Zápis se tedy čte i zprava
doleva. Co se týká smotného klíče, tak ten je psán na jednom obrázku,
který je na blogu mého kamaráda Nicka značen # 5. Tak tam je psán ,
jak jsem se svým kamarádem Champollionem zjistil ,velice šikovně
návod na překad. Je tam tedy psán klíč, pomocí kterého je pak každý
genius schopen číst správný význam textu.
Nejdříve si tedy každý snaživec a nebo jiný genius musí udělat celkovou
analýzu psaného textu. Zjistí jaké použil autor znaky a šifrování. Pak se
soustředí na to aby určil jaký je v textu použit jazyk. To je někdy
komplikované, ale po nějaké kratší době se to dá stoprocentně určit.

Pak už jen stačí znát substituci. A né jen povrchně, ale jak říká kolega
Champollione : Jako když bičem mrská. Tedy svižnej překlad.

Já vám teď ukážu to podstatné a to jak je veden zápis a to co je psáno
na listu značeném 5. Kde je psán návod. Klíč. Abych mohl psát to
co teď píši, tak jsem musel samozřejmě se Champollionem přeložit
více stránek, tedy více toho tajemného textu na který jsou světoví
odbornci krátcí a píší, že se jedná o jednu z nejtěžších šifrer.

V horní části strany značené 5 je řada znaků. Písmen které mohou
někomu ( většinou nějaké rouře) připadat jako záhada . Nám co něco
známe , to myslím Champolliona a mě , ty znaky samozřejmě nemohou
nějak rozhodit, a to z jednoho velice jednoduchého důvodu. Oba dva
totiž známe dost.

Jak už jsem napsal, tak znaky jsou zdvojené. To znamená, že autor
psal dva znaky dohromady a tak spojil například znak písmene
O s písmenem T. Některé znaky jsou otočené, tak je potřeba je
samozřejmě znovu otočit. Autor ,jak píše v návodu do textu, jako
správný středověký lišák vložil klamné znaky. Podle toho co je
v těchto starých textech psáno, tak autorem je rabín. Abych určil
o jakého rabína se jedná, tak jsem musel přeložit více textu a pak
se liška podšitá ukázal. Celý text není jen nějaké to čtení, ale
text je, jak tam rabín píše i kvízem, který vyřeší, jak je v textu
psáno, jen schopný český mozek. A to Champollion určitě je.
________________________________________________________

Teď vám přepíši část textu a převedu znaky do správného jazyka.

Blitz # 5. Horní znaky.

D.O.T.A.C.R.I.C.D.C.R.R.L.L.M.TP.I.C.K.D.C.R.I.C. C L.
M.T.I.C.O.T.R.D.L.L.S.R.T.R.R.T.C.R.A.C.I.C.O.T.A.R.R.U.
I.C.O.T.C. #.R.R.M.T.C.R.X.R.C.T.M.T.T.T.I.C.C.M.T.D.
---------------------------------------------------------------------------------

Teď smažu klamný znak :
D.O.A.C.R.I.C.D.C.R.R.L.L.M.P.I.C.K.D.C.R.I.C. C.L.
M.I.C.O.R.D.L.L.S.R.R.R.C.R.A.C.I.C.O.A.R.R.U.
I.C.O.C.#. R.R.M. (t). C.R.X.R.C.M.I.C.C. ( m.t.d).
---------------------------------------------------------------------------------

Substituce a význam :
Moj crál 4. s Krc s 4 Fask 4.Cral 33. ( Crisššta, Crista).
Mi Lord. Sls. Brk. Crali co ak. Kv -
iso. S # krt. s Burg. Mašš ( m.d.t.).

----------------------------------------------------------------------------------

Význam současná mluva :

Můj král IV. Hlava IV. Václav. Král 33.
Můj pán. Slzy. Brko ( psal). Králové jsou. Kvíz.
Škrtni. s Burgů. Máš. ( jsou) .
___________________________________________________

Rabín , který to psal zde píše :
Králové jsou kvíz ( musí se tedy ten kvíz vyřešit). Každý kdo se
podívá na originální zápis. Tak uvidí že slovo ,, Škrtni,,. Má
uprostřed , právě ten přeškrtnutý znak. Jak také Champollion
zjistil, a já to mohu, jelikož jsem to kontroloval, potvrdit, tak
celý zápis šifry Blitz, je psán jako,, Kvíz,,.

Nestačí tedy jen ten tajemný text číst, vy musíte dělat to, co
vám tam rabín píše, a podle toho postupovat.

Jméno toho rabína, který to psal je : Avigdor Kara. ( ben Jicchak).
Celý text se točí okolo Karla IV. Jeho syna Václava IV. A také
je v textu popisováno kde jsou pohřbeni. V textu je psáno
Kaple Víta. Zároveň je na jednom listu psáno, že žije v Praze.

Takže , jak se může na vlastní oči přesvědčit, nejedná se nějakou
nepřekonatelnou šifru. Stačí použít mozek a pak to de samo.
Champollione mě říkal že má mozek dobrej, asi tak baj voko,
nějakých 170 IQ. No já se mu tedy do tý jeho makovice podívám
a příště vám napíšu jestli nekecá.

_________________________________________________________

Šifer je samozřejmě víc a tak vám prý příště Champollione napíše
co je to takzvaná ,, Ďábelská šifra,,. Která je taky na tom seznamu.


__________________________________________________________________

Zde je tajemná šifra BLITZ.
_______________________________________________________________________

Každý si jistě všimne toho přeškrtnutého písmene. Ve třetím řádku.Nevinný


_______________________________________________________________

Blitz obrázek : soutěž.....co je tam psáno.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rukopis Královédvorský. Konec záhady.

6. října 2015 v 14:19 | Josef Zlatoděj prof. |  Rukopis Královédvorský.
Rukopis královédvorský. Překlad. Jos.Zlatoděj prof.
________________________________________________

Protože tu máme nějaké to výročí nalezení tajemných rukopisů, tak
jsem se také zapojil. A podíval jsem se svým zkušeným okem na rukopis
o kterém se vede co se týká jeho pravosti nekonečná diskuze. Takže jako
v každé mé vyučovací hodině si světoví odborníci, akademici dají do
pořádku zápisníky, dosvačí a budou se snažit pochopit to, co jim dnes
o tajemném rukopisu sdělím.

Nebudu sem opět psát co znamená zmíněný rukopis a jaký je jeho význam
pro české dějiny, protože toho bylo o něm napsáno během posledních dvě
stě let velká spousta různých vědeckých i nevědeckých článků, kdy jedni
jsou přesvědčeni, že se jedná o podvrh Hanky a spol. A druzí jsou pro jeho
autentičnost a tvrdí že rukopis je pravý.
_______________________________________________________________

Několik dnů jsem pročítal originál zápis královédvorského rukopisu a
zjistil, že zápis není tak jednoduchý, jak by se někomu na první pohled
zdálo.

Jak jsem zjistil, tak při jeho zápisu je opět použita židovská substituce.
To znamená, že pod tím co vy čtete je ukryt souběžný text, který je
velice pěkně schován právě pod tím sugerovaným zápisem. Na každé
straně se setkáte s upozorněním autora, že je použit kód a také vám
píše, jaké písmeno ze zápisu odstrnit. Aby se jeho zápis dal číst.
Také vám tam píše že použil při svém zápisu ,,Sub,,. ( substituce)

A samozřejmě také píše slovo ,,Rak,,.
,,Rak,, to znamená že zápis se také čte z druhé strany.

Když tedy uděláte to co vám tam autor radí a odstraníte ze zápisu jeden
znak, tak teprve čtete správný text. ( samozřejmě když znáte substituci).
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Já vám teď přepíši část textu. str.12.
-----------------------------------------------------------------

Juž kraj jew udá. A kážu dí. Vyhubí wšie králeu. Zvieř Burgi psů .Cáše
vojsky Burgie. Još kóši siu .lůz . IV.lévo věz tae siru času. Vojska co
rád. Zlůně (Slůně) Lůče já Burgae. ( Lucemburg ).Jase Rá ví. ( Rá = král).
Cero žíny. Jano válec vě. ( Jan válku zná ).Dar síla moi wěce. Tu synka
Cáě mojůž podršie veži. Jich boce. Syn pisuoi plačej. Zwěk syn těžco vine.
Žio syn ato Burgeu, Fon klana určej. Tajó krm bohou. Zví juž koho spisa.
Diwu ho su. Jezbi Hája i děla. Cáj ví líče slow wino kůž ief.O Káji léveo.
V kůši nasie. Kapitule osm těžcáe. Dar sinae čekej nofíe key ese.
Hle je sná. Fon je Ré. Sná nás. Bádej szem mlón. Sví fírei syna cofu ( kovu).
Konu es já rof náž. V bohau wočč. Hlasa ví a cáše taja. Jej kona. Conu
i má. Caplo ho row. Jaw zvonok drzíj. Tiešků řeič Re. Z punc kůřo má (kouř).
Našoi zněj. Vocoe mei krew. Žínca spisu. Šif našel ok. ( našel, zná šifru).
E Cája, že veisk. ( jsem Karel ). Dopoví. Zná sir nás ůde Lew. Jo. Ališka.
Děů Česiu. ( Děj Český). Z Hája e. Jožke si wír. Réči je ac rubá je Lůče.
Huš staró sir cážu. U cážu rase ( rasu, rod). A monu . Ví zup. (substituce)
Ví Lišok. ( zná lišku). Co jej grů raka. ( co moje hra raka. Rak = čte se
zprava doleva). Z věcaů spis Burke. ( z minulosti spis Lucemburka).
Juž vě sir key. ( už zná pán klíč). Cuj runy ví muž i báj tu. ( kuj runy
znamená že se musí pořádně se znaky písmen pracovat).
Hájik bo víre e. ( Hájek je vír ) ( Vír = znamená že má znalosti a zná ).

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis pak pokračuje na další straně, kde se autor velice obšírně věnuje
jedné dámě, která je upírem.

____________________________________________________________

Zde by si měl každý historik, akademik a světovej odborník, všimnout
jedné velice zajímavé věci a tou je. Že autor rukopisu zde opět uvedl
mé jméno Jožke. ( Josef). Jožke si wír. Že jsem moudrý jako sova,
tak to by měl každý akademik, historik a odborník jasně a zřetelně
pochopit. A proto by se měl učit a učit, aby dosáhl takových znalostí
jako Já.


____________________________________________________________

Tiěšku řeič Ré. Z punc kůřo má.

Tak tyto slova v dnešním jazyku znamenají : Těžká řeč Krále.
Ze znaků ( z písmen) kouř je psán. Kouř znamená, že správný význam
zápisu je schován pod první vrstvou znaků. ( kouř = šifrováno ).

____________________________________________________________

Tak študujte akademici, světoví odborníci a lingvisti všeho druhu.
Když budete študovat, tak se brzo dostanete na světlo a poznáte,
že pravda vypadá jinak, než roky vy čtenářské obci a študentům
prezentujete. Pak prozřete a s povděkem mě jistě napíšete, že
jsem velice dobrý učitel, který vás naučil věcem o kterých nemáte
ani páru a proto píšete jen bludy a kecy vycucané z prstu.

Tkadleček. Konec záhady. ( Šít réba tae).

13. září 2015 v 15:16 | Josef Zlatoděj prof. |  Tkadleček. ( Písař ).
Tkadleček. Autor rukopisu. Středověk.
__________________________________________

Protože se zajímám o staré rukopisy, tak samozřejmě nemohl uniknout
mé pozornosti velice starý rukopis, který má název ,,Tkadleček ". Několik
dní jsem se tedy věnoval četbě zmíněného rukopisu a snažil se najít jeho
správnou podstatu a táké samozřejmě jeho autora. Dnes vám tedy mohu
napsat, že vše co se toho manuscriptu týká a co je o něm všeobecně
publikováno, je opět jen marginální a tedy není to vše, co nám všem
autor chtěl svým zápisem sdělit.

Pro neznalého textu samotného " Tkadlečka ", vám ve zkratce naznačím
o co se jedná. A co je všeobecně o rukopisu publikováno.

Takže, jako v každé mé vyučovací hodině, si světoví odborníci, historici a
lingvisti vytáhnou poznámkové bloky, pohodleně se usadí a velice
pozorně si prostudují co jim v dnešním článku sdělím. Nebudu dlouho chodit
okolo horké kaše a rovnou vám umělci napíši, že to co vy publikujete o
zmíněném rukopisu je špatně. Správný význam textu vám uniká a to ,že
nedokážete určit autora, ač se vám sám v rukopisu ukazuje, tak mám za to,
že samotný zápis znáte jen povrchně a nedostatečně. Ale nezoufejte.

Jsem tu opět " Já " a proto mohu osvětlit to na co vy ,jak je zřetelně jasně
vidět nestačíte. A co je důležité, tak vás všechny opět vyvedu na světlo
a vy po mnoha a mnoha letech nevědomosti procitnete. Jistě mě , jako
vždy dáte za pravdu a po přečtení toho co vám píši zjistíte, že píšete bludy,
a kecy vycucané z prstu.

_______________________________________________________________

Tkadleček . ( DG IV 68 )
Datace : druhá polovina 15 století.
Papír. Vazba 21 / 16 cm. Stránky 20,3 / 14,6 cm.
Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Praha.
______________________________________________________________

Co je o rukopisu všeobecně publikováno : wikipedia.cz.

Doba vzniku kolem roku 1400. Tkadleček je vrcholná skladba české
umělecké prózy, která se řadí k významným dominantám středověké
literatury. Rovněž stylově je Tkadleček na vysoké úrovni a vyrovná se
stylistické vytříbenosti tehdejší náročné latinské prózy. Je zde využit
spor, který má však povahu spíše filosofické disputace o problémech
filosofických a teologických.

Autorem je neznámý člověk, který musel být vzdělaný, znal antické
klasiky a církevní autority středověku, velmi dobře se orientoval
v Bibli.

Tkadleček je možná ovlivněn starší německy psanou skladbou ,
Jana ze Žatce, Oráč z Čech ( Der Ackerman aus Böhmen).

Tkalcem je zde míněn člověk živící se písmem. ( stejně jako v Oráči z
Čech - textor znamená latinsky ,, Oráč ,, i ,,Písař,, ).

Děj : Tkadleček, mladý milenec, obviňuje Neštěstí, že zavinilo nevěru
jeho milé Adličky. Tato hádka nabývá stále obecnějšího charakteru, až
se dostává k takovým problémům, jako je například úloha zla ve světě,
odkud se zlo na světě bere, či do jaké míry může člověk ovlivnit svůj
osud.
______________________________________________________________

To je tak ve zkratce vše co je potřeba znát a vědět, aby se občan dovedl
orientovat v tom, co rukopis Tkadleček je a co obsahuje podle lidí,
kteří ho študujou a snaží se tím pádem, nám ostatním vysvětlit vo co go.

______________________________________________________________

Co znamená a co obsahuje již zmíněný " Oráč z Čech ", jsem vám už před
nějakým časem napsal. Tam jsem vám ukázal , že text není psán německy,
jak se nám snaží světoví odborníci nabulíkovat, ale že text " Oráče "je
daleko závažnější a také, že obsahuje informace o českém královském
rodu Přemyslovců a také Lucemburgů.
______________________________________________________________

Tkadleček.
Takže, jak už jsem se zmínil, několik dní jsem věnoval právě tomuto
rukopisu a snažil se nalézt samotného autora, tohoto vrcholného
středověkého díla. Jak jsem ve svém výzkumu po překladu několika
stran zjistil, tak jelikož je v textu psáno o kůži a tedy pergamenu, tak
bych si dovolil tvrdit, že kniha psaná na papíru, je jen opisem
rukopisu, který byl podle všech indícií psán právě na pergamenu.

V samotném textu, který každý odborník, historik a lingvista získá
tím že při čtení zápisu použije substituci, která je ,,skoro,, stejná,
jako v Codexu Gigas, se vám všem ukáže několik velice důležitých
jmen. Autor zápisu byl velice šikovný a snaží se vás vodit, jak se
lidově říká za nos. Hraje si s váma jako kočka s myší. Zajímavé také
je, že mě autor nazval Rabínem. To samo o sobě už ukazuje na to, co
je potřeba znát k tomu, aby případný čtenář Tkadlečka uspěl a správně
pochopil to, co je v něm ve skutečnosti psáno a co je zkryto očím,
kterým jeho zápis není určen.
Co je zde , tedy v zápisu také velice důležité je upozornění, velice
šikovně schované, že autor používá Key, tedy klíč Mistra Jana Husa.
A protože samozřejmě znám, jak šifroval mistr Jan Hus, tak to mohu
potvrdit.
__________________________________________________________

Zde vám teď ukáži, co je psáno na jedné straně Tkadlečka.
( homofonní substituce. Překlad a zápis Já). Do zápisu jsem doplnil
háčky a čárky a ukončil větu podle významu slov.

Tkadleček.

Fražděj cešši Ré kaste ( Ré = Královské ). Ato Jaz zde Jef ( Jew- žid).
Ho slyš boe. Jane maníce hezcij menuje se. Jed ho ze Tepele. Psá
miesto. Čeká an i tebe. Já zo Rá. Odkáše Cáj. Códa réje. Já zo kasta
Jas ( Lůce). Zaice stopy ztratí. Šen rép Líza ( rép- réb- rébus).
Hanie Carel. ( Pomlouvají Karla). Léve Véno ( Král Václav). Rodo
máti nehledá. Spróz toe. ( je prostý ). Rastei žít park mýsta ( Vyrůstá
a žíje zde v parku). Bylo jakož Crál děto ( Když byl král dítě).
Jaz táto lef úst, já rodinu lůz. ( Jaz - Jas, Lůce otec říká, mám
rodinu lůzy ). A můj díl kůžko. ( kůžko - pergamen). Nu zem tae
( země - čechy. taj). Tohoe hra ( Toho je hra). Zkas bil ( Vzkaz byl ).
Já Böhémo co je réči ( píši česky). Klidu pomni tódo cére smrti.
Žena césare je Ane Česká. Léne rodae. ( rodové léno).
Díla co tai čti ( tai - tajnosti). Brzo ktoe ( Brzo kdo je).
Šít réba tae ( Píši tajný rébus ). E mužom sů hor. ( Jsem muž jsem
hora ,, Berg ,,). Co bil nepodobný cráli ( Co byl nepodobný králi).
Ja rozkoli zfóje ( mé problémy). Jest náš brat ( je můj bratr ).
Še zase bude šít. ( vše zase bude psát).
Seje ččas jeho. Léta šifot šel. Král ma piže ( král mě píše).
Cti e tére ( čest je ze mě ). Nemine Lož ( nechce lež ).
Diekuy Bohu ( díky Bohu ). Ze rte fražde pro náž króla. Nikdyj
náš Premysl. Již mene bo crál je to ámen nese. Utikál Doič.
Byl pronicz. Doboy smrt. Kto byl já, čti. Byl Care zpochyby.
Dílka Cáj. Raduj se že Káje má key. Crál šeno její radí jed dá Cáj.
Syna Buzio kas byl ( syn Buzio = Václav, budoucí císař a král Karel IV).
A tae z její cti se biet skáse. A sámka žie Jan. Nošš dej slnek Jana.
Srána ac tíhe ceru milosti. Srubáž ei. Mášš i dobro, das kas ( kaz)
piza Jan. Reo jest to báe. Dáti crál jedišš. Já král slíbil a dal ti
kůž to. Her Liška s Réo. A židu Orda cžítá již to stati budócé.
A Jase ( Lůce) tai dary od Boha. Učies tae podle Pysko ženy.
Od dobrych lidí zvím. Lůčče nášš. Prost Káe věř to. Král ě róž.
Pér říše smysla róž. Ho name kožke jo Rabíne. Ré sbadá muž
zemi čezc. Báj se bytce tebe dá. Oc již má not. To Ela je slot.
Já fon. Fon ( von- On ) byl díle skas. Jen uš. Key Mistra.
A báu mysme. Ví zná šifro ženy. Snij flád ho není.
Namo Alis Ryčku.

_____________________________________________________________

Přepis z originálního rukopisu, který je digitalizován .
Enrich, manuscriptorium.


Každý historik, odborník a lingvista si všimne, kolik je v zápisu, tedy mém
překladu důležitých jmen z České historie.

1. Jan z Tepele ( Jan z Teplé ).
2. Pyskatá - Markéta manželka Jana Lucemburga.
3. Ane Česká ( Anna Česká, Přemyslovna ).
4. Buzio ( Vilém Zajíc z rodu Buziců, královský rádce )
+. Zaice ( Zajíc Vilém z rodu Buziků )
5. Přemysl ( dynasty rodu Elišky Přemyslovny, české královny a manželky
Jana Lucemburského, jemuž Eliška nasadila velké parohy ).
6. Cáj ( Karel IV. Václav).
7. Elis Ryčku ( Eliška Rejčka ).
8. Jen Hus ( mistr Jan Hus ).
9. Ela je slot ( Eliška zlatá ).
10. Jan crál ( Jan Lucemburg ). ( crál- Král ) Ré. Slunce. Luce.

Dále by si měl každý historik dát dohromady dvě jména. A to jméno
Adlička ( neštěstí zavinilo nevěru jeho milé Adličky ) a také jméno
Ališka , Alis ,atd. ( Eliška nasadila Janu také pěkně velké parohy).

Samozřejmě se také podívá na jméno Adléta. Tím myslím Adlétu
Brunšvickou, manželku českého krále Jindřicha Korutana. Jejich dvě
děti, Adlétu debila a Markétu Pyskatou. Kdy by se také dalo uvažovat
o spojení dvou jmen v jedno a to jména Adlička + M arkéta =
M + adlička = Madlička . Madla.
Markéta - provdána za Jana Lucemburga , kterého roku 1341 vyhnala ze
země a zapudila pro neplodnost.

Podle mě je ale správná spíš první varianta a to že jméno Adlička v sobě
zkrývá jméno Ališka. Už jen podle toho, že je použit" Klamač Lucemburgů".
Když tedy vypustím ze jména klamač a použiji substituci, tak ze jména
Adlička .....dostanu jméno = Ališka.

_________________________________________________________________

Zde je ukázka textu Tkadlečka .Zdroj.Enrich manuscriptorium.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Takže aby bylo mezi náma jasno, umělci, světoví odborníci, historici a
různí snaživci, tak přece musíte znát co obnáší středověká forma zápisu.

Pro středověké myšlení a literární tvorbu je velmi podstatné
a také charakteristické, hledání skrytého smyslu a významu
za literaturou, či vůbec vnější formou.

Váš učitel.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Píseň Vyšehradská. Konec Záhady.

11. září 2015 v 14:31 | Josef Zlatoděj prof. |  Píseň Vyšehradská.
Píseň Vyšehradská. Národní obrození a spor o rukopisy.
_____________________________________________________

Dnešní můj článek bude o velice starém pergamenu, na kterém je
napsán tajemný text o kterém už bylo , jak jistě každý ví a zná
napsáno mnoho a mnoho různých článků a knih.

Takže před nějakým časem jsem se samozřejmě také podíval na to,
co tajemný pergamen, který byl nalezen v době našeho národního
obrození, obsahuje za text a snažil se pochopit, kdo je jeho autorem.
A jaký je jeho správný význam.

Nebudu sem psát co je každému, kdo se zajímá o problematiku tohoto
pergamenu jistě známo a tak přejdu opět rovnou k věci.

____________________________________________________________

Píseň Vyšehradská. ( Text - homofonní substituce ).
Do textu jsem doplnil čárky a háčky, ukončil větu podle významu slov.

Háj Haico je slůncze.
Čezka dé cožk ( kožk - pergamen) 4. Listae syna.
Hrdýe napíži, kázae še. ( Hrdý je napíši, ukáži vše ).
Jan Sona Skálae. ( Jan Slunce Skála je = Jan Luce(m) Burg ).
Co cžesiu synco jů žie .( Co v čechách syn můj žije).
Pol Káe fodce Buržie. ( půl Karla otec Buzic ).
Bystrý Vašiec je. ( Bystrý Vašík je ).
Wí Saec je boie. ( Ví o Zajíci je boje ) (boj).
Ráu ě sláva. ( V Ráji je sláva ).
Ja Rá Porka Jaw. ( Já Král Borga žid ).
Boie Káůe. ( Boj Karla ).
Sla víš žíl ico Jen synca .hurá. ( Slavíš žil i co jen syn .hurá).
Cáj fon lide čzek milců sláv. ( Karla lid český má rád slavný je. )
Jelen. Kda Cája vě celo finae. ( Jelen. Kdo Karel znáš celou vinnu).
Fina ei muš ho já bolk. ( Vinna je muže já smutný ).
Dělo boka toco žialae hoco i vie. ( Příběh z boku to co žaluji,
vše co i vím).
Réžo já žalm. ( Řežu já žalm) ( řežu - píši).
Slávye son. Buzéc ne. Lůzae. ( Slavný je syn. Buzic ne. Lůza je).
Kůšoj e báe, lido čeczi ac. ( Na kůži je báje , lide český ).
Kdyů Praha ho taě věcze . ( Pražské tajné věci ).
Ré požteo. Akta Žovcae. ( Králova pošta .Akta Žofka je).
Má coš rudáe .( Má kůže rudá je ).
Uš je Lísi. Žiu ok vě.
Šid snak žen čuje .
Jeho je syn. Jazné bol. ( Jeho je syn. Jasné bylo ) .
Žena e klůčo . Jů poěz. ( Žena je klíč. Její poezie).
Báe. Sin Páfo mal vinů. ( Báje. Syn Páv měl vinnu ).
__________________________________________________________

Zde jsem vám , to znamená těm co tápou, napsal co je pravou
podstatou toho pergamenu.
Každý historik, akademik a lingvista si tedy pořádně přečte co jsem
zde právě napsal a bude se snažit, z mého zápisu co nejvíce poučit.

To co je vždy psáno v závorce je význam v současném jazyku.
Tak študujte umělci.
___________________________________________________________

zde je obrázek : Zdroj- wikipedia.cz

_____________________________________________________________________

Milostné písně krále Václava. Konec Záhady.

10. září 2015 v 21:17 | Josef Zlatoděj prof. |  Milostné písně krále Václava.
Milostná píseň krále Václava. Vinna a zpověď.
__________________________________________________

V dnešním svém článku vám ukáži, jak se správně čte fragment
o kterém už bylo napsáno mnoho a mnoho článků různých vědců,
historků a lingvistů, kteří se snaží objasnit pravost .

Takže jako v každé mé hodině si světoví odborníci a akademici
udělají pořádek na stole, v klidu dosvačí a budou se věnovat tomu,
co jim dnes o Milostné písni sdělím.
------------------------------------------------------------------------------------------

Nebudu se zde sáhodlouze rozepisovat o tom co jistě každý, kdo
se zajímá o problematiku věci jistě velice dobře zná a ví . A tak
přejdu rovnou k věci.

Nebudu sem psát text, který je dostupný na síti a rovnou vám
napíši co je zkryto pod ( POD ) textem o kterém vy píšete, že se
jedná o Milostnou píseň krále Václava.

________________________________________________________

Text - substituční šifra. Do textu jsem doplnil interpunkci a ukončil
větu podle významu slov.

Své hrích dobro dá už cráu má sok. Dáma ei Lísi adni budócé žie
zloba. Cóžeu ( Kožeu) sir české Jen Páv ven dá. Finy (Viny) vnícoe
Karel, Eliška věc cáže ( káže). Lef ( lev - král ) hany Caroje. Věz
Caro ( Car, císař) lef udá báu. ( báji). Chlubí sinem. Znůžka róbě
ženo ei ví. Elišku dá žel rubů. Péra ie. Čtie nosí židu báu ( báji).
Nep cero horůe. Půt má. ( pouta má). Pánu slůba lázk cazie ( kazí).
Klíc má háiu. Sin ( syn) židošš moje spáse. Hinoei taiu. Sino Jew.
Caz jen slůfe shoje . ( Vzkaz jen slova co jsou ). Píšiu dězsi taju.
( píši velký ( děsný) taj). Liška vě sir mene to je. ( Eliška víš pane
jméno to je). Košc ( kůže) je slé. ( pergamen je špatný).
Rép cošků věce uča sina čiesky. Věca ( věci) ššen Lev flír toe.
( lev, král flirtuje). Hušš žie ( už žije). Jej ží díle zná vin. ( zná vinu
v jejím díle). Prv tau čiech. ( první tajnost Česka). Lísei pocae.
( Eliška se kaje, pokání). Sinoe věce. Semoe ráco( Můj rádce).
Smoi žínc sir Bózie zfů Fild. ( S mojí ženou pan Buzic jména Vild).
( Fild - Vild = Vilém = Vilém Zajíc z rodu Buziců).
Pisae po roce clád ( psaní je po roce v kládě). Leo žíncae co naše
tue dna ( Králova žena je naše první ). Uč cazk. Lízae náž je dílo.
Cájus. Vénue. jásu spise lov. Frsže e zvucáu čžescái kůža.
Bůziov ( Buzic) ě scása Lišky. ( Buzic je zkázou Elišky). Scůži (z kůže)
dílo. S Jene sůde vine. Živáe. Još mae nemo žíno ( už máš jméno ženy).
Ok Véna coe. ( oko Václav co je). Vénu Saéca ( Václav Zajce). Men
clád. ( muž v kládě). Recu ( reku) žen kóžco díle sin ( syn) liežžžo
( lež, velká lež = ležžž). A bocáě ( je z boku = není Jana Lucemburka).

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Takže študujte umělci.


_____________________________________________________________

Somerton Man. ( Tamam shud )

9. září 2015 v 13:27 | Josef Zlatoděj prof. |  Somerton Man.
Somerton Man. Ukončen.
__________________________________

Jedním z největších záhad kriminálních případů Austrálie je,jak jistě každý
ví a zná nález mrtvého muže, jehož identita nebyla do dnešních dnů objasněna.
Jelikož byla mrtvola nalezena na pláži která se jmenuje Somerton, tak případ
je znám pod tímto označením.

1.prosince 1948 byla u města Adelaide ( jižní Austálie ) nalezena mrtvola muže,
která měla v kapse kalhot kousek papíru na kterém byla napsána jen dvě slova.
Ty slova jsou : tamam shud.
Papír na kterém byla tato slova, byl vytržen z perské knihy , Rubaiyat, Omara
Khayyam. V perštině slova znamenají ", skončil ", nebo ," dokončen ",.
Tedy by se dalo také napsat : Konec. Ende. ( smrt ).

Kniha : tématem knihy Rubaiyat , Omara Khayyam je, že člověk by měl žít
svůj život naplno, a nemít žádné výčitky, když život skončí.

( Omar Khayyam byl perský básník, matematik a astronom ( 1048 - 1131).)
Ruba´l - znamená dvouřadá sloka.
Rubaiyát - znamená , odvozeno z arabského jazyka, kořen, pro čtyři,( čtyřverší).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
UKONČEN
ENDE
KONEC
__________________________________________________________________

Mrtvola muže.

Tělo bylo nalezeno 1.11.1948 v 6 :30 ráno, na Somerton pláži v blízkosti
Gleneig asi 11 km jihozápadně od Adelaide. Muž byl nalezen ležící na
písku u moře, naproti budově dětského domova. Mrtvola ležela na zádech
s hlavou opřenou o vlnolam a nohy měla zkřížené. Za uchem měl zasunutou
cigeretu. A jednu na půl vykouřenou spadlou na na pravé straně límce
kabátu ( saka). V kapse měl nepoužitou jízdenku druhé třídy do města
Henley Beach, lístek autobusu z města, hliníkový American hřeben,
poloprázdnou paketu Juicy Fruit žvýkaček a nějaké cigerety Club.
Na sobě měl : bílou košili, červeno modrou kravatu, hnědé kalhoty,
ponožky a boty, hnědý pletený svetr, módní šedo hnědé sako.

Všechny štítky na jeho oblečení byly ODSTRANĚNY.

Neměl čepici což je neobvyklé v roce 1948, a také neměl pěněženku. Byl
hladce oholen. Zuby neodpovídaly žádnému zubnímu záznamu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bývalý Vrchní superintendant , Len Brown, který na případu pracoval
v roce 1948, říkal, že věří tomu, že ten člověk je ze země , Varšavské
smlouvy.
_______________________________________________________________

A teď to důležité.
Nedaleko pláže se našla v jednom autě kniha Rubaiyat.
V její zadní části, tedy něco jako , závěrem, bylo napsáno několik řádků
písmen, které se nepodařilo do dnešních dnů, nikomu identifikovat.

Že se jedná o zašifrovanou zprávu je jasné na první pohled.

Takže co asi ta zpráva obsahuje ? Co nám chtěl autor zprávy sdělit ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Tajemné znaky Jsou :

W.R.G.O.A.B.A.B.D.
M.L.I.A.O.I.
M.T.B.I.M.P.A.N.E.T.P.
-----------X---------------
M.L.I.A.B.O.A.I.A.Q.C.
I.T.T.M.T.S.A.M.S.T.C.A.P.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Každý kdo by chtěl v dešifrování tajemné zprávy uspět, by se měl pořádně
podívat na orig. zápis. Také by si měl uvědomit, že kniha " Rubaiyat ",
je čtyřverší. Takže tam je potřeba nalézt ,, Key,, ( Klíč ).

Zde v této zprávě je řádků textu 5. !!!!

Ve druhém řádku je tedy schovaný ,Klíč,. Každý kdo se podívá na druhý
řádek, tak zjistí, že znaky jsou " Přeškrtnuty ", a zároveň, " Podtrženy ".

Tím nám autor zápisu říká něco v tomto významu : Tyto znaky jsou
důležité.

Aby tedy řešitel byl schopen udělat ze vzkazu ", čtyřverší ", tak musí
tyto znaky, to znamená , znaky z druhého řádku dosadit do všech
dalších řádků a tím by měl dostat smyslplný text tajemné zprávy.

Znaky druhého řádku : M.L.I.A.O.I. Tyto znaky se dosadí, vždy jen
po jednom znaku, do každého dalšího řádku znaků.
Řádků : 1,3,4,5.
___________________________________________________________

Ukázka příklad. Zpráva je samozřejmě v Anglickém jazyku .

1. řádek :
W.R.G.O.A.B.A.B.D.
( dosadím znaky z druhého řádku , M.L.I.A.O.I.).

1.řádek po dosazení :
W.A.R.G.O.A.L.I.B.A.B.I.D.O.

Slova tedy jsou :

War. Go. Alibabi. Do.

War = válka. Go = jít, jde. Ali Babi = arábie, persie. Do = sloveso = dělat.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Příklad spodní řádek :

I.T.T.M.T.S.A.M.S.T.C.A.P.

Dosadím znaky : M.L.I.A.O.I.

I.T.O.T.M.A.T.S.A.M.S.I.T.C.A.P.

Slova tedy jsou :
I . Tot. Mat. Sam. Sit. Cap.

I Tot = mrtev . Mat = šach mat, konec, tamam shud, ende.
Sam = jméno ?? . Sit = sedět. Cap = místo u moře.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Mrtvola byla nalezena na pláži u moře, v poloze sedě opřená o vlnolam.
Byla mrtvá , tedy shamam shud, ukončena.
Mat , slovo značí konec šachové partie, ( checkmate). Šachy = Persie.

______________________________________________________________

Zde je několik obrázků . zdroj . en.wikipedia,the free encyclopedia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Voynich manuscript . Návod na překlad. Strana 116 rukopisu.

25. srpna 2015 v 13:46 | Josef Zlatoděj prof. |  Voynichův rukopis.(Voynich Manuscript)- deciphered
Voynichův rukopis. Strana 116 rukopisu. Návod a Autor.
________________________________________________________

V dnešním mém článku se vrátím ke straně 116, kde je psán návod na překlad, tedy klíč.
Který vám zde zanechal sám autor, tohoto pro celý svět záhadného manuscriptu. Takže
jako v každé mé vyučovací hodině, si světoví odborníci , akademici a lingvisti udělají
pořádek na stole a důsledně si prostudují co jim dnes sdělím.

Dnes vám ukáži jak se správně dívat na obrázky, které jsou na poslední straně rukopisu
velice zřetelně nakreslené. Co vyjadřuje horní obrázek o kterém světoví odborníci píší,
že neví a neznají co vyjadřuje ( myslím tím samozřejmě Zandbergena a jeho sestavu),
jsem vám všem už před nějakým časem napsal.

________________________________
Horní obrázek je kresbou klíče.
________________________________

Ten klíč je tam kreslený z toho důvodu, že je na stránce psán návod na dešifrování,
tedy algoritmus na překlad rukopisu, který je nutné znát pro čtení samotného pro
světové odborníky a lingvisty všeho druhu tajemného rukopisu. Proto je první, horní
kresba , kresbou klíče. To si myslím že by mohl pochopit každý odborník, akademik a
i lingvista co se snaží pochopit význam a zápis toho tajemného rukopisu.Úžasný
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
______________________________
Prostřední obrázek je kresbou ??
______________________________

Takže protože znáte velice málo a jen se pořád hádáte o nějaké to prvenství co kdy,
kde , kdo někde publikoval a nebo napsal, tak vám roury ( duté hlavy) ukáži co
prostřední obrázek vyjadřuje a jaký má pro tuto stránku správný význam.

Nejdříve ale musím pochválit Australskou kolegyni, která na svém blogu zveřejnila :

Personally, I think all academics should learn or be taught how to write ouside their
disciplinary environment. Some do. Some don´t. Some won´t. You can learn at least
as much as you teach.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Volně přeloženo, to znamená, že akademici znají velké hovno a tak by se měli učit a
učit. Někteří ano. Někteří ne. Někteří nemusí.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No já bych kolegyni doplnil a ještě její radu rozvedl. Jaké někteří ? Podle toho co
světoví odborníci o rukopisu voynich publikují, tak bych slovo někteří vypustil a
napsal , Všichni. Tedy kompletní sada všech odborníků a akademiků co na rukopisu
bádají. Takže ne jen část, ale všichni se budete učit. Vy máte veliké štěstí, že jsem
velice hodný člověk a tak vám samozřejmě pomohu. Konec konců od toho tady jsem.

Proto nezoufejte , neházejte při prvním neůspěchu flintu do žita a pořádně čtěte
co vám o rukopisu sděluji.
_______________________________________________________________________

Takže kolegové co asi tak může vyjadřovat prostřední obrázek, když je horní
obrázek kresbou klíče ? Nevíte ? No tak já vám to tedy napíši. Prostřední obrázek
je kresbou ,, Lišky,,. To vyjadřuje ,, Jméno,,.

Aby bylo možno pochopit proč je tam kresleno zvíře ,,Liška,, tak musíte znát český
jazyk. Kterým je celý návod na dešifrování psán. A homofonní substitucí šifrován.

Spodní obrázek je kresbou ženy. Takže máte kreslen ,,Klíč,, Lišku,,Ženu,,.

Autor rukopisu se vám na poslední straně 116 v , sám představil a také podepsal.
Eliška z Rožmberka vám tedy na poslední straně píše návod na překlad a celý
algoritmus.

Pro nechápavé : Eliška = Liška. ( E Liška = Ě Liška = Je liška ).

__________________________________________________________________

Eliška z Rožmberka.


Autor rukopisu : Eliška z Rožmberka ( Yale Beinecke Library)
___________________________________________________________________


Kresba Klíče a Lišky. ( Yale Beinecke Library). Voynich manuscript.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Takže studujte světoví odborníci. A všichni né jen někteří. Mrkající


________________________________________________________________________

Zde je obrázek ve skutečné velikosti. Aby si každý udělal představu
o velikosti písma a obrázků samotného rukopisu voynich. Který jak
je v něm na jeho stránkách pergamenu psáno, se správně nazývá : Acta.


______________________________________________________________________

Každý vědátor a akademik si také jistě všimne jak je kreslen znak
písmene ,, E ,, . Všichni světoví odborníci se budou dívat Elišce
na kozy.

Na prsu má Eliška , literu ,, E ,,.
To znamená = E = Eliška.______________________________________________________

Obrázky : zdroj - Yale Beinecke Library.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Co je pro dešifrování rukopisu velice důležité.
_______________________________________________
1. Dříve než se pustíte do zkoumání rukopisu a budete se snažit přeložit,
nějakou jeho stránku což je velice složité a těžké. Tak se seznamte, co
je vůbec a co znamená " Homofonní substituce ". Pak pochopíte a poznáte
jak složité je dešifrovat nějaký text, který je právě homofonní substitucí
šifrován a psán. A vy neznáte " Klíč ".

2. Jak už jsem vám ukázal, tak " Klíč ", k překladu a tedy návod na
dešifrování rukopisu je psán velice jasně a zřetelně na straně 116
rukopisu.

3. Proto se nepouštějte do překladu samotného rukopisu. Nejdříve
se zaměřte na jeho poslední stranu , značenou folio 116, a zkuste
prolomit její zápis. Samotný zápis a návod je samozřejmě také
psán a šifrován ,, Homofonní substitucí,,.

4. Jak vypadá správná abeceda a znaky použité při psaní rukopisu,
jsem vám už ukázal před mnoha a mnoha roky.

5. Aby to případný snaživec a nějaká nepovolaná osoba neměl tak
jednoduché, tak autor při psaní a šifrování rukopisu, vložil do textu
" Klamače ". ( deceptive letter ). Tyto klamné znaky , tedy písmena
jsou v samotném textu nadbytečná a proto se musí pro správné
pochopení a textu, ze zápisu - Odstranit !! ( klamač - smazat ).

6. A aby to nebylo tak jednoduché, tak vám autor, připravil další
lahůdku. Do psaného textu rukopisu, se musí dosadit ( dodat ) znaky
písmen. Která to jsou a za jaké písmeno se dosadí ( dodají), vám
autor píše právě v tom návodu.

7. Takže. Když už potom znáte návod ( Klíč ), tak zjistíte, že
autor vám píše návod i na první straně rukopisu. A když se potom
seznámíte s tím co je obsahem i jiných stránek, tak zjistíte, že
samotný " Klíč ". je psán na více stránkách manuscriptu.


-------------------------------------------------------------------------------------------

Mnoho štěstí Váš učitel. :-)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Další články


Kam dál